Jak se stalo, že Rockefellerové podporují Izrael?
Autor: odjinud | Publikováno: 15.06.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace
Pro samotný vznik Izraele bylo třeba, aby ho podpořily nejméně dvě třetiny hlasujících delegátů Valného shromáždění Organizace Spojených národů. Ve světle toho, co následovalo, se získání tohoto souhlasu může jevit jako zázrak, a ne zrovna malý. Ve skutečnosti to ale bylo velice světské lidské dílo.

Od založení novodobého Izraele uplyne letos 14. května čtyřiapadesát let. Téhož trvání je palestinsko-izraelský konflikt a dodnes neukončený válečný stav mezi židovským státem a řadou arabských zemí. Nepřátelsky se tradičně staví k Izraeli i řada rozvojových zemí, o čemž svědčí rezoluce OSN kritizující nebo i odsuzující izraelské postoje a vojenské akce.

Pro samotný vznik Izraele bylo třeba, aby ho podpořily nejméně dvě třetiny hlasujících delegátů Valného shromáždění Organizace Spojených národů. Ve světle toho, co následovalo, se získání tohoto souhlasu může jevit jako zázrak, a ne zrovna malý. Ve skutečnosti to ale bylo velice světské lidské dílo.

Datum kritického hlasování, na kterém záviselo bytí či nebytí Izraele, bylo stanoveno na 29. listopad 1947. Předcházející kampaň vůdců sionistického hnutí u šéfů diplomacie a hlav států ve prospěch vysněného židovského státu nemohla být intenzivnější. Jejím zdaleka největším úspěchem bylo překvapivé získání podpory prezidenta USA Harryho S. Trumana. Překvapivé proto, že jak americký ministr zahraničí, tak ministr obrany s vyhlášením nezávislosti Izraele ostře nesouhlasili. Měli pro to dva silné argumenty. Za prvé ten, že podpora Izraele hrozila poškodit zájmy amerických ropných společností v arabských zemích. A pak zde byla skutečnost, že vzhledem k levicovým sympatiím většiny sionistů podporoval založení Izraele sovětský diktátor Stalin. V důsledku toho se nedalo vyloučit, že se nově založený Izrael stane spojencem Sovětského svazu.

Neúprosná volební matematika

Truman se svými ministry zprvu souhlasil a dlouho odmítal se sionisty jakkoli jednat. Nakonec ho jeho židovský přítel z mládí v březnu 1947 přemluvil, aby přijal nestora sionistického hnutí Chaima Weizmannna. Po pětačtyřicetiminutovém rozhovoru s třiasedmdesátiletým a napůl slepým Weizmannem Truman zcela změnil názor a přikázal americké delegaci v OSN založení Izraele podpořit. Ale ani s podporou Spojených států a Sovětského svazu nebyli zakladatelé Izraele s to získat potřebnou většinu. Volební matematika byla neúprosná: pouhé tři dny před osudovým hlasováním bylo jasné, že sionistům k úspěchu chybějí čtyři hlasy. David Ben-Gurion, předseda Židovské agentury, která stála v čele zápasu o založení Izraele, se proto rozhodl uvést v chod operaci, která byla jeho poslední nadějí.

Sázka na Rockefellera

Organizace spojených národů, která byla založena jen dva roky předtím, měla tehdy daleko menší počet členů, zhruba třikrát méně než dnes. Ve Valném shromáždění OSN tvořily velmi významný blok jihoamerické země. Disponovaly celkem devatenácti hlasy, zatímco třeba všechny evropské země jich měly jen devět. O tom, jak jihoamerické delegace hlasovaly, však rozhodoval americký diktát. Nikoli diktát vlády Spojených států, ale amerických naftových společností, s jejichž pomocí přední jihoameričtí politici získali svá pohádková jmění. Zejména během druhé světové války, když jejich prostřednictvím američtí naftoví giganti, zvláště Standard Oil Company, dodávali za zády americké vlády ropu nacistickému Německu. Moc amerických ropných společností v Jižní Americe byla soustředěna v rukou jediného člověka: milionáře Nelsona Rockefellera z rodiny, která vlastnila Standard Oil a jednu z největších amerických bank, Chase Manhattan. Právě za tímto mužem poslal před hlasováním v OSN Ben-Gurion svého zpravodajského specialistu Reuvena Šiloaha, údajně s fasciklem dokumentů týkajících se Rockefellerovy činnosti za války. Měly obsahovat výpisy z kont švýcarských bank, jejichž prostřednictvím Rockefeller obchodoval za války s Berlínem, listinu s jeho podpisem, na jejímž základě byl založen nacistům sloužící obchodní kartel v Jižní Americe, přepisy jeho rozhovorů s nacistickými agenty. Kromě toho měl fascikl obsahovat i důkazy o Rockefellerově spoluúčasti na pašování nacistických válečných zločinců a nacistického jmění do Jižní Ameriky.

Pomstu, nebo stát

Jak se Šiloahova zpravodajská skupina mohla zmocnit tak explozivních materiálů, je dodnes předmětem dohadů. Podle některých byla jejich zdrojem britská tajná služba SIS. Ta si prý chtěla vyřídit s Rockefellerem účty za jeho válečnou spolupráci s Němci a předpokládala, že prostřednictvím sionistů tyto skandální informace "prosáknou" do amerického tisku. Místo zveřejnění však skončily na Rockefellerově pracovním stole, na který je před něho položil Šiloah. Rockefeller si fascikl prolistoval a udělal Šiloahovi návrh. Zajistí sionistům podporu jihoamerických delegací v OSN, jestliže sionisté se zavážou mlčet o nacistických konexích amerických firem a bank, úkrytu válečných zločinců v Jižní Americe a praní nacistických peněz. "Můžete mít buď pomstu, nebo stát, ale ne obojí," řekl prý. Po několikahodinovém váhání Ben-Gurion, jemuž posel Rockefellerovo stanovisko tlumočil, přijal.

Výsledek: 33:13

O Šiloahově setkání s Nelsonem Rockefellerem neexistují žádné dokumenty. Jeho popis se opírá o svědectví kdysi vysoce postaveného izraelského zpravodajce. Tomu Šiloah, který se po založení Izraele stal prvním ředitelem jeho tajné služby Mossad, o průběhu konfrontace s Rockefellerem vyprávěl. Příběh se dostal na veřejnost až o nějakých 46 let později, když se dvěma světoznámým historikům špionáže - Američanu Johnu Loftusovi a Australanovi Marku Aaronsovi - podařilo Šiloahova někdejšího kolegu a přítele najít a přesvědčit ho, aby jim řekl, co ví. V každém případě je však dobře dokumentovaným faktem to, že během posledních tří dnů před oním kritickým hlasováním ve Valném shromáždění došlo k dramatické změně postoje latinskoamerických států k nezávislosti Izraele. Brazílie a Haiti, které v předběžném hlasování, kdy se rozhodovalo, zda vůbec má tato otázka přijít na pořad jednání, hlasovaly "ne", ale 29. listopadu 1947 hlasovaly "ano". Stejně tak Nikaragua, Ekvádor a Bolivie, které se předtím zdržely. Argentina, Kolumbie a El Salvador, které dříve hlasovaly "ne", se zdržely. Výsledek: 33 hlasy ve prospěch Izraele, 13 proti. Tedy většina dokonce větší než dvoutřetinová.

Výjimka Eichmann

Historickou skutečností je i to, že během následujících dvanácti let, kdy byl Ben-Gurion buď ministerským předsedou nebo ministrem obrany Izraele, nezveřejnil Izrael žádný oficiální seznam hledaných válečných zločinců, nepožádal o vydání žádného z nich do Izraele, nekonal a nezúčastnil se žádného tribunálu, který soudil válečné zločiny. S jedinou výjimkou. V roce 1960 izraelské komando uneslo z Argentiny do Izraele hlavního organizátora nacistické genocidy vůči Židům Adolfa Eichmanna. Byl popraven po soudním procesu, jehož historický význam lze srovnávat s dopadem norimberského tribunálu po druhé světové válce.

Zdroj: Mladý svět, 16. 4. 2002

čtěte také:

David Rockefeller a Česko(slovensko)

Rockefeller, Rothschild, Lenin, ropa a potoky krvi

Rothschildové a Rockefellerové se spojují