„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Vůdci Bilderbergu jsou fašisté a satanisté. Zavraždí kohokoli, jen aby zůstali u moci

Autor: odjinud | Publikováno: 13.6.2011 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

V rozhovoru s prominentním švýcarským bankéřem provedeným WeAreChange 30. května 2011 jsou odhaleny hluboce vzájemně provázané vztahy mezi vysokým vedením švýcarských bank a klubem Bilderberg.

Stává se jasným, že Bilderberg používá švýcarské banky pro praní peněz, financování svrhávání vlád, zabíjení a bankrotování ekonomik.

Josef Ackermann, generální ředitel Deutsche Bank a člen řídícího výboru Bilderberg, je uveden jako jedna z důležitých postav plánů na cenzuru internetu a uzavření posledního místa, kde svoboda projevu narušuje jejich plány na kompletní kontrolu.

Následuje rozhovor s bankéřem, který si přál zůstat v anonymitě:

Můžete nám říct něco o své činnosti ve švýcarském bankovním podnikání?

Pracoval jsem pro švýcarské banky mnoho let. Byl jsem jmenován jedním z vrcholových ředitelů jedné z největších švýcarských bank. Během své práce jsem byl zapojen do plateb, přímých plateb v hotovosti lidem, kteří zabili prezidenta cizí země. Byl jsem na setkání, na kterém bylo rozhodnuto dát zabijákovi hotovost. To mi způsobilo dramatické bolesti hlavy a problémy se svědomím. Nebyl to jediný zlý případ, ale byl opravdu nejhorší.

Byly to platební instrukce na příkaz zahraniční tajné služby, psané rukou, a uvádějící příkaz zaplatit jistou částku člověku, který zabil vrcholového vůdce cizí země. A nebyl to jediný případ. Dostávali jsme několik takových rukou psaných dopisů od zahraničních tajných služeb s příkazem vyplatit hotovost z tajných účtů pro financování revolucí nebo zabíjení lidí. Mohu potvrdit, co napsal John Perkins ve své knize „Zpověď zabijáka ekonomik“. Opravdu takový systém existuje a švýcarské banky jsou do takových případů zapleteny.

Perkinsova kniha byla přeložena a je dostupná také v ruštině. Můžete nám říct, o jakou banku se jedná a kdo byl zodpovědný?

Byla to jedna ze tří hlavních švýcarských bank v té době a šlo o prezidenta země v rozvojovém světě. Ale nechci poskytovat příliš mnoho podrobností, protože by mne našli velmi snadno, pokud bych jméno prezidenta a název banky uvedl. Riskoval bych svůj život.

Nemůžete jmenovat žádného člověka v bance?

Ne nemohu, ale mohu vás ujistit, že se to stalo. V místnosti setkání nás bylo několik. Člověk pověřený fyzickou výplatou hotovosti k nám přišel a zeptal se nás, jestli má svolení vyplatit tomu člověku tak velkou částku v hotovosti, a jeden z ředitelů případ vysvětlil a všichni ostatní řekli dobrá, můžete to udělat.

Dělo se to často? Šlo o nějaký tajný fond?

Ano. Byl to zvláštní fond spravovaný na zvláštním místě v bance, kam chodily všechny ty zakódované dopisy ze zahraničí. Nejdůležitější dopisy byly psány rukou. Museli jsme je dekódovat a byl v nich příkaz vyplatit jistou částku v hotovosti z účtů pro atentáty na lidi, financování revolucí, financování stávek, financování všemožných stran. Vím, že jistí lidé, kteří jsou v Bilderbergu, byli do takových příkazů zapleteni. Myslím tím, že dávali příkazy zabít.

Můžete nám říct, v jakém roce nebo desetiletí se to stalo?

Raději bych přesný rok neuváděl, ale bylo to v 80. letech.

Měl jste problém s touto prací?

Ano, velmi velký problém. Nemohl jsem spát několik dnů a po jisté době jsem z banky odešel. Pokud bych vám poskytl příliš mnoho podrobností, vystopovali by mne. Několik zahraničních tajných služeb, většinou anglicky mluvících, dávalo příkazy financovat nezákonné činy, dokonce i zabíjení lidí, prostřednictvím švýcarských bank. Museli jsme platit podle instrukcí cizích mocností za zabíjení lidí, kteří neplnili příkazy Bilderberg nebo MMF nebo Světové banky, například.

To je velmi překvapující odhalení, které činíte. Proč cítíte potřebu to nyní říct?

Protože Bilderberg se schází ve Švýcarsku. Protože situace ve světě se neustále zhoršuje. A protože největší banky ve Švýcarsku jsou zapleteny do neetických aktivit. Většina těchto operací je mimo bilanci. Je to mnohonásobek toho, co je oficiálně uváděno. Není to auditováno a děje se to bez jakýchkoliv daní. Dotyčné sumy mají mnoho nul. Jsou to obrovské částky,

Takže jde o miliardy?

Mnohem více, jsou to biliony, zcela neauditovaný, ilegální a mimo daně stojící systém. V podstatě jde o okrádání všech. Myslím tím, že většina normálních lidí platí daně a dodržuje zákony. To, co se děje tady, je zcela proti švýcarským hodnotám, jako neutralita, poctivost a dobrá víra. Na setkáních, kterých jsem se zúčastnil, byly diskuse zcela proti demokratickým principům. Vidíte, že většina ředitelů švýcarských bank již nejsou místní, jsou to cizinci, většinou anglo-sasové, buď Američané nebo Britové, nerespektují naši neutralitu, nerespektují naše hodnoty, jsou proti naší přímé demokracii, prostě využívají švýcarské banky pro své ilegální cíle.

Používají obrovské sumy peněz vytvořených z ničeho a ničí naši společnost a ničí lidi na celém světě jen z hrabivosti. Usilují o moc a ničí celé země, jako Řecko, Španělsko, Portugalsko nebo Irsko, a Švýcarsko bude poslední v řadě. A používají Čínu jako pracovní otroky. A člověk jako Josef Ackermann, který je švýcarským občanem, je hlavním mužem v německé bance a používá tuto moc pro hrabivost a nerespektuje obyčejné lidi. Má v Německu poměrně dost právních případů a je známý také ve Státech. Je z Bilderberg a Švýcarsko nebo jakákoliv jiná země ho nezajímá.

Říkáte, že někteří z těchto lidí, které jste zmínil, budou na nadcházejícím setkání Bilderberg v St. Moritz v červnu?

Ano.

Takže jsou v tuto chvíli v mocenských pozicích?

Ano. Mají k dispozici obrovské sumy peněz a používají je na ničení celých zemí. Ničí náš průmysl a budují ho v Číně. Na druhou stranu otevřeli brány do Evropy všem čínským produktům. Pracující populace Evropy vydělává stále méně. Skutečným cílem je zničit Evropu.

Myslíte, že setkání Bilderbergů v St. Moritz má symbolickou hodnotu? Protože v r. 2009 byli v Řecku, v r. 2010 ve Španělsku, a podívejte se, co se jim stalo. Znamená to, že Švýcarsko může očekávat něco zlého?

Ano. Švýcarsko je jednou z pro ně nejdůležitějších zemí, protože je tu tolik kapitálu. Setkávají se tam proto, mimo dalších věcí, že chtějí zničit všechny hodnoty, které Švýcarsko zastává. Víte, je pro ně překážkou nebýt v EU nebo euro, ne zcela pod kontrolou Bruselu atd. Co se týká hodnot tak nemluvím o velkých švýcarských bankách, protože ty již švýcarské nejsou, většina z nich je vedena Američany. Mluvím o skutečném švýcarském duchu, který vyznávají a ctí běžní lidé.

Jistě, má to symbolickou hodnotu, jak jste řekl, ohledně Řecka a Španělska. Jejich cílem je být určitým exkluzivním elitním klubem, který má veškerou moc, a všichni ostatní jsou ožebračení a na kolenou.

Myslíte, že cílem Bilderbergů je vytvořit globální diktaturu, řízenou velkými globálními korporacemi, kde již neexistují žádné suverénní státy?

Ano a Švýcarsko je jediným zbývajícím místem s přímou demokracií a stojí jim v cestě. Používají vydírání „příliš velký na krach“, jako v případě UBS, aby uvrhli zemi do velkých dluhů, stejně jak to udělali s mnoha dalšími zeměmi. Nakonec možná chtějí se Švýcarskem udělat totéž, co udělali s Islandem, kde všechny banky a samotná země zbankrotovaly.

A přivést ho také do EU?

Samozřejmě. EU je v železném sevření Bilderbergů.

Co si myslíte, že by mohlo tento plán zastavit?

No, to je důvod, proč s vámi mluvím. Je to pravda. Pravda je jedinou cestou. Vrhněte světlo na celou tuto situaci, odhalte je. Nemají rádi, když jsou ve světlech reflektorů. Musíme vytvořit transparentnost v bankovnictví a na všech úrovních společnosti.

Takže říkáte, že ve švýcarském bankovnictví existuje správná strana a že existuje několik velkých bank, které zneužívají finanční systém pro své ilegální aktivity.

Ano. Velké banky školí své zaměstnance anglo-saskými hodnotami. Školí je být hrabiví a bezohlední. A hrabivost ničí Švýcarsko a všechny ostatní. Jako země máme většinu z nejkorektnějších fungujících bank na světě, když se podíváte na malé a střední banky. Jsou to jen velké banky, které působí globálně, které jsou problémem. Již nejsou švýcarské a nepovažují se za švýcarské.

Myslíte, že je dobré, že lidé odhalují Bilderberg a ukazují, kdo to skutečně je?

Myslím, že případ Strauss-Kahna je pro nás dobrou příležitostí, protože ukazuje, že tito lidé jsou zkorumpovaní, mají nemocnou mysl, tak nemocnou, že jsou plní zla, a toto zlo je drží v sevření jejich řádů. Někteří z nich, jako Strauss-Kahn, znásilňují ženy, další jsou sado maso, nebo pedofilové, a mnozí jsou satanisté. Když zajdete do některých bank, vidíte tam satanistické symboly, jako v Rothschild Bank v Zurichu. Tito lidé jsou kontrolováni vydíráním, kvůli slabostem, které mají. Musí plnit příkazy, jinak budou odhaleni, budou zničeni nebo dokonce zabiti. Pověst Strauss-Kahna je nejen zabitá v masmédiích, ale mohl by být zabit i doslova.

Protože Ackermann je v řídícím výboru Bilderberg, myslíte, že je tam velkým rozhodovatelem?

Ano. Ale existuje mnoho dalších, jako Lagarde, která bude pravděpodobně příští šéfkou MMF, a je též členkou Bilderberg, pak Sarkozy a Obama. Mají nový plán na cenzuru internetu, protože internet je stále svobodný. Chtějí ho kontrolovat a používají jako důvod terorismus nebo cokoliv. Mohli rovněž naplánovat něco strašlivého, aby měli záminku.

Cenzura internetu se blíží

Takže toho se obáváte?

Není to jen obava, jsem si tím jistý. Jak jsem řekl, dávali rozkazy zabíjet, takže jsou schopni strašlivých věcí. Pokud mají pocit, že ztrácí kontrolu, jako teď při povstání v Řecku a Španělsku, a další bude možná Itálie, pak mohou provést další Gladio. Byl jsem v blízkosti sítě Gladio. Jak víte, vyvolávali terorismus placený americkými penězi, aby získali kontrolu nad politickým systémem v Itálii a dalších evropských zemích. Co se týká vraždy Aldo Moro, platba byla provedena přes stejný systém, o kterém jsem vám říkal.

Byl Ackermann součástí tohoto platebního systému ve švýcarské bance?

(Úsměv)… vy jste novinář. Podívejte se na jeho kariéru a jak rychle se dostal na vrchol.

Co si myslíte, že lze udělat, aby se jim v tom zabránilo?

No, je mnoho dobrých knih, které vysvětlují pozadí a spojují tečky, jako ta, kterou jsem zmínil od Perkinse. Tito lidé mají opravdu ranaře, kteří jsou placení, aby zabíjeli. Někteří s nich dostávají své peníze prostřednictvím švýcarských bank. Ale nejen to, mají systém po celém světě. A odhalit veřejnosti tyto lidi, kteří jsou připraveni udělat cokoliv, aby si udrželi kontrolu. A myslím opravdu cokoliv.

Prostřednictvím odhalení bychom je mohli zastavit?

Ano, říct pravdu. Máme co dělat se skutečně bezohlednými a nemilosrdnými zločinci, a také velkými válečnými zločinci. Je to horší, než genocida. Jsou připraveni a schopni zabít miliony lidí, jen aby zůstali u moci a kontroly.

Můžete ze svého pohledu vysvětlit, proč masmédia na západě víceméně o Bilderberg naprosto mlčí?

Protože existuje dohoda mezi nimi a vlastníky médií. Nemluví o tom. Kupují je. A také někteří z vrcholového vedení médií jsou zváni na setkání, ale je jim řečeno, aby o ničem, co vidí a slyší, neinformovali.

Ve struktuře Bilderberg existuje vnitřní kruh, který zná plány, a pak většina, která jen plní příkazy?

Ano. Je tam vnitřní kruh, který také praktikuje satanismus, a pak jsou tam naivní či méně informovaní lidé. Někteří lidé si dokonce myslí, že dělají něco dobrého, ten vnější kruh.

Podle odhalených dokumentů a vlastních výroků se Bilderberg v r. 1955 rozhodla vytvořit EU a euro, takže činili důležitá a dalekosáhlá rozhodnutí.

Ano, a víte, že Bilderberg byl založena princem Bernardem, bývalým členem SS a nacistické strany, který také pracoval pro IG Farben, jejíž pobočka vyráběla Zyklon B. Další chlápek byl šéfem Occidental Petroleum a měl úzké vztahy s komunisty v Sovětském svazu. Pracovali na obou stranách, ale ve skutečnosti jsou tito lidé fašisté, kteří chtějí kontrolovat vše a každého, a kdo se jim dostane do cesty, toho zlikvidují.

Je platební systém, který jste vysvětlil, mimo normální operace, kompartmentalizován a tajný?

V oněch švýcarských bankách normální zaměstnanci neví, co se děje. Je to jako vlastní tajné oddělení v bance. Jak jsem řekl, tyto operace jsou mimo bilanci, bez dohledu. Někteří jsou ve stejné budově, jiní mimo. Mají vlastní zabezpečenou a zvláštní oblast, do které mohou vstoupit pouze oprávnění lidé.

Jak drží tyto transakce mimo mezinárodní systém Swift?

No, některé údaje v Clearstream byly na počátku pravdivé. Jen tam přidali falešná jména, aby lidé věřili, že celý seznam je falešný. Vidíte, že i oni dělají chyby. První seznam byl pravdivý a můžete vystopovat spoustu věcí. Vidíte, že existují lidé, kteří objevují nezvyklé věci a pravdu, a říkají ji. Pak samozřejmě následují žaloby a lidé jsou nuceni držet hubu.

Nejlepším způsobem, jak je zastavit, je říkat pravdu, posvítit si na ně. Pokud je nezastavíme, skončíme jako jejich otroci.

Děkuji za rozhovor.

Zdroj

http://bilderberg2011.com/bilderberg-agenda/interview-with-swiss-banker-reveals-bilderberg-2011-plans-for-internet-censorship-are-coming/

Preklad osud.cz

8475 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny