Budeme obviňováni z izolacionismu. To nás nesmí odradit
Autor: Ivo Strejček | Publikováno: 23.02.2012 | Rubrika: V BRUSELU
Ilustrace
Budeme českými médii (a částí české levice a tradičních hledačů „třetí cesty“) obviňováni z „izolacionismu“ a z tendencí „vytlačit ČR na periférii“. To nás nesmí odradit. Nikdo dnes neumí definovat, co je obsahem tzv. „tvrdého jádra“ a co to bude znamenat a co bude znamenat být na tzv. „periférii“ současného evropského vývoje. Osobně chci být na periférii!

I. Obecné souvislosti

 

  1. Evropská dluhová krize

Nejde pouze o dluhovou krizi významné části Evropy, ale jde také o dluhovou krizi USA. To znamená, že na oslabování euroatlantického prostoru je třeba nahlížet jako na krizi celého civilizačního prostoru

Dluhy ovšem nejsou příčinou, jsou důsledkem vývoje (nejen posledních let) ale nejméně posledních 100 let na evropském prostoru. Ten je charakterizován růstem silného a vlivného sociálního státu.

Evropský sociální stát oslabil víru člověka ve vlastní síly, snížil jeho ochotu podstupovat riziko, destruoval rodinu (její vnitřní vazby vzájemné odpovědnosti a loajality mezi rodiči a dětmi a následně mezi dětmi a svými rodiči). To vyústilo v mocný rozmach státu, nárůst byrokracie, přerozdělování a sociálních transferů

  1. Euro jako politický projekt

Nemyslím si, že dnešní krize má být interpretována jako „krize eura“. Euro (jednotná měna) bylo chtěným symbolickým dítětem maastrichtského procesu. Stala se z něho nedotknutelná „svatá kráva“ mylně spojovaná s prosperitou a mírovou budoucností Evropy.

Euro je ekonomicky defektní projekt. Krize části Evropy způsobená evropským sociálním modelem a chybným evropským institucionálním uspořádáním pouze defektnost evropské společné měny odhalila.

  1. EU je střecha, do které teče

Základní systémovou chybou současného evropského integračního modelu je skutečnost, že občanům jsou výsledky tohoto procesu nabízeny k pasivní akceptaci, bez jejich občanské (a následně i politické) diskuse.

Evropská hospodářská spolupráce založená na liberálních principech ekonomické spolupráce a na politice mezivládních dohod zmutovala v politický centralizační (a cíleně centralizovaný) projekt.

 

II. Aktuální vývoj

 

Pokusy zachránit euro „za každou cenu“ vedou k stále více zřetelnějšímu dělení EU na státy „euro“ a „non- euro“.

Uvnitř eurozóny snahy o záchranu eura postupně strhávají demokraticky zvolené vlády do propasti (Slovensko a další) a současně plodí další vnitropolitická napětí (jejich produktem může být nástup ultralevých nebo ultrapravých politických subjektů) a mezinárodní napětí (gigantické rozpočtové transfery nejsou přijímány kladně občany vlády, které finanční prostředky půjčují).

Lisabonská smlouva se ukazuje neúčinnou dokonce pro své neoblomné obhájce (Německo, Itálie), kteří ji obcházejí a vyhledávají cestu mezinárodních dohod (německo-francouzský politický pakt).

To vytváří další napětí mezi členy EU a také uvnitř evropských institucí (obtížně nesou skutečnost, že jsou stále více obcházeny a ignorovány).

Současný vývoj koncentrovat maximu rozhodovacích pravomocí do jednoho centra (návrh s názvem fiskální kompakt) je provázen prosazováním návrhů na hledání dalších finančních zdrojů (daň z finančních transakcí, daň z bankovních aktivit, evropské „rozvojové“ dluhopisy, evropské „stabilizační dluhopisy).

Pokud se podaří institucionalizovat finanční unii a zavést nové celoevropské daně, vývoj bude rychle směřovat k dokončení evropské politické unie – evropského superstátu.

 

III. „Zachraňovat nebo vystoupit?“

 

Nechci se nechat vtáhnout do hledání odpovědi na to, zda je lepší zachraňovat euro (a tedy tzv. zachraňovat EU) nebo vystoupit. Je to otázka, kterou po léta vnucují české veřejnosti česká média ( zřejmě jediný proevropský segment myšlení v Čechách. ČSSD a TOP 09 nepočítám, neboť to jsou myšlenkoví vazalové rozhodujících mediálních proudů v ČR – vždy udělají to, co jim Respekt či MfD doporučí).

 

Moji odpověď nabízím následující:

 

  • Prosazovat reformy, které budou modernizovat ČR (což nutně neznamená, že to to současná vládní koalice úspěšně činí)

  • Abychom mohli postupovat pro ČR nejvhodnější cestou a pro české občany srozumitelnou rychlostí, musíme se za každou cenu vyhnout „evropskému“ diktátu obsahu našich reforem

  • Z tohoto důvodu musíme zůstat mimo vnikající rozpočtovou unii

  • Budeme českými médii (a částí české levice a tradičních hledačů „třetí cesty“) obviňováni z „izolacionismu“ a z tendencí „vytlačit ČR na periférii“. To nás nesmí odradit. Nikdo dnes neumí definovat, co je obsahem tzv. „tvrdého jádra“ a co to bude znamenat a co bude znamenat být na tzv. „periférii“ současného evropského vývoje. Osobně chci být na periférii!

  • Musíme hledat spojence k hledání vzájemné podpory

  • Takto nově vytvořená a jinými zájmy definovaná koalice „neochotných“ může být zárodkem alternativního konkurenčního evropského projektu

 

Každou z tezí bych potřeboval dovysvětlit a obhájit, nicméně jejich hlavní poselství je, myslím, jasné.

 

autor je poslanec EP za ODS

 

19.2. 2012, projev na diskuzi "Hovory na pravici VI" pořádáné Akcí D.O.S.T.

čtěte také:

Herman Van Rompuy. V Evropě se rodí nový diktátor jediné pravdy

Pat Buchanan o globalizaci, národu a vlasti

Evropská unie míří k autoritářskému režimu, řekl na VŠE Klaus

Ano Evropě svobodných národů. Memorandum Akce D.O.S.T.