Paralelní deník čtenáře (48) Kde se zkazil (odtatil) Karel Schwarzenberg aneb Strýc pracoval pro CFR
Autor: Čtenář FreeGlobe.cz | Publikováno: 16.09.2011 | Rubrika: NÁZORY ČTENÁŘŮ
Ilustrace
15. září 2011 - Netvrdím, že to tak určitě je, ale při hledání odpovědi na otázku, jak je možné, že konzervativec a pravičák, tradicionalista a vlastenec Karel VI. Schwarzenberg přivedl na svět syna, který se posléze - místo aby se vydal v jeho šlépějích - pustil směrem zcela opačným (a stal se progresivistou, modernistou, kosmopolitou a národ zrazujícím odrodilcem), mne napadlo následující vysvětlení.

15. září 2011 - Netvrdím, že to tak určitě je, ale při hledání odpovědi na otázku, jak je možné, že konzervativec a pravičák, tradicionalista a vlastenec Karel VI. Schwarzenberg přivedl na svět syna, který se posléze - místo aby se vydal v jeho šlépějích - pustil směrem zcela opačným (a stal se progresivistou, modernistou, kosmopolitou a národ zrazujícím odrodilcem), mne napadlo následující vysvětlení.

Při čtení Škutinova životopisu strýce současného ministra Karla Schwarzenberga - Františka Schwarzenberga (1913-1992), staršího bratra Karla VI., jsem totiž nemohl přehlédnout několik zajímavých informací. Nemá to náhodou vše od svého strýce, který byl zřejmě velice rázný a autoritativní, že domlouval (a ovlivňoval) i svého bratra a Schwarzenbergova otce (jak se dozvídáme z Putnovy publikace o Karlu VII. "Torzo díla")?

Díval jsem se do Škutinovy knihy (kterou vydal Alexandr Tomský v roce 1990 jen letmo (po čase, četl jsem ji už dříve) a zaujalo mne například to, že František "byl direktorem Chicago Council of Foreign Relations"(str. 80) (založna byla roku 1922, dnes se organizace přejmenovala na " The Chicago Council on Global Affairs"). Na první pohled upomíná na Rockefellerovu Council on Foreign Relations (založenou r. 1921). Připočtěme k tomu, že ho do diplomacie namočil zednář Edvard Beneš (str. 91), že byl členem Maltézských rytířů (jako ostatně i Karel VI., ale to byla rodinná tradice) (str. 81), že se stýkal se Zbignievem Brzezinskim (vysoce postaveným členem Bilderbergu, Trilaterální komise, CFR) (str. 179), v roce 1962 odhaloval v Clevelandu pomník TGM v zahradě Rockefellerova parku (str. 194) či to, že měl zajímavý vztah k Aspenu, což je bývalé hornické městečko v Coloradu, kde americký milionář Paepke později zřídil známý think-tank. František Schwarzenberg tam přednášel "pro manažery, obchodníky a kapitány průmyslu" a "dodnes si dopisuje s řadou tehdejších účastníků Aspenu,kteří se mezitím stali významnými osobnostmi ve svém oboru" (str. 180). Nevybavuje se nám souvislost s Karlem  (VII.) Schwarzenbergem a jeho snahou dotáhnout do Prahy pobočku amerického think-tanku Aspen Institute (bohatě dotovaný rodinami Carnegie a Rockefellerů)?

Konečně mne při čtení Škutinova životopisu Schwarzenbergova strýce napadlo, zda nebyl svobodný zednář. Protože na několika místech píše, že se znal s Vladimírem Grégrem, Václavem M. Havlem a dalšími (str. 184). O Havlovi víme, že byl svobodný zednář, který k zednářství přivedl (jak se ve svých pamětech chlubí) arch. Vladimíra Grégra. Jinými slovy, zednář Havel jmenuje Grégra mezi svými zednářskými přáteli, a tito dva zednáři jsou shodou okolností i blízkými přáteli Františka Schwarzenberga (jak prozradil Vladimíru Škutinovi). Havel ale nejmenuje své zednářské přátele všechny, jmenuje jen ty mrtvé nebo ty, od kterých dostal souhlas to zveřejnit. Klidně mezi nimi mohl být František Schwarzenberg, jak vyplývá z toho, že měli stejné známé. Na jiném mítě (str. 119) popisuje František Schwarzenberg svůj vztah k profesoru dějin čekého práva a během okupace ministrovi školství a národní osvěty, se kterým byl předtím v Národní radě české, profesoru Kaprasovi (Kapras byl předseda, F. Schwarzenberg místopředseda). Z literatury o zednářích zase víme, že Kapras byl významný zednář a ostatně Škutina (na základě Schwarzenbergových vzpomínek) vypráví příběh o Kaprasově zednářství a o tom, jak nacisté za okupace zednáře pronásledovali, čili Schwarzenbergovi muselo být Kaprasovo zednářství zjevné.

Z jiných zdrojů zase víme, že Schwarzenbergova rodina (i Schwarzenberg sám) má blízko k židozednářskému řádu B´nai B´rith. Je po tomhle všem tak překvapivé, že je Schwarzenberg, současný ministr, takový, jaký je? A překvapuje dnes někoho, že už v roce 1979, 1980 a 1981 si prožil své první konference Bilderbergu, kterých se účastnil jako pozorovatel a rakouský občan? Nemohl to zařídit Rockefellerův služebník a Schwarzenbergův strýc František, který byl sice tak odlišný od Schwarzenbergova otce a vlastence Karla VI., ale měl zároveň na něj velký vliv a v průběhu života ho v mnohém ovlivnil? Nemohl ovlivnit (zkazit) i jeho syna? Není František Schwarzenberg tou spojnicí k mocným tohoto světa, jichž posluhováním zradil Karel Schwarzenberg-ministr nejlepší tradice a výchovu svého vlastenecky smýšlejícího otce? Nevím, ale lepší vysvětlení mne zatím nenapadlo...

čtěte také:

Karel Schwarzenberg: Jsou to teroristé, ale…

EXKLUSIVNĚ: Karel Schwarzenberg navštěvoval schůze Bilderbergu ještě před revolucí

Schwarzenberg. Hrobař české diplomacie?

Český monarchista: Schwarzenberg vypadá jak blbeček, ale není jím

Lovec Bilderbergů: Klaus je lídr, Schwarzenberg patří do zoo