Prezidentský kandidát Fischer: Praha je centrum židovské kultury. Vedle Jeruzaléma a New Yorku. České a židovské zde splývá. Šalom!
Autor: odjinud | Publikováno: 27.06.2012 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Velmi rád jsem přijal možnost převzít záštitu nad tímto programem. Centrum židovských studií do Prahy nepochybně patří. Vždyť naše hlavní město je vedle Jeruzaléma a New Yorku významným světovým centrem židovské kultury. Ale nejen to, Praha je především místem, kde se často stírá rozdíl mezi kulturami a národy, místem, kde co je české, je zároveň tak trochu židovské a co je židovské, nese pečeť české kotliny.

„Centrum židovských studií do Prahy nepochybně patří. Město Praha se vedle Jeruzaléma a New Yorku počítá k hlavním světovým střediskům židovské kultury.“

prezidentský kandidát Jan Fischer při slavnostním zahajení činnosti Centra židovských studií na FF UK, 29. 4. 2012

***

Jan Fischer se osobně zúčastnil zahajéní činnosti Centra židovských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a převzal osobní záštitu nad činností této nově zřízené instituce.

Centrum židovských studií, které má být interdisciplinární platformou zaměřenou na studium a zkoumání židovské literatury, historie, filozofie, náboženství, jazyka, umění a kultury bylo na FF UK v Praze zřízeno počátkem roku a jeho cílem je vytvořit prostor pro sjednocení výukových a badatelských aktivit na poli židovských studií, které Filozofická fakulta Univerzity Karlovy dlouhodobě iniciuje a podporuje. Důraz bude kladen na specifika středoevropského regionu se zvláštním zřetelem ke kulturní paměti města Prahy. Jak ve svém projevu podotkl  Jan Fischer: „Centrum židovských studií do Prahy bez pochyby patří. Město Praha se vedle Jeruzaléma a New Yorku počítá k hlavním světovým střediskům židovské kultury.“

Chod Centra židovských studií zajišťuje odborná rada složená ze zástupců zapojených základních součástí FF UK.  Předsedou rady byl jmenován PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., z Ústavu Blízkého východu a Afriky – obor hebraistika, podle nějž je „založení Centra odpovědí na postupný přerod studia judaismu od filologické hebraistiky ke komplexnějším židovským studiím“.  Ústav české literatury a literární vědy v odborné radě zastupuje prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., který již před dvěma lety na FF UK založil Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury. Za Ústav germánských studií se na činnosti Centra podílí doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., Ústav českých dějin reprezentuje PhDr. Luboš Velek, Ph.D., a Ústav filosofie a religionistiky PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. Zástupkyní v radě Centra za Katedru středoevropských studií je Mgr. Michala Benešová. Koordinátorkou Centra židovských studií je PhDr. Marcela Zoufalá, Ph.D.

Pan děkan doc. Michal Stehlík ve své zahajovací řeči zmínil široké spektrum plánovaných a již probíhajících aktivit Centra, které jsou unikátní ve svém interdisciplinárním přesahu napříč jednotlivými obory filozofické fakulty. Dále zdůraznil potřebu mezinárodního charakteru Centra, které by v neposlední řadě mělo svou činností zpřístupnit akademické poznatky široké veřejnosti.

Zdroj: http://ff.cuni.cz/FF-7563.html?pid=2908

Vystoupení Jana Fischera při slavnostním otevření Centra židovských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 29. dubna 2012
 

Vážený pane rektore, pane děkane, vážení páni velvyslanci, vážení hosté,

velmi rád jsem přijal možnost převzít záštitu nad tímto programem. Centrum židovských studií do Prahy nepochybně patří. Vždyť naše hlavní město je vedle Jeruzaléma a New Yorku významným světovým centrem židovské kultury. Ale nejen to, Praha je především místem, kde se často stírá rozdíl mezi kulturami a národy, místem, kde co je české, je zároveň tak trochu židovské a co je židovské, nese pečeť české kotliny.
 
Je určitě dobře, že centrum židovských studií má široký záběr, že je interdisciplinární a neomezuje se pouze na židovství v náboženském, jazykovém, či etnickém smyslu slova. Ale že se zabývá a chce zabývat rovněž historií, literaturou, filosofií, uměním a kulturou. Ostatně teze o uzavřenosti židovské kultury v Praze neplatí. Ve skutečnosti tu zároveň jde o českou a středoevropskou kulturu, o společné civilizační dědictví.
 
A to dědictví je opravdu rozsáhlé. Když jsem si připravoval tento projev, přemýšlel jsem, kterou postavu spojenou s židovstvím a českými zeměmi tu připomenout. Ale raději jsem to vzdal. Přepadla mě totiž panika, že se mé vystoupení neúnosně protáhne a že beztak na někoho významného zapomenu. Kromě toho, tady nejde o jména, jakkoli významná. Jde také o mnoho našich bezejmenných bývalých spoluobčanů, o stopy, které zde po sobě zanechali a na něž je dobré si alespoň občas vzpomenout.
 
Pokud se týká současnosti, pak jde zejména o studenty. Jsem si jist, že tato škola najde dost svých odborníků, jak interních tak externích, kteří českým i zahraničním studentům poskytnou náležitě kvalitní vzdělání. A kteří na rozdíl ode mě na nikoho a nic důležitého nezapomenou.
 
Přeji tomuto centru, aby důstojně navázalo na tisíciletou historii vzájemného kulturního obohacování. Aby dostálo pověsti Prahy, coby centra vzdělanosti. Aby pokračovalo v tradici oboustranné tolerance, zvídavosti a touhy po vzdělání a kráse. Právě nevědomost nese velký díl viny za mnohé předsudky, násilí a nenávist mezi rozdílnými kulturami.
 
My v Praze to tak možná ani necítíme, protože jsme si na sebe za ta staletí zvykli, poznali se a naučili se vzájemnému respektu. Tím spíše může toto centrum, jehož význam, jak doufám, přesáhne hranice republiky, pomoci šíření myšlenek tolerance a spolupráce. Jde o klíčový a v dnešním světě čím dál palčivěji pociťovaný úkol.
 
Uzavřenost vynucená vzájemnou nedůvěrou je zlem. Zlem, které je často pociťováno jako nutné - a svým způsobem i oprávněně. Nicméně snad se shodneme na tom, že jde o zlo, které je třeba postupně překonávat. Právě akademická půda je k tomu tím nejlepším prostředkem.
 
Ještě jednou přeji hodně úspěchů. Věřím, že dokážete účinně šířit vzdělanost a s ní i myšlenku, obsaženou rovněž v nejznámějším židovském pozdravu: Šalom!

zdroj: http://www.jan-fischer.cz

čtěte také:

Fischer a Svatý Grál

Kdo je další škůdce vlasti? Konzervativci hlasují

Kdo je kdo na protiextremistické scéně