„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Pohled z druhé strany: Je správne riešiť dilemu chemtrails / contrails? Áno či nie?

Autor: odjinud | Publikováno: 31.3.2011 | Rubrika: KLIMA
Ilustrace

Mnoho zvedavcov a kladie otázku alebo sa dokonca háda, či je alebo nie je faktom fenomén chemtrals. Skúsme to z opačného konca. Podotýkam, že nie som zástancom chemtrails ani tento fenomén nepopieram. Mám pravo nevedieť a slobodne skúmať daný jav.

Na začiatok si zhrňme o čo tu ide ale len v krátkosti. Spor pozostáva z toho že akési tajné lety pod záštitou NATO za pomoci akéhosi tajného povolenia alebo dohody bez toho aby o tom vedeli civilný dispečeri lietajú nad celým svetom a za pomoci prídavných materiálov rozprašujú SiO2 Oxid kremičitý nanočastice, ktorí ako pevná častica odráža 3% – 5% slnečného IR žiarenia vo výške 8-12 km. Je zbytočné rozoberať dôkazy pre a proti. Tak isto si myslím že hádka či to ide z motora alebo to fúkajú prídavným zariadením je zbytočná. Druhá strana celý tento podľa nich humbug vehementne popiera.  Kto má pravdu? Je podstatné vedieť kto má pravdu alebo je/môže za tým byť aj niečo iné?

V počiatkoch letectva boli tiež čiary. Ten fakt, že pred rokom 2000 mizli za pár minút a to vždy, nie je pravda. V knihe z roku 1987 O rybárení deťom (ide o maď vydanie) sa píše nasledovné: „Ak dym stúpa priamo hore a letecké čiary sa rozplynú rýchlo môžeme čakať pekné počasie. Ak je to opačne dym klesá hneď pri komíme a letecké čiary ostávajú viditeľné dlhé hodiny, napriek tomu že je slnečno môžeme očakávať dážď“ Aj ja si ako dieťa pamätám ako som po prečítaní knihy sledoval a poučoval ostatných aké asi bude počasie. Občas sa mi podarilo celkom presne predpovedať výsledok.

Poďme sa trochu hrabať v štatistike a v minulosti čísla fakty nech hovoria za nás…

http://www.rlp.cz/generate_page.php?page_id=883

The New York Times odhadoval celkový nárůst letecké dopravy ve světě pro rok 2004 o 4 % a od roku 2005 o 5 %. Současné výsledky však hovoří o 6% nárůstu v letošním roce a o 7–8% navýšení v letech následujících. Například EUROCONTROL dne 3. června 2004 zaznamenal v evropském vzdušném prostoru 28 754 pohybů, což je o 581 pohybů více, než činí předchozí provozní rekord z 12. září 2003 (28 173 pohybů). (Richard Klíma, VOVVMK)

http://www.eulog.cz/cs/clanky/ocekavany-vyvoj-letecke-prepravy-v-roce-2011/?mt=1&id=3122&m=300

Pro rok 2011 očekává IATA růst leteckého carga max. o 5,5 %, což je o něco více, než dříve publikovaných 5,3 %. Letecké společnosti jsou o něco skeptičtější a pro následující rok předpovídají spíše stagnaci nebo max. růst o 3 % oproti roku 2010.

http://old.cdv.cz/text/projekty/arch/letec.htm

Přestože pohledem na naše silnice se zdá, že největší rozmach zažívá silniční doprava, je v současnosti daleko nejrychleji se rozvíjejícím druhem dopravy letecká doprava. Ve státech EU se zvýšila silniční doprava vyjádřená např. počtem osobních automobilů mezi lety 1970 a 1995 o 168 % a nákladní přeprava v tunokilometrech o 178 %. Přepravní výkony v letecké dopravě ve státech EU stouply za stejné období více než šestinásobně – ze 43 na 274 miliard osobokilometrů. Podobně se vyvíjí absolutní ukazatele letecké dopravy, např. počet cestujících procházejících letišti na území bývalého Západního Německa vzrostl o 25 milionů osob mezi roky 1990 a 1995 a růst proti roku 1970 představuje 75 milionů cestujících, v procentech to je o 250 %.

http://zsptd.cz/2009/08/14/klady-a-zapory-vyvoje-jednotlivych-druhu-dopravy-v-cr-viii/

Letecká doprava je velmi zvýhodněna, neboť na základě mezinárodních mnohostranných smluv je mezinárodní veřejná letecká doprava osvobozena od placení spotřební daně za pohonné hmoty a od placení daně z přidané hodnoty včetně paliv a energie, které spotřebuje. V roce 2006 šlo o podporu ve výši asi 7,4 mld. Kč. Od roku 2001 je v ČR od placení spotřební daně za pohonné hmoty osvobozena i vnitrostátní letecká doprava.


Ženeva 26. října (ČTK) – Mezinárodní letecká přeprava osob i nákladů pokračovala v září v meziročním růstu. Celkový obrázek je však spíše smíšený, protože růst přepravy osob zrychlil na 10,5 procenta ze srpnových 6,5 procenta, u přepravy nákladů však zpomalil na 14,8 procenta ze srpnových 19 procent. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

Ak spočítame fakt že každým rokom od 1990 narástla letecká preprava len o 10-12% ale niekedy aj viac, berúc do úvahy krátkodobý útlm ktorý zapríčiňuje cena ropy, udalosti v roku 2001 alebo kríza nám vychádza číslo nárast o 252% tu ide len o lineárny nárast to znamená 12% x 21 rokov!

Trendy rozvoje letecke prepravy 2006-2008.pdf

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR.pdf

Pre pamätníkov Podobně se vyvíjí absolutní ukazatele letecké dopravy, např. počet cestujících procházejících letišti na území bývalého Západního Německa vzrostl o 25 milionů osob mezi roky 1990 a 1995 a růst proti roku 1970 představuje 75 milionů cestujících, v procentech to je o 250 %.“ + do roku 2011 250% je spolu 500%! NÁRAST!

PROBLEMATIKA EKOLÓGIE…

Je zarážajúce koľko málo konkrétnych informácií je o ekologickosti letovej prevadzky…

http://www.dnoviny.cz/letecka-doprava/letecka-doprava-a-ekologie2170

U příležitosti lednového Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu zveřejnila americká poradenská společnost Innovest seznam stovky velkých světových podniků, které nejvíce dbají o ochranu životního prostředí. Zařadila na něj jen jedinou leteckou společnost: British Airways. Britského premiéra Tonyho Blaira na davoském kulatém stolu o změnách klimatu provázel i předseda představenstva British Airways Martin Broughton. Zatímco Tony Blair ve svém projevu vyzýval ke spolupráci při účinných krocích v zájmu zamezení nevratných změn klimatu především USA

http://veda-technika.blogspot.com/2007/07/s-novym-boeingem-zacina-efektivni.html

Letecká doprava je i významný zdroj antropogenního CO2. Na jeden transatlantický let se spotřebuje 60 tisíc litrů paliva – leteckého kerosenu (tolik spotřebuje průměrný motorista za padesát let) a emise činí asi 140 tun oxidu uhličitého a 750 kilogramů oxidů dusíku. Dopravní letadla jsou i zdrojem vzniku oblačnosti, která vzniká z vodní páry ve výfukových plynech. Tato oblačnost se může podílet na skleníkovém efektu (některé typy oblačností ovšem působí naopak proti skleníkovému efektu tím, že infračervené záření odrazí hned při prvním kontaktu do vesmíru).

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=113


Ekologická stopa je ‘jednotka’, která nám udává jak velkou plochu produktivní půdy potřebujeme k zajištění našich požadavků. Obsahuje v sobě vše od potravin, nejrůznějších energií, dopravy až po konečný vyprodukovaný odpad a umožňuje nám tak srovnávat jednotlivé lidské činnosti z hlediska jejich dopadů na přírodu. – Ekologická stopa (m2/1000 osobo-km) Letadlo 500. Co je ekologická stopa? http://www.hraozemi.cz/ekostopa

Velkokapacitní dopravní letadla dosahují spotřeby 4,3 l na jednoho pasažéra na 100 km, což dokonce překonává osobní automobilovou dopravu, což ovšem neplatí pro malokapacitní letadla, která mohou dosáhnout spotřeby hodně přes 100 l na jednoho pasažéra na 100 km.

Nájde sa ja pozitívny článok písaný leteckou lobby. Pozitívny je ale na úkor iných http://www.zkratka-letenky.cz/clanky/letani/letecka-doprava-a-zivotni-prostredi/

8.16. Vývoj emisí z letecké dopravy v závislosti na přepravních výkonech (v oskm) http://www.mdcr.cz/mdcr/flash/rocenka_01/rocenka/html/c816.htm

Kladiem si otázku… Nejde tu o geniálny podvod? Nejde len o to, že kým sa  chemtrails zameriava na dokazovanie takmer nedokázateľného, letecké spoločnosti si umývajú ruky lebo všetkému na „vine je chemtrails“. Nejde náhodou o to, že aj oni prišli na to ako sa im to krásne hodí do obrazu?

Pritom skutočným problémom môže byť naozaj to, že hlavný motor počasia slnko je len obyčajne zatienené klasickými spalinami a vodnou parou? Nevieme na to odpovedať ale asi každý vidíme následky.  To, že koľko toho je nad našou hlavou je tu: http://www.mojevideo.sk/video/1f25/celosvetova_letecka_premavka.html

A výsledok? Dve rozhádané skupiny pro & kontra chemtrails

Najtmavšia zima v roku 2010.
Najmenej slnečného svetla v máji roku  2010, o 30% menej ako inokedy.
150 Daždivých dní v roku.
Niekoľkonásobné prekročenie ročného úhrnu zrážok.
Na slovensku to bolo 1260 mm. dlhoročný priemer je 700 mm! http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.files/image012.gif Z toho plynúce ďalšie negatívne dopady na ekológiu a spoločnosť nemusím ich ani menovať, stačí si zapnúť správy.

Automobilové spoločnosti, závody a všetky odvetvia zaťažujúce ekológiu krajiny boli postupne donútené prijať určité opatrenia.

Autá majú katalizátory, energetický priemysel prešiel na ekologickejší plyn. Tam kde sa to nedalo sú kotle vybavené elektrofiltrami, zároveň je zabezpečený online monitoring emisií… Príkladov by sa našlo mnoho, či už v energetike, vodnom hospodárstve alebo inom odvetví priemyslu.

Kedy a kde bude prešetrený ekologický dopad leteckej dopravy? Kedy a kde budú prijaté opatrenia na ochranu nás a prírody od hrozby ktorú ani nevnímame? Kde je zaručené že takzvané dôkazy chemtrails opatrne a nenápadne nepostrkávajú letecké spoločnosti? Ide zase o starodávnu fintu ROZDEĽUJ A PANUJ?! Všetko sú to len otázky. Neviem na ne odpovedať. Viem ale iste že problém nekonečnou hádkou o existencii alebo neexistencii práškovania nič nerieši. Naozaj máme záujem niečo riešiť alebo sa len hádať.?!

(Malverick Chan © 2011 – www.osud.biz)

4616 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny