reklama
„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Přinesla vláda „osvícenců“ zlidštění společnosti? Francouzská, bolševická a současná „europeistická“ revoluce a pekelné síly v pozadí ve věčném boji o svět

Zobrazit celý článek

Rozhodl jsem se pohřbít v lesích a bažinách Savenay celé město....děti rozdupal koňmi a vyvraždil ženy, aby nadále nemohly plodit bandity. Není mi líto ani jednoho vězně. Zničil jsem všechny...“ (Nowak str. 65). Pařížská vláda tohoto generála-sadistu za to vyznamenala. Nowak dále píše: „Další vlnu bestiálních krutostí přinesla Vendée ofenziva proslulých „pekelných kolon“ generála Turreaua de Lignierés. Jeho vojáci rabovali sýpky, odváděli dobytek, zapalovali vesnice a vraždili jejich obyvatele, nosili nemluvňata na bajonetech, znásilňovali ženy na oltářích v kostelích i na hromadách kamení. Tak postupovali „revoluční“ Francouzi vůči svým rodákům bojujícím na obranu víry otců“.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 29.3.2014 | ZA OPONOU | 5521 čtenářů

Lapsus církve. Ocenila novinářku, která je propotratovou aktivistkou. Peníze ihned věnovala na potraty

Zobrazit celý článek

To, že ji biskupové přesto vyznamenali (publicisté bránící nenarozený život toto potěšení neměli), nelze při veškeré úctě k biskupskému úřadu nazvat jinak než vrcholem pokrytectví. Připomíná mi to jednu starou ruskou pohádku o zlém carovi, který jednou rukou blahosklonně předává hlavnímu hrdinovi Ivanovi klec se zlatým ptákem, ale druhou rukou dává pokyn katům. Jsem zvědav, jak na toto zareaguje, jestli vůbec zareaguje, Řím. Za takový lapsus – nota bene spojený s cynickým výsměchem Katolické církvi, když vyznamenaná ihned obdržené peníze věnovala katolíkům nepřátelské organizaci, by měli biskupové, kteří se na tom podíleli, okamžitě rezignovat.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 1.11.2013 | VE SVĚTĚ | 5325 čtenářů

Katolická nauka, nebo rána pod pás?

Zobrazit celý článek

Papež František tak poskytl všem ideologům potratu a sodomie do ruky účinnou zbraň: Podívejte se, vždyť sám papež řekl….. Nezáleží na tom, že jeho výroky zkreslí nebo vyčtou z nich to, co tam není, už jen samotná skutečnost, že se na něj už teď odvolávají, je alarmující. A zůstává tady ještě další aspekt: Rána pod pás všem hnutím pro-life, které organizují pochody pro život, modlitební bdění před potratovými klinikami a podpisové akce proti vraždění nenarozených dětí a na obranu tradiční rodiny.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 30.9.2013 | VE SVĚTĚ | 5807 čtenářů

Na programu je katolická kontrarevoluce

Zobrazit celý článek

Moc dobře vím, že si někteří poklepou na čelo a poznamenají na moji adresu něco o psychiatrovi. Já bych to ještě loni udělal nejspíš také. Nicméně po letošním spontánním odporu – byť neúspěšném – milionů Francouzů proti zákonu o adopci dětí homosexuálními páry už beru tuto myšlenku vážně.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 14.9.2013 | U NÁS | 5793 čtenářů

Světovláda. Co se vlastně pod tímto pojmem skrývá?

Zobrazit celý článek

Nejnovější pokusy o světovládu nesou jméno „globalisace“. Od ostatních teorií se liší v jednom podstatném bodě: Tato světovláda se neopírá o utopické filozofické či ideologické teorie, ani o vojenskou sílu, nýbrž o dosud v tomto směru opomíjený fenomén e k o n o m i k y. Principem, z něhož vychází, je prostý fakt úžasného vědecko-technického pokroku, k němuž došlo v průběhu posledních dvou staletí a v jehož důsledku se svět stal podle okřídleného rčení „jednou velikou vesnicí“. Naše planeta je v ekonomickém ohledu čím dál více kontrolována nadnárodními koncerny. Tato realita vyvolala nové úvahy o možné myšlence světovlády.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 30.6.2013 | SVĚTOVLÁDA | 4654 čtenářů
Vědomí

Triumf i tragika Benedikta XVI. Umírněný revolucionář v boji proti jakobínům

Zobrazit celý článek

Nikoli náhodou jsem si vypůjčil tento název z knihy Stefana Zweiga "Triumf a tragika Erasma Rotterdamského". Domnívám se totiž, že není nic přiléhavějšího pro označení pontifikátu tohoto papeže, jenž končí netradičním způsobem - Benediktovou demisí. 8 let, během nichž stál v čele Církve, bylo na jedné straně triumfem, ale na druhé tragikou, za niž nenese odpovědnost bezprostředně on, ale celý dobový kontext, v němž mu bylo dáno působit.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 1.4.2013 | MYSLÍM SI | 4814 čtenářů

Zednáři rozkládají katolickou Církev zevnitř. Ďábel pronikl až na nejvyšší místa v Církvi

Zobrazit celý článek

Teilhardovo členství v zednářské lóži v USA dosvědčuje jeho řádový spolubratr John Courtney Murray, americký teologický radikál, jeden z tzv. „periti“ (poradci, experti) II. Vatikánského koncilu a význačný spoluautor koncilové deklarace o náboženské svobodě „Dignitatis Humanae“. Murray sám se ještě před koncilem netajil svým členstvím v zednářské lóži a v tisku napadal Řím a papeže za jejich protizednářský postoj. Nadšeně hlásal „spolupráci katolíků a zednářů“ a vyzýval kněze i laiky ke vstupu do lóží.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 9.2.2013 | HISTORIE | 12252 čtenářů

Jak Svobodní zednáři bojují za legalizaci potratů a pornografie a propagují u dětí anální sex

Zobrazit celý článek

Nepřátelé katolické Církve si od prvopočátku uvědomovali, že nejdůležitějším a nejspolehlivějším obranným valem katolicismu je dobrá křesťanská rodina, spočívající na nerozlučitelnosti manželského svazku, nepřípustnosti sexu mimo manželství a ochraně lidského života od okamžiku početí do okamžiku fyzické smrti. Proto útoky bludařů od počátku existence Církve směřovaly mimo jiné i proti těmto hodnotám.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 6.1.2013 | ZA OPONOU | 7456 čtenářů

Humanisté, nebo satanisté? Jak Svobodní zednáři pronásledují katolickou Církev

Zobrazit celý článek

O tom, že katolická Církev v dobách své vrcholné slávy a moci pronásledovala státním násilím nekatolíky, bylo už napsáno dost, pravdivého i nepravdivého. Málo se už ovšem píše o tom, že stejně tak, ne-li mnohem hůř, pronásledovali státním i nestátním terorem středověcí heretikové a později protestanté katolíky. Buď jak buď, lze hovořit ve vztahu katolíci - protestanté o oboustranném pronásledování.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 15.12.2012 | HISTORIE | 9414 čtenářů

Svobodní zednáři: Jejich pravdou je lež, jejich bohem je satan a jejich obřadem neřest. Církevní dokumenty o svobodném zednářství

Zobrazit celý článek

Názor církevního magisteria na svobodné zednářství zůstává 250 let naprosto nezměněn. Totéž, co platilo o svobodném zednářství v 18. století, platí i dnes. Katolicismus a členství v zednářských lóžích se vzájemně vylučují. Dokážeme to na prostém výčtu závažných církevních dokumentů o zednářství.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 8.12.2012 | ZA OPONOU | 9857 čtenářů

"Tatíček" Masaryk? O tzv. Judově aféře

Zobrazit celý článek

V duchovním zápase katolicismu s osvícenstvím, liberalismem, zednářstvím a socialismem stál Masaryk jednoznačně na straně odpůrců Kristovy Církve, ba co více, v době před první světovou válkou patřil k předním protikatolickým agitátorům. Ve své knize „Světová revoluce“ píše úplně v závěru, když předtím napadá údajnou středověkou katolickou teokracii jako „netolerantní“, nehoráznou větu, že prý „teprve Francouzská revoluce kodifikovala práva člověka a uskutečnila je v ohledu náboženském“. Ani slovo o tom, že Francouzská revoluce „kodifikovala a uskutečnila práva člověka“ gilotinou a potoky krve stovek tisíců lidí, kteří se „provinili“ pouze tím, že zůstali věrni dědictví otců, katolické víře, jako např. sedláci v kraji Vendée. To jasně svědčí o tom, do jakého tábora Masaryk náležel a z kontextu lze usuzovat, že krvavý teror proti vyznavačům Kristovým by mu asi nebyl proti mysli.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 18.9.2012 | HISTORIE | 7267 čtenářů

Chraňme svoji přítomnost a budoucnost!

Zobrazit celý článek

Festival „Prague Pride“ tedy ohrožuje řádnou rodinu a počestné věrné manželství, i když to jeho účastníci popírají. Právě tím, že za podpory politické reprezentace ukazují svůj hříšný styl života jako lákavý, zpochybňují nezastupitelnou hodnotu manželské lásky, otcovství a mateřství. A půjde-li tento vývoj dál, tak nakonec se o svá “práva” přihlásí (a leckde už se přihlásili) pedofilové, nekrofilové a zajisté i výše zmiňovaní exhibicionisté, takže v rámci “tolerance” už nebude žádná legislativní možnost protestu proti jejich chování.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 8.8.2012 | U NÁS | 4683 čtenářů

Halík promluvil, věc vyřešena? Odkud Halík čerpá svou duchovní energii...

Zobrazit celý článek

Pan prof. Halík tak znovu potvrdil, jako už mnohokrát, že jeho srdce nebije katolicky. Jinak by nehodnotil „známkou nedostatečný“ ty, kteří odmítají diktát současné nomenklatury EU a neignoroval přitom její hrubý nátlak na legalizaci potratů, antikoncepce, homosexuality a nemravné sexuální výchovy. To, že přesto dostal titul „monsignore“, je zarážející a odhaluje v plné nahotě závažnou krizi víry současné pokoncilní církve. Ale to už je jiná kapitola.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 15.5.2012 | U NÁS | 7264 čtenářů

"Kanonizace" Václava Havla. Přestali snad katolíci věřit v peklo?

Zobrazit celý článek

Tím nejhorším ale, s čím nemůže pravověrný katolík nikdy souhlasit, je všestranná glorifikace zesnulého exprezidenta, která při pohřbu zazněla nejen od reprezentace státu, nýbrž i Církve. V této polyfonii krasořečnických chvalozpěvů se téměř vytratily výzvy k modlitbě za spásu duše tohoto muže, ačkoliv právě toto on potřeboval nejvíce ze všeho – a to jednak jako každý zesnulý, jednak i vzhledem ke svým hříchům, které byly veřejně známy a jež mohly povážlivě ohrozit jeho spásu.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 11.2.2012 | U NÁS | 6497 čtenářů

Kdo je tady "nácek"?

Zobrazit celý článek

Tak jsme se v nedělních otázkách Václava Moravce dozvěděli hrůzostrašnou novinku: máme na ministerstvu školství "nácka". Kdo jím je? Samozřejmě pan dr. Ladislav Bátora. A kdo to řekl? Nikdo menší než sám pan ministr financí a místopředseda strany TOP 09 Miroslav Kalousek. Fuj! Nacista na ministerstvu školství! Tak to tu ještě nebylo.

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 25.8.2011 | U NÁS | 6408 čtenářů

18 článků (2 stránky)
1 | 2 | Další    Přejít na stránku 
Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny