Pro falešnou víru ve zbožštělého člověka umírají dál děti, kterým byla sebrána šance se zrodit
Autor: David Hibsch | Publikováno: 29.03.2012 | Rubrika: OBČANSKÉ SVOBODY
Ilustrace
Právě na potratové politice je zcela zřejmé, že ti, co se považují za tolerantní demokraty, liberálové, jsou hybnou silou oné redefinice existenciálních pojmů, a že ony zjevné diktatury byl jen dobovými klony. Co tedy dělat? Změnit víru a konečně odebrat důvěru těm, kteří již prokázali, čími dětmi jsou a kdo je jejich otcem. Poznali jsme ovoce revoluce. Vymíráme, vybíjíme své vlastní potomstvo, naše kultura je infikována kultem dávných božstev z Olympu, svou zbabělostí umožňujeme vládnout božským césarům, bez hrdosti přijímáme roli otroků a svůj úsudek necháme formovat prolhanými producenty mediálního mýtu o našem světě.

Vážené dámy a pánové, zdravím toto shromáždění občanské iniciativy DOST svolané na podporu normality, za kterou považujeme přirozenou rodinu tvořenou mužem, ženou a dětmi a právo každého počatého člověka se narodit. Zdravím Vás za Monarchistické občanské sdružení (zkráceně MONOS), vzniklé z bývalé Konzervativní platformy Koruny České, jehož členové sdílejí většinu ideových postulátů, které DOST vtělil do svého základního prohlášení.

Jak kdysi řekl britský spisovatel Chesterton, „jen leklá ryba plave s proudem" a právě zde leklé ryby nevidím. Naopak vidí muže a ženy, jimž není lhostejné, že uprostřed tzv. demokratické a humánní společnosti probíhá dnes a denně genocida dětí. Vidím ty, kterým není lhostejná budoucnost této země, kterou jsme zdědili po našich předcích, kterou jsme však svým jednáním v zajetí bludných pověr a skrze prodejné a revoluční politické ubožáky přivedli do téměř patové situace. Ano, i my jsme dětmi mravní, politické a ekonomické revoluce, avšak probíráme se z pošetilého snění, neb je načase rozpoznat nepřítele, pojmenovat ho a přestat zbaběle ohýbat hřbet. Zase bývají náměstí plná rozhněvaných lidí a mnohdy oprávněně, přičemž slovo revoluce opět dostává přijatelný společenský zvuk.

My ale přeci již víme, co je revoluce. Revoluce je od roku 1789 jednoduše redefinice existenciálních pojmů, kdo jsme, kam směřujeme a co je našim úkolem zde na zemi. My již víme, že revoluce je pouhá manipulace a vždy ji někdo ve skrytu organizuje, že jde o různé hodné strýčky, mecenáše, dobrodince a filantropy, kteří si kupují naši víru, modelují naše priority a vymývají nám mozky informacemi a tzv. poznáním, které sami produkují. Potraty, tato genocida bezbranných dětí, zrozených v tělech nehodných žen a zbabělým otcům, jsou obsahem tohoto revolučního „záchranného" balíčku. Tento balíček byl doručen již před dvěma sty lety a je těmi, o nichž Lenin správně tvrdil, že jsou užitečnými idioty velkého plánu, postupně rozbalován a obsah implementován jakožto nová víra. Víra, že člověk je mírou všech věcí, a že si stvoří svůj ráj na zemi, navzdory všemu.

Toto falešné náboženství je tak pestré a tak svůdné. Proniká tak snadno do duše, kterou ovládne, pokud se vědomě nebráníme jinou vírou. Copak jsme si neužili revolučních rájů XX. století? Žádná středověká bitva či třicetiletá válka nezanechala tolik pobitých v poli. Většina si myslela, že odejdou-li do záhrobí zjevné diktatury komunismu a nacionálního socialismu, že to skončí. Ale neskončilo. Pro falešnou víru ve zbožštělého člověka umírají dál děti, kterým byla sebrána šance se zrodit. Ano, revoluce totiž žije ve světě idejí, takže je úplně jedno, jaký si vezme kabát.

Právě na potratové politice je zcela zřejmé, že ti, co se považují za tolerantní demokraty, liberálové, jsou hybnou silou oné redefinice existenciálních pojmů, a že ony zjevné diktatury byl jen dobovými klony. Co tedy dělat? Změnit víru a konečně odebrat důvěru těm, kteří již prokázali, čími dětmi jsou a kdo je jejich otcem. Poznali jsme ovoce revoluce. Vymíráme, vybíjíme své vlastní potomstvo, naše kultura je infikována kultem dávných božstev z Olympu, svou zbabělostí umožňujeme vládnout božským césarům, bez hrdosti přijímáme roli otroků a svůj úsudek necháme formovat prolhanými producenty mediálního mýtu o našem světě.

Vše ale začíná u každého z nás a právě proto jsem dnes tady. Naše revoluce spočívá v našem veřejném odmítnutí plagiátu ráje. Ráje, kde není místo ani pro Boha, ani pro člověka, který je pojímán jako lidský zdroj, jako otrok sebe, aniž si všimnul, že otročí silám a mocnostem, které jím pohrdají. Na závěr mi dovolte parafrázi hesla z prezidentské standardy. Až najdeme odvahu a svolíme, by nás pravda osvobodila, pak pravda zvítězí už zde na zemi.

Děkuji za pozornost

projev na shromáždění "České děti" pořádané 24. března Akcí D.O.S.T.

čtěte také:

Ministerstvo zdravotnictví navazuje na nacistickou eugeniku

Maďarský vzdor! Opravdu se Maďarsko loučí s demokracií?

Klausovský katolík udeřil: Halík je kacíř