Poznámka k tzv. Svatováclavské výzvě
Autor: Ladislav Malý | Publikováno: 02.11.2011 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Slova pana presidenta jsou o to závažnější a hodnotnější, že myšlenky jím artikulované, byť pro praktikujícího katolíka nikterak nové, poprvé zazněly z úst vysoce postaveného ústavního činitele naší republiky, což lze považovat za přelom v dosavadní oficiální rétorice vládnoucích k ovládaným.

POZNÁMKA K TZV. SVATOVÁCLAVSKÉ VÝZVĚ

Mons. Dominik Duka,                                            
arcibiskup pražský a primas český
Česká biskupská konference
P R A H A

Vaše Excelence, otče arcibiskupe!

Na internetu je možno seznámit se s textem tzv. svatováclavské výzvy, kterou autoři sepsali na podporu článku P. Tomáše Halíka, uveřejněný na ChristNet.cz dne 2. 10. 2011 pod názvem „Klaus k oltáři nepatří.“ Na článek P. Halíka, který je plný planých obav o osud katolické církve, a nemístných invektiv na pana presidenta V. Klause, vzápětí odpovědělo tiskové oddělení ČBK v prohlášení, s jehož obsahem lze jen souhlasit.

Příčinou všeho bylo vystoupení pana presidenta republiky Václava Klause na oslavách svatého Václava ve Staré Boleslavi.

Na osobu pana Václava Klause - v současnosti ve funkci presidenta republiky – se lze právem dívat, vzhledem k jeho politickým postojům a rozhodnutím v minulosti s přihlédnutím k jeho dnešním postojům, jako na skutečně kontroverzního politika s nekonzistentními názory. Jeho činnost ve funkci premiéra vlády naší republiky hrubě negativně ovlivnila naší ekonomiku a život celé národní pospolitosti, její státní suverenitu a její mravnost. Vinu na tom ovšem nenese jenom on sám; on však byl na špici pyramidy, a tak největší díl odpovědnosti za náš celospolečenský úpadek v devadesátých letech minulého staletí padá zcela jistě na něj.

V této chvíli se nechci a ani nemohu vyjadřovat k páně Klausovu politickému přemetu, ale chci poukázat na obsah jeho projevu. Domnívám se totiž, že poukazování na závažné mravní nedostatky naší národní společnosti z úst ústavního činitele, nemůže kdosi nálepkovat jako nepatřičné či pokrytecké, když jsme si vědomi jejich správnosti. 

Ve svém projevu, který V. Klaus pronesl na svatováclavské slavnosti, a při němž byl často přerušován souhlasným bouřlivým potleskem mnohatisícového davu účastníků svatováclavské poutě, přesně popsal současný ubohý mravní stav naší společnosti, a zároveň naznačil cestu, po níž bychom se měli – jako národ - dále ubírat. Je to cesta k mravnímu ozdravění našeho národa, vyzdvihování úlohy rodin a rodinných svazků, cesta k tradičním a konzervativním hodnotám naší křesťanské civilizace, a v neposlední řadě nás pak všechny v tomto počínání nabádal k větší rozhodnosti. Pan president, člen protestantské denominace tzv. husitů, vyjádřil názory, s nimiž se musí ztotožnit každý slušný člověk, tím více pak člen svaté Církve katolické.

Slova pana presidenta jsou o to závažnější a hodnotnější, že myšlenky jím artikulované, byť pro praktikujícího katolíka nikterak nové, poprvé zazněly z úst vysoce postaveného ústavního činitele naší republiky, což lze považovat za přelom v dosavadní oficiální rétorice vládnoucích k ovládaným.

A byla to právě tato slova pana presidenta, kterými nabádal, bychom upřeli pozornost ke konzervativním hodnotám a prosazovali je, která vyděsila pana Halíka a celou plejádu všelijakých reformních judaistů, reformních křesťanů všelijakých denominací, a s nimi levičácko-liberální vládnoucí kruhy. Protože to jsou oni, kteří se zabydleli a tyjí z politického systému extrémního liberalismu, multikulturalismu, tzv. evropanství, levičáckého humanrightismu, tedy ismů, které jsou v příkrém rozporu s tradicí křesťanských hodnot Evropy. Pan president zcela správně poukázal na dopad těchto ismů na národ, ale i ostatní národy Evropy, jakožto očividně negativní, a které se právě tito lidé snaží ze všech sil v Evropě, tedy i naší vlasti, udržet. Dobře pochopili, že projev byl nepřímo veden proti nim samotným, proto tato nenávistná kampaň, a k ohlupování veřejnosti upletli jakousi výzvu, při čemž zneužili jméno světce Václava.

Rovněž je lživý výrok pana Halíka, že pan president svým politickým projevem zneužil Svatováclavskou náboženskou slavnost. V roce 1985 jsem se zúčastnil slavnosti svatých Cyrila a Metoděje na moravském Velehradě. Tehdy mnohatisícový dav vypískal bolševického ministra kultury Klusáka, za jeho zpupná a arogantní slova na adresu svatých Cyrila a Metoděje. Tenkrát jeho projev lze takto kvalifikovat, tedy jako zneužití náboženské slavnosti, protože urážel osoby nám katolíkům a celému národu, ctěné a svaté. Avšak projev Václava Klause, rovněž vysokého ústavního činitele, tak jako jím byl tehdy Klusák, souzněl s myšlenkami, zkušenostmi a přáními naprosté většiny všech zúčastněných poutníků na Svatováclavské slavnosti 2011, a to i těch doma sedících u televizních přijímačů. Jsem přesvědčen, že příjemně zněla i uším otcům biskupům, zúčastněných na slavnosti.
 
Proto jako prostý katolík odmítám tzv. svatováclavskou výzvu a protestuji proti snahám všelijakých manipulátorů veřejného mínění vsugerovat katolíkům, ale i nevěřícím, lživou myšlenku, že projev presidenta republiky Václava Klause na Svatováclavské slavnosti ve Staré Boleslavi byl zneužitím náboženských oslav, a plně se stavím za vyjádření ČBK.   

V Kristu a Panně Marii

V úctě

Mgr. Ladislav Malý, katolík, člen předsednictva NSJ

V Praze, dne 31.10. 2011