Poslední světová válka moderního věku
Autor: Saman Mohammadi | Publikováno: 02.03.2012 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace
Globalističtí teroristé z Washingtonu a Londýna chtějí totální revoluci, která má fašistický a technokratický charakter, což znamená, že chtějí vymazat platnost cenných právních dokumentů západní civilizace jako je Magna Carta a Listina práv. V tom se jim musí zabránit. Největší americké dědictví je třeba zachránit. Západ musí být obnoven a znovu probuzen k životu, nikoliv obětován a zničen. Pokud to má znamenat válku, tak tedy válku.

„Není náhodou, že se století totální války časově shoduje se stoletím centrálního bankovnictví“ – Ron Paul, Ukončeme Fed (End The Fed).

„Je jasné, že technologie byla prostředkem pro únik z omezení skutečnosti, byla to cesta pro osvobození imaginace“. Modris Eksteins, Obřady jara: Velká válka a zrození Nového věku (Rites Of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age, 1989, Key Porter Books, Toronto, str.322).

Historikové se shodují, že 20. století ve skutečnosti začalo až v roce 1914 vypuknutím první světové války. Nicméně to nejdůležitější, co ovlivnilo běh XX. Století, nebyla válka, ale tajné vytvoření Federální rezervy, privátní centrální banky ve Spojených státech rok před vypuknutím války.

Administrativa Woodrowa Wilsona tím, že uvedla v život tuto největší finanční nestvůrnost v dějinách, zradila americký lid, zradila otce zakladatele, zradila americkou ústavu i Americkou revoluci. Právě z toho důvodu, aby bylo možné ve světě vytvořit skutečný politický řád, musí dojít ke zničení Federální rezervy. Jen díky tomu, že Federální rezerva má možnost neustále tisknout nové peníze, může Amerika pokračovat v nekonečných válkách proti uměle vytvořeným nepřátelům jako je Al Kajda, Irák a Írán.

Tím, že bankéřům odebereme moc tisknout peníze a půjčovat je na vysoký úrok, ukončíme démonický věk novodobých světových válek.

Věk novodobých světových válek začal v roce 1913 a zatím ještě není u konce. Zahrnuje  I. světovou, II. světovou a III. světovou válku.  Všechny tyto tři války musíme chápat jako součást  nepřetržitého historického procesu, který směřuje k témuž politickému cíli: ke globální finanční, politické a technokratické diktatuře.

Odkaz moderních světových válek a totálního válčení zahrnuje genocidu, etnické čištění, nukleární válku, biologickou válku, chemickou válku, apokalyptické násilí, totalitní propagandu a masový teror.

Největšími oběťmi této násilné globální politické transformace jsou nevinní civilisté. Toto platilo v Evropě ve 40. letech a platí to i v dnešní době na Středním východě.

Nezávislý novinář Pepe Escobar pomohl objasnit, jaká je skutečná situace v Sýrii v rozhovoru se Scottem Hortonem 16. února 2012 na AntiWar Radio. Escobar prohlásil: „To, co zde máme, je vláda, která bojuje proti ozbrojenému povstání a uprostřed toho máme Syřany, syrské civilisty, kteří se nalézají pod křížovou palbou“.

Takže ve jménu záchrany Syřanů a ve jménu toho, že jim bude dovezena svoboda, fašističtí diktátoři z NATO, Saudské Arábie, Spojených států, Británie a Izraele ničí životy Syřanů a ženou je do záhuby.

Sýrie je obětí, Irák je obětí, Afghánistán je obětí, Palestinci jsou oběti, všichni se stali oběťmi totalitního terorismu globalistů a sionistů.

Amerika byla původně největším vítězem dlouhodobého finančního globálního dobývání, které má svůj počátek v roce 1913, nicméně dnes je Amerika pravděpodobně tou největší obětí, protože sponzoruje III. světovou válku na Středním východě a její synové jsou obětováni zcela bezdůvodně. Amerika sama byla obětována a zničena. Nenechte se mýlit, stateční a čestní lidé Ameriky byli použiti k tomu, aby zajistili celý svět pro své finanční únosce, pro zlé hady, kteří uchvátili Ameriku v roce 1913 a převrátili americkou ústavu.

Období mezi léty 1913-2013 je dobou velkých světových válek, je to období dlouhého odumírání národních států a období zrodu globální diktatury. V tomto temném období lidských dějin se stalo lidstvo svědkem toho, že násilné zrádcovské síly se procházejí za jasného denního světla a tiché hlasy rozumu se plazí pustinou v nočních temnotách. Ron Paul je tím nejhlasitějším hlasem, jenž zní z pustiny. Ron Paul je znovuzrozený otec zakladatel s důvěryhodností morálního giganta.   

Ron Paul může změnit některé věci, ale nemůže změnit vše. Proměnil mysl mladých lidí a to je samo o sobě dost. Nová Americká politická revoluce může vést k pozitivní transformaci světa a k zachování skutečné svobody.

Nicméně na záchranu národního státu je již příliš pozdě. Smrt národního státu je bolestivou, vleklou a trýznivou záležitostí. Smrt národního státu je způsobena zákonem dějinné nevyhnutelnosti. Globální ekonomická, technologická a kulturní revoluce bude kulminovat ve vůbec první politické revoluci. Nicméně otázkou je: jaký druh revoluce to bude?

Globalističtí teroristé z Washingtonu a Londýna chtějí totální revoluci, která má fašistický a technokratický charakter, což znamená, že chtějí vymazat platnost cenných právních dokumentů západní civilizace jako je Magna Carta a Listina práv. V tom se jim musí zabránit. Největší americké dědictví je třeba zachránit. Západ musí být obnoven a znovu probuzen k životu, nikoliv obětován a zničen. Pokud to má znamenat válku, tak tedy válku.

V bitvě za svobodu, pravdu a spravedlnost zvítězíme, pokud si uvědomíme, že se nacházíme v bitvě, která se týká našeho přežití a naší existence a pokud podle toho budeme postupovat.  Tato válka je ve své podstatě rovněž válkou, která se týká naší historické paměti. Jak budeme vzpomínat na otce zakladatele Ameriky? New York Times a časopis Time chtějí, abychom na ně vzpomínali jako na zločince a jako na vlastníky otroků. Já si je chci připomínat takové, jací skutečně byli: jako hrdiny a moudré muže. Četl jsem Jeffersona a myslím si o něm, že to byl jeden ze skutečně svatých mužů v politice. Nebyl dokonalý, ale kdo z nás je?

Jestliže si globalističtí ničitelé myslí, že mohou zničit Listinu práv a heroický odkaz otců zakladatelů, tak se mýlí. Nemohou vymazat naše vzpomínky na velké muže, na velké činy a velká slova.

V naší době hledáme znovuzrození dějin a pravdy a chceme skoncovat s „řízenými dějinami“. Tento termín použili 25. ledna 2012 editoři The Daily Bell, když napsali:

„Takovýmto způsobem fungují řízené dějiny podle našeho mínění. Špičky elit financují nejrůznější revoluční hnutí a poté, prostřednictvím války, či prostřednictvím diplomatického nátlaku vytvářejí takové výsledky dějin, jaké si přejí. Takovéto výsledky dějin pak vypadají pro ty, kteří je pozorují logicky, a to především tehdy, pokud je od dané události dělí roky či desítky let.“

Ukončit „řízené dějiny“ znamená ukončit řízenou paměť. Historik a autor Michael Parenti o tom řekl: „Jsou to síly, jež se snaží nejen kontrolovat dané události, ale tyto síly se snaží rovněž kontrolovat i pochopení těchto událostí, což je součástí samotné kontroly těchto událostí“.  

Naši paměť, která se týká historických událostí jako jsou například útoky 11. září, islamistická revoluce v Íránu v roce 1979, zavraždění prezidenta Johna F. Kennedyho, útok na Pearl Harbor, Velká hospodářské krize a utajené vytvoření soukromě vlastněného monstra Federální rezervy, je třeba znovu nastavit a upravit takovým způsobem, aby to odpovídalo historické realitě a dějinné skutečnosti.   

Pokud jsou naše vzpomínky, které se týkají traumatických a důležitých událostí chybné a politicky zmanipulované, pak nejsme ničím jiným než otroky.

Ale my nejsme otroky totalitních států, jsme boží děti. Jak napsak velký íránský básník Saadi: „Synové Adamovi jsou jeden pro druhého oporou, byli stvořeni z jedné esence“.

 

The Last World War of The Modern Age Is Upon Us vyšel 18. února na Infowars.com, překlad R. Václav

čtěte také:

Příští válka – Írán

Skoncuje s krizí opět až globální válka?

Válka s Íránem by znamenala třetí světovou válku