reklama
„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Za Václavem Komrskou: Stanovisko k Uškujnikovi. Recenze knihy „Kagan a jeho bek“

Zobrazit celý článek

Je pravda, že Židé v carském Rusku byli diskriminováni, ale nemohu souhlasit s verzí velmi podobnou té Davida Duka v knize „Moje probuzení“, že bankéř Schiff podpořil finančně i jinak ruskou revoluci, protože carský režim byl antisemitský. To by totiž podpořil Kerenského, který byl nejen zednář, ale i Žid a ne Trockého s Leninem proti Kerenskému.

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 26.7.2013 | HISTORIE | 13702 čtenářů

Hodnocení procesu se Slánským

Zobrazit celý článek

Myslím, že není obtížné si představit, co by se dělo v Moskvě, kdyby tento boj v prvním čtvrtletí 1953 vyhrál Stalin. Nepochybně bychom se dověděli, kdo byli ti hlavní „zlosynové“, skrytí uvnitř byra KSSS a řada výše jmenovaných zrádců by byla zavřena. Dověděli bychom se, že Tito, Kostov, Paukerová, Gomulka, Rajk i Slánský tvořili pod odhaleným vedením moskevských sionistů – neotrockistů pátou kolonu v mezinárodním komunistickém hnutí, sloužící nadnárodnímu kapitálu.

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 28.12.2012 | HISTORIE | 8781 čtenářů

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl VIII.) Závěr. Jak se bránit?

Zobrazit celý článek

Rozhodující tedy pro budoucnost lidstva je zabránit všemi dostupnými prostředky finančním elitám, aby znovu a tedy opakovaně ovládly myšlení obyvatel země a dále pokojně vládly pomocí lokajů a hlupáků. Na první pohled jednoduché, ale ve skutečnosti nepředstavitelně těžké, protože většina obyvatelstva nebude ochotna věci pochopit, bude svázána svoji výchovou, svým finančními elitami upraveným vzděláním a vlastní tupostí. Bojím se nejvíc té lidské tuposti a neochoty pochopit.

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 16.10.2012 | HISTORIE | 10999 čtenářů

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl VII.) CFR. Rockefellerovo ministerstvo zahraničí

Zobrazit celý článek

Konečným cílem není nic menšího než vytvoření Soukromé světové vlády systematickou erozí struktur suverénních národních států podkopáním jejich kulturních hodnot a sociálních norem (i když přirozeně ne všude stejným způsobem, rychlostí nebo ve stejné době), a rozšíření globalizovaného finančního systému založeného na hrubé spekulaci a lichvě a řízením globálního válečného systému tak, aby bylo dosaženo udržení nutné sociální soudružnosti mas vynuceným sjednocením proti skutečnému nebo imaginárnímu nepříteli "demokracie", "lidských práv", "svobody" a "míru" , kterým dnes je "terorismus".

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 10.10.2012 | HISTORIE | 7652 čtenářů

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl VI.) O co jde v zednářství? Tajemství rozluštěno

Zobrazit celý článek

Penězoměnci se začali prosazovat. A tu je třeba vzít na vědomí, že penězoměnci oné doby byli převážně, snad výhradně, Židé, protože, jak jsem již dříve uvedl, půjčování peněz na úrok bylo pro křesťany neslučitelné s vírou, protože bylo považováno za lichvu. Tento několik století trvající monopol zavinil, že Židé v tomto oboru hráli a dodnes hrají prim, protože jejich výklad starého zákona půjčování peněz na úrok nezakazuje ve vztahu k jinověrcům. Rovněž muslimská víra je neslučitelná s půjčováním peněz za odměnu, což platí dodnes.

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 1.10.2012 | HISTORIE | 6646 čtenářů
Vědomí

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl V.) Peníze a moc. Židovští bankéři se rozhodli zlikvidovat evropské monarchie. Skrze lóže

Zobrazit celý článek

Bankéři měli eminentní zájem na změně absolutistických monarchií na liberálnější státní systémy. Z toho logicky vyplývá, že Rothschild a další židovští bankéři hledali způsoby, jak evropské monarchie oslabit a posléze zlikvidovat. To nešlo samozřejmě dělat veřejně, protože tehdejší vládnoucí monarchie nebyly demokratické ani liberální a nepochybně by rychle podobné pokusy tvrdě zlikvidovaly. Musilo jít o činnost utajenou a židovští bankéři rychle pochopili, jakou roli mohou k dosažení tohoto cíle sehrát tehdy již existující a vhodným způsobem upravené a zejména jimi vedené zednářské lože.

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 28.9.2012 | HISTORIE | 7555 čtenářů

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl IV.) Byl Stalin odstraněn, aby nedošlo k likvidaci sionistů v SSSR?

Zobrazit celý článek

Dospěl jsem dále k závěru, že Stalin byl v roce 1953 rozhodnut vzít sovětským židům jejich moc a stal se pro ně nepřítelem č. 1. Správnost tohoto předpokladu potvrdili historici rovněž až v devadesátých létech, když informovali o záměru Stalina vystěhovat miliony sovětských, zejména moskevských židů na Sibiř, kde již byly připraveny lágry. Ostatně i v některých popisech Stalinova konce se hovoří o pokusu na zastavení akce „sionističtí lékaři“, o kterou se prý pokusil Kaganovič (žid) spolu s Molotovem, jehož žena byla židovka a byla tehdy v souvislosti s židovskými lékaři rovněž zatčena.

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 24.9.2012 | HISTORIE | 14910 čtenářů

Bývalý politický vězeň (90) shrnuje své celoživotní poznání: Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl III.) O divadlu jménem studená válka

Zobrazit celý článek

Pro posuzování „Studené války“ mým pohledem , je třeba si uvědomit, že jak v SSSR, tak v USA o vzniklé situaci (o vnitřním ovládnutí SSSR nevládními korporacemi) věděli jen informovaní. V USA to byla jistě větší část Eisenhowerovy vlády dosazená Společností pro zahraniční styky (Council on foreign relations, dále jen CFR, o níž bude řeč později) a v SSSR to byli rozhodující, ale ne všichni členové byra KSSS, někteří maršálové a generálové a někteří vedoucí pracovníci KGB.

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 18.9.2012 | HISTORIE | 9696 čtenářů

Je mu devadesát a celý život se pídí po pravdě. Teď píše, k čemu došel: Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl II.)

Zobrazit celý článek

Pokud jde o mne, sem patří i změna mého hodnocení role prezidenta Beneše v roce 1938. Nově mi došlo, že se ocitl v rozporuplné situaci, musil přednostně jako člen zednářských loží (o zednářích bude řeč později), které pomohly v roce 1918 založit ČSR, splnit jejich pokyn a jednat proti svému vrozenému češství a pomoci k pokud možno bezproblémové likvidaci ČSR. Něco podobného se mu ostatně stalo znovu v roce 1948.

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 14.9.2012 | HISTORIE | 10258 čtenářů

Rolí zednářů a sionistů se zabývá od roku 1953. Zde je výsledek: Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl I.)

Zobrazit celý článek

Dospěl jsem k závěru, že židovský kapitál WallStreetu podporoval bolševickou revoluci, protože chtěl posílit svoji světovou pozici vytvořením jím ovládané mocnosti, která by mu pomohla získat rozhodující převahu nad kapitálem nežidovským a tím získat vládu nad celým světem.

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 13.9.2012 | SVĚTOVLÁDA | 16137 čtenářů

10 článků (1 stránka)
Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny