Varování před Schwarzenbergem
Autor: Jiří Pavel Pešek | Publikováno: 24.09.2014 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Z mé vlastní trpké zkušenosti s proradným Karlem Schwarzenbergem (znám jej osobně od r. 2001): ZLODĚJ KŘIČÍ "CHYŤTE ZLODĚJE".

Z mé vlastní trpké zkušenosti s proradným Karlem Schwarzenbergem (znám jej osobně od r. 2001): ZLODĚJ KŘIČÍ "CHYŤTE ZLODĚJE".

1. Tohoto člověka, který působí tolik zla v naší zemi i v celém světě, jsem - vinou neochoty věřit informacím o jeho jednání - v prezidentských volbách volil, získal mu řadu hlasů, dokonce jsem podal žádost k Nejvyššímu soudu v Brně o anulování voleb v jeho prospěch.

2. Odměnou mi byl jeho tvrdý útok proti našemu 20 letému úsilí o záchranu předního symbolu české státnosti, nejstaršího kostela Staré Prahy (1150-1200) - chrámu sv. Michaela Archanděla, který byl přes explicitní a neodvolatelné zákazy MK ČR fyzicky zmrzačen a hanoben všemi druhy komerčních, sexuálních a dokonce satanistických aktivit.

Kostelu nyní hrozí přestavba na 4 podlažní tržnici s erotickými salony (v podkroví) a prodej kazašské bordelové mafii (Ve smečkách, P1).

Na mou naléhavou prosbu o pomoc zabránit této zrůdnosti (výraz použitý GŘ Světového dědictví UNESCO) v červenci 2013 K. S. reagoval s diktátorskou zpupností a kategoricky se postavil na obranu devastátora chrámu SMA a defraudanta ČR (mld. CZK) Jerri Nowikovského (od r. 1994-2005 nájemce, od 2005 majitel), vídeňského podnikatele polsko-ukrajinského původu s izraelským pasem.

Ředitel Židovského muzea Leo Pavlát, který se i mediálně čestně postavil na spravedlivou obranu chrámu SMA (relace BBC), zdůraznil: "My s ním nemáme nic společného".

K.S. naproti tomu na mne s emocionální arogancí zvedal hlas: "Pan Nowikovsky si může dělat s kostelem, co chce!!"

3. K.S. v červnu t. r. v PSP ČR veřejně - oficiálně prohlásil, že se na zasedání zednářské Trilaterální komise ve Washingtonu zúčastnil hlasování o bombardování Srbska.

4. V Parlamentu ČR hlasoval ve prospěch homosexuálních zákonů.

5. K.S. spolu se svým stranickým kolegou M. Kalouskem osobně povzbuzoval demonstranty na Majdanu, kteří s pomocí USA + EU provedli krvavý protistátní převrat (nám. MZV USA Victoria Nuland potvrdila investice ve výši 5 mld. USD), a tak vyvolali:

a/ rozhodnutí Krymu odejít od Ukrajiny a vrátit se k Rusku,

b/ bratrovražednou občanskou válku spojenou s masakry, upalováním a plošným vyvražďováním civilního obyvatelstva ve východních regionech Ukrajiny, které se odmítly podřídit nacisticko-fašistické juntě - loutkové vládě Kyjeva.

K.S. i v ČR neustále haraší sankcemi i zbraněmi a tlačí naši zemi i celou Evropu do sebevražedné války s Ruskem.

Mimochodem nelze přejít bez povšimnutí, že ti, kdo se postavili - s různou mírou odhodlání - proti zájmu kostela SMA, dnes objímají fašistickou loutkovou vládu kyjevských vraždících okupantů.

6. V říjnu 2012 v holešovickém DOXu inauguroval perverzní výstavů tzv. vídeňských akcionistů (Hermann Nitch) - rozpárané prase přibité na kříži, ukřižovaná nahá žena krvácející z genitálií,... (jakási anti-Golgota). Jedná se o odporný satanismus (viz obr. příloha).

***

7. Pokud jde o dalšího kandidáta TOP 09 - starostu P1 Oldřicha LOMECKÉHO, čestně prohlašuji:

Usnesení Rady zastupitelstva Prahy 1 ze 7/5/2013 zavázalo starostu Lomeckého učinit vše „proti vzniku zařízení k poskytování erotických služeb v kostele sv. Michaela.“

Na základě společné dohody mne O. L. s ministrem kultury J. Balvínem v červenci 2013 požádali o přípravu podkladových materiálů pro ministra, který měl iniciovat podání určovací žaloby na neplatnost kupní smlouvy ke kostelu SMA od samého počátku.

Připravil jsem cca 120 stránkový dokument, avšak oba jmenovaní hráli špinavou a podlou hru, a v srpnu 2013 O. L. dokonce zakázal vedoucímu svého právního odboru Petru Dětskému podat námitky proti Usnesení Odboru výstavby MČ P1 z 26/8/13, jež vedlo k vydání stavebního povolení pro zrůdný projekt 4 podlažní tržnice s bordelem. Kdyby je byl nepodal další nezávislý účastník řízení, byl by dnes přední symbol české státnosti definitivně  a nevratně zničen. Na oba politiky (a další pachatele tohoto zločinu) bylo podáno trestní oznámení - bez účinku.

Z těchto důvodů považuji předvolební slogany "PEVNÉ ZÁSADY" a "JISTÁ ROZHODNUTÍ" na plakátech O. L. za nehoráznou demagogickou LEŽ a hrubou MANIPULACI voličem. Podle mých reálných zkušeností s proradným "šachistou" Lomeckým, který zcela zlomil naši důvěru, je tento člověk LHÁŘEM, PODVODNÍKEM  A PARAZITEM POŠKOZUJÍCÍM STÁTNÍ I NÁRODNÍ ZÁJMY NAŠÍ VLASTI A JEJÍCH OBYVATEL.

V zájmu Pravdy považuji za čestné a spravedlivé dát před volbami tyto své osobní zkušenosti a další ověřené informace k dispozici všem, kdo uvažují o volbě TOP 09 - nejen K. Schwarzenberga a O. Lomeckého, ale i dalších členů této strany, kteří zradili principy právního státu - pravdu, spravedlnost a vymahatelnost práva - H. Langšádlová, M. Kalousek či P. Gazdík.

V zájmu spravedlnosti je však nutné zároveň konstatovat, že v 24 leté kauze bezprecedentní devastace vzácné sakrální památky pod ochranou UNESCO (= boj o právní stát) se bohužel provinily všechny vlády od r. 1992 (za bezzubých protestů struktur EU), zvláště KDU-ČSL, jejíž ministři (počínaje J. Kabátem a D. Hermanem, P. Bělobrádkem a M. Jurečkou konče) se stali hrobaři nejstaršího kostela Staré Prahy, který je jedním z mála hmatatelných svědků spojení naší národní a státní identity s kořeny evropské křesťanské civilizace XII. století.

 

Proto volíme Národní demokracii - NE Bruselu. Podrobnosti:

http://www.nebruselu.cz

--

Ing. Jiří Pavel Pešek

ECSSU

www.stmichael.cz - italsko-český videodokument: "Zločin v srdci Prahy" (2005)

www.reporterict - "Chrám kýče a konzumu" (2013)

 

21. září 2014