Parazitům odzvonilo. Prohlášení konzervativních monarchistů, kteří odešli z Koruny České
Autor: Mluvčí - MONOS o.s. | Publikováno: 23.01.2012 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Odmítáme mísit konzervativní principy s levicovými a liberálními konstrukty. Na jedné straně odsuzovat politickou korektnost a na straně druhé ji přijímat a zbaběle dodržovat. Jedněmi ústy hovořit o monarchii a demokracii jako o rovnocenných principech. Nemíníme mlčet k diktátorským choutkám Evropské unie, která nikdy nebyla ani matným odleskem Svaté říše římské. Revoluční levicovou vizi evropského superstrátu pokládáme za zvrácenou.

V roce 2011 v březnu jsme zveřejnili prohlášení Konzervativní platformy, ve kterém jsme vyjádřili naši nespokojenost s pasivitou Koruny České. Tato stagnace byla logickým důsledkem politické nejasnosti cílů i způsobu jejich dosažení. V prohlášení jsme vyjmenovali naše základní cíle a naši politickou orientaci.

Za situaci ve straně nesou zodpovědnost především lidé, kteří tvoří nejvyšší stranický orgán, především ovšem dlouholetý předseda strany Václav Srb. Jsme si vědomi, a jsme tomu rádi, že v předsednictvu sedí i poctiví lidé, kteří usilují o změnu správným směrem. Tvoří však téměř bezmocnou menšinu.

Od vydání našeho prohlášení až do listopadu 2011 jsme se pokoušeli ukázat směr, jakým by se měla strana ubírat. Ano, byl nekompromisní a politicky nekorektní. Žádali jsme a sami tak činili, aby se vedení strany vyslovovalo k současným ideologiím multikulturalismu, liberalismu a preferování všemožných menšin a patologií. Konstruktivní vnitrostranická diskuse na tato témata však nenastala. Jednodušší bylo obviňovat Konzervativní platformu z nečestných úmyslů. Byli jsme zatahováni do neplodných debat a obviňováni z anarchismu, protože naše aktivity nebylo téměř možné prosazovat „standardní cestou“, tedy věčným čekáním na schválení předsednictva. Inu, byť je situace ve straně jakákoliv a v politice třeba padají trakaře, tak je prý třeba čekat, až něco projde schválením předsednictva, byť by se na schválení mělo čekat i půl roku. Přes tohle pravidlo prý nejede vlak, a komu se to nelíbí, není konzervativec, ale revoluční živel. Tak nám bylo předhazováno porušování stanov, zřejmě rafinovaná metoda, jak tlumit probouzející se členskou základnu.

Před listopadovým sněmem KČ jsme se rozhodli činnost Konzervativní platformy ukončit. Veřejně jsme to oznámili a vydali výčet ze svých aktivit.

Odmítáme mísit konzervativní principy s levicovými a liberálními konstrukty. Na jedné straně odsuzovat politickou korektnost a na straně druhé ji přijímat a zbaběle dodržovat. Jedněmi ústy hovořit o monarchii a demokracii jako o rovnocenných principech. Nemíníme mlčet k diktátorským choutkám Evropské unie, která nikdy nebyla ani matným odleskem Svaté říše římské. Revoluční levicovou vizi evropského superstátu pokládáme za zvrácenou. Nehodláme se řídit jakýmikoliv populistickými a kariérními přístupy, neboť jsme-li o něčem přesvědčeni jakožto pravdivém a fundamentálním, pak toto naše přesvědčení nepodléhá konjunkturálním potřebám. Téměř rok jsme usilovali o nějakou změnu na půdě Koruny České a téměř rok jsme byli ostrakizováni. Strana prý musí být navenek jednotná, což jsme prý „anarchisticky narušovali“. V čem tato jednota spočívá, jsme se však nedověděli. Vlastně ano – prý monarchie a návrat krále. Toto minimální a zároveň velmi široké vymezení má snad nespokojeného voliče přesvědčit, že návrat krále na trůn jako mávnutím kouzelné hůlky sám vyřeší všechny problémy? Tuhle impotentní myšlenku nejde sice brát vážně, ale v KČ takových myslitelů není nedostatek.

Jsme přesvědčeni, že restauraci monarchie musí předcházet návrat k tradičním, nadčasovým a mravně ukotveným principům, které plynou z víry v Boha. Monarchie je neslučitelná s principy, zavedenými do praxe francouzskou revolucí. Právě proto dnes žijeme v anarchii, která je důsledkem revoluce. Naprostá většina současných evropských monarchií je toho důkazem. Monarchové jsou oligarchickou mocí jen trpěni jako loutky či herci. V tom skutečně nevidíme podstatu monarchie a vedení státu - panovník má především panovat, k čemuž musí mít reálnou moc.

Dospěli jsme k závěru, že Koruna Česká je bohužel infiltrována lidmi, jejichž posláním nejspíš je záměrně držet stranu v izolaci a politické neschopnosti, přičemž se v tomto shodujeme s členem strany ing. Václavem Makrlíkem, jehož jinak považujeme za našeho ideového rivala. Přejeme členské základně, aby rovněž pochopila stav strany a diskusní část příštího sněmu přinesla smysluplnější projevy, bez halasných pokryteckých apelů na pokoru s okázalými odkazy na posvátné texty Nového zákona.

Usoudili jsme, že další snaha o reformu Koruny České je v této chvíli ztrátou drahocenné komodity, kterou je čas. Tak tedy činíme radost plzeňskému spisovateli, který nás na začátku listopadového generálního sněmu KČ veřejně označil za parazity. Podle něj by Koruna Česká neměla dělat vlastně nic. Má jen pokorně čekat na apokalypsu. Tímto ukončujeme své členství v této politické straně a budeme pokračovat v naší činnosti pod hlavičkou občanského sdružení. Vyčkávání na apokalypsu nevidíme jako efektivně využitý čas. Již dlouho před generálním sněmem jsme založili monarchistické občanské sdružení MONOS, na jehož půdě hodláme nadále realizovat činnosti, které jsme se snažili realizovat v Koruně České. Zveme k této práci každého poctivého konzervativce a monarchistu, jemuž záleží na spravedlnosti, obecném dobru a osudu této země.

Kontakt: monos@monarchista.cz

Za Monos podepsáni: David Hibsch, Jakub Moravčík, Bohumil Šourek, Richard Pech

čtěte také:

Zdravice účastníkům konference „Hovory na pravici“: Koruna česká - Slezsko proti NWO a havlistům

Vyjádření konzervativní platformy Koruny České k současné vládní krizi

Od Nového světového řádu zpět k přirozenému řádu Božímu

Otevřený dopis slezské Koruny České prezidentu Klausovi: Tohle není demokracie, ale diktatura korporací