Staf víuky o změnách klymatu v ČR
Autor: Vítězslav Kremlík | Publikováno: 16.07.2012 | Rubrika: KLIMA
Ilustrace
V roce 2008 sdružení Člověk v tísni vydalo publikaci o změnách klimatu. Knížkou pro mládež čtenáře provází dva teenageři Bohouš a Dáša, kteří rozmlouvají s kreslenou bohyní Gaiou. Ateista se chytá za hlavu. Nechybí kapitolka napsaná V.Havlem (str. 71), českým představitelem Římského klubu, o tom, že my (tím nemyslí sebe, ale poddané) se musejí uskromnit. Vzniklo za finanční podpory EU v rámci projektu globální indoktrinace dětí Global Action Schools. Mezi autory najdeme K.Husovou, která byla v TV pořadu Kontexty 2010. Nebo Jiřího Jeřábka, později autora kouzelného textu „Poslední tečka za Climategate“. Texty od Václava Cílka jsou asi nejpřínosnější částí publikace.

"Můj referát je o tom, že změna klimatu existuje a pokud my děti nepřestaneme jíst maso, bude více hurikánů a méně tučnáků."

REFERÁT

Když dnešní školák dostane za úkol napsat referát o globálním oteplování, stáhne si ho z webu. Například: http://pohodaveskole.net/referaty/globalni-oteplovani/ nebo http://fedy.blog.cz/0606/refera-prirodopis-globalni-oteplovani atd.

Referátky téma zjednodušují až na úroveň karikatury. Tato zkratka je zpravidla jako vystřižená ze agitačních brožurek Greenpeace:

  • Vědci zjistili, že oteplování způsobili lidé (Že jsme MOŽNÁ způsobili jen ČÁST oteplení a že za zbytek může Slunce, o tom se nemluví)
  • Dnes už není pochyb, že změna klimatu existuje (Jako by se snad klima neměnilo odjakživa)
  • V příštím století se podle vědců oteplí o X °C (Že jsou to projekce modelů, které nedovedou reprodukovat ani minulé klima, to se nedozvíme)
  • Oteplení přivodí klimatické extrémy, hurikány. (O pozitivních dopadech klimatického optima ani slovo. Statistické mýty o nárůstu katastrof založené na ignorování "normalizace škod")
  • Je třeba s tím něco dělat – každý musí něčím přispět. (Že redukce evropské uhlíkové stopy bude šíleně drahá a způsobí chudobu a že na klima bude mít nepatrný vliv, to se nedočteme)

Děti to bohužel mají z výukových materiálů. O kvalitě výukových materiálů z Bruselu jsem psal posledně v článku „Evropská komise vypráví dětem o klimatu pohádky“. My Češi ale dokážeme stvořit podobné perly i sami vlastními silami.

KLIMA V TÍSNI 

 

V roce 2008 sdružení Člověk v tísni vydalo publikaci o změnách klimatu. Knížkou pro mládež čtenáře provází dva teenageři Bohouš a Dáša, kteří rozmlouvají s kreslenou bohyní Gaiou. Ateista se chytá za hlavu. Nechybí kapitolka napsaná V.Havlem (str. 71), českým představitelem Římského klubu, o tom, že my (tím nemyslí sebe, ale poddané) se musejí uskromnit. Vzniklo za finanční podpory EU v rámci projektu globální indoktrinace dětí Global Action Schools. Mezi autory najdeme K.Husovou, která byla v TV pořadu Kontexty 2010. Nebo Jiřího Jeřábka, později autora kouzelného textu „Poslední tečka za Climategate“. Texty od Václava Cílka jsou asi nejpřínosnější částí publikace.

http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_74.pdf

K vyváženosti či nestrannosti má brožura ovšem daleko.

Ani zmínka o nějakých klimaskepticích a jejich názorech (kromě jedné zmínky na str. 38).  Ani slovo o nákladnosti klimatické politiky. Nic o kritice hokejkového grafu. O solárních cyklech (Suessův cyklus, Maunderovo minimum) se nedozvíme nic. Uvádí se jen negativní dopady oteplování.  Nic o zpolitizování, střetech zájmů a špatné práci IPCC.

Str. 12: Graf teplot z Klementina jen od roku 1901. Proč nám autoři neukáží graf od konce 18.století? Viděli bychom, že kolem 1800 nebylo o mnoho chladněji než dnes.

Str. 22: O alarmistickém panelu OSN se tu mluví jako o „největší vědecké spolupráci na světě“. Věta, která dnes zpětně působí jako dobrý vtip. 

Str. 43: Sci-fi povídka „Války z tepla“ o tom, jak globální oteplování způsobí války. 

Str. 51: „ Z vědeckých doporučení vyplývá, že by se globální teplota neměla zvýšit o více než 2°C (z těchto dvou stupňů bylo bohužel již 0,76°C dosaženo).“ Ne, IPCC straší jak to jen jde, ale nestanovila žádnou hranici konkrétně 2°C. To si stanovili politici.

Str. 51: Referuje se tu o Sternově zprávě, která tvrdila, že boj s klimatem se vyplatí. Ani slovo o kritice Sternovy zprávy, která vycházela z absurdní představy, že cena peněz se v čase nemění.

Str. 65 Poněkud marxistická pasáž, že růst HDP štěstí nepřináší. Skutečné štěstí přináší spíše přerozdělování bohatství, aby nikdo nebyl chudý. 

Str. 65 Zmínka o Římském klubu a jeho knize „Meze růstu“. Chybí zmínka o knize „První světová revoluce“, kde ŘK přiznal, že si alarmy vymýšlí z politických důvodů.

  

E-KLIMA 

Nebo jiný příklad. Na základě grantu  SPII/4h6/35/07 byl v letech 2007-10 řešen projekt e-klima, tedy jak vyučovat o klimatu přes internet. Výstupem projektu je jednak web  http://www.kurz-eklima.cz/ spravovaný katedrou geoinformatiky v Olomouci (zal. 2001) a jednak kniha Voženílka, Tolasze a kol. „Klimatická změna v e-learningové výuce“. Spolupracoval i ČHMÚ. 

Knihu nemohu soudit, ale kurz, který je na webu, má úroveň dost slabou. Tak kratičký a stručný informační portál bych zvládl vytvořit za jedno odpoledne. Nechápu, proč toto musel grant řešit tři roky.

Kurz pro ZŠ i pro SŠ je přístupný po zaregistrování. O vlivu Slunce na klima – nula informací. Korelace teplot a sluneční činnosti chybí. Údaje o Suessově solárním cyklu chybí. Zato diagram skleníkového efektu je samozřejmě tu.

Nula informací o skandálech klimatického panelu OSN, jeho zpolitizování a chybách. Ani slovo o aférách Glaciergate, Citizen Audit, Pachaurigate Climategate či „Majkově triku“ s hokejkovým grafem. Ani slovo o Římském klubu a Maurici Strongovi. Nula informací o tom, co všechno klimatologie dosud neví (uncertainties) a jak chabé jsou důkazy o velikosti vlivu CO2 na teploty. Nula informací o nákladnosti boje proti klimatickým změnám. Uvádí se jen negativní dopady oteplování.

Statistické triky: „V průběhu druhé poloviny 20. století ve světě bylo třikrát více přírodních katastrof způsobených počasím než v první polovině téhož století. Nemusí se jednat pouze o ničivé povodně nebo bouřky, ale také o vlny veder, období sucha a lesní požáry.“ Není pravda. Nárůst škod je způsoben růstem populace a bohatství, ne zhoršováním klimatických změn. Viz studie Muir-Wooda či Pielkeho studie  o normalizaci škod.

Kategorické tvrzení bez důkazu:  „Změny klimatu, které pozorujeme v posledních zhruba 150 letech nelze vysvětlit pouze přirozenými příčinami.“ Ovšemže lze.  Viz v článku zde. Vliv člověka je možný, ale ne příliš zjevný. 

Je tu pro základní školy propagandistické video http://www.youtube.com/watch?v=zzjOcOcQ90U z Climatechallenge.gov.uk:  „Nyní vytváříme tolik teplo-zachycujících plynů, že jejich vrstva houstne, zahřívá naše klima a ohrožuje náš způsob života… Kdybychom ty plyny mohli vidět, příčina problému by byla zjevná každému.“ A šmitec.

Ani zmínka o Slunci či sopkách jako řídícím mechanismu klimatu. Ani zmínka o tom, že vědci sami netuší, zda zdvojnásobení CO2 způsobí oteplení o 0,5°C nebo 6°C nebo nic (pokud je skleníkový efekt CO2 už saturovaný). Ani zmínka, jak nepatrné procento skleníkových plynů tvoří CO2. A jak malá část z ročního koloběhu skleníkových plynů je příspěvek člověka (5-10 gigatun CO2 ročně, zatímco oceán obsahuje asi 38 tisíc gigatun).

Dále tu vidíme snahy vyvolat v dětech pocit viny, aby se daly ovládat a vyrostli z nich občané, kteří bez remcání akceptují pokles životní úrovně: „Například mytí nádobí pod tekoucí vodou je proto luxus, který přispívá ke klimatickým změnám.“ Chybí ještě výzva, aby se děti bičovaly dětskými důtkami za svou hříšnost.

Lhaní o středověkém optimu: „Na konci středověku se podnebí v Evropě citelně ochladilo a nastala tzv. malá doba ledová. Ta se však týkala výhradně evropského kontinentu.“ Není pravda. Podívejte se třeba na údaje z And v Jižní Americe. Středověké optimum a malá doba ledová jako malovaná. Podrobnosti v mém článku: Je nejtepleji za 10 tisíc let?

 

ZEMĚ, KDE ZÍTRA ZNAMENÁ VČERA

Není to poprvé, co se studentům ve škole vymývá mozek. Sám jsem to zažil v 80.letech na základní škole, kde jsme se učili, jak hodný strýček Lenin tak miloval lidi, že pro ně vybojoval lepší svět. Ve výtvarce jsme kreslili Auroru. I výrobu mávátek na první Máj jsem ještě zažil. I my jsme se učili, že se každý musí "zapojit" do "budování míru".

Po roce 1989 jsme se neměli z čeho učit dějepis 20.století protože byly pouze propagandou prolezlé bolševické učebnice. Trvalo roky než vznikly náhradní výukové materiály. A vida, uplynulo dvacet let a jsme zase ve stejné situaci. Kdo by to byl řekl, že?

***

Více na www.klimaskeptik.cz

Připomínky k článku pište na  http://klimaskeptik.uforum.eu/

čtěte také:

Materiály Světové meteorologické organizace o modifikacích počasí (v USA může modifikovat počasí kdokoli)

Evropská komise vypráví dětem o klimatu pohádky

OSN varuje před globálním kolapsem kvůli pesticidům. Jako řešení nabízí Agendu 21