Co se psalo v českém tisku: Rothschildové a Česko(slovensko)
Autor: redakce | Publikováno: 18.03.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace
Výraznou stopu zanechali Rothschildové po roce 1989 i v Česku. NM Rothschild, respektive její odnož NMR Consultants z Nizozemských Antil, vytvořila v roce 1994 společně s ČSOB úspěšnou poradenskou společnost Consilium, která mimo jiné asistovala při navyšování základního jmění Českých radiokomunikací či při prodeji společnosti Brněnské veletrhy a výstavy. Zřejmě největší akcí konsorcia bylo poradenství ČSOB při převzetí IPB v roce 2000. Díky této dodnes sporné transakci se ČSOB s minimálními náklady přes noc stala českou bankovní jedničkou.

Výraznou stopu zanechali Rothschildové po roce 1989 i v Česku. NM Rothschild, respektive její odnož NMR Consultants z Nizozemských Antil, vytvořila v roce 1994 společně s ČSOB úspěšnou poradenskou společnost Consilium, která mimo jiné asistovala při navyšování základního jmění Českých radiokomunikací či při prodeji společnosti Brněnské veletrhy a výstavy. Zřejmě největší akcí konsorcia bylo poradenství ČSOB při převzetí IPB v roce 2000. Díky této dodnes sporné transakci se ČSOB s minimálními náklady přes noc stala českou bankovní jedničkou.
Tím česká rothschildovská kapitola nekončí. Podobný „joint venture“ jako v českých podmínkách s ČSOB vytvořila totiž NM Rothschild s nizozemskou bankou ABN AMRO. V České republice například zajišťovala prodej akcií Fondu národního majetku. V Česku se angažují i Rotschildové působící v Lucembursku. Jejich Banqué Privée Edmond de Rothschild má oprávnění k obchodování na Pražské burze. Stejně jako NM Rothschild však v Česku momentálně žádnou pobočku nemá.
(...)
Ve druhé polovině 19. století mimo jiné prakticky ovládli průmysl na Ostravsku - památkou na jejich tamní působení je Palác Rothschildů ve Vítkovicích.
Jeník, Tomáš: Pátek Lidových novin, 12.5.2006, str. 34    

***

Členy banky (Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, pozn. red.) budou všechny východoevropské země s výjimkou Albánie, Sovětský svaz bude mít po tři roky omezená práva a bude smět vybírat jen těch svých 6% podílu. Ale jestli si chřadnoucí a nerentabilní východoevropské podniky myslejí, že je banka zachrání před krachem, čeká je zklamání: podle Attaliho bude investovat jen do životaschopných podniků.Což zjevně pobavilo ministra Klause, jehož odpověď na Attaliho zahajovací projev většina britských novinářů cituje s gustem: "Životaschopné podniky mohou získat investice od kterékoli komerční banky a do podniků, které životaschopné nejsou, nestojí za to investovat." Klaus Evropskou banku označil za "obyčejnou další banku" a dodal: "Evropská banka bude těžko konkurovat soukromým investorům. Pro mě je daleko důležitější večeře s Rothschildovou bankou v Londýně. Rothschild je jedním z nejúspěšnějších uchazečů o řízení československé privatizace."
Kuras, Benjamin: Další obyčejná banka, Respekt, 12.5.1991, str. 4

***

OSTRAVA - Lord Jacob Rothschild, předseda Správní rady Rothschildova investičního trustu v Londýně, navštívil v pátek Ostravu a s. p. Vítkovice. Představitel rodu někdejších majitelů Vítkovic sdělil, že jeho investiční trust se bude podílet na privatizaci a modernizaci Vítkovic. Nejprve se to bude týkat kontilití a poté výroby oceli v konvertorech. Nevyloučil také možnost spolupráce s jinými podniky i v jiných oborech, například v textilním průmyslu nebo v potravinářství. Rothschildové vlastnili Vítkovické železárny od roku 1843 do druhé světové války. Po ní se s nimi čs. vláda finančně vyrovnala, takže vůči Vítkovicím nemají žádné finanční nároky. Lord, kterého doprovází manželka Cerena, zavítal také na zámek v Šilheřicích, který jeho rodu kdysi patřil. Několik dní před návštěvou zde brigádníci osekali křoviny kolem cest, vysypali cestičky, takže rozlehlý park s golfovým hřištěm pěkně prohlédl.
(jt): Rothschild opět ve Vítkovicích, Rudé Právo, 28.9.1991, str. 1    

***

PRAHA - Tranzitní plynovod by se měl stát silnou nezávislou obchodní společností s působností v celém Československu, zdůraznili v pondělí v Praze na ministerstvu hospodářství ČSFR zástupci společnosti Rothschild and Sons Ltd., Londýn při její prezentaci. Vyslovili se též pro vyčlenění části majetku Tranzitního plynovodu na kupónovou privatizaci. Ke kupónové metodě jeden z ředitelů Michael Prair uvedl, že jde o jednu z nejzajímavějších akcí, které se kdy při privatizaci uskutečnily. Poukázal také na určitou nejistotu konečných výsledků, neboť není zřejmé, kolik lidí se kupónové privatizace účastní a jaký bude mít dopad na budoucí kapitálový trh.
Rothschild a plynovod, Rudé Právo, 26.11.1991, str. 3

***

PROJEKTY TRANSPETROL A TRANSGAS i další perspektivy ekonomického rozvoje Slovenska byly předmětem zájmu zástupců společnosti Rothschild a synové ve čtvrtek v Bratislavě.
Rudé Právo, 3.4.1992, str. 2

***

"Zamiloval jsem si toto město a velkou část této země, když jsem sem přijel poprvé, a cítím, že mám potřebu sem jezdit." Tak vyznal svou lásku k Praze následník britského trůnu princ Charles při zahájení sobotní diskuse na téma Investice a kultura uspořádané v rámci víkendu Pražského památkového fondu (PPF). Setkání čestného výboru fondu zahájil prezident Havel, který je s princem Charlesem jeho spoluzakladatelem.
Princ ve svém projevu vyzval k vytvoření podnikatelské sítě sponzorů, která by jim usnadnila vzájemnou komunikaci i případná jednání s příslušnými ministry. Podle Charlese je taková podpora sponzoringu nutná, neboť je "velmi obtížné přimět lidi, aby investovali do kultury". V diskusi poté vystoupili také lord Rothschild, místopředseda Komise Evropské unie Leon Brittan, britská ministryně pro rozvoj zámoří Chalkerová a další.
Horák, Jan: Charles: Mám potřebu sem jezdit, Rudé Právo, 6.6.1994, str. 1

***

Československá obchodní banka založila společný podnik pro finanční poradenství s bankovní skupinou NM Rothschild & Sons Limited. Informoval o tom P. Kavánek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB. Činnost by měla firma zahájit 30. června. ČSOB bude mít 60procentní podíl a Rothschilds 40procentní. Podnik se soustředí na poradenství v procesu privatizace, při fúzích, akvizicích, kapitálových transakcích a v projektovém financování. První rok firmu povede Michael Phair, výkonný ředitel Rothschilds pro střední a východní Evropu, později se k němu připojí Michal Vančík, dosavadní ředitel odboru řízení likvidity a rizik ČSOB.
NM Rothschild & Sons Limited byla založena v roce 1804. Disponuje bilanční sumou okolo osmi miliard dolarů a soustřeďuje se na podnikové finance, úvěry a správu peněžních prostředků. Rothschilds působí ve střední Evropě již čtyři roky. Zapojena byla do privatizace československého podniku Transgas a polské Exportní a rozvojové banky, do odprodeje části maďarské telekomunikační společnosti Matav i do finanční konsolidace ČSOB.
(ina): ČSOB a Rothschilds založily společný podnik; Rudé Právo; 9.6.1994, str. 9

***

PRAHA - Sir Evelyn de Rothschild, předseda správní rady mezinárodní investiční banky N. M. Rothschild and Sons Ltd se sídlem v Londýně, ohlásil v úterý v Praze vytvoření společného podniku skupiny Rothschild Group s Československou obchodní bankou. Ponese název Consilium a ČSOB v něm bude mít 60 procent.
Na tiskové konferenci, která předcházela recepci s účastí premiéra Václava Klause, sir Evelyn připomněl, že jeho předkové začali působit na našem území už více než před sto lety. Společný podnik je první svého druhu u nás a vzniká pro celý středoevropský region. Předseda představenstva ČSOB Pavel Kavánek informoval, že Consilium se bude zpočátku věnovat poradenství v oblasti podnikových financí v západním pojetí, později začne nabízet služby velkým podnikům, které chtějí navyšovat kapitál nebo získávat prostředky emisí obligací. Rothschildova banka u nás působí také v roli poradce společnosti France Telecom v soutěži o podíl v privatizovaném SPT Telecom.
(rf): Rothschild a ČSOB ohlásili společný podnik, Rudé Právo, 7.12.1994, str. 2    

***

PRAHA - Kreditní banka Plzeň a Pragobanka jednají o fúzi, jejímž výsledkem by měla být jedna společná instituce s asi 37 miliardami aktiv, která se stane součástí finanční skupiny České pojišťovny ČP Group. Oznámila to včera Česká pojišťovna, jež vlastní v Pragobance 83 procenta a v plzeňském ústavu 65 procent akcií. Přípravou fúze byly pověřeny společnosti NM Rothschild and Sons Londýn a Consilium Praha.
(ikr, jbn): Kreditní banka a Pragobanka jednají o fúzi, Hospodářské noviny, 19.3.1996, str. 2

***

BRATISLAVA (ČTK) - Slovenská vláda vybrala za svého poradce pro transformaci a vstup zahraničního partnera do podniku Slovenské Telekomunikácie (ST) britskou investiční banku N. M. Rothschild. Včerejší zprávu listu Financial Times agentuře Reuter potvrdil P. Haluš ze slovenského ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací. Haluš pouze opravil termín britského listu, z něhož vyplývá, že banka má radit při privatizaci podniku. Současná legislativa zatím privatizaci ST neumožňuje, takže adekvátním vyjádřením je transformace a výběr optimálního způsobu vstupu zahraničního kapitálu do ST, řekl Haluš.
ČTK: N. M. Rothschild bude radit při transformaci slovenského Telecomu, Hospodářské noviny, 23.4.1996, str. 21

***

Historie zdravotního pojištění, které alespoň vzdáleně připomíná systém dnešního zdravotního pojišťovnictví, je na severní Moravě od počátku spjata s rozvojem zdejšího průmyslu. Vlajkovou lodí rozvoje hospodářství byly především Vítkovické železárny. Od roku 1828, kdy arcibiskupský hofmistr hrabě Troyer vydal zakládající listinu nových železáren, se stalo jméno Vítkovic, malé obce v panství hukvaldského arcibiskupství, symbolem hospodářského rozvoje Ostravska a okolí. Vhodná poloha, sloje černého uhlí, blízkost vodních zdrojů, to vše vytvořilo prvotní předpoklady úspěšného rozvoje železáren. Jestliže v roce 1833 pracovalo v železárnách 45 zaměstnanců, během příštích deseti let se jejich počet zdesateronásobil. V té době už patřily hutě vídeňskému bankéři Salomonu Mayerovi z domu s červeným štítem "Zum rothen Schild" ve Stuttgartu - Rothschild. Desetiletí, které nastoupilo po krizi a depresi na sklonku 60. let, přineslo v dějinách Vítkovických železáren celou řadu pronikavých změn technického i společenského charakteru. Držitel železáren "Vítkovické horní a hutní těžířstvo" v čele s bratry Rotschildovými uzavřel v rámci dalšího rozvoje firmy smlouvu o kapitálovém vstupu s bratry Gutmannovými. Splynutím rotschildovského a gutmannovského kapitálu v ostravském důlním a hutním podnikání došlo k vytvoření mohutné společnosti "Vítkovického horního a hutního těžířstva", které získalo dominantní postavení ve výrobě surového železa a těžby uhlí v moravsko-slezské části monarchie.
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna navazuje na své předchůdce, Svoboda, 18.3.1997, str. 9

***

BRNO - Po sedmdesáti letech existence je ohrožen jeden z největších veletrhů ve střední a východní Evropě - Brněnské veletrhy a výstavy (BVV). Příčinou je jejich prodej strategickému partnerovi prostřednictvím britské investiční banky Rothschild & Sons. Prodej oznámil ředitel majoritního vlastníka veletržního areálu Finopu Holding Aleš Černý. Současně dodal, že jeho společnost provedla výběrové řízení na poradenské služby v souvislosti s prodejem, přičemž mandát získala zmíněná britská banka. Generální ředitel BVV Antonín Surka v rozhovoru pro LN vysvětlil, že kořeny současné situace je třeba hledat už na počátku privatizace v roce 1993. Veletržní areál, jehož odhadovaná hodnota je nyní kolem dvou miliard korun, byl podle něj privatizován jako podnik zahraničního obchodu netradiční metodou. Místo prodeje přímému vlastníkovi či určení BVV vcelku do kuponové privatizace, získala třicet procent firma Finop Praha. O zbylé akcie svedly potom boj fondy prostřednictvím držitelů kuponových knížek. Podle Surky ovšem ze soupeření o majoritu vítěz nevyšel, takže nastalo další kolo skupování akcií lukrativních veletrhů. Právě Finopu se nakonec podařilo získat nadpoloviční balík. Zároveň se ovšem Finop stal postupně součástí Československé obchodní banky (ČSOB). Ta je jednou z bank určených k privatizaci, přičemž podle strategického záměru ministerstva financí je nutné tyto peněžní ústavy očistit od podílů společností, jež se přímo bankovnictvím nezabývají. Jako první proto společnost Finop, respektive ČSOB, prodaly loni Čechofracht a druhým podnikem v pořadí se staly nyní Brněnské veletrhy a výstavy. Ředitel Surka potvrdil, že v areálu výstaviště se v těchto dnech pohybují zástupci banky Rothschild & Sons, kteří zjišťují podklady pro prodej. Ten by se měl uskutečnit během několika týdnů po ukončení auditu. V úvahu podle upřesnění Surky připadají dva okruhy zájemců: renomované firmy z oboru veletržnictví, nebo spekulativní investoři. Ti druzí potom veletrhy koupí, zvednou jejich tržní hodnotu a vzápětí je prodají, řekl Surka. Problém zahraničních veletržních gigantů je zase v tom, že ve většině nevlastní obrovsky nákladné veletržní areály a objekty si pouze v době veletrhů pronajímají. "Nedá se proto vyloučit, že tradiční veletrhy z Brna za určitých okolností zmizí, ale v této chvíli je to pouze spekulace," uzavřel generální ředitel Surka.
Horák, Ivo: Rothschild prodává brněnské výstaviště, Lidové noviny, 24.1.1998, str. 6

***

Poradcem při prodeji 51% státního podílu v Českých radiokomunikacích (ČRa) bude investiční banka ABN Amro Rothschild, společný podnik banky ABN Amro a banky N.M. Rothschild and Sons. V pondělí o tom rozhodla vláda na základě doporučení výběrové komise, informoval na tiskové konferenci místopředseda kabinetu a ministr financí Pavel Mertlík. "Výběrová komise doporučila vládě z osmi zájemců tři kandidáty, mezi nimiž se rozhodovalo," řekla Právu Jana Vargová z tiskového oddělení Ministerstva financí. Nejlepší nabídku předložila vítězná společnost ABN Amro Rotschild před JP Morgan a společností Schröders, která byla nedávno poradcem při privatizaci ČSOB. Firma ABN Amro již v srpnu 1997 nakoupila na kapitálovém trhu pro dánskou telekomunikační firmu TeleDanmark téměř 20,8 procenta akcií ČRa. Loni se jako poradce podílela na navyšování základního jmění firmy a byla hlavním koordinátorem při vydávání a umístění jejích globálních depozitních certifikátů na londýnské burze. Prodej akcií ČRa v držení Fondu národního majetku (FNM) by se měl uskutečnit nabídkou cenných papírů firmy na tuzemském i na některém ze zahraničních trhů.
(TOK): Poradcem při prodeji ČRa je firma ABN Amro Rothschild, Právo, 9.11.1999, str. 18

***

PRAHA - V současné době, kdy naše banky podstupují privatizaci nebo se na ni chystají, se ukazuje, že je velice ošidné postavit převedení majetku z vlastnictví státu do vlastnictví jiných, nestátních subjektů převážně na činnosti poradenských firem. Zájmem leckterých poradenských firem je totiž rychle vypracovat informační memorandum, kvapně vybrat a obeslat zájemce k účasti v tendru, stejně tak rychle doporučit vládě jednoho ze zájemců jako vítěze a rychle pak inkasovat finanční odměnu. Existují sice příklady dobré, ale těch horších je stále dost. Při nedávné privatizaci ČSOB se dobře zhostila své úlohy poradenská firma Schroders. Z vyjádření nejmenovaného ekonomického experta vyplynulo, že za své poradenství získala 800 milionů Kč. V tomto případě to však byla částka zasloužená, firma provedla kvalitní výběrové řízení, které bylo standardní a hlavně transparentní. Při jednání o koupi České spořitelny, které právě teď probíhá, je role poradenské firmy Rothschild poněkud problematičtější. Hrozí, že poradenská firma získá vysokou odměnu bez nějaké větší námahy. Jak je známo, bez řádného výběrového řízení získala měsíční exkluzivitu k jednání s vládou rakouská Erste Bank. Pro takové poradenské firmy je to tedy svým způsobem jen zprostředkovatelská činnost, přesto však královsky placená.
Královsky placené poradenské firmy, Večerník Praha, 2.12.1999, str. 18    

***

a bonus na závěr:

"Poslanec Schneider pojednává o uherském vyrovnání a tvrdí, že v Uhrách panuje spiknutí proti rakouskému průmyslu. Toto spiknutí způsobili jenom židé. Řečník útočí na předsedu rozpočtového výboru dra Beera, jejž nazývá křtěným židem, a jest od předsedy barona Chlumeckého volán k pořádku. Pak vypočítává požadavky antisemitské strany v ohledu hospodářském a sociálním, dále útočí na židovské časopisy a na židy vůbec, jimž vytýká, že vůdcové socialistické strany jsou veskrze židé. Rothschild má z vítkovických dolů větší výnos, nežli činí celá civilní lista rakouského císaře, ale to se dělníkům nepovídá. Všechen majetek shrabují jenom židé. Židé platí také socialistické agitátory. Konfiskováním židovských statků mohly by se zlepšiti platy úředníkům, upraviti kongrua a poříditi celé množství jiných užitečných věcí."
Národní politika, 11. prosince 1896
Šiška, Miroslav: PSALO SE PŘED 100 lety, Právo, 16.12.1996, str. 12

čtěte také:

Poslední varování: Dějiny nového světového řádu (část 2) Dům Rothschildů

Rockefeller, Rothschild, Lenin, ropa a potoky krvi

Kdo ovládá svět? (1. část)