„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Sčítání vovcí. Písek do ložisek

Autor: D-FENS | Publikováno: 13.3.2011 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Měli jsme tady velmi hezky zpracovaný návod na znehodnocení sčítání ovcí, které plánuje provést český stát, resp. jeho úředníci za 28 dnů. Skočili jsme do problematiky rovnýma nohama a já se pokusím vyplnit nyní určitou mezeru, která vyvstala mezi státní potřebou sčítat pod sankcí své občany a návodem, jak jim tenhle šikanózní akt pokazit.
 

Když jsem hledal historické kořeny sčítání lidu, narazil jsem na tyto informace. První census údajně provedl Vilém I. Dobyvatel, aby zajistil výběr daní. Ve středověku prováděly sčítání lidu církve, aby měly přehled o počtu věřících (a tím zdrojích financování), vznikaly berní rejstříky a seznamy poddaných sestavovaných za účelem jejich trestání. Obvyklým cílem sčítání byl vždy majetek (za účelem jeho přerozdělování) nebo lidské zdroje (za účelem tvorby armád). Z tohoto vzorce vybočuje sčítačí akt v roce 1702 na českém území, jehož cílem bylo stanovit spotřebu soli. Jelikož v dnešní době se zásobováním solí není problém a stát si dovede většinu údajů získávaných sčítáním opatřit jinak, pokud je vůbec potřebuje, je sčítání především zhmotněnou odvěkou snahou úředníků strkat lidem frňák do soukromí a plánovat jim život od narození až do smrti.

Kromě toho plní sčítání tyto funkce:

- zaměstnání dostatečného počtu úředníků, pracovníků státu, utrácení veřejných peněz za sčítací akt samotný a za podpůrné aktivity, například probíhající mediální kampaň
- získávání údajů, které by stát měl problém zjistit jinak. Sice mu většinou k ničemu nejsou, ale řada úředníků se uspokojí tím, že je dokázala získat
- některé údaje získané sčítáním nejsou až tak bezcenné. Například informaci, zda máte doma počítač, není stát schopen získat jinak.
- celkové vyhodnocení všech archů dává poměrně přesnou informaci o našem majetku, naznačuje tedy systému, kolik nám zbylo a kolik je možno z nás ještě vymačkat formou daní a poplatků
- v občanech prohloubí pocit, že stát je jediným zdrojem blaha a bez něj bychom byli ztraceni. Přečtete si například agitku Data ze sčítání pomáhají plánovat hromadnou dopravu. Zkusili jste se někdy zamyslet nad otázkou, proč by nás stát vůbec měl někam vozit? Měl by nás také krmit? Starat se o naše sexuální uspokojení?
- rituál pro etatisty, socialisty a jiné pomatence, kteří to nemají v hlavě v pořádku
- společenská kontrola.  Každý suverénní stát vykonává kontrolu nad chováním svých občanů, vnucuje jim kázeň a vyžaduje přiměřenou poslušnost bez ohledu na to, zda v tom občan spatřuje nějaký smysl nebo nikoli. Když vás tedy přimějí vypsat formulář nebo například rozsvítit světla u auta ve dne, získali kontrolu nad vašim chováním
- celá událost má ještě jeden lidský rozměr. Pošťačky jsou zejména v malých obcích zdrojem drbů. Naprosto ideální je dát takové osobě do rukou sčítací arch obsahující informace o vašem náboženství, majetku, práci. Je to výprodej soukromí.

K čemu sčítání lidu určitě neslouží:

Oficiální informace, k čemu sčítání slouží, najdete zde. Jejich obsahu by uvěřil snad jen zcela naivní nebo blbý jedinec.
Komentář Františka Matějky k propagandistickým spotům naleznete zde.

- podle oficiálních míst slouží data ze sčítání například k tomu, aby hasiči mohli vhodně zvolit taktiku pro hašení domu (materiál stěn, plyn..). Protože ale plynovou přípojku mohli do domu zabudovat hned 27.3.2011 a dům mohl být mezi dvěma sčítáními hned několikrát přestavěn, bylo by plánování zásahu podle výsledku sčítání předprogramovaným fiaskem. Také je zajímavé, že ačkoli je na listech uvedeno, že údaje budou použity výhradně ke statistickým účelům, oficiálně zveřejněný příklad s hasiči ukazuje na to, že se pro získaná data najde i uplatnění operativní, a to nejen u hasičů, ale třeba také u policie včetně té neuniformované.
- prý se podle výsledků sčítání plánuje, kolik je třeba vlaků, autobusů a tramvají. Realita je ovšem taková, že je třeba přesně tolik vlaků, autobusů a tramvají, kolik jsou cestující ochotni zaplatit. Pokud platí nějaké jiné pravidlo, pak bude něco moc špatně.
- prý lze podle výsledků sčítání plánovat počty míst ve školkách. Jak dlouho už se provádí sčítání lidu a pořád je ten problém, že je školek moc nebo málo.
- rozdělování peněz z EU. Peníze z EU jsou škodlivé a měli bychom je nechtít. Myslím, že kníže Pavel z Hluboké, expert na přerozdělování peněz z Uhnije, nemá o výsledcích posledního censu ani ponětí.
- výstavba kanalizace. Ještě jsem neslyšel o tom, že by někde postavili kanál jen proto, že to ve sčítání lidu vyšlo.

Rozhodování státu není racionální.

Stát použije ta statistická data, které budou žádoucím způsobem korelovat s nastolenou oficiální linií. Tím pádem je v podstatě jedno, co tam bude uvedeno.

Pokud například uvede nadkritický počet respondentů ve sčítacím archu, že se dopravuje do práce na jízdním kole, bude to výtečný argument pro to, aby stát podpořil cyklistiku a utratil peníze za budování drahé a nepotřebné cyklistické infrastruktury. Pokud naproti tomu dostatečný počet respondentů uvede, že kolo nepoužívají, stane se z toho výtečný argument k tomu, masovou cyklistiku podpořit dalším budováním drahé a nepotřebné cyklistické infrastruktury. Pokud jste Čech a uvedete do toho slintu, že jste Róm, bude to vypadat, že je v ČR více Rómů a ty jejich vyděračské organizace se budou hlásit o víc peněz pro jejich neužitečné programy a nízkoprahová centra pro cikánské dementy a delikventy. Když tam Róm uvede, že je Čech, vyjde jich příliš málo a budou žádat peníze na podporu svého sebeuvědomování. Rozhodnutí státu budou vždy vedena politikou a nikoli fakty, a to se vztahuje i na fakta ze sčítání.

Jak může občan se sčítacím archem naložit?

1. Private level: Nevyplnit, neodevzdat, neodeslat a přiznat se k tomu

Zde vzniká riziko postihu ve formě pokuty. Nedovedu odhadnout, zda úřady skutečně nějaké pokuty za nesčítání udělí, ale každopádně výsledek takové akce bude chybějící marginální objem dat a neplánovaný příjem správního orgánu. Chybějící data budou doplněna na základě jiných zdrojů, například centrální evidence vovcí. Takový postup, byť je zcela morální, nezpůsobí systému škody, ale naopak ho posílí. Problém je, že pokuty už dávno neplní účel sankce, ale jsou především zdrojem příjmu systému. Za peníze získané z pokut bude pak systém moci nakoupit další užitečné věci k provozování útlaku, například kamery.

2. Sergeant: Nevyplnit, neodevzdat, zaonačit to tak, že nebude možné najít viníka

Takovou metodou je např. odeslání prázdné obálky na adresu ČSÚ (dokonce bezplatně) tak, že nebude možné jednoznačně určit, zda hlasovací lístky v obálce byly a někdo si je přivlastnil, nebo zda jste je tam nevložil. Nebo odcestovat, nebo zmizet a být zmizelej. Tím pádem nehrozí pokuta, systém nic nezíská, ale také neutrpí žádnou škodu.

3. Captain: Vyplnit do sčítacího archu blbosti

V takovém případě systém nezíská nic, protože nemůže udělit pokutu, na druhé straně získává data, která neodpovídají realitě. Fiktivní údaje v dotazníku jsou způsob protiútoku, kterému se systém nedovede bránit - pokud nejsou očividně nesmyslná. Proto provozuje kampaň, kde nám vybraní kolaboranti popisují, jak jsou data důležitá. Kdyby měli jen obavu z neúčasti, pak pohrozí vovcím likvidační pokutou, což 10.000 Kč pro většinu domácností s průměrnými příjmy je. Chápejme to jako výzvu - poskytnout o sobě minimum dat a i to minimum musí být natolik rozporuplné, že státu k ničemu nebude.

4. Commander

Vyplnit do sčítačího archu píčoviny a k témuž přesvědčit své blízké.

5. Warlord

Vyplnit do sčítacího archu píčoviny a k témuž přesvědčit veřejnost pomocí hromadných sdělovacích prostředků.

Hints:

Sčítací list osoby

Většina otázek na sčítacím listu osoby je zbytečná, zde systém za naše peníze zjišťuje, co systém sám dobře ví. Nezná odpovědi na otázky 11, 12, 18 a 21-24.
Otázka 11 a 12 jsou nepovinné a tak do nich nenapíšeme nic.
Otázka 18: Doporučuji Bullshit job title generator
Otázka 21: Doporučuji nenápadnou volbu "zaměstnání bez stálého pracoviště". Údaj o sídle zaměstnavatele je totiž jeden z těch mála na sčítacím listu osoby, které stát dosud nemá anebo nemá dostatečně aktuální. Protože v řadě případů sídlí na uvedené adrese pouze jediná firma, ta, ve které pracujete, uvedením přesné adresy zaměstnavatele udáváte místo, kde se po podstatnou část dne nacházíte a systém vás tam najde, když vás bude hledat. Současně je tím znehodnocen údaj u otázky 23.
Otázka 22: Správná odpověď je "jiný". Komu by se to nelíbilo a chtěl být ke svým byrokratům přátelský, pak doporučuji kombinaci automobil a současně kolo, protože automobil má většinou kola - těm, co jezdí tankem, se omlouvám.
Otázka 24: Poslední odpověď "jinak" je správně.

Domovní a bytový list

Domovní list obsahuje tu zvláštnost, že může být částečně předvyplněn z úředních zdrojů. Získáváme možnost udělat si přehled, co o vás systém ví. Přijatelnou strategií je ponechat ty nepravdivé údaje, které sys má k dispozici, a naopak "napravit" ty, které pravdivé jsou. Máme-li neodolatelné nutkání sdělovat úředníkům detaily o majetkových a bytových poměrech, pak platnou strategií v zlodějském socialistickém státě je co nejvíce umenšit rozsah svého majetku. Tam kde to jde, je ideální volbou je opět jiný, jiná, jiné, většinou bez rozporu s pravdou.

Dotaz po dostupnosti počítače bude nepochybně využit pro zavedení povinných datových schránek mezi fyzické osoby. Počítač proto nemáme, ve smyslu instrukcí jej používáte pro účely zaměstnání. Zamysleme se krátce nad účelem této otázky, počítač stojí nepochybně méně nez lednička nebo dokonce televize, v tomto případě tedy nezajímá systém váš majetek, ale možnost získávat informace skrze internet, který dosud nepodléhá významnější regulaci. Systém zde zajímá, jak moc velký je to problém.

Domácnost se nerovná rodina. Můžeme vytvářet účelové domácnosti s jinými rodinami a udělar v tom bordel. Snažme se vygenerovat jedinou co největší domácnost s parametry komunity po vzoru našich rómských spoluobčanů, od kterých se v tomto směru multikulturně obohatíme. S kým nechcete tvořit domácnost a přesto u vás bydlí, toho prohlašte na řádku 991 za návštěvu. Zaznamenejme také státní pokus o napráskání jmen expatů na řádku 001-005 a naložme s ním podle toho.

Závěrem jeden námět k zamyšlení. V minulých deseti letech jsme zaznamenali možná největší proměnu bydlení, mobility a komunikace. Díky masivnímu rozšíření mobilních telefonů můžete mluvit s kým chcete kdy chcete bez ohledu na to, kde se právě nachází. Zanikly některé komunikační a informační služby, bez kterých si lidé kdysi nedovedli představit život, a jiné naopak vznikly. V některých oborech lidské činnosti se odehrála doslova revoluce. Změnila se architektura a vybavení lidských obydlí. Změnily se postupy, kterými se lidé léčí. Změnila se konstrukce prostředků, kterými se lidé dopravují. Byly použity nové materiály, technická řešení, výrobní postupy, stroje a nástroje, na které bychom před dvaceti lety zírali s ústy dokořán. Lidé si to prostě zařídili, protože to potřebovali, bez pomoci státu nebo dokonce proti jeho vůli. Ani jednou v tom nehrálo sčítání lidu roli.

http://www.dfens-cz.com

5711 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny