„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Hnutí nebo Kult 2012 (9) Emmerichův katastrofický film 2012, internet a spekulace

Autor: Josef Šédl | Publikováno: 3.6.2011 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Napadlo vás někdy, že Kult 2012 je jen umělým konstruktem mnoha jedinců, kteří více či méně na tzv. alternativní spiritualitě vydělávají dost vysoké částky peněz a proto rádi šíří podobné spekulativní informace, které ale ve skutečnosti nic nového nepřinášejí, naopak jen rozsévají do hlav hledačů absolutna pouze chaos? Jaký mají tyto informace vliv na jednotlivé životy lidí, na kvalitu jejich duchovního života? Existuje vůbec nějaká shoda mezi všemi v otázce vývoje člověka? Nakolik je Kult 2012 odrazem osudového směřování Západní, tedy naší civilizace?

Film Rolanda Emmericha 2012

Kdybych si měl představit imaginárního nejkrajnějšího vyznavače Kultu 2012, tak bych po shlédnutí Emmerichova snímku 2012 viděl před sebou obraz yellowstonského proroka, který měl od začátku celou pravdu o zkáze světa v hrsti. Splňoval ty nejnáročnější podmínky, zcela pochopil mayský kalendář a propočítal vše s pečlivostí apokalyptického vědce, nastudoval všechny svaté spisy z celého světa, které, jak jsme vyznavači pravého Kultu 2012 přesvědčováni, všechny směřují k jedinému datu, se vší osudovosti a fatalismem konče. Tento sopečný prorok se zcela ponořil do hlubin absolutní zkázy, věděl přesně, kde co nastane, na vše měl mapy a výpočty a přijímal svoji osudovost s nadšením pravého sektářského vyznavače, bez ohledu na základní pud sebezáchovy, který lidem většinou napomáhá překonávat těžké chvíle v životě a nutí je bojovat o holý život. Tento sopečný prorok si ochotně vychutnával vybuchující sopku v národním parku Yellowstone a zapomněl včas utéct, ještě že sopka už nemohla vydržet jeho apokalyptické nadšení a proroka se rychle zbavila, byli jsme tak ušetřeni jeho dalších sopečných promluv, i když si teď říkám, třeba by nás poučil o převibrování do 15. dimenze nebo o dalších transformačních příznacích.

Při sledování tohoto sopečného proroka jsem si uvědomil, jak malá je ona tenká hranice mezi zdravým rozumem a naprosto dogmaticky a totalitně pojatou vírou v cokoli. V našem případě zcela osudovou vírou, nadšením v obrovskou katastrofu, která podle tajného mayského plánu zasáhne celý svět 21. prosince 2012. Tento prorok skutečně vystihl mnohé vyznavače Kultu 2012, jejich osudové nadšení na potrestání zkaženého lidstva. Jenom tito apokalyptičtí proroci vidí bez zkreslení všechny zločiny lidstva zcela jasně a těší se na jejich potrestání, proto dnes a denně vystupují v roli soudců ve svých transformačních a vibračních vizích. Vyznavači, Ti nejkrajnější z celého spektra příznivců v Západním světě se opravdu těší na potrestání lidstva, mnozí z těchto proroků se falešně ocitají ve svých promluvách v roli Boží a jsou schopni posuzovat, co je pro člověka dobré. Kult 2012 zcela pohltil všechny postnewage směry v celém Západním světě a zaplavil celý svět podivným, skrytým nadšením pro katastrofu, která má svět zasáhnout v roce 2012.

Pokud se vrátím ještě ke snímku režiséra Rolanda Emmericha, tak film 2012 se povedl, má děj, zápletku, úchvatné apokalyptické scény a promluvy sopečného proroka, který krutě ukazuje zvednutý prst s výrazem My jsme Vás varovali. Neslyšeli jste naše Transformační poselství, ignorovali jste přechod z nižších vibrací do vyšších a nechtěli jste poslouchat, tak tady máte odměnu. Emmerich ale ukazuje také skutečnou příčinu katastrofy a ukazuje zdviženým prstem na Slunce, což je docela zajímavý námět. Je Slunce schopné vyvolat takové změny v zemské kůře a probudit sopečnou činnost takhle velkého rozsahu? Film ukazuje také zoufalý boj o přežití a také nezapomíná ukázat chamtivost, politickou vychytralost a už poněkud v menší míře, díky Emmerichovi, americký patriotismus a lidské vidění světa při otevření Arch v jedné se závěrečných scén. Ještě, že nás opravdu tentokrát Roland Emmerich ušetřil noblesních projevů amerických lidu milujících patriotů a prezidentů, které nám hojně nadělil ve svém předchozím filmu Den poté.

Internet a poselství Kultu 2012

Internet je naprosto jedinečný a úžasný vynález, který zastínil předešlé vynálezy, které už v 21.století považujeme za přirozenou součást našeho světa, internet se stal zcela přirozeně nositelem Informace ze všech oblastí, které člověka životem provázejí. Není ale také daleko od pravdy, že Internet se také stal, pokud se držíme hlavního tématu tohoto článku zdrojem určitého rozkladu společnosti a to tím, že nastal věk falešné informace tedy dezinformace, lži. Je podstatný rozdíl mezi INFORMACÍ a DEZINFORMACÍ. Díky internetovému proudu informací je vždy těžké rozlišit informaci od dezinformace. Tento článek není určen pro ty, kteří bojují za jeden pravý názor, ale pro ty, kteří vědí, že získat informaci je stokrát těžší než získat dezinformaci. Internet je mocným nástrojem, neomezeným tržištěm názorů, pohledů na život, na spiritualitu, jenže i na tom sebelepším tržišti Vám můžou prohnaní obchodníci prodat také smetí zabalené v hezkém pozlaceném obalu.

To, co se však děje v Západním světě v oblasti předávání informací na internetu mezi příznivci apokalyptického myšlení Kultu 2012, začíná v poslední době nebezpečně připomínat pandemii nakažlivé nemoci jakousi duchovní mutaci prasečí chřipky. Tato pandemie zasahuje hlavně vyznavače postnewage směrů, kteří ale zapomínají na jednu důležitou věc, že jejich nové spiknutí 2012 je podstatné pouze pro malou část nám známého světa, hlavně pro ty, kteří jsou již zcela pohlceni alternativní spiritualitou dědící své pojetí absolutní svobody z New Age. Upřímně nemají s kultem 2012 nic společného budhisté, kteří vidí věci o dost odlišně a soustředí se na cestu k probuzení, stejně tak nesdílejí vizi apokalyptického konce světa hinduisté, kteří ve stovkách podob hinduistické víry mají opravdu jiný pohled na život. Často se vykrádá hinduistický pojem o jedné z etap, která se vrací ve stálém koloběhu a to věk Kalijugy, zlatý věk iluze, která v jádru pochopení symbolizuje věk temnoty a zastření mysli člověka v osidlech materialismu bez duchovních principů, doporučuji všem si nastudovat tento pojem co nejpodrobněji. Žádným způsobem nesdílejí apokalyptické vize roku 2012 muslimové, kteří mají zcela odlišný pohled na budoucnost lidstva a také judaismus se k podobnému apokalyptickému myšlení nepřipojuje. Každý má možnost se zbavit falešných názorů podrobným studiem základů a současné cesty těchto starých náboženství. Je to ale hluboká cesta a práce, někteří mají ale raději falešné výtažky v uceleném jasném přehledu.

Zcela samostatnou kapitolou je křesťanský pohled na svět a jeho budoucnost, ve kterém je skutečně očekávána určitá apokalypsa, která ale nese v sobě základní poselství očekávaného druhého příchodu Ježíše Krista na Zemi a nastolení Božího království, který sdílím i já. Důležité je říct, že křesťanské poselství v Novém zákonu ve Zjevení Svatého Jana je živým poselstvím o proměně lidstva, které pokud je vnímáno bez víry v Ježíše jako Krista, pouze zatemní mysl čtenáře, protože bez hluboké bázně před Bohem je nemožné ho pochopit. Zjevení Svatého Jana má určitě více možností výkladu, ale to nejdůležitější je, že v něm, stejně tak v další částech Bible, je jasné varování, že ti, kteří následují Krista, se mají zříci jakýchkoliv výpočtů ohledně konce světa a soustředit se na smysluplné prožití života. Někteří křesťané určitě ve své hlouposti a ve své horlivosti také vypočítávali čas konce, což je historická realita, jenže všechny falešné výpočty od falešných proroků vyšly vždy najevo. To, co jsem teď uvedl, může znít jako jasné varování novým apokalyptickým prorokům, kteří se zaklínají Biblí a přesnými výpočty znamení. Nic ale nenasvědčuje tomu, že toto vypočítávání apokalypsy někdy vůbec skončí, protože člověk je nepoučitelný.

Kolaps informace aneb zhroucení Babylonské věže

Ti, kteří vizi Kultu 2012 přijímají, zapomínají často na to, že poskládat střípky do zrcadla nestačí. Stejně jako nestačí přikládat kámen ke kameni a stavět dokonalou Babylonskou věž. Přijímat zjednodušené pohledy o Mayské civilizaci, Egypťanech a dalších starobylých národech je jednoduché a samozřejmě pohodlné. Nestačí také čerpat ze všech známých věštců, proroků, vykrádat všechna náboženství k obrazu svému, ke složení dokonalého zrcadla to nemůže stačit. FINÁLNÍ TEORIE VŠEHO ČILI TEORIE 21.12 2012 se hroutí jako Babylonská věž. Nastává klasické zmatení jazyků, jak je možné pozorovat v diskuzích k tématu roku 2012. Koho z novodobých obdivovatelů Kultu 2012 napadne, že staré národy, které obdivují pro jejich duchovní vyspělost, mohly stát před stejným pádem civilizace a dokonce ze stejných důvodů jako naše dnešní informativní civilizace, z pocitů pýchy na to co už dosáhly a jaké úspěchy mají za sebou? Nerespektování rozdílu mezi fakty a spekulativními pohledy, ignorace rozdílu mezi dezinformací a informací, uměle vytvořené shody okolností a proroctví zaručeně pravých, nezpochybnitelných proroctví zaštítěných pravými Proroky - to je opravdový kolaps informace.

(Úvod ke knize Carlose Castanedy: Učení dona Juana) Antropologie nás poučila, že svět je na různých místech odlišně definován. Není tomu jen proto, že lidé mají odlišné zvyklosti či věří v různé bohy nebo očekávají odlišné posmrtné osudy, ale spíše že světy různých národů mají odlišné tvary. Už samotné metafyzické předpoklady se liší: čas netvoří nepřetržitý jednosměrný tok, příčiny a následky se nepodřizují aristotelské logice, prostor není totožný s euklidovskou geometrií, člověk se neliší od ne-člověka či život od smrti, jak je tomu v našem světě. Něco o tvarech jiných světů jsme se dozvěděli z logiky domorodých jazyků, z mýtů a rituálů, které zaznamenali antropologové.

Egyptská civilizace?

Ať se nám to líbí nebo ne, některé zdroje nejsou hodné důvěry, myslím že pyramidy jako duchovní symbol Egypta nejsou obrazem duchovního pokroku, ale ať to bude znít mnohým rouhavě, jsou spíše symbolikou rozkládající se civilizace, kde lidský otrok byl dobrý jen k tomu aby se upracoval ke smrti pro faraonovu pochybnou slávu. Vím, zní to tvrdě, ale Egyptská civilizace nechala po sobě převážně jen stavební památky a žádný jiný odkaz, jen symboliku otroctví, kterou naše vyspěle se tvářící západní civilizace využila jako dokonalý vzor pro zotročení černochů, i amerických indiánů. Možná kdyby nebyla spálena na prach Alexandrijská knihovna, tak by starověký Egypt něco světu předal. Tím nechci říct, že moudrost, duchovní hledání a mystika mnohých duchovních symbolů Egypta nemají co říci. Mnoho lidí obdivuje staré kultury, ale nechápe, že určité věci se v historii opakují, Egyptská říše padla jako jiné mohutné říše minulosti a nám nezbývá než studovat reálná a ověřitelná fakta, která můžeme o skutečném životě v Egyptské říši nastudovat, bez barevných pozlátek, bez přehánění, bez nesmyslného obdivu ke stavitelům. A co se týče egyptských předpovědí, jejich přesnosti? Pokud budu chtít, najdu vždy něco, co mě v Egyptě zaujme, při studiu legend a mýtů Egypta je možné ponořit se do hodně odlišného způsobu chápání světa, ale obstojí toto chápání dnes? Je natolik Egyptská civilizace důvěryhodná, jsou egyptská mysteria tak revolučně jiná než mýty, legendy a náboženství naší doby?

Mayská civilizace?

Co je tolik spolehlivého na Mayských předpovědích, co je tolik jiného? Byli snad staří Mayové natolik nadšeni apokalypsou, že jediné, co po jejich civilizaci zbylo, byl jen jeden kalendář? Není snad důležité číst opravdu mezi řádky, číst stará učení pomocí hlubokého zkoumání a nepodsouvat této civilizaci zbytečně „mýtický“ obraz, který ji ani nemusí patřit. Víte kolik lidí se tak upnulo na Mayský kalendář pod vlivem určité internetové propagandy, aniž by se skutečně a do hloubky ptali, čemu skutečně staří Mayové věřili a učili, kolik lidí jde do hloubky a zkoumá legendy a mýty tohoto národa? Kdo z novodobých uctívačů zkoumá to, co skutečně o Mayské civilizaci zjistila věda? Nebo má přednost internetová pavěda? http://www.novinky.cz/koktejl/181401-v-roce-2012- konec-sveta-neprijde-tvrdi-potomek-mayu.html

Proč se I-ťingu a teorii Time Wave Zero věnuje taková pozornost mezi vyznavači Kultu 2012?

Pokud se do hloubky zamyslím, nechápu proč se nějaké starověké věštecké metodě připisuje taková nadbytečná autorita? Pokud si myslíme, že život se dá předpovídat, pokud si myslíme, že se dá život „nastrkat“ do osudu, stáváme se fatalisty po vzoru sopečného proroka z filmu 2012. V klidu se uvelebíme u televize, s pocitem, že stejně všechno nějaká neosobní nebo osobní síla dopředu přesně naplánovala tak proč se vzrušovat, když je všechno schopna předvídat třeba věštecká metoda ze staré Číny. Koho dnes napadne, že staří Číňané třeba totálně ujeli a jejich metoda nemá žádný smysl stejně jako v Čechách Baudyšova astrologie s.r.o., kterážto astrologická škola stále neúprosně předpovídá jeden nesmysl za druhým a dostává ceny Bludný balvan od Sysifa za schopnost vymýšlet stále nové pravé předpovědi?

Jak I-ťing, tak teorie Time Wave Zero jsou rize spekulativní, I-ťing stojí a padá s obdivem k věšteckému umění a teorie Time Wave Zero se těžko může stát vědecky obhajitelnou studií. Jak je možné, že obdivujeme v západní civilizaci dnes tolik Iracionalitu, místo toho, abychom hledali vyrovnaný postoj mezi vědou a náboženstvím, kdy je samozřejmě pro vývoj člověka potřeba obojí v rozumné formě. Může Vám připadat, že nemám úctu ke starším kulturám, ale to není pravda. Úctu mám, ale zajímá mě také spolehlivost zdrojů, ono je těžké si třeba připustit, že mnohé starověké civilizace založily své kultury na mnoha lžích, které už dneska nemohou, pokud nezahodíte svůj rozum do koše, nikoho oslovit.

Falešný, spekulativní soulad

Nechápu také to, proč se někdo neustále uměle snaží najít vnitřní soulad mezi jednotlivými náboženstvími, proč se tolik spekuluje o tzv. shodě a jednotě mnoha rozdílných starověkých kultur a jednotlivců, mystiků a mnohých učitelů na budoucí vývoj světa a člověka? Pokud existuje za vším jednotná vize, jednotné chápání, proč se spekuluje neustále o shodě tam, kde ve skutečnosti vedle sebe leží různé chápání budoucnosti světa a člověka? Chápu vás, že si můžete myslet, že je tu shoda, v proroctvích a pohledu na budoucí vývoj na straně starých civilizací, ale co když je to všechno jenom mýlka, nevědomá lež? Co když se natolik bojíme rozdílů, že nedokážeme rozdílnost chápat a respektovat? Uvědomujete si, že celá teorie roku 2012 tolik připomíná již několikrát osvědčený způsob jak lidi vehnat do otroctví strachu?

Vibrace spojené s transformací

Co to je přechod do „vyšších vibrací“? Tuto otázku pokládám veřejně všem, kdo tento termín používají. Co je to za šílené slovní spojení? Co si pod tímto termínem mám představit do reálného života? Není na čase už opustit tento hloupý slovník o různém převibrování do vyšších dimenzí? Už jsem za poslední roky zaznamenal, že různí lidé na základě stejného mayského kalendáře a legend o mayských proroctví, předpovídají mnohé, příkladem je posedlost nově duchovně orientovaných učitelů mluvit o jakémsi vibračním vzestupu do 4. až 15. dimenze, ale co to znamená do reálného života?

Na závěr: Ještě chci dodat jednu důležitou věc a to, že budou stále, jak v minulosti tak i v budoucnosti přicházet přírodní katastrofy, neminou nás za našeho života ani civilizační otřesy ve stylu 11.září 2001, změny paradigmatu, vzestupy a pády různých kultů a náboženství, toto vše tvrdím jako prorok statistiky, protože se tomu tak děje od nepaměti, od doby kdy člověk se poprvé rozhlédl po světě. Nevidím nic neobvyklého na výbuchu sopek, tsunami, zemětřeseních, povodních a dalších pohromách, které prostě člověk nemá ve svých rukou. Je dobré ale taky říct, že mnohému lze díky vhodnému a hospodárnému přístupu k přírodě zabránit, nečekejte, že situace bude jiná, prostě procesům jak funguje naše planeta a vesmír nerozumíme dnes dokonale, spíše nyní známe jen střípky z mohutného zrcadla. Od počátku, kdy se zabývám tématem Kult nebo Hnutí 2012, jsem se snažil přistupovat a komunikovat s mnoha lidmi, kteří tímto kultem žijí. Nejhorší, co jsem ale zažil, byla OSUDOVOST, tak těžko pochopitelná osudovost, která s naším, obyčejným shonem života nemá nic společného. Není důležitější se spíše věnovat duchovnímu rozvoji a přemýšlení, jak svůj krátký život co nejlépe naplnit?

http://kult2012.wordpress.com

5133 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Pane premiére Bbiši, odmítněte záludný plán Leyenové!V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

euPortal.cz

Pro-migračního francouzského aktivistu zamordoval migrant, se kterým spalSpojené národy ovládnuté gender ideologií vyhlašují za politicky nekorektní říkat „manžel“ nebo „manželka“

Eurabia.cz

Důvod proč se zhoršuje situace Francouzů: Skoro polovina sociálních dávek je vyplácena cizincůmCikáni zabili v centru Budapešti dva mladé Maďary

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentůSkryté záměry pomníkové války

ParlamentniListy.cz

To chvilkaře zklame! Xaver vytáhl projev o situaci v ČT. A radoval seJedna miliarda korun. Info o nové práci Romana Prymuly. A pochybnosti...
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny