Ve Velké Británii zakázali topit v nemocnicích potracenými plody
Autor: BKP | Publikováno: 01.10.2014 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace
Ministerstvo zdravotnictví Velké Británie vydalo příkaz, aby bylo okamžitě zastaveno spalování potracených plodů spolu se smetím a jejich využití pro vytápění nemocničních budov.

Ministerstvo zdravotnictví Velké Británie vydalo příkaz, aby bylo okamžitě zastaveno spalování potracených plodů spolu se smetím a jejich využití pro vytápění nemocničních budov.

Tuto praxi odhalili novináři. Vyšetřování prováděné pracovníky programu Dispatches televizního kanálu Channel 4 odhalilo, že státní zdravotnická zařízení (NHS) „využívají“ časti plodů, které zůstanou po potratech anebo spontánních potratech v raném stadiu těhotenství a jednoduše je posílají do pece ke spálení s jiným nemocničním odpadem. K podobné praxi se přiznalo deset klinik. Dvě nemocnice takové pozůstatky pravidelně používají v systémech, které přetvářejí hořlavý odpad na elektrickou energii, kterou vytápějí nemocniční budovy. Například, v jedné z předních nemocnic – Addenbrooke v Cambridge – k vytápění budov v průběhu roku použili 797 pozůstatků plodů do 13. týdne těhotenství. Jejich matkám administrace nemocnice oznámila, že ostatky byly zpopelněny. Další nemocnice Ipswich používala pro vytápění přivezené pozůstatky plodů z jiných zdravotnických zařízení NHS. V roce 2011-2013 bylo takovýmto způsobem použito více než tisíc plodů. Za poslední dva roky, podle odhadu novinářů, bylo ve 27 nemocnicích NHS spáleno asi 15 500 plodů.

Výsledky šetření už způsobily skandál v britské společnosti. Ministerstvo zdravotnictví vydalo úplný zákaz spalování pozůstatků plodů spolu s nemocničním odpadem i jejich využití na vytápění a ministr zdravotnictví nazval tuto praxi „naprosto nepřijatelnou“.

Kéž by si však jak britská společnost tak ministerstvo zdravotnictví uvědomili, že už sám potrat je naprosto nepřijatelný. Jedná se o vraždu člověka – dítěte v lůně jeho vlastní matky!

Zdroj: http://medportal.ru

http://vkpatriarhat.org.ua/