„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

11. 9. 2001. Opravdu Usámův plán?

Autor: Libor Dokoupil | Publikováno: 4.4.2011 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Kromě toho, jak se Amerika stává více multikulturní společností, může docházet k stále obtížnějšímu hledání společného koncenzu v otázkách zahraniční politiky, s vyjímkou okolnosti opravdu masivní a všeobecně vnímané vnější hrozby.- Dr.Zbigniew Brzezinski

Server Novinky 30.8.2010: Podle českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga by Evropa měla přiznat, že má v Afghánistánu své ekonomické zájmy. I to je důvodem, spolu se solidaritou s USA a Afghánci, proč by odtamtud neměla stahovat své vojáky. Uvedl to v rozhovoru pro rakouský časopis Profil. Dále uvádí: "Evropa, především Německo, musí konečně jasně říct, že má v této zemi hospodářské zájmy. Pokud se znovu dostane k moci režim Tálibánu, pak na to doplatíme všichni, pak jsme ohroženi terorem," řekl český ministr zahraničí, který by preferoval dosáhnout v zemi pragmatického řešení konfliktu, na němž by se podílel i Talibán. "Kdo to neřekne otevřeně, podvádí sám sebe," dodal ministr. Kvůli svým výrokům, které spojovaly nasazení německých vojáků v Afghánistánu s hospodářskými zájmy Německa, odstoupil letos koncem května z funkce německý prezident Horst Köhler. Podle Schwarzenberga měl ale pravdu. "Patří k zájmům země o přežití sledovat ve válce vedle bezpečnostně-politických také hospodářské zájmy. O tom se musí smět přemýšlet nahlas. Útoky na Köhlera byly tedy politicky zbabělé a úplně nepochopitelné. Vyslovil to, co je očividně pravda. Musíme pochopit, že se do války táhne nejen z lásky k bližnímu," řekl Schwarzenberg.

Pan Schwarzenberg sice svým vyjádřením naznačil smysl celé operace v Afghánistánu, ale bohužel již více nevysvětlil co se skrývá pod pojmem „naše ekonomické zájmy“! Naopak jeho kolega z Trilatelární komise p. Zbigniew Brzezinski je více sdílnější a ve své knize "Velká šachovnice" píše o ekonomických zájmech poněkud podrobněji. Zde uvádím jeho pár myšlenek:n.JPG

- USA jako globální velmoc: Porážka a rozpad Sovětského svazu byl poslední krok v rychlém nástupu sil západní polokoule, Spojené státy se stávají opravdu jedinou skutečnou globální velmocí.....Postoj americké veřejnosti vůči projekci americké moci by mohl být více vyhraněný. Veřejnost podporovala americkou angažovanost ve 2.světové válce z velké části k vůli šoku z japonského útoku na Pearl Harbor....V dlouhodobém výhledu se v globální politice musí vytvořit přívětivé podmínky na koncentraci hegemonie moci v rukou jediného státu. Proto je Amerika nejen první, stejně jako jediná skutečná globální supervelmoc, ale je taky pravděpodobné, že bude i poslední.

- Význam oblasti Euroasie: Síla, která ovládá Euroasii bude kontrolovat dvě ze tří nejpokročilejších světových a ekonomicky produktivních regionů, a pouhým pohledem na mapu se rovněž nabízí, že kontrola nad Euroasií se téměř automaticky rovná podřízenosti Afriky. 75% světové populace žije v Euroasii a většina světového fyzického bohatství je zde také, jak v jeho podnicích, tak v jeho půdě. Euroasie představuje 60% světového HDP s 3 známými světovými energetickými zdroji...Amerika je nyní jedinou globální supervelmocí a Euroasie je na zeměkouli v centru arény. Proto, co se stane s distribucí moci na euroasijský kontinent, bude mít rozhodující význam pro globální prvenství Ameriky a jejího historického dědictví....Pro Ameriku má hlavní geopolitický význam Euroasie...a americký globální primát je přímo závislý na tom, jak dlouhá a jak účinná bude její převaha na euroasijském kontinentu.

- Způsoby zajištění USA jako dominantního hráče v Euroasii: Je kladen důraz na manévrování a manipulaci, aby se zabránilo vzniku nepřátelské koalice, která by nakonec mohla ohrozit a napadnout americkou nadřazenost....Od nynějška mohou Spojené státy určovat, jak se vypořádat s regionálními koalicemi, které se snaží vytlačit Ameriku z Euroasie, což by mohlo znamenat změnu postavení Ameriky jako globální velmoci...Z toho vyplývá, že americkým primárním zájmem je zajistit, aby žádná moc neovládla tento geopolitický prostor a globální komunita musí mít neomezený finanční a ekonomický přístup k němu...Ve skutečnosti se islámské obrození, kterému napomáhá nejen Irán, ale i Saudská Arábie, stává impulsem pro mobilizaci stále všudypřítomných nových nacionalismů a odhodlaně se staví proti jakémukoliv opětovnému začlenění pod ruský a tedy nevěřící vliv.

- Strategický význam Euroasie: Euroasijský Balkán je mnohem důležitější pro potencionální hospodářskou cenu- obrovská koncentrace zemního plynu a ropy nacházející se v regionu, kromě toho důležité minerály včetně zlata. Světová spotřeba energie se výrazně zvýší v průběhu příštích 2-3 desetiletích, podle odhadů amerického ministerstva energetiky se předpokládá, že poptávka vzroste v průběhu let 1993-2015 o 50%, nejvýznamější růst se očekává na dálném východě. Tempo hospodářského rozvoje Asie již nyní generuje masivní tlak na průzkum a těžbu nových zdrojů energie a střední Asie a oblast Kaspického moře jak známo obsahují zásoby zemního plynu a ropy, že ty z Kuvajtu, Mexického zálivu nebo Severního moře představují vůči nim trpaslíky... Pro Pakistán je důležitý hluboký geostrategický vliv přes Afghánistán a Tádžikistán a případně jakkoliv využívat stavbu plynovodu přes Afghánistán a Pakistán k Arabskému moři.

Dostáváme se postupně k jedné konkrétní realizaci energetických cest přes válkou sužovaný Afghánistán a tím byl nebo je projekt plynovodu TAPI: Původní projekt plynovodu započal v roce 1995 podpisem inaguračního memoranda mezi vládami Turkmenistánu a Pakistánu. O rok později bylo na realizaci zřízeno konsorcium Central Asia Gas Pipeline vedené americkou ropnou společností UNOCAL a saudskou ropnou společností Delta Oil. Do projektu se postupně začleňuje několik ropných společností i vláda Turkmenistánu. Mezitím nad Afghánistánem přebírá moc hnutí Taliban, které vyjednává s představiteli UNOCALU, ale zájem projevuje i brazilsko-argentinská dceřinná společnost British Petroleum-Bridas Amoco. Navrhovaný plynovod bude úsek dlouhý téměř 9OO km od oblasti Turkmenistánu, přes Afghánistán a Pakistán. Očekávaná propustnost až 2 mld m3 plynu za den. Pořizovací hodnota se blíží sumě přibližně 2mld. dolarů. Rok 1997- Mluvčí společnosti UNOCAL oznamuje, že představitelé Talibanu stráví několik dní v sídle společnosti v Texasu. V květnu Taliban přijímá v Kábulu jak delegaci UNOCALU, tak i konkurenční společnosti Bridas. Soukolí celého americko-saudského projektu se vzhledem k preferování konkureční nabídky Talibanem poněkud zadrhne. Únor 1998- V Kongresu USA probíhá jednání, kterého se zůčastní představitelé UNOCALU a prohlašují, že plynovod nemůže být uskutečněn dříve, než bude v Afghánistánu jediná uznávaná vláda a obrací se na vládu USA, aby využila svůj vliv a pomohla najít řešení.

“Pane předsedo, oblast Kaspického moře obsahuje obrovské množství nevyužitých zásob uhlovodíků.... Jejich přírodní zdroje jsou uzavřené jak geograficky, tak politicky....Jednou z možností je vybudovat plynovod jižně od střední Asie k Indickému oceánu. Jedna s viditelných cest by vedla přes Irán, ale tato cesta je uzavřena pro americké společnosti....Jednou z dalších možností je cesta přes Afghánistán, která má samozřejmě své jedinečné výzvy. Země byla po dvě desetiletí zapojena do hořkých válek a je rozdělena občanskou válkou. Od samého začátku jsme dali jasně najevo, že výstavba plynovodu jakou jsme v Afghánistánu navrhli nemůže začít, dokud tam nebude uznávaná vláda, kterou uzná naše vláda, věřitelé a naše společnost........“

V srpnu 1998 však UNOCAL pozastavuje veškeré přípravné práce týkající se výstavby plynovodu v Afghánistánu a v prosinci se stahuje z projektu z obchodních důvodů. V roce 1999 probíhá pokus získat si Taliban na svoji stranu a jsou Američany uvolněny peníze, které mají sloužit jako celoroční plat každému vládnímu činiteli Talibanu. Dále přes pakistánskou zpravodajskou službu putují Talibanu zbraně určené v boji proti severní koalici vedenou legendárním velitelem Masúdem. V květnu 2001 USA dávají 43000000 dolarů do Afghánistánu jako finanční pomoc. V červenci mulla Umar dává rozkaz k zákazu pěstování máku sloužícího k výrobě drog.

Dostáváme se blíže k datumu 11.9.2001, což byl největší novodobý útok na USA, ale samotná akce po přípravách patrně začala již dva dny dříve a to zabitím již jednou zmiňovaného velitele Masúda. Likvidace „Lva z Pandšíru“ představuje první krok k ovládnutí strategického pandšírského údolí, které je nezbytné pro ovládnutí již zmiňovaných energetických cest a následně vytvoření jediné vlády v Afghánistánu. Hovoří se o zabití z důvodů možné budoucí spolupráce koalice v čele s USA a severní koalice, ale je možná i varianta, že za likvidací Masúda mohla být obava z možného spojení těchto dvou znepřátelených stran ve společné obraně svého území. O tom, že je sever pro spojence důležitější, vypovídá tento článek- http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/210788-zapad-by-mel-zmenit-pristup-k-afghanistanu-jih-nechat-talibanu-tvrdi-experti.html 

Svět se pomalu probouzí do 11.9.2001 a je šokován teroristickým útokem, při kterém zahynulo téměř 3000 lidí a z kterého byl následně obviněn dnes již světoznámý terorista jménem Usama Bin Ládin a Taliban svoji podporou v podobě financování teroristických základen na jeho území. (Pro představitele české armády, kteří v jednom diskuzním pořadu na ČT projevili neznalost v otázce "kdo spáchal tento útok", uvádím národnosti údajně zůčastněných teroristů: 15x Saudská, 1x Egyptská, 1x Libanonská, 1x SAE, 1x neznámá).

Pojďme si teď připomenout reakci U.B.Ládina na obvinění z útoku v rozhovoru, který poskytl pakistánským novinám Ummat těsně po útocích. I když některé odpovědi můžou vzbudit úsměv, rozhovor snad "pravého U.B.Ládina“ je zajímavý a stojí za uveřejnění.

Ummat: Byl jste obviněn z účasti na útocích v New Yorku a Washingtonu. Co chcete říci na svoji obhajobu? Pokud jste Vy nebyl zapojen, kdo tedy mohl stát za těmito útoky?

U.B.L: Jsem vděčný listu Ummat, který mi dal příležitost, abych vyjádřil své stanovisko k lidem, zvláště těm statečným v Pakistánu, kteří odmítají věřit lžím démona (Mušaraf). Už jsem řekl, že nejsem zapojený do útoků z 11.září ve Spojených státech. Pro muslima je tou nejlepší vlastností vyhýbat se lžím. Nevěděl jsem nic o těchto útocích a ani se nedomnívám, že zabíjení nevinných žen, dětí a jiných lidí je správný čin. Islám přísně zakazuje zraňovat či zabíjet nevinné ženy, děti a další lidi. Taková praxe je zakázána dokonce i v průběhu bitvy. Jsou to Spojené státy, co páchají tyto činy na ženách, dětech a obyčejných lidech jiného náboženství, zejména stoupenců islámu. Vše, co se děje v Palestině za posledních 11 měsíců je dostačující pro projev hněvu Božího seslaného na Spojené státy a Izrael. Ten, kdo spáchal 11.září tento čin, není přítelem amerického lidu. Již jsem řekl, že jsme proti americkému systému, ne proti jeho lidem, kteří byli v těchto útocích společně zabiti. Podle mých informací je počet obětí mnohem vyšší než ten, který uvádí americká vláda. Ale Bushova administrativa nechce šířit paniku. Spojené státy by se měly snažit vypátrat pachatele těchto útoků mezi sebou, mezi lidmi, kteří jsou součástí systému USA, ale pracují proti němu. Nebo ty, kteří jsou součástí jiného systému, osoby které chtějí, aby se toto století proměnilo ve století konfliktu mezi islámem a křesťanstvím, aby jejich vlastní civilizace, národ, stát, nebo ideologie mohla přežít. Mohou být z kamakoliv, z Ruska přes Izrael do Indie nebo Srbska. V samotných USA jsou desítky dobře vycvičených a vybavených skupin, které jsou schopny podniknout ve velkém tento ničivý útok. Pak nesmíme zapomenout na americké Židy, kteří se zlobí na prezidenta Bushe už od voleb na Floridě a chtějí se mu pomstít. Pak jsou to zpravodajské služby v USA, které vyžadují miliardy dolarů finančních prostředků od Kongresu a vlády každý rok. To nebyl velký problém dokud existoval Sovětský svaz, ale po rozpadu byly tyto agentury v ohrožení, potřebovali nepřítele. Tak že, oni nejprve začali s propagandou proti Usámovi a Talibanu a pak se stal tento incident. Vidíte, Bushova administrativa schválila navýšení  rozpočtu ve výši 4O mld. dolarů. Kde tohle obrovské množství peněz půjde? Budou utraceny na stejné agentury, které vyžadují obrovské finanční prostředky a chtějí, aby se zvětšil jejich význam. Nyní budou utrácet peníze na jejich rozšíření a zvětšení významu. Dám vám příklad, drogové pašeráky z celého světa, jsou v kontaktu s tajnými americkými agenturami. Tyto agentury nechtějí vymítit pěstování narkotik a obchod s lidmi, protože by se snížil jejich význam. Lidé v USA, protidrogové oddělení napomáhají obchodu s drogami, aby mohli vykázat činnost a získat miliony dolarů z rozpočtu. Např.Noriega byl vytvořen CIA jako narkobaron a potřebují ho, aby dělal obětního beránka. V tomtéž smyslu, ať je to prezident Bush nebo jiný prezident USA, žádný nemůže hnát Izrael ke spravedlnosti za jeho potírání lidských práv či přinutit ho k zodpovědnosti za tyto zločiny. Co je to? Není to náhodou to, že existuje vláda uvnitř vlády Spojených států? Tato "tajná vláda" musí být dotazována co se týče provádění těch útoků.

Ummat: Ztráty způsobené po útocích na New York a Washington ukázaly, že dát ekonomickou ránu USA není příliš obtížné. Američtí experti připouštějí, že pár takových útoků může poškodit americkou ekonomiku. Proč se Al-Kaidá nezaměří na jejich ekonomické pilíře?

U.B.L.:Už jsem jednou řekl, že nejsme nepřátelští vůči lidem Spojených států. Jsme proti jejich vládnímu systému, který dělá z jiných národů otroky ve prospěch USA, nebo ovlivňují jejich politickou a ekonomickou svobodu. Tento systém je zcela pod kontrolou amerických Židů, jejich první prioritou je Izrael, nikoliv Spojené státy. Je jasné, že americký lid je sám otrokem Židů a jsou nuceni žít v souladu se zásadami a zákony jimi vytvořenými. Trest by měl dostat Izrael. Ve skutečnosti je to Izrael, který nevinné muslimy koupe v krvi a USA neřeknou ani slovo!

http://dokoupil.blog.idnes.cz/

5174 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny