Hranice víry zdají se být neurčitelné, stěží definovatelné. Obzvlášť v dnešní době, zdánlivě ateistické, avšak ve skutečnosti plné „malých věr“. Co člověk, to jiná víra- v Náhodu, v Sebe, v Energii kosmu, v Úspěch, v Matku Zemi nebo třeba v evoluci. Těmto lidem chce jít Tomáš Halík vstříc. Ne aby jim ukázal pomýlenost a fantazijní vychýlení potřeby věřit (aniž si to ateista uvědomuje, i on často věří v různé náhražky), ale přizpůsobením křesťanství. Navrhuje „otevřít“ církev evropské integraci, jiným náboženstvím a obecně hledačům. Notoricky si neuvědomuje dvě věci: Že „hledači“ jsou mýtus- neexistují. Věří–li někdo v energii kosmu nebo new age obrození namísto novozákonního Boha, propadl novodobému sektářství a má stejný status asi jako Mormoni nebo sekta Háre Krišna. Takový člověk nehledá, myslí si, že našel. Křesťanství se v Halíkově představě nemůže otevřít jinak, než že absorbuje jakési soft verze nových dogmat ve jménu panhumanismu. Druhý omyl slovutného mediálního pastora spočívá v představě, že tak církev získá nové ovečky, že křesťanství ještě zůstane křesťanstvím. Nezůstane.

Chce-li význačný fyzik seznámit zájemce s teorií relativity, nenabídne dialog, nýbrž vysvětlení. Slavnou Einsteinovu teorii nepozmění ani o písmeno, ale pokusí se ji přiblížit lidem, kteří sami projeví vůli poznat. Učení Ježíše Krista je jen jedno a máme ho v několika komplementárních evangeliích dávno sepsané. Jsou dvě možnosti- přijmout je nebo odmítnout (jinými slovy nevěřit křesťansky). Jakýkoliv mezináboženský nebo humanizující synkretismus není snahou o „osvícení“ veřejnosti, ale o zatemnění Evangelia. Prostě relativizace zjeveného. "Klepejte a bude Vám otevřeno"... Musíme klepat neboli toužit po Pravdě, usilovat a pak možná narazíme i k branám křesťanství, které se ochotně otevřou.

Vždy bude platit, že lidé, kteří pokládají evropskou integraci za prospěšný proces, se s křesťanstvím nikdy neidentifikují i kdyby se církev stokrát poklonila Bruselu, protože ideologie „demokracie“ a humanismu, ideologie globalismu nabízí pro ně nepoměrně více. Křesťanství není ani pro lidi, kteří podlehli staletí starému teosofismu v moderním hávu- New Age, protože smysl těchto původem okultních nauk je právě v negaci Kristova odkazu. Touží-li někdo po diamantu, buď má dáno a může si ho pořídit hned nebo svým usilím si na něho uspoří a koupí si ho později. Ale tím, že diamant zlevním, že z něho udělám podřadný kámen, ho zničím a už o něho nebudou mít zájem sběratelé diamantů, ale jen vetešníci, co se spokojí se vším, co jen hezky vypadá. Možná pak těch vetešníků bude více než původních sběratelů, ale podstata se vytratí a zbyde jen veteš (a pan Halík).

„Pracujeme na zřízení univerzální republiky a cesta k ní vede přes sjednocenou Evropu“, řekl v roce 1974 Dupuy, zednářský velmistr Velké francouzské lóže. „Budeme mít světovou vládu ať se nám to líbí nebo ne. Otázka je, jestli toho dosáhneme násilím nebo souhlasem.“, prohlásil bankéř Paul Warburg 17.února 1950 před Senátem Spojených států. Nabízí se zde spíše otázka, zda si Halík, který se nezdráhá pronášet politické soudy, neuvědomuje nezdravé a prohnilé pozadí evropské integrace? Nemusíme jít až do hloubky konspirací (které není problém odhalit mimo clonu oficiálních médií), stačí registrovat zcela věcné námitky - naposled třeba ve formě dopisu 172 německých ekonomů:

„Vážení spoluobčané, rozhodnutí, ke kterému se zavázala kancléřka na summitu zemí EU, bylo špatné. My, ekonomové německy mluvících zemí, se díváme s velkými obavami na krok směrem k bankovní unii, který znamená kolektivní ručení za dluhy bank. Dluhy bank jsou skoro třikrát tak velké jako dluhy států a v pěti krizových zemích představují částku několika bilionů euro. Daňoví poplatníci, důchodci a střadatelé v dosud solidních evropských zemí nemohou být za tyto ztráty odpovědní. V jižních zemích jsou navíc na dohled obrovské ztráty z financování inflačních uměle nafouknutých ekonomik. Bankám musí být umožněno zkrachovat. Pokud nemohou zadlužení splácet své dluhy, jen jedna skupina by měla a také umí tuto tíhu snášet: věřitelé samotní, neboť oni šli vědomě při své investici do rizika a pouze oni mají na to i dostatek kapitálu… Pokud budou solidní země souhlasit se sdílením odpovědnosti za bankovní dluhy, v zásadě budou vždy vystaveny tlaku na zvyšování záchranných částek nebo k zmírňování požadavků na záruky v případě jejich vyplácení. Tím jsou předprogramovány hádky a napětí mezi sousedními zeměmi. Rozšiřováním těchto záruk za banky nebude zachráněno ani euro, ani evropská myšlenka. Pomůže to jen Wall Streetu nebo City of London - případně i některým investorům v Německu – a celé řadě lokálních a zahraničních bank, které mohou klidně pokračovat ve svém podnikání na účet občanů ostatních zemí, kteří s tím vším mají pramálo společného. Socializace ztrát aktuální problémy dlouhodobě nevyřeší; pod rouškou solidarity vede jen k dotování určitých skupin věřitelů a pokřivení ekonomických investičních rozhodnutí. Prosíme, předejte tyto obavy svým poslancům ve vašem volebním obvodu. Naši zástupci by měli vědět, jaké nebezpečí hrozí naší ekonomice. Podepsaných 172 německých profesorů ekonomie.“ (www.reformy.cz)

Takže příležitostný politický aktivista se nezastane zdravého ruzumu a čím dál ždímanějších občanů tím, že by podpořil takový dopis nebo vyjádřil vůbec nějakou kritiku současným globálním poměrům. On se radši podiví, co si o nás pomyslí Brusel, když si nechceme nechat diktovat národní rozpočet. Možná že je Halík jako teolog a filozof jen ekonomickým a politickým diletantem. A možná není. Vždyť spočítat si 2+2 není o ekonomii, ale o selském rozumu. Už dříve jsem napsal, že nebýt tohoto většinového politického populismu pana Halíka, nikdy by nedostal štědrý prostor v médiích, které jakýkoliv projev nesouhlasu s EU trestají vyhazovem, zesměšněním nebo ignorací.

Tento huráevropan nedávno na christnet.cz napsal: Církev v mnoha zemích se dnes ocitá na křižovatce: buď v ní převládne kontrakulturní "vulgární katolicismus" (typu polského Radia Maryja nebo českého hnutí D.O.S.T.), zahánějící církev do sektářské, nacionalisticko-klerikální, protieveropské (často také antisemitské) bizardní podoby na okraj společnosti - anebo bude mít dost prozíravosti, že ji budou na veřejnosti (a zejména v médiích) reprezentovat věrohodné osobnosti, které jí zjednají respekt jakožto integrální součásti občanské společnosti. Samozřejmě, že takové osobnosti se musí připravit jak na útoky ze strany radikálně sekularistických liberálů (ti mají raději fundamentalisty, kteří katolicismus diskreditují a potvrzují ve veřejnosti obraz církve jako reliktu minulosti), tak zejména z klerikálního prostředí, z něhož vybočují a které tudíž k nepříčetnosti dráždí svým rozhledem, vzděláním a odlišným typem jazyka a stylu vystupování. V prostředí, které přerůstají, vzbuzují pak ovšem závist a žárlivost zejména pro svou schopnost oslovit mnoho lidí i mimo církev.“

Kardinálně se mýlí (bohužel) v předpokladu, že se církev nachází na rozcestí. Kdepak, církev si už dávno vybrala pštrosí postoj s hlavou v písku. Nikoliv malá otevřenost vůči propagandistickým svodům integrace, ale právě pokrytecké mlčení a tichá akceptace antikřesťanské a protilidské povahy EU činí z církve skanzen, který nemůže přitahovat ani zastánce integrace, ale odhání i všechny normálně uvažující křesťany, kteří ještě mají oči aby viděli, a uši, aby slyšeli. Zatímco pravoslavná církev v Řecku a na Ukrajině vytáhla ze svých paláců a klášterů do boje proti čárkovým kódům obsahujícím 666 symbol (toto je expertně prokázané), katolická církev mlčela jako vždy v podstatných otázkách korelujících mezi současností a varováními obsažených v Bibli.

Jestliže se Halík dále zaštiťuje hlasem „věrohodných osobností“, jež mají působit na hloupé stádečko ovcí, které nedejbože nechápe svátost integrace, má na mysli především sebe a podobné mediální miláčky s aureolou věrohodnosti získanou jedině díky správně nasvícenému obrazu v médiích.

Nepíše se mi to snadno, ale názorová plitkost a šarlatánské pojetí křesťanství zakuklené do sofistiky Tomáše Halíka interaguje s etikou Nového zákona, který varuje před falešnými proroky a před mnohohlavou bestií, která svede národy. Jakými svody jsme dnes a denně sváděni nemá cenu připomínat pro ty, kteří mají oči a uši. Patří k nim četné líbivé ideje, které nevyústí do věčné blaženosti sjednoceného lidstva, ale do globální nadvlády „vyvolených“ a jejich poskoků oděných do blyštivého šatu. Většina podlehne reklamě a nakoupí masové produkty novodobého Babylonu, včetně mnohých křesťanů, někteří se výprodeji prozíravě vyhnou a budou usilovně spořit na svůj poklad.

http://vorovka.blog.idnes.cz

čtěte také:

Vtip o Halíkovi: Přijde Halík do restaurace...

Halík promluvil, věc vyřešena? Odkud Halík čerpá svou duchovní energii...

Halík by za války podporoval Hitlera, řekl klausovec Bátora