Ebola je velmi podezřelý příběh. Něco tady smrdí, píše americký politolog
Autor: odjinud | Publikováno: 06.11.2014 | Rubrika: ZDRAVÍ
Ilustrace
Je jistě podivné, že by vláda, která je zapletena do dlouhodobých válek na Blízkém Východě, jejichž důvod je veřejnosti nejasný; že by vláda, která je rovněž zapletena do rozdmýchávání konfliktů s Ruskem a s Čínou, s těmito dvěma zeměmi, které jsou vyzbrojené nukleárními zbraněmi, chtěla takovýmto bezohledným způsobem mezi veřejností ještě podpořit podezření, jež se týkají jejích motivů, záměrů a její kompetence.

Federální vláda oznámila, že posílá do Libérie dalších tisíce amerických vojáků. Generál Gary Volesky prohlásil, že tyto jednotky ebolu „zadupou do země“. Oficiální příběh je ten, že tyto bojové jednotky jsou poslány do Libérie za tím účelem, aby budovaly obydlí, v nichž se budou léčit infikovaní ebolou.

Proč bojové jednotky? Proč nemůže být poslána stavební parta, jako je například stavební prapor, pokud to musí být vojenská jednotka? Dodatečných „tisíce vojáků“ se skládá z velkého seskupení 17 nezkušených jednotek. To nedává žádný smysl.

Příběhy, které nedávají smysl a které nejdou vysvětlit, vzbuzují přirozeně podezření, jako je například: nejsou američtí vojáci náhodou použiti na to, aby na nich byly vyzkoušeny vakcíny a další způsoby léčby eboly? Či ještě temnější podezření, nejsou snad tito vojáci použiti na to, aby s sebou do USA zavlekli více případů eboly?

Rozumím tomu, proč si lidé kladou takovéto otázky. Skutečnost, že na tyto otázku nedostanou žádnou investigativní odpověď ještě prohloubí jejich podezření.

Neinformovaní a důvěřiví Američané na toto odpoví: „Americká vláda by nikdy nepoužila vlastní vojáky a vlastní občany jako pokusná morčata.“ Dříve než ze sebe uděláte hlupáky, na okamžik se zamyslete a vzpomeňte si na velké množství experimentů, které prováděla americká vláda na amerických vojácích a na amerických občanech. Například si na internetu vyhledejte hesla „neetické experimenty na lidech ve Spojených státech“, či „experimenty s radiací na lidech“ a zjistíte, že federální agentury, jako je Ministerstvo obrany, či Komise pro atomovou energii vystavily americké vojáky a vězně vysokým dávkám radiace; vystavovaly radiaci varlata mužů a testovaly je na vrozené defekty (následovala vysoká míra přenosu těchto defektů); vystavovaly radiaci hlavy malých dětí, či krmily duševně zaostalé děti radioaktivním materiálem.

Opozice Obamova režimu vůči tomu, aby byli lidé, kteří se vrací ze západní Afriky v karanténě je rovněž záhadou. Americká armáda oznámila, že armáda zamýšlí umístit do karantény každého amerického vojáka, který se vrátí z nasazení v Libérii. Armáda rozumně říká, že je třeba velké množství opatrnosti, aby bylo minimalizováno riziko přenosu eboly v USA. Nicméně Bílý dům nepodpořil toto rozhodnutí armády a vyjádřil svou opozici vůči nařízené karanténě prostřednictvím guvernérů států New York a New Jersey.

Očividně tlak Bílého domu a hrozby soudních řízeních od Bílého domu a od těch, kteří se dostali do karantény způsobil to, že tyto dva státy zmírnily podmínky pro karanténu. Zdravotní sestra, která se vrátila ze západní Afriky, kde pomáhala pacientům s ebolou, byla propuštěna z karantény namísto po 21 dnech, po které může tato nemoc produkovat symptomy, již po 24 hodinách. Tato zdravotní sestra hrozila soudním řízením a za tímto účelem rovněž použila neexistující problém „diskriminace zdravotních pracovníků“. O jakou diskriminaci se jedná, pokud se do karantény dostanou ti, kteří se pohybovali v oblastech, kde byli nejvíce vystaveni ebole?

Jakmile se objeví symptomy této nemoci, infikovaná osoba je nebezpečím pro ostatní, pokud není v karanténě. Jak byla nyní nucena přiznat i CDC, když hloupě popírala tento očividný fakt, tento kmen eboly se může šířit vzduchem. Vše, co je zapotřebí je kýchnutí, či zakašlání infikované osoby, či kontakt s kontaminovaným povrchem.Jinými slovy, tento kmen se může šířit jako chřipka. Dřívější popírání této skutečnosti pomohlo vytvořit podezření, že tento nový kmen eboly je biologickou zbraní, která byla vytvořena v laboratořích americké vlády v západní Africe. (Epidemie eboly vypukla přesně v těch zemích západní Afriky, v nichž se nacházejí tyto laboratoře. Kromě americké vlády jsou dalšími sponzory těchto laboratoří, prostřednictvím svých nadací, Bill Gates a George Soros-p.p.)

Jak odhalil profesor Francis Boyle z Illinoiské univerzity, Washington umístil své laboratoře na vývoj biologických zbraní do zemí, které nepodepsaly konvenci, která zakazuje takovéto experimenty.

Vychytralé vyhýbaní se Washingtonu konvencím, které podepsala americká vláda vytváří další podezření: unikl snad tento kmen eboly úmyslně, anebo z toho důvodu, aby bylo vyzkoušeno, jestli funguje?

Jedinou a inteligentní politickou linií je zastavení komerčních letů do míst a z míst, kde ebola propukla. Dobrovolní zdravotní pracovníci by měli být přepravováni prostřednictvím vojenských letadel a mělo by po nich být požadováno, aby se podrobili nezbytné karanténě dříve, než budou přepraveni zpět do Spojených států.

Proč se Bílý dům brání jediné zodpovědné a inteligentní politické linii? Proč mlčí Kongres o této záležitosti?Odpor vůči rozumné politické linii vytváří podezření, že vláda, či nějaká konspirativní skupina, zamýšlí použít ebolu za tím účelem, aby mohlo být vyhlášeno stanné právo a aby mohla být populace, či její nežádoucí část, umístěna do FEMA táborů, na jejichž vybudování dostala firma Haliburton od vlády finanční prostředky (aniž by bylo veřejnosti řečeno za jakým účelem byly tyto tábory vybudovány).

Je jistě podivné, že by vláda, která je zapletena do dlouhodobých válek na Blízkém Východě, jejichž důvod je veřejnosti nejasný; že by vláda, která je rovněž zapletena do rozdmýchávání konfliktů s Ruskem a s Čínou, s těmito dvěma zeměmi, které jsou vyzbrojené nukleárními zbraněmi, chtěla takovýmto bezohledným způsobem mezi veřejností ještě podpořit podezření, jež se týkají jejích motivů, záměrů a její kompetence.

Demokracie vyžaduje, aby veřejnost důvěřovala vládě. Ale Washington dělá všechno možné, aby zničil tuto důveru a aby prezentoval obrazdysfunkční vlády se skrytými a nezveřejněnými agendami.

Dr. Paul Craig Roberts: The Ebola Story Doesn´t Smell Right, překlad R. Václav

www.ac24.cz