reklama
„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Poznámky k neomylnosti kanonisací

Zobrazit celý článek

V souvislosti s kanonisací Jana XXIII a Jana Pavla II se oživila debata o neomylnosti kanonisací. Mám za to, že je důležité nejen uvažovat o tom, jak tomu je, ale především o tom, proč by měly být kanonisace neomylné.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 30.5.2014 | VE SVĚTĚ | 3088 čtenářů

Proč vystoupit z EU

Zobrazit celý článek

Národní demokracie (za kterou kandiduji ve volbách do Evropského parlamentu) i já jsme proti EU. V její současné podobě ji považuji za zvnitřku nereformovatelnou, a proto je nutné z ní vystoupit a nesnažit se ji napravit. Přes některé její výhody, jako je třeba cestování po zemích EU bez pasu, představuje zlo. Nechci proto čekat, až se sama rozpadne, tak jako již skončily tisíciletá Hitlerova říše či socialistické přátelství se Sovětským svazem na věčné časy.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 8.5.2014 | V BRUSELU | 6889 čtenářů

Zběhlost posuzování

Zobrazit celý článek

Některá média dělají záslužnou věc, když odhalují nepravdy zveřejňované v mainstreamových médiích a také to, co v nich ani není zveřejněno nebo jen někde na okraji zpravodajství. Přesto však myslím, že je třeba činit více.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 19.4.2014 | MÉDIA | 3355 čtenářů

Boj proti zlu není šachová partie

Zobrazit celý článek

Boj proti zlu není šachová partie či nějaké jiné sportovní utkání, kde by pravda a nepravda měly mít stejné podmínky pro své projevení. Zlo (jako třeba to, které obsahuje a propaguje zpráva Lunáček nedávno schválená Evropským parlamentem), nemá vůbec právo na existenci a tedy i propagaci. Za šíření rozvratných ideologií by v řádném státě měl být trest, a to případně i trest smrti, děje-li se tak ve velkém rozsahu. Zlý člověk, zločinec, nemá žádná práva k tomu, aby pokračoval ve svých zločinech; má jen právo na spravedlivý proces.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 19.3.2014 | V BRUSELU | 4146 čtenářů

Sexuální a reprodukční práva

Zobrazit celý článek

Stoupenci potratů a volného sexu užívají termín „sexuální a reprodukční práva“ k obhajobě svých nemorálních postojů a snaží se vnutit své pojetí společnosti. Jejich pojetí uvádí dokument „Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF“, jenž v některých bodech překračuje tuto tématiku, což je ale nepodstatné pro další text tohoto článku. Dokument sice hovoří o právu na život, ale omezuje ho na všechny lidské bytosti, které se narodily, tedy ještě nenarozeným nepřiznává toto právo.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 29.1.2014 | MYSLÍM SI | 4303 čtenářů
Vědomí

Jakou kontrarevoluci potřebujeme

Zobrazit celý článek

Být v něčem konservativní je dobré, když se jedná o něco dobrého. Když už je něco zkaženo a ve společnosti zafixováno, tak to má být změněno k lepšímu.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 7.12.2013 | MYSLÍM SI | 4456 čtenářů

Poznatky jazykovědy proti evoluci

Zobrazit celý článek

Zajímavá je studie W. B. Lindemanna[i] vycházející ze zkoumání vývoje jazyků, jenž se snaží ukázat, že jazyky se nerozvíjí, co se týče syntaxe, ale naopak upadají. To vede k přesvědčení, že na počátku lidstva byl již hotový jazyk či jazyky, které se nevyvinuly v souvislosti s údajnou evolucí od primátů k dnešnímu člověku přes různé mezistupně popisované v literatuře evolucionistů. Úvahy na základě úpadku jazyků nelze sice označit za striktní důkaz vyvracející evolucionistické teorie, ale rozhodně přesvědčivě míří tímto směrem.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 16.11.2013 | KULTURA | 4397 čtenářů

Kritické poznámky ke knize Tomáše Halíka „Co je bez chvění, není pevné“ (III)

Zobrazit celý článek

Halík si zřejmě neuvědomuje rozsah a dopady zla, které šíří stoupenci homosexuální ideologie, protože jinak by nezmiňoval „populistické akce proti zákonu o registrovaném partnerství“ (str. 79). Jednak se těchto akcí proti sodomitům zúčastňují hlavně katolíci, jednak jedná se o jednání a ideologii odporující zdravému lidskému rozumu a tím i přirozenému morálnímu zákonu, který přijímají dokonce i někteří atheisté, kteří nechtějí zejména, aby jejich děti byly ve veřejných školách indoktrinováni těmito zvrácenci a jejich podporovateli a uznávají hodnotu manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 31.10.2013 | U NÁS | 3929 čtenářů

Kritické poznámky ke knize Tomáše Halíka „Co je bez chvění, není pevné“ (II)

Zobrazit celý článek

Halíkovy výroky jsou však proti Ježíšovým slovům řečeným Tomášovi „Nepochybuj a věř!“ (Jan 20,27) a i slovům apoštola sv. Pavla: „Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování“ (Fil 2,14). Dále pak dogmatická konstituce I. vatikánského koncilu Pastor aeternus stanoví: „povinni jsme Bohu zjevovateli věrou osvědčovati úplnou podřízenost rozumu i vůle“. Odporuje též tomu, že proces poznávání směřuje k vyloučení pochybností. „Víra a pochybnost nejsou protiklady“ (str. 24). U T. Halíka jde o dynamické pojetí života, který nemá žádný pevný cíl, o činnost pro činnost.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 17.10.2013 | U NÁS | 3769 čtenářů

Kritické poznámky ke knize Tomáše Halíka „Co je bez chvění, není pevné“ (I)

Zobrazit celý článek

Halíkovy filosofické přístupy a omyly mají dopad i do jeho theologického uvažování; proto je třeba jimi začít. Halík nepresentuje uceleně svou filosofii; z jeho výroků se zdá, že je mu blízké Heideggerovo myšlení.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 13.10.2013 | U NÁS | 4506 čtenářů

Posvátné krávy církevní hierarchie

Zobrazit celý článek

Nejprve je třeba poznamenat, že biskup Williamson v onom známém interview pro švédskou televisi nepopíral všechno zlo spáchané nacisty na židech; pouze vyslovil mínění, že počet židovských obětí byl výrazně menší než těch oficiálních 6 milionů. Lze předpokládat, že arcibiskup Müller tohle dobře ví; pak ovšem jeho výrok v interview je buď neuvážený, nebo přímo lží.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 14.10.2012 | MYSLÍM SI | 5501 čtenářů

Homosexuální ideologie. Homosexualismus je horší než komunismus nebo nacismus

Zobrazit celý článek

Tento text navazuje na moje předchozí články „Nehovořme o sexuální orientaci“ a „Hřích sodomie“. V těchto předchozích textech jsem zdůraznil, že samotný nepřirozený sexuální sklon není sám o sobě hříšný a že těžkým hříchem jsou homosexuální skutky neboli sodomie. V tomto článku se chci zabývat popíráním či zpochybňováním této nauky.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 16.4.2012 | MYSLÍM SI | 7668 čtenářů

Hřích sodomie. Trestnost sodomie a její uplatňování je žádoucím stavem ve společnosti

Zobrazit celý článek

Je velmi smutnou skutečností, že snad žádná z politických stran u nás nemá ve svém programu, aby sodomie byla opět zařazena mezi trestné činy, jak tomu bylo u nás až do roku 1961. Ani nominálně křesťanská KDU-ČSL (ještě, že se přímo nezúčastňuje pochodů „homosexuální hrdosti,“ jak to činí představitelé německé CDU).

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 25.3.2012 | MYSLÍM SI | 12029 čtenářů

Nehovořme o sexuální orientaci

Zobrazit celý článek

Sexuální orientace je stoupenci takového pojetí presentována jako něco, za co člověk nemůže, co představuje různé stejně hodnotné alternativy. Když se někdo narodí slepý nebo hluchý, tak sice za to také nemůže, ale jedná se o defekt, protože k přirozené výbavě člověka patří smysl zraku a sluchu. Stejně tak zaměření sexuální touhy na opačné pohlaví je přirozené a potřebné pro zachování lidského rodu.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 16.3.2012 | MYSLÍM SI | 5480 čtenářů

Co je to rasismus?

Zobrazit celý článek

Slova „rasismus“ či „rasista“ se používají jako nálepka k označení názoru či osoby s cílem jejich diskreditace či dokonce kriminalizace. Mnoho se o něm mluví a píše, ale obvykle není dobře definován a vyskytují se nebezpečné tendence jej pojímat příliš široce. Cílem tohoto krátkého příspěvku je vymezit rasismus, zhodnotit jej z morálního hlediska a, pokud je něčím špatným, posoudit, zda se jedná o nějaký zvláštní druh zla nebo zda má být zahrnut pod nějakou jinou neřest. Konečně se věnujeme otázce, zda způsobit někomu zlo z rasových pohnutek je nějakou přitěžující okolností při posuzování míry viny pachatele a tomu odpovídajícího trestu.

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 28.2.2012 | MÉDIA | 28262 čtenářů

15 článků (1 stránka)
Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny