Sláva! Další vítězství Lidu
Autor: Bohumil Šourek | Publikováno: 12.02.2012 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Úplně zřetelně jsem slyšel, jak si národ oddechl. Týdny - co týdny, měsíce, ba, co měsíce, celé roky národ trnul, napětím až sténal: schválí nám parlament přímou volbu prezidenta? Po mnoha – zajisté arogantních – odmítnutích se národ konečně dočkal. Sám si bude volit nejvyššího kladeče věnců. Jest již jisté, že od této chvíle budeme mít za prezidenta pouze ty nejlepší z nás, lidi neúplatné a nezkorumpované, do morku kostí poctivé.

Úplně zřetelně jsem slyšel, jak si národ oddechl. Týdny - co týdny, měsíce, ba, co měsíce, celé roky národ trnul, napětím až sténal: schválí nám parlament přímou volbu prezidenta? Po mnoha – zajisté arogantních – odmítnutích se národ konečně dočkal. Sám si bude volit nejvyššího kladeče věnců. Jest již jisté, že od této chvíle budeme mít za prezidenta pouze ty nejlepší z nás, lidi neúplatné a nezkorumpované, do morku kostí poctivé.

V menším si to národ už vyzkoušel, když si všelijakými nátlakovými akcemi a peticemi pod mediálním vlivem pravdy a lásky vymohl zřízení funkce ombudsmana. Pravda, nemůže si ho volit sám (všeho do času), ale je jisté, že všelijaké úřady, jak nám je stát na všech úrovních do všelijakých velkých budov naskládal, aby nám sloužily, si od té doby dávají zatroleně pozor a slouží nám věrně a oddaně. Natož aby šikanovaly! To už si ani náznakem netroufnou u vědomí ombudsmana, veřejného to ochránce práv, za zády občana.

Nyní tedy máme nového ochránce, nezávislého na politicích a tudíž schopného nezávislého úsudku. Však LID si ho zvolil! Tedy zvolí. A může LID volit špatně? No, to určitě ne, to by mě hanba fackovala na to jen pomyslet…

Jen bych potřeboval vysvětlit, proč ty politiky volí tak mizerně.

Možná je to tím, že jsou rozlezlí v různých těch stranách, které národu všelijak lžou, slibují a neplní, spolčují se s mafiány a korupčníky? Jasně, to je ono! Pryč se stranami, zbývá poslední krok – přímé volby politiků. A pak už se konečně rozprostře v zemích koruny české dlouho očekávaný ráj, konec jakýchkoliv autorit. Pravá anarchie. Štěstí. Blahobyt!

Bezmocnost podporuje zbožná přání. A to i v neznabožské společnosti. (No, v takové možná ještě víc.) Nedivím se kolegům občanům, že se upnuli k tomuto novému projektu a chytli se ho jako záchranného kruhu, bez ohledu na konkrétní příklady, že ani prezident zvolený z vůle lidu neznamená spásu. Příkladů věru nalezlo by se dost z prezidentských a poloprezidentských systémů.

Vždyť dosažení přímé volby prezidenta je jasným důkazem toho, že si lid vládne, že dokáže změnit poměry! Dosáhne svých snů, jde-li za nimi urputně. Však politici u vidiny voleb nakonec hlasu lidu podlehnou a vyhoví mu. Dosáhne tedy jednou Lid demokraticky svého cíle i v požadavku úplné přímé demokracie a anarchii nastolí. Bůh nám buď milostiv.

autor je členem monarchistického sdružení Monos

čtěte také:

Zdravice účastníkům konference „Hovory na pravici“: Koruna česká - Slezsko proti NWO a havlistům

Od Nového světového řádu zpět k přirozenému řádu Božímu

Otevřený dopis slezské Koruny České prezidentu Klausovi: Tohle není demokracie, ale diktatura korporací