Konec pandemie, která neexistovala
Autor: David Vorovka | Publikováno: 14.08.2010 | Rubrika: ZDRAVÍ
Ilustrace
V souvislosti s praseční chřipkou došlo ke změně stanov WHO. Původní ustanovení o vyhlášení pandemie a následných preventivních kroků vlád (mezi něž patří nákupy vakcín) se změnilo z podmínky, že pandemie se vyhlásí, pokud situace dosáhne určitých parametrů, na formulaci, že pandemie bude vyhlášena a státy vyzvány ke krokům, pokud jen HROZÍ, že kritéria se naplní. Kdo o tom, že něco hrozí, bude rozhodovat, je jasné. Že zde šlo o první příklad v praxi naplnění modifikace práv WHO, není pochyb.

Sice nevím, jestli si někdo vůbec všiml, že by se kdekoliv skutečně šířila nějaká pandemie ohrožující miliony lidí, jak WHO vytrubovala do světa, ale aspoň víme, že teď už můžeme být v klidu a že kdyby něco, tak nás statisíce ve skladech zaprášených ampulí s vakcínama ochrání. Díky hysterii, kterou WHO vyvolala, přistoupila řada států k nákupu těchto drahých vakcín, které jako zázrakem byly připraveny hned poté, co minulý rok k proklamaci o celosvětové hrozně viru chřipky došlo. Jen málo států jako Polsko, hysterii nepodlehlo. Tvrdím, že jsme byli svědky podvodu, jehož cílem bylo prodat miliony vakcin za miliardy dolarů a vyvolat všeobecný strach vedoucí k posílení globální pozice WHO.

V souvislosti s praseční chřipkou došlo ke změně stanov této organizace. Původní ustanovení o vyhlášení pandemie a následných preventivních kroků vlád (mezi něž patří nákupy vakcín) se změnilo z podmínky, že pandemie se vyhlásí, pokud situace dosáhne určitých parametrů, na formulaci, že pandemie bude vyhlášena a státy vyzvány ke krokům, pokud jen HROZÍ, že kritéria se naplní. Kdo o tom, že něco hrozí, bude rozhodovat, je jasné. Že zde šlo o první příklad v praxi naplnění modifikace práv WHO, není pochyb.

Tato absurdní situace, tvoří pouze segment celkové problematiky. A nakoupené vakcíny pouze zlomek zbytečných výdajů. Další násobky částek se každoročně vynakládají samotnými systémy zdravotnictví podávajících očkovací látky proti sezónní chřipce. Tento blud podporují jak vlády, tak i zaměstnavatelé. Zcela nepopiratelný fakt, že každá taková vakcína umí zablokovat jen jeden konkrétní typ chřipky z desítek možných, a že tím obírá samotný organismus o schopnost si protilátky vytvářet samo, zcela přehlížíme. A to pomíjím prostou myšlenku, že chřipka patří do zcela běžných a nenáročných onemocnění, proti kterým se očkovat a negativně tak ovlivňovat organismus, je směšné a nezodpovědné. Kvůli chiméře o zabránění pár dnů teplot a kašle do sebe vpravím chemický koktejl látek, jejichž účinnost není absolutně prokázána.

V průběhu 20. století byl farmaceutický průmysl budován s cílem ovládnout systém zdravotní péče na celém světě tím, že přírodní, nepatentovatelné způsoby léčby budou systematicky nahrazeny patentovatelnými syntetickými (a ziskovými) léky. Farmaceutický průmysl nabízí "zdraví", ale tento produkt nikdy nedodá. Místo toho dodá jen přípravky, které poskytnou úlevu od příznaků, ale neléčí podstatu- příčiny nemocí. Naopak podporují chorobu, což je předpoklad pro farmaceutický byznys, který nechce skutečně zdravé lidi. Lékařský výzkum není prováděn s primárním cílem objevit nejúčinnější, nejbezpečnější a finančně přijatelnou formu léčby. Z výuky lékařských fakult byly systematicky odstraňovány poznatky o účinné přírodní léčbě, avšak nepatentovatelné. Lékaři jsou záměrně vychováváni k nahlížení na nemoc jako na vrchol ledovce- tedy příznak, na který se mechanicky učí předepisovat syntetické (tedy často toxické) léky. O celostním propojení organismu nevědí zpravidla nic. Mimoto část lékařů koncerny záměrně korumpují, aby nejenom předepisovali vybrané medikamenty, ale aby třeba dávali dobrozdání nebo přímo prezentovali už připravené "vědecké" argumenty pro vybraný lék. Kolikrát ten samý lékař ani dopředu před konferencí neví, který "lék" zrovna bude obhajovat.

Žijeme v absurdní době, kde rodinné a generační vazby, návyky a rady, jsou válcovány vlivem globálních struktur. Děti ve školním věku chceme učit o sexu, podsouvat jim, co je a co není normální, Brusel nám diktuje, jaké žárovky můžeme kupovat (a pranic mu nevadí, že Nový Zéland stejné žárovky odmítl jako závadné), ve jménu svobod válčíme tisíce kilometrů daleko a je nám jedno, jako v případě Iráku, že důvod se ukázal jako zcela vymyšlený