Zodpovědný za 75.000 potratů. Kdo stojí za novodobým holokaustem?
Autor: odjinud | Publikováno: 19.04.2012 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace
Naše skupina NARAL věděla v roce 1968, že kdyby provedla pečlivý, čestný průzkum veřejného mínění Američanů o potratu, utrpěla by jasnou, zničující porážku. Udělali jsme tedy následující: Médiím a veřejnosti jsme poskytli údaje s vysvětlením, že jsme provedli průzkum a že skutečně 50 nebo 60 procent Američanů je pro legalizaci potratů.

Úryvek z projevu o taktikách zastánců potratů, který u příležitosti změny irské ústavy v Dublinu přednášel bývalý potratář dr. Bernard Nathanson.

Mnozí z vás už o mne slyšeli jako o řediteli největší potratové kliniky na světě. Naše klinika byla známa pod "hezkým" jménem "Centrum pro reprodukční a sexuální zdraví". Nacházela se na východní straně New Yorku a během dvou let, kdy jsem tam působil jako zakladatel a ředitel, jsme provedli 60.000 potratů. Pod mým vedením pracovalo pětatřicet lékařů. Klinika byla v provozu denně včetně neděle od osmi hodin do půlnoci. Denně kromě prvního svátku vánočního jsme prováděli 120 potratů. JÁ osobně jsem ve své soukromé ordinaci vlastnoručně vykonal ještě asi 15.000 dalších potratů, takže jsem zodpovědný za 75.000 potratů. To je statistika, na kterou nejsem zrovna pyšný, ale myslím, že má přednáška o tomto tématu tímto získává určitou vážnost a věrohodnost.

Byl jsem jedním ze zakladatelů Národní asociace pro zrušení zákona zakazující potrat, NARAL (National Association for Repeal of Abortion Law), později přejmenované na Národně akční ligu za právo na potrat (National Abortion Rights Action League). To byla první politická akční skupina pro potrat v USA. Založili ji roku 1968 Laurence Lader, já, Betty Freedanová, feministka, a Carol Brighcerová, která byla tenkrát političkou v New York City. Založení takového hnutí, takové politické akční skupiny, bylo neuvěřitelné odvážné. Byli jsme malou akční skupinou s rozpočtem 7.500 dolarů na první rok činnosti. A jak jsem již řekl, bylo tenkrát potřeba značného množství drzosti k pouhému mluvení o reformě zákona o potratu. Když se tenkrát dělal reprezentativní průzkum veřejného mínění, bylo asi 99,5 procent Američanů proti legálnímu potratu. Ale my,  tato malá skupina s nepatrným rozpočtem a pouhými čtyřmi angažovanými členy, jsme za krátkou dobu dvou let dokázali, že byl zamítnut sto čtyřicet let starý potratový zákon ve státě New York a z New Yorku se stalo hlavní město potratů v Americe. O tři roky později jsme přesvědčili Nejvyšší soud, aby vydal hanebné soudní rozhodnutí legalizující potrat ve všech padesáti státech.

Jak jsme to tedy udělali? Pro mé posluchače zde je velmi důležité pochopit, jaké taktiky byly přitom použity, protože tyto taktiky se používají s určitými odměnami v celém západním světě. Údajná západní společnost není vůči této nákaze imunní.

Naše skupina NARAL věděla v roce 1968, že kdyby provedla pečlivý, čestný průzkum veřejného mínění Američanů o potratu, utrpěla  by jasnou,  zničující porážku.  Udělali jsme tedy následující:  Médiím a  veřejnosti jsme  poskytli údaje  s vysvětlením, že jsme provedli průzkum a že skutečně 50 nebo 60 procent Američanů je pro legalizaci potratů.

To byla samozřejmě velice výnosná a velice úspěšná lež, která splnila očekávání. Když se veřejnosti dlouho a často říká, že každý je pro legalizaci potratu, pak bude automaticky postupem času opravdu každý zastávat potrat. Jen velmi málo lidí je rádo v menšině. To byla jedna z našich velmi užitečných taktik, tedy použití vymyšlených, nečestných a dvojznačných průzkumů. Důrazně bych chtěl svým posluchačům poradit, aby byli velice opatrní a kritičtí ke všem průzkumům, o kterých čtou v novinách a slyší ve zprávách. Jak jsem již řekl, je to jedna z dnes ještě používaných taktik hnutí pro potrat.

Rovněž  jsme  věděli,  že  když  situaci  dostatečně zdramatizujeme a vzbudíme dostatek sympatií, snadno prodáme náš program legalizace potratů.

Udělali jsme proto následující: Zfalšovali jsme údaje o ilegálních potratech prováděných každoročně v USA. Věděli jsme, že celkový počet ilegálních potratů v USA je ročně asi 100.000. My jsme však opakovaně zveřejňovali v médiích, že jich je jeden milión. A když se taková velká lež často opakuje, veřejnost ji nakonec přijme, zrovna tak jak to dokázal náš "přítel" pan Hitler v Německu.

Také jsme věděli, že počet žen, které ročně zemřou následkem ilegálních potratů, je mezi 200 až 250. Ale číslo, které jsme stále opakovali a předávali médiím, bylo 10.000.

Tyto údaje se začaly vštěpovat do vědomí americké veřejnosti a byly nejlepším prostředkem pro přesvědčení Američanů, že musíme zákony o potratu odstranit. Když víme, že jsme tyto údaje zfalšovali, zvláště údaje o ročních ilegálních potratech v USA, dají se z toho vyvodit určité závěry. Jestliže srovnáme 100.000 potratů před legalizací s 1.55 milionů poté (patnáctinásobkem), pochopíme některé mýty, výmysly a lži, které jsme šířili mezi americkou veřejnost.

Další taktikou, kterou  jsme používali pro přesvědčení veřejnosti, byla domněnka, že když se potrat zakáže, bude se provádět stejné množství potratů, ale ilegálně.

To jednoduše není pravda! Kdybychom dnes zakázali potrat, neměli bychom o 1.55 milionu potratů více.

Důležitou taktikou bylo i popření vědeckého důkazu, který říká, že život začíná početím.  Museli jsme trvat na tom, že otázka, kdy začíná lidský život, je teologická, právní, etická nebo také filozofická - jen ne vědecká.

To je také oblíbená taktika skupin pro potrat: Trvají na tom, že definice, kdy začíná život, je nemožná, že to nemůžeme vědět.

Museli jsme dokonce definovat život. Je to potřeba jak pro vědecké, tak také pro právní a morální cíle! Život se dá skutečně jasně definovat. Začíná početím, oplozením a od okamžiku je počatá osoba lidskou bytostí.

Neexistuje žádný bod, ve kterém by nastala změna při vývoji v děloze a proto je život pokračujícím spektrem od svého počátku až do konce. Věřím, že povolení potratu je plánované zničení toho, co je nepopíratelně a jednoznačně lidským životem. Věřím, že je to neodpustitelný akt smrtelného násilí. Musíme dodat, že nechtěné těhotenství je velmi těžkým dilematem. Ale hledat řešení v úmyslném, aktivním zničení znamená zničit obrovské bohatství nápadů lidského  ducha. A ještě  horší: znamená kapitulaci veřejného mínění před klasickou odpovědí cíleného přemýšlení o složitých sociálních problémech. Ohavné schovávání násilí. Jako vědec vím - nevěřím, vím - že lidský život začíná početím. I když formálně nejsem věřící, věřím z celého srdce v božskou existenci, která od nás vyžaduje, abychom řekli tomuto nekonečně smutnému a nevýslovně  hanebném  zločinu proti  lidskosti  konečné  a neodvolatelné "stop".

Doplnění:

Americký holocaust (leták aktivistů pro-life, vydaný v USA) nám ukazuje několik informací o tom, kdo je zodpovědný za potraty ve státě Kalifornie. Tento výčet je velmi podobný i ve všech ostatních státech.

- Anthony Beilenson. Autor Vyhlášky o potratech z roku 1967.

- Howard Berman. Předák obhájců potratů v Sacramentu.

- Norman Flishmann. Bývalý ředitel institutu Plánovaného rodičovství v Los Angeles.

- Beverlee Myers. Předseda Gultermachter Institute, kteří potratářům dávají přes 200 miliónů dolarů ze státních fondů.

- Julia Gertler. Prezidentka Losangeleského Národního výboru židovských žen.

- Norman Lear. Televizní producent, financuje skupiny, které jsou pro potraty.

- Sadja Goldsmith Greene. Potratář a navrhovatel potratů ve vyšším stádiu těhotenství na University of California.

- Merle Goldberg. Jeden z prvních propotratových aktivistů, uprchlík z okresu Los  Angeles, kde byl obviněný z nezákonných potratů.

- Harvey Karman. Jeden z prvních ilegálních potratářů, podnikatel v oboru potratů.

- Mel Levine. Obhajovatel potratů v Sacramentu.

- Irving Abramovitz. Nedávno zemřelý bývalý výrobce sacích strojů a potratového příslušenství.

- Rabbi Lester Franzin. První mluvčí obhájců potratů na tiskové konferenci v Sacramentu na začátku 80. let...

(...)

"A co New York, kde si "doktor" Shalom Press musel kolem svého stavení postavit speciální ploty, aby zabránil členům Operation Rescue, aby se k němu dostali. Skoro 400 aktivistů pro-life bylo zatčeno, když klečeli na silnici ve snaze zabránit mu, aby se dostal do svého řeznictví v Amherstu."

(…)

"Vypadá to, že vrahové se začínají bát: kanadský židovský potratář, "doktor" Henry Morgentaler, chtěl po papeži, aby odsoudil násilí páchané na potratářích"

(…)

"Morgentaler vyžaduje, aby papež upustil od srovnávání potratů dětí s holocaustem. Byl citován, že řekl, že takové srovnání je "obscénní a urážející."

(…)

"A kdy se aktivisté pro-life probudí a postaví se faktu, že to není náhoda, že tolik potratářů pochází z jisté rasové/náboženské skupiny?"…

čtěte také:

Když nemůžete pravdu vyvrátit, umlčte ji

Ministerstvo zdravotnictví navazuje na nacistickou eugeniku

Zamlčený holokaust