Memorandum V. sněmu signatářů Manifestu D.O.S.T.
Autor: redakce | Publikováno: 08.11.2011 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Otřesy světové ekonomiky a obavy z jejich důsledků vyvolaly během posledních let v celé západní civilizaci hypnotizující atmosféru strachu. Ta na jedné straně ochromuje tolik potřebnou racionální aktivitu, a to až na hranici rezignace, na straně druhé pak vzbuzuje nervozitu a hysterii, ústící až v pouliční násilí. Krize, v níž se nacházíme, je však v prvé řadě krizí politických elit a jimi formovaných globalizačních a integračních projektů. Vždyť značná část těchto elit i dnes, tváří v tvář reálným hrozbám, nahrazuje potřebná řešení jazykovou ekvilibristikou zakrývající skutečný stav věcí a nadále plýtvají silami a prostředky západu na budování svých problematických vizí.

Otřesy světové ekonomiky a obavy z jejich důsledků vyvolaly během posledních let v celé západní civilizaci hypnotizující atmosféru strachu. Ta na jedné straně ochromuje tolik potřebnou racionální aktivitu, a to až na hranici rezignace, na straně druhé pak vzbuzuje nervozitu a hysterii, ústící až v pouliční násilí. Krize, v níž se nacházíme, je však v prvé řadě krizí politických elit a jimi formovaných globalizačních a integračních projektů. Vždyť značná část těchto elit i dnes, tváří v tvář reálným hrozbám, nahrazuje potřebná řešení jazykovou ekvilibristikou zakrývající skutečný stav věcí a nadále plýtvají silami a prostředky západu na budování svých problematických vizí.

Česká republika bohužel nestojí mimo tento světový trend a nevyhne se jeho dopadům. U vědomí spoluodpovědnosti všech občanů za vývoj společnosti cítíme i my povinnost deklarovat v současné situaci své postoje k některým konkrétním otázkám.

Předně, v návaznosti na dokumenty předešlých sněmů, i my znovu zdůrazňujeme odhodlání hájit tradiční a přirozené společenské hodnoty a občanské svobody. Současně s tím důrazně odmítáme dehonestující mediální kampaň, kterou proti nám v uplynulých měsících rozpoutali naši ideoví odpůrci. Distancujeme se od xenofobních a extrémistických motivací, jež nám, ať již ze zlé vůle, nebo z nepochopení, podsouvali a podsouvají.

Útoky na tradiční sociokulturní vzorce a struktury Západu, jako je rodina, národ a suverénní stát, považujeme za jedny z příčin současné krize, stejně jako snahy o omezování občanských svobod pod nevěrohodnými "lidskoprávními" záminkami a hesly. Odmítáme rezignovat na objektivitu a otevřenost kvůli modlám multikulturalismu a politické korektnosti. Cesta ze současné krize totiž musí podle našeho názoru začít hlubokou kritickou sebereflexí Západu, návratem zdravého rozumu a úctou k pravdě.

To jsou také důvody našeho dlouhodobě kritického postoje k projektu evropské integrace. V souvislosti s tím se nyní chceme vyjádřit zejména ke dvěma otázkám - podpořit dojednanou českou výjimku z tzv. Lisabonské smlouvy, neboť ji považujeme za elementární krok k zajištění národních zájmů České republiky a jejích občanů a připomenout náš negativní postoj k eventuálnímu přijetí společné evropské měny, jež bychom v dané situaci považovali za krok nezodpovědný až hazardní. Vítáme proto hlas některých českých politiků, ekonomů a podnikatelů sdružených v iniciativě "Nenuťte nám euro" a vyjadřujeme této iniciativě svou podporu.

Jsme ostatně přesvědčeni, že postoje a ideály Manifestu D.O.S.T. sdílí značná část české veřejnosti, byť se k nim mnozí lidé dnes nemohou přihlásit veřejně, v reálné obavě z ohrožení svých existenčních jistot. O to více nás těší, že našim myšlenkám vyjádřily podporu některé přední osobnosti veřejného života v čele s prezidentem republiky. Rovněž si hluboce vážíme faktu, že  hodnoty Manifestu D.O.S.T. nacházejí výraz také v činnosti konkrétních politiků, politických stran i občanských sdružení a deklarujeme svou připravenost k další spolupráci s nimi.

V Praze dne 5. listopadu 2011  

účastníci V. sněmu signatářů Manifestu D.O.S.T.    
             

čtěte také:

Odvolejte, že jsme nebezpeční, vyzval DOST Židy

Předsedo Bátoro, neignorujte podporu patera Halíka Akci D.O.S.T. !

Židé napadli DOST. Nedokážou ale vysvětlit proč

Mohou se Halík, Gabal či Šabatová mýlit? aneb Kdo stojí za bátoryádou