Agent Ludvík Zifčák: Scénář k Listopadu 89 byl napsán na východě. Nebylo to žádné povstání lidu
Autor: Robert Buchar | Publikováno: 28.03.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace
Nejznámějším politickým seskupením u nás byla Charta 77, kde se angažovali především byvalí politici, kteří po roce 1968 byli vyloučeni z komunistické strany, a další a další skupiny. Později, to znamená kolem roku 1975, začala komunistická strana prostřednictvím Státní bezpečnosti, kontrarozvědky a rozvědky, budovat vlastní sítě, takzvané opoziční sítě, a prostřednictvím těchto skupin byli potom infiltrováni lidé spřátelení v politickém systému, kteří se potom dostávali do Charty 77, Demokratické iniciativy atd.

Robert Buchar: Pane Cibulko, vy jste se aktivně účastnil disidentského hnutí a za svoji protikomunistickou činnost jste byl pětkrát uvězněn. Věděl jste v době svého podpisu Charty 77, co se opravdu děje? Koneckonců, hodně signatářů Charty 77 byli bývalí komunisté.

Petr Cibulka: Ne, neměl jsem tušení, co se děje. Když se zakládala Charta 77, bylo tak těžké sehnat vůbec někoho, kdo by ji podepsal, že se raději nikdo ani neptal, jestli ten dotyčný byl někdy členem KSČ nebo ne. Navíc pro nás, nejmladší signatáře Charty 77, ti lidé byli úplně neznámí. Já jsem v podstatě ty staré bolševiky ani nepamatoval z padesátých a šedesátých let. Já jsem podepsal Chartu 77 až ve vězení v sedmdesátém osmém roce. Z vězení jsem se dostal až po třech letech v jednaosmdesátém, a to už uběhlo tolik let od těch šedesátých a sedmdesátých let, že já jsem spoustu těch signatářů ani vůbec neznal. A máte pravdu v tom, že každý, kdo si pamatoval tyto lidi, co dělali v padesátých a šedesátých letech, tak musel být zděšen, že naprostá většina prvních signatářů Charty 77, snad dvě třetiny nebo tři čtvrtiny, právě pocházela z komunistických struktur. A já se právě domnívám, že vlastní Charta 77 byla iniciována sovětskými tajnými službami, pravděpodobně přímo GRU, možná KGB pomáhalo. Ale mám prostě informace, že klíčová tajná služba mimo území Sovětského svazu bylo GRU. Prostě tam, kam vstoupila sovětská armáda, tak tam dominovala její tajná služba GRU. KGB spíše sekundovalo.

RB: Kdy jste tedy začal mít podezření, že něco není v pořádku?

Petr Cibulka: Já jsem byl naposled propuštěn z vězení 10 dnů po 17. listopadu, a tak ty první týdny jsem měl dojem, že dochází ke změnám. Až po těch několika týdnech jsem si uvědomil, že se jedná vlastně o kosmetické změny, o změny kulis. Že moc i nadále zůstane v komunistických rukou a komunisté nemají důvod obávat se o své pozice. Od té doby jsem začal kritičtěji hodnotit takzvaný revoluční vyvoj – a kritičtější pohled tato revoluční vlna samozřejmě nesnesla, protože v momentě, jak člověk začal pronikat do této hry, tak si uvědomil, že všechno je jenom hra pro veřejnost. Jak pro tu domácí, tak především pro Západ.

RB: Jak jste k tomuto závěru dospěl?

Petr Cibulka: Že se nejedná o revoluci, ale o další komunistický podvod, jsem zjistil velice snadno. Protože když jsem vznesl požadavky v rámci Občanského fóra, že by komunisté měli odejít ze svých funkcí, ze svých pozic, a na jejich místa by měli přijít aktivní odpůrci komunismu, političtí vězni a tak dále, tak jsem byl označen za extremistu a tzv. revoluční Občanské fórum, místo do boje proti komunismu, se dalo do boje proti mně a dalším lidem, kteří požadovali skutečnou denacifikaci komunistického Československa. Takže to byla ta ozdravná sprcha, která nám otevřela velice rychle oči. Pokud revolucionáři, ti oficiální revolucionáři, místo s komunisty bojovali s námi, politickymi vězni, tak jsem věděl, že všechno je jinak.

RB: Co se tedy vlastně stalo?

Ludvík Zifčák: Mnozí lidé se domnívají, že v roce 1989 došlo k masovému povstání národa. Z toho, kde jsem působil nebo kde jsem pracoval, jsem přesvědčen o tom, že k žádnému masovému povstání nedošlo. Došlo k určitým politickým změnám, došlo k vyměně jednoho politického systému za druhy. Samozřejmě s pomocí tehdejších složek.

RB: Kdo napsal scénář?

Ludvík Zifčák: Kdo napsal scénář, to asi dneska těžko někdo zjistí, ale rozhodně ho nenapsala Amerika. Ta se v tom jenom v závěru vezla. Takže scénář byl napsán s největší pravděpodobností na Východě. Systém, ktery zde v té době byl více než čtyřicet let, potřeboval změnu. Všichni to cítili. Cítili to lidé ve straně, cítili to lidé v ozbrojenych složkách, cítili to prostě všichni. Samozřejmě, změny nebyly míněny takové, aby se změnil politický systém, ale aby se změnili, aby byli vystřídáni, lidé v mocenskych složkách.

RB: A jak to dopadlo?

Ludvík Zifčák: Jak pro koho. Záleží na tom, koho se zeptáte. Pro nás (komunisty) to nedopadlo dobře. Pro ty, co byli v tehdejší opozici, to dopadlo tak, jak asi zřejmě po celou dobu chtěli, aby to dopadlo. Mám-li teď hovořit za složku, ve které jsem působil já (StB), tak to nebylo naším přičiněním, že to dopadlo špatně. Spíše to způsobily politické síly, které měly tu rozhodovací právní moc.

RB: Jací lidé se dostali k moci?

Petr Cibulka: V posledních dvou letech před 17. listopadem se najednou v protikomunistické opozici, v Chartě 77, objevili zcela neznámí lidé, které jsme nikdy předtím neviděli, a hned zaujali vedoucí pozice. Tito lidé, já jsem přesvědčen, že to byli agenti GRU, KGB, domácích komunistických služeb, vlastně stáli v čele téhleté takzvané protikomunistické revoluce. A více méně se dá říct, že do dnešního dne kontrolují situaci v naší zemi. I když už se projevuje generační obměna, mladší kádry začínají vstupovat do politické hry, tak tito staří, ta generace roku 1989 stále ještě udává politický tón v České republice. Když vznikla Charta 77, tak jsem v tom viděl obrovskou šanci klást komunismu, komunistické diktatuře, odpor, začít klást odpor sovětské okupaci a snažit se prostě pozdvihnout tento národ, abychom ten stav toho zotročení změnili. A vlastně na tuto šanci jsem čekal spoustu let. Takovou, jako byla Charta 77 nebo kulturní underground, kde jsem byl taky aktivní. Po spoustě let v těchto opozičních strukturách jsem ovšem pochopil, že většina lidí si na opozici jenom hraje. Že předstírá nějakou činnost, ale do skutečného boje proti komunismu se 90 % lidí v opozici nikdy vážně nepustilo. Pouze předstírali. Tito lidé ale samozřejmě po 17. listopadu obsadili všechny ty revoluční pozice a právě díky těmto lidem dodneška (2005) nebyl ani jeden komunisticky zločinec postaven před spravedlnost, aby se zodpovídal ze svých zločinů, které spáchal na nevinných lidech. Třeba v devadesátém roce, podle údajů ministerstva spravedlnosti, bylo nutno rehabilitovat 270 000 lidí, kteří byli odsouzeni vyloženě teroristickymi komunistickými rozsudky k úhrnnému trestu asi jednoho milionu let. A každý tento člověk byl někým udán, někým zatčen, někým vyšetřován, někým obžalován, někým odsouzen, někým vězněn. Takže za každým z těchto 270 000 politických vězňů bylo několik, někdy až několik desítek, komunistických zločinců. Tak dodneška nikdo z těchhle lidí nebyl postaven před spravedlnost. Takže takhle vypadá protikomunistická revoluce KGB a GRU. Naopak musím říct, že pokud někdo chodí od výslechu k výslechu, od soudu k soudu, pokud je tady někdo odsuzován za politické projevy, tak jsem to já. Já jsem byl pětkrát uvězněn za komunismu a před půl rokem jsem byl znovu odsouzen za to, že jsem zveřejnil jméno agenta StB. Takže takhle vypadá svobodná demokracie v postkomunistické České republice.

Ludvík Zifčák: Nejznámějším politickým seskupením u nás byla Charta 77, kde se angažovali především byvalí politici, kteří po roce 1968 byli vyloučeni z komunistické strany, a další a další skupiny. Později, to znamená kolem roku 1975, začala komunistická strana prostřednictvím Státní bezpečnosti, kontrarozvědky a rozvědky, budovat vlastní sítě, takzvané opoziční sítě, a prostřednictvím těchto skupin byli potom infiltrováni lidé spřátelení v politickém systému, kteří se potom dostávali do Charty 77, Demokratické iniciativy atd. Takže mám-li to charakterizovat jinak, v roce 1988 už byla převážná většina takzvanych demokratických sil nebo protikomunistických sil působících v Československu pod vlivem komunistických tajných služeb.

RB: Do jaké míry disidenti věděli, že jsou manipulováni?

Ludvík Zifčák: No, jestli věděli nebo nevěděli… Oni se domnívali, že jsou manipulováni, ale bohužel neměli ty prostředky ani sílu zjistit, kým jsou manipulováni nebo kdo jimi manipuluje. Oni samozřejmě věděli, že v jejich strukturách jsou infiltrováni různí agenti, ale v té době neměli možnost zjistit, kdo je vlastně agentem. Občas došlo k určitým odhalením v jejich skupinách, ale oni to nemohli dokázat. Takže tyhle skupiny věděly, že jsou infiltrovány, ale nevěděly, kdo konkrétně spolupracuje s kontrarozvědkou nebo rozvědkou.

pokračování příště

z kapitoly České hledisko z knihy Roberta Buchara "And Reality Be Damned...". Z anglického originálu přeložila Hana Catalano. V České republice vyšlo v nakladatelství Brána pod názvem "Revoluce 1989".

www.collapseofcommunism.com

publikováno se svolením autora

čtěte také:

Oslavy 17. listopadu si nezadaly s oslavami VŘSR

Proberme se, Švejci!

Drsná kritika Havla a Charty. Disident Wolf vypráví