Proč mi nevadí anticena Bludný balvan (projev + video)
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 01.04.2012 | Rubrika: MÉDIA
Ilustrace
Český klub skeptiků Sisyfos se rozhodl udělit mi cenu Bludný balvan 2011. Anticenu, kterou si její laureáti často z pochopitelných důvodů nechtějí převzít, jsem si převzal s chutí. Jsem totiž přesvědčen, že vypovídá mnohé spíše o těch, kteří ji udělují, než o těch, kterým byla vnucena.

Český klub skeptiků Sisyfos se rozhodl udělit mi cenu Bludný balvan 2011. Anticenu, kterou si její laureáti často z pochopitelných důvodů nechtějí převzít, jsem si převzal s chutí. Jsem totiž přesvědčen, že vypovídá mnohé spíše o těch, kteří ji udělují, než o těch, kterým byla vnucena.

Udělám pro tentokrát výjimku a místo svého pravidelného sobotního komentáře proto zveřejňuji projev, který jsem při osobním přebírání Bludného balvanu na "slavnostním udílení" za účasti RNDr. Jiřího Grygara, viceprezidenta European Council of Skeptical Organizations (ECSO), pronesl.

"Vážená paní předsedkyně, vážený pane viceprezidente, vážené dámy a vážení pánové, členové českého klubu skeptiků Sisyfos.

Děkuji za pozvání na tento večer a dovolte mi, abych Vám za cenu Bludný balvan 2011 poděkoval.

Beru ji jako vyjádření Vašich sympatií mým názorům a mým postojům, které mám s mnohými z Vás společné.

Společně s Vámi se totiž cítím být skeptikem.

Jsem euroskeptikem, neboť zpochybňuji přínos současné podoby evropské integrace.

Jsem klimaskeptikem, protože zpochybňuji mýtus o globálním oteplování, globálním ochlazování či vůbec globálních změnách klimatu - podobně jako jeden z Vašich členů, pan Vítězslav Kremlík, jehož výborné texty ostatně přebírám na náš webový portál freeglobe.cz.

Jsem skeptikem ve vztahu k farmaceutickému průmyslu, který považuji za továrnu na nemoce a hlásím se proto raději k přirozené medicíně - stejně jako další z Vašich členů, lékař Jan Hnízdil.

Jsem skeptikem ve vztahu k mediálnímu světu - třebaže sám novinář, nebo přesněji, právě proto, že jsem sám novinář, pravidelně sám pro sebe a nezřídka ve svých textech i pro druhé zpochybňuji to, co hromadné sdělovací prostředky hlásají a čím nás obluzují.

Bojuji podobně jako Vy proti okultním naukám, esoterice, New Age a dalším jevům, jak i Vy o sobě tvrdíte na svých webových stránkách (byť se asi neshodneme v tom, kdo za těmito jevy stojí).

Nevěřím v mimozemské civilizace, v konec světa podle mayského kalendáře či v proutkaření a snažím se na to ve svých textech upozorňovat.

Skepticky posuzuji historické okamžiky naší země i politické události současných všedních dnů, které jiní naivně - a bez kritického přemýšlení - přijímají.

Skepticky se dívám na světové události a v nánosech mýtů a mediální manipulace se snažím hledat pravdu a jejich skutečný význam.

Jsem skeptikem v pohledu na některé historické události, které jsou tu cíleně přikrašlovány, tu zveličovány. Můj skepticismus má tedy mnoho podob.

Je mi také sympatická postava Sisyfa, k jehož mýtu (!) se hlásíte - i já mám pocit, že má osvětová práce (vyvracet všechna výše zmíněná tvrzení propagandy) je sisyfovským úkolem, který vyžaduje velké osobní nasazení, silnou vůli a vytrvalost.

Až potud si myslím, že se svou mírou skepse, která převyšuje leckdy i skepsi některých z Vás, bych mohl být členem tohoto klubu.

Z několika důvodů ale přesto nechci.

Nejen proto, že s Vaším spolkem byli či jsou spojeni lidé, jako vzpomínaný pan Hnízdil (jehož odpor k farmakoncernům sice sdílím, ale zásadně pak nesouhlasím s jeho aktivistickými činy namířenými například proti prezidentu republiky). Tito lidé podle mého soudu činnost Vašeho spolku svým jednáním diskvalifikují.

Nejen proto, že cítím, že se Váš spolek (možná nevědomky) stává poslední dobou nástrojem politicky motivovaných útoků, kdy oceňujete svojí anticenou osobnosti jako je například vicekancléř Petr Hájek (za jeho víru v kreacionismus, kterou jako křesťan přirozeně sdílím i já) a nepřímo tak útočíte opět na prezidenta republiky - zatímco, abych uvedl nějaký příklad, duchařinu, magii, okultismus a svobodné zednářství jeho předchůdce Václava Havla byste si nikdy kritizovat nedovolili.

V tomto rozporu spatřuji velkou neupřímnost a faleš, kdy svoji anticenu - v základě možná vtipnou a originální - zneužíváte k politickým hrátkám. V tomto kontextu beru i já své dnešní ocenění. Je mi jasné, že je to další - malinkatý - pokus o zesměšnění prezidenta republiky zesměšněním člověka, který s ním sdílí některé jeho názory. Když jsem byl na toto setkání zván, v dopise nebylo uvedeno, za co jsem cenu získal, stejně jako nikdo z Vašeho spolku nereagoval, když jsem se na důvod ocenění osobně ptal. Je to proto, že důvod není podstatný. Její smysl je někde jinde, v tom, co jsem popsal výše.

Názory, za které mi udělujete tuto cenu, sdílí ale mnoho lidí. Zesměšňujete skrze mne je všechny, aniž byste sami kriticky uvažovali, zda nejsou blíže pravdě než Vaše vlastní přesvědčení.

A to je ten hlavní důvod, proč bych nikdy nechtěl - ač skeptičtější než Vy sami - být členem Vašeho spolku. Zpronevěřujete se totiž svému poslání, když místo polemiky s Vám nepohodlnými názory a místo hledání argumentů k vyvracení těchto názorů tyto názory a jejich nositele ostrakizujete a parodujete. To je proti všem principům vědeckého a kritického myšlení.

Považujete se za skeptiky, ale v zásadě věříte v dobro Evropské unie, (až na pana Kremlíka) ve zfalšované grafy alarmistů, v politickou propagandu, která je nám předkládána sdělovacími prostředky. Myslíte si, že jste osvícení, ale přitom žijete v bludu. Jak to vím? Protože jsem Vás neslyšel proti těmto věcem vystupovat. Neudělili jste Bludný balvan těm, kteří nám dnes a denně lžou a kteří nás mystifikují. Udělujete Bludný balvan naopak těm, kteří se snaží zvednout oponu lži a podvodů a nahlédnout pravý stav společnosti.

Ačkoli byste mohli - a mohli byste poměrně účinně - stát takříkajíc na správné straně pomyslné barikády, raději útočíte na ty, kteří mají větší odvahu než Vy sami. Místo toho, abyste varovali před skutečnými mýty, urážíte druhé pro jejich politické přesvědčení či pro jejich křesťanskou víru.

Vaše anticena se tváří jako projev kritického uvažování, ale je jejím pravým opakem. A někdy - a mám pocit, že je to i dnes - je i projevem zaslepené nenávisti.

Je to cena, kterou neříkáte nic o mně, ale kterou říkáte mnohé sami o sobě.
 
Je to Váš bludný balvan, ne můj.

A řeknu to ještě jinak - v intencích toho, jak jste svoji cenu vlastně sami nazvali (ve zkrácené podobě ji nazýváte Bl.B.): chcete ze mne dělat blbce, ale přitom děláte blbce sami ze sebe.

Proto si Vaši cenu dnes večer klidně převezmu..."

www.prvnizpravy.cz

fotografie ze slavnostního udílení cen zde

přímý přenos na ČT24.cz zde (od 15. minuty)

čtěte také:

Freeglobe.cz děkuje klubu skeptiků Sisyfos a českým médiím za bezplatnou reklamu

Konspirace v masmédiích - stoupá objektivita zpravodajství?

Hospodářské noviny o Freeglobe.cz: Kladivo na konspirace

Konspirační teorie. Kdo je tady prostoduchý?