K podobnému sběhu událostí došlo již mnohokrát v minulosti. To vedlo k zavedení dnes již běžných opatření, jakým je například znemožnění pronést do letadla jakékoliv druhy tekutin (včetně kojenecké stravy apod.). Tato absurdně tvrdá opatření byla oddůvodněna tomu předcházejícím teroristickým incidentem, kdy měl terorista pronést několik druhů tekutin, které mohly být údajně na palubě letadla spolu teprve sloučeny v explozivní látku.

Zadržený "terorista" (na fotografii uprostřed) působil ale dojmem amatéra (nepravděpodobně, že by měl dost zkušeností na důkladný teroristický plán) a celý incident působil, jakoby byl sehrán právě pro prosazení těchto bezpečnostních opatření. O nesrovnalostech samotného údajně zmařeného teroristického útoku se již nehovořilo. Nakonec ho soud uznal nevinným (zdroj: BBC). Dle verdiktu nebyly ani důkazy, že by měl něco společného s nějakou teroristickou skupinou. Přesto opatření bránící nastoupit do letadla s lahvičkami jakékoliv tekutiny platí dodnes i jiná zpřísňující opatření. Psal se rok 2006.

Dnes to po vánočním útoku vypadá podobně při prosazování ještě přísnějších bezpečnostních opatření. Slovo "bezpečnost" je proto nutno chápat jako čistě orwellovský dialekt, kde "bezpečnost" = "omezování svobody" (jakési iluzorní uspokojení údajných potřeb bezpečnosti, které nepřináší ani dobrý pocit ani bezpečnost).

Opět nesrovnalosti - jaktože byl Umar Abdulmutallab vůbec vpuštěn do letadla?

Umar Farouk Abdulmutallab, obviněný z teroristického útoku na vánoční let do amerického Detroitu, byl na hledáčku úřadů již dlouho před tímto vánočním útokem.

Nesrovnalostí je ale víc - mnohem víc. Je to absurdní. Stejná slova jsem zaslechl i v nedělní diskuzi Václava Moravce na ČT. Celá situace opravdu působí velmi absurdně, když jsou prosazována taková zpřísnění bezpečnosti, zatímco byly ignorovány klíčové informace o chystaném útoku.

  1. Abdulmutallabův otec osobně před útoky varoval na americké ambasádě (zdroj: Hospodářské noviny)
  2. Neměl doklady v pořádku ani na vycestování z Jemenu (zdroj: The Canadian Press)
  3. Několik spolucestujících onoho letu z Holandska do Detroitu tvrdí, že neměl pas - údajně se za něj "přimluvil" jakýsi Ind v drahém obleku (zdroj: MLive.com)
  4. MI5 již v roce 2008 před touto osobou varovalo, že plánuje útok (zdroj: The Daily Mail)

Skenery by na letišti hlavně potřebovali na pasy

Zdá se to neuvěřitelné, ale svědectví pasažérů navzdory popírání holandských úřadů dokládá, že Umar Abdulmutallab neměl pas, a přesto byl do letadla vpuštěn. Dle těchto svědectví se to odehrálo následovně:

Spolucestující spolu čekali na let ve stejné místnosti, a několik jich čekajíc na let zahlédlo rozhovor Nigerijce Abdulmutallaba s pracovníkem letiště, resp. on neříkal nic, ale měl za něj hovořit jakýsi indicky vypadající pán v drahém obleku, který na námitku, že Nigerijec nemá pas oponoval: "On je ze Sudánu. My tak létáme pořád." (zřejmě ve smyslu, že je uprchlík, a že takové přijímání uprchlíků je údajně běžná rutina na letištích). Pracovník letiště řekl, že to si v tom případě budou muset promluvit s někým z vedení letiště, a všichni tři spolu někam odešli. "Spatřili jsme ho pak, až když ho policie po útoku vyváděla z letadla" vypovídají tito svědkové.

Je pravděpodobné, že by tato svědectví byla smyšlená (v touze po popularitě například)? Zejména pan Haskell, jeden z těchto svědků (spolu s jeho manželkou), nyní na svém blogu tvrdí, že čelí za svá tvrzení velkému útoku na internetu. Jeho manželka na tomto blogu popisuje, jak je nepříjemné, když se po jejich málem smrti někteří lidé staví vůči nim tak kriticky, když se jen snaží popsat pravdu.

Pochopení pan Haskell nalezl v pořadu pana Alexe Jonese, kde podrobněji popsal celou událost a jak FBI neustále mění verze celého příběhu, zatímco on má stále jednu od samotného začátku. Ve svém svědectví také uvádí, jak byl po incidentu zadržen a v želízkách odveden i jiný muž než Nigerijec Abdulmutallab. Údajně to byl také indicky vypadající muž. Nejprve úřady tvrdily, že případ zatčení tohoto muže se týkal zcela jiného letu a zcela nesouvisejícího incidentu. Později ale médiím nakonec potvrdily, že tento muž cestoval tím samým letadlem.

Odtud vidíte příklad oněch změn v oficiálních verzí. Nemá to konce. Pokaždé jiná historka. Komu tedy důvěřovat? Těm, kteří neustále mění své verze nebo někomu, kdo tvrdí stále to samé, ale skoro nikdo o tom s ním nechce ani mluvit? Snad ve strachu, že by měl pravdu? Ovšem tyto změny "oficiální verze" jsou velmi typické skoro u každého teroristického útoku resp. obecně u vyjádření úřadů.

Když něco tvrdí mluvčí nějakého úřadu, vždy může následně říci, že tehdy měl jen špatné informace. I pokud se ukáže, že pravda je přesně opačná. Jak je to tedy s tím pasem? Oficiálně pas a platné vízum samozřejmě měl.

I v pořadu televize MSNBC se hovořilo o možnosti, že celý útok a následné prosazování svlékacích skenerů je jakýsi podvod, spiknutí.

Na druhou stranu je i toto "selhání bezpečnosti" v masmédiích úřady označováno paradoxně za důvod pro reformy bezpečnosti, protože údajně "vázla komunikace mezi úřady". Lze tomu vůbec věřit? Americký prezident Obama a britský premiér Gordon Brown celou záležitost, že byl vpuštěn do letadla, spinují v "selhání komunikace". V tomto směru není nic z tohoto článku pro masmédia tajemstvím kromě údajně neexistujícího pasu (kde by se asi už historka o selhání komunikace nedala uplatnit?).

Samo selhání by přitom stálo za to detailně prozkoumat, protože v takovém případě je jedno, jaké máme bezpečnostní technologie a opatření, když je možné je na dobré slovo obejít, zatímco my zbytek populace jsme na letištích nuceni se podrobit ponižujícím bezpečnostním praktikám.

Teorie Alexe Jonese je, že Abdulmutallab byl pod vlivem ovládání mysli, a proto ho i ve zpravodajství médií lidé popisovali "jakoby by byl v tranzu", a že za celou dobu vůbec nepromluvil a to i v samotné chvíli, když byl v plamenech - byl stále zcela klidný a duševně nepřítomný.

Skutečné záměry Abdulmutallaba jsou pro nedostatek informací nejasné, ale jeho chování asi bylo velmi zvláštní, když i jeho otec úřady varoval, že jeho syn něco chystá. Proč si úřady tuto informaci nedokázaly předat? Mohl v tom nebýt lidský vědomý záměr nikoliv "selhání předávání si informací"?

Vytvořit problém i poskytnout řešení (svlékací rentgeny)

Povrchnost masmediálního zpravodajství, které prakticky nikdy žádný teroristický případ do hloubky nezkoumá, přispívá k mýtizaci každého útoku, že i já se svými tomu moc nevěřícími názory, cítím jakýsi tlak považovat ta opatření za jaksi oprávněná.

Představa letu letadlem sama o sobě vyvolává nepříjemné klaustrofobní pocity + terorista na palubě = báječný stres, jak traumatem zastřít v očích veřejnosti racionální uvažování? Pokud byl tento problém vytvořen záměrným uvolněním bezpečnosti (jak při vycestování z Jemenu tak i na holandském letišti), pak je velmi ďábelské, že byl pro takovou operaci zvolen právě den Vánoc.

I pokud to bylo opravdu jen selhání lidského faktoru, kdy všechna četná varování jeho odletu nezabránila, pak stěží pomůže upgrade technologií nebo zpřísnění již tak drakonických kontrol. Vždyť tolik lidí bylo obětí přehmatů (včetně člena skupiny Metallica nebo i politiků), kdy byli na letišti zadrženi ze směšných důvodů, a tento Nigerijec proklouzl ochranou jak v Jemenu tak i v Holandsku. Problém je jinde.

Abdulmutallab byl během letu i během jeho vzplanutí naprosto klidný a nemluvil

V masmédiích jsme se mnohokrát mohli doslechnout, že údajně křičel cosi o Afghánistánu. Při podrobném průzkumu se ale ukázalo, že jde o mystifikaci médií, a křičící člověk byl incident zcela jiného letu téhož dne. Z nějakého důvodu novináři udělali chybu a tyto výkřiky přisoudili Abdulmutallabovi navzdory protichůdným informacím, že byl naprosto klidný po celou dobu a nepromluvil jediného slova.

Nehodlám to zde podrobně rozebírat. Podrobnou analýzu najdete v angličtině zde. V médiích se ovšem vyjímalo tvrzení, že agresivně provolával cosi o Afghánistánu, což se ve zpravodajství objevovalo celou řádku dní. To ukazuje, jak bývá práce blogerů preciznější než u profesionálních novinářů, kteří dokáží s klidem tvrdit naprosté nesmysly.

Tělesné skenery nejsou schopny odhalit tekutiny ani chemické látky - k čemu tedy?

Je zarážející, jak je ignorováno tvrzení britského ministra, Bena Wallace, který se na vývoji tohoto zařízení osobně podílel před jeho odchodem do vlády. Ten tvrdí, že tyto tělesné skenery by neodhalily výbušninu, kterou měl pod oblečením onen Nigerijec. Nejsou údajně schopny vidět tekutiny a látky s podobným fluidním skupenstvím včetně látky samotného oblečení. Jsou schopny odhalit kovové předměty (nože apod.), střelné zbraně, ale nijak by při vánočním útoku nepomohly. Proč jsou tedy zaváděny?

V médiích sice vždy vidíme jakési pokusy o názorovou pluralitu, ale přecejen tyto závažnější nedostatky v samotné logice jsou často systematicky opomíjeny. O vyjádření tohoto britského ministra se skoro nikde nehovoří. Stejně jako o tvrzeních spolucestujících, podle kterých tento terorista neměl ani pas!

Lze věřit i tvrzením, že snímky budou následně smazány, a že je bude sledovat jen osoba ve vzdálené místnosti, aby si ani kontrola na letišti nemohla spojit tyto snímky s danou osobou? Věřili byste prodejci ojetých aut, kdyby vás už v předchozích případech oklamal? Koupili byste něco od prodejce skenerů, který má vazby na osoby, které tyto skenery v médiích propagují (jakou je například pan Chertoff, ministr americké Homeland security mající profesní propojení na výrobce skenerů)? Viz. článek Boston Globe.

A jak se tvářit na svlékání dětí těmito přístroji? Nebudou tyto snímky splňovat definici dětské pornografie?

Zdravotní rizika?

Dana Drábová, šéf českého státního úřadu pro jadernou bezpečnost, považuje skenery za spíše nebezpečné než užitečné. Zdroj: iDNES.cz.

Se zdravotními riziky souvisí i vědecká studie nebezpečnost terahertzových vln údajně prokazující : http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24331/ .Tato studie hovoří o jakési nahodilosti při poškození zdraví. Vysvětluje takto fakt, že některé studie zdravotní poškození neprokázaly, zatímco jiné ano. Studie má prokazovat, že možnost poškození se neřídí deterministickými pravidly ale náhodně. V tom špatném případě mají tyto vlny (přes svou energeticky mírnější povahu oproti tradičnímu rentgenu infračerveného zážení) schopnost údajně rozmotávat naši DNA.

Mezitím holandská policie již vyvíjí přenosnou verzi tohoto svlékacího zařízení. (Zdroj: nrc.nl)

Pokud je totiž toto rentgenování bezpečné, proč ho nepřenést z letiště i do ulic pro účely policie?

Ztráta svobod i peněz

Tělesné skenery po vánočním incidentu již hodlá zavést Británie, Itálie, Francie, Holandsko a USA. Lze očekávat, že toto opatření bude u členských zemí opět prosazovat Evropská únie. Jeden tělesný skener stojí 5 milionů Kč. Na letišti by jich bylo nutné pořídit více než jeden. To vše z důvodu, který se také dnes začíná stávat samozřejmostí - tj. jako nutné bezpečnostní opatření navzdory všem faktům výše.

"... je otázka, jestli mají stále přísnější bezpečnostní opatření zůstat v platnosti dlouhodobě. Jestli se má například udělat z celotělových skenerů na letištích standard. Jsou drahé a vždy se nakonec najde cesta, jak je obejít. Musíme přemýšlet, co je efektivní, abychom se nakonec nestali otroky "dokonalých" bezpečnostních opatření."

Jiří Schneider, programový ředitel Pražského institutu bezpečnostních studií, zdroj: Hospodářské noviny, 8.1.2010

A co hůř, celá zřejmě smyšlená událost teroristického útoku v letadle je zneužívána pro prosazování vojenských kroků v Jemenu, protože tam je nyní prý "nové centrum Al Kaidy". Dočkáme se v masových sdělovacích prostředcích tentokrát konečně podrobné revize událostí samotného incidentu? Zatím to opět vypadá jako jedna velká blamáž.

http://mika.blog.idnes.cz/