„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Když Šiklová přemlouvala své spolustraníky, aby nevystupovali z KSČ

Autor: Břetislav Olšer | Publikováno: 9.3.2011 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Sociologové jsou zvláštní sortou lidstva. Vědí, že nemají na to být lékaři, advokáty, daňovými  poradci, vědci či nositeli Nobelových cen. Proto se mnozí ukájejí alespoň svým zviditelňováním v masmédiích. A rudou muletou je pro některé z nich dnes slovo extremismus. Opovažte se konat něco extremistického. Na to je tady kdykoli ve střehu Jiřina Šiklová.

Avšak než se paní Šiklová pořádně rozkoukala, už je tady další extremista. Tentokrát Ladislav Bátora, který se "provinil" tím, že kandidoval jako nestraník za Národní stranu. Mgr. Ing. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D. (59) je nyní předsedou konzervativní euroskeptické Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda – Tradice.

To jsou mi paradoxy. U nás přece pořád platí, že pokud jsou politické strany zaregistrovány u Johnů na ministerstvu vnitra, splňují-li zákonnou podmínku, že jejich program není v rozporu s listinou práv a svobod a nepropaguje násilí na jednotlivci ani skupině obyvatel, je vše OK. A všechno toto Národní strana splnila. Ke všemu byl Bátora jedním z několika kandidátů na náměstka ministra školství, ale média zajímal jen on, jelikož „lovci lebek“ přece musí zvedat náklady a sledovanost svých „nezávislých“ sdělovacích prostředků. Co dodat? Snad jen na adresu paní Šik(u)lové: "Kdy vyhlásíte, že extremisty byli či jsou také Jožka Fischer, Juan Barrozo, Kurt Waldheim či papež Benedikt XVI....? A co Sarkozy, který vyhání rumunské Romy zpět domů...?"

Joschka Fischer, exministr vlády SRN, je syn švábských Němců vyhnaných z Maďarska. Koncem šedesátých let stal členem extremní levice a účastníkem bojovných antiamerických demonstrací a pouličních bitek s policií. Podle britského listu The Times dokonce půjčil své auto známému teroristovi levicově extremistických Rudých brigád.

Šéf Evropské komise José Barroso byl jako mladík maoistou. Stal se hvězdou marx-leninistické studentské federace, dorostenecké líhně portugalských komunistů, kritizoval „anti-proletářské“ zásahy tehdejší vlády a odsuzoval je jako „důkaz krize buržoazního vzdělávacího systému“. A vyzdvihoval požadavky studentů, protože vznikly v rámci „revoluční struktury“. Následně byl zvolen předsedou strany PCTP-MRPP, což je označení Portugalské komunistické strany pracujících - reorganizující hnutí strany proletariátu. V prosinci 1980 se držel "českého vzorce" a vstoupil do Partido Social Democrata, tedy do Portugalské sociální demokracie.

Kurt Waldheim vstoupil krátce po obsazení nacisty Rakouska do Národně-socialistické německé unie studentů a stal se registrovaným členem SA (Sturmabteilung). Začátkem roku 1941 byl povolán do Wehrnachtu a byl poslán na východní frontu. V roce 1986 byly zveřejněny dokumenty, že Waldheim byl v roce 1943 nasazen v řecké Soluni, kde byl členem speciální jednotky likvidující tamní partyzánské jednotky. Nakonec se stal čtvrtým generálním tajemníkem OSN a devátým prezidentem Rakouska.

V roce 1938 přijali dvanáctiletého Ratzingera do Hitlerjugend, v roce 1943 do letectva Třetí říše. Když byl v témže roce přijat k letectvu, prošel i výcvikem pro pěchotu… Nedovedu si představit, jestli by členství Jiřího Paroubka či Vojtěcha Filipa v Hitlerjugend nazval někdo z dnešní vládní garnitury “úsměvnou epizodkou”, bez jakýchkoli důsledků. Stačí, když spolupracovali s KGB nebo se setkali s Putinem.

Proč tedy zrovna Bátora v ústech Šiklové? Že by uražená feministická ješitnost, jelikož její nedávný televizní oponent prohlásil - „raději Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou". (Feministka Kunětická se zapojila do politiky za mladočeskou stranu a v roce 1912 se stala první českou političkou zvolenou do zemského sněmu za volební obvod Mladá Boleslav – Nymburk.) A nyní se dostanu k již citovaným slovům evangelia svatého Matouše: „Je jednoduché vidět třísku v oku bratra svého, ale musíte hledat také trám v oku svém, paní doktorko".

O jakýpak trám se jedná? Paní Šiklová totiž prohlásila na obhajobu svého členství v KSČ: „Já jsem mohla jít úplně proti, nebo se pokusit dění ovlivnit. Anebo pasivně přežívat, neomočit se - nikdy, v ničem - a dnes 'moudře' kritizovat všechny a všechno. Ale já jsem aktivní člověk! Byla jsem přesvědčená, že je možné komunistický systém zevnitř reformovat. Po invazi už bylo vše marné. Jakmile nastoupil Husák, vystoupila jsem z KSČ..“ Inu, pravé české lokajství, plebejství a podřizování se autoritám, nebo naopak je lehkovážně přezírající, aneb Čtení podle Matouše 6,19-34: Blahoslavení chudobní duchem, neboď jejich je království nebeské...

Napřed ale spoluzakládala Katedru sociologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. V řadách KSČ působila od roku 1956. Na podzim roku 1967 přemlouvala své spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, ale zůstali tam a podpořili tím tu část, která se snažila o reformu. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny KSČ na FF UK. O rok později byla „vyloučena“ z KSČ, jelikož podepsala "2000 slov", jejichž autorem byl její stranický kolega Vaculík. Působila též v tzv. nátlakové skupině Červení proti… Chtěla si zkrátka podpisem "2000 slov" udělat "oko" u budoucích mocipánů a negovat tímto svým rozhřešením třinácti let své kolaborace s režimem...

Něco mi to připomnělo. Bylo to koncem roku 1989. Měli jsme redakci Horníka naproti Černé louce v Ostravě. Byl jsem v redakci jediný nestraník a tak jsem se rozhodl, že půjdu a přihlásím se do Občanského fóra. Sotva jsem vešel do místnosti "pro spolupráci s tiskem", šokoval mě hned první pohled; šéfoval tam tomu človíček, který ještě dva měsíce předtím přednášel na VŠB marximus-leninismus. Vyrušil jsem ho, když jako zakázku jsem měl vyfotit plnou přednáškovou síň. Otočil jsem na Černé louce na patě a pochopil, co znamená OF - co asi? Znáte to: Očekávám funkci... stejně jako paní Šiklová.

Je složitá doba; za veškerým chaosem a anarchií tohoto světa nehledej ženu, tedy ani paní Šiklovou, nýbrž revoluce, vyvolané sociology. Každá přece vznikla jako vzdor sociálně slabých vrstev proti těm nechutně bohatým. Základem nenávisti sociálně vyloučených vždycky byla, je a bude závist. A kdo je chudý a kdo bohatý? Do první kategorie patří smolaři, lenoši a převlékači kabátů, tu druhou ovládli šťastlivci, jimž hoří i voda, umějí pracovat od vidím do nevidím, jsou samý stres, nebojí se rizika, a i když skoro polovina z nich zbohatla podvody, restitucemi nebo divokou privatizací, stát je miluje, protože žije především z jejich daní a snaží se jim uhájit beztrestnost. Jak pravil Orwell: "Diktatura se nenastoluje proto, aby zabezpečila revoluci, nýbrž revoluce se dělá, aby zabezpečila diktaturu..."

Francouzská revoluce se zrodila na barikádách, zbořila Bastilu a vymyslela gilotinu i rovnost, svornost, bratrství, a rovněž rčení, že revoluce nakonec požírá vlastní děti. Vůdci revoluce Robespierre, Marat i Danton skončili moc zle; na gilotině, ubodáni nožem vraha a truchlivou smrtí…

A pak obdobně dopadly a brzy ještě dopadnout jako Velká říjnová socialistická revoluce i ta Kubánská, Maova, Kambodžská, Oranžová a Íránská revoluce, nebo také revoluce Egyptská, Tuniská a Libyjská… Za všemi hledej sociology, kteří sice mluví nesrozumitelně, byť pro davy ty nesmysly znějí líbezně, ale jsou nad věcí. Jen nemají potuchy, o jakou věc se jedná. Jako ta československá sametová, jejímž smyslem byla bezbolestná výměna stráží. Komunisté se chtěli beztrestně zbavit svého průseru a nadržení pravdoláskovci jim na to skočili. S pomocí komunisty Čalfy. Teď jsou komunisté třetí nejsilnější stranou v Parlamentu. Navzdory tomu, že byli prohlášeni za zločineckou a extremistickou organizaci.

Jiřina Šiklová, zarputilá Ferdyška Pištorová, neustále bdí nad dobrem nás všech. Je v důchodu, má dost času. Třeba, když se někdo „fašisticky“ naváží do Romů. Jako třeba starosta Nového Bydžova Pavel Louda (ODS). Přitom byl letos do čela města zvolen už popáté. Po opakujících se problémech s romskou menšinou ve městě, které vyvrcholily znásilněním jednadvacetileté dívky, starosta sepsal ostré prohlášení, v němž popisuje, jak v Novém Bydžově “cikáni otravujou, kradou a znásilňují”.

„Vydá-li takovýto text státní úředník, tak to tu opravdu páchne fašismem,” řekla pro server Romea.cz socioložka Jiřina Šiklová o starostovi Loudovi z Nového Bydžova. “Pokud je rasistou starosta, tedy jedinec, který je placen státem, tak by měl být odvolán ze své funkce. Nejlepší by bylo, kdyby ho odvolali občané Nového Bydžova, kteří nejsou rasisty…“ Bez urážky; kdoví, čím páchne paní Šiklová…

“Počet Romů vzrostl v Novém Bydžově za posledních pět let na pět procent, Teď se roztahují ve městě, otravují, kradou, znásilňují. Dobu, během které slušný občan pracuje, cikáni tráví rozvalení na lavičkách na náměstí a spokojeně klábosí. Město hloubkovým šetřením zjistilo, že třetina cikánů nemá ve městě trvalý pobyt, přesto tady čerpá veřejné služby,” píše bez servítku vedení radnice. Bydžov má celkem zhruba 7000 obyvatel. Kdo bude přistižen v herně u automatu, přijde o dávky. Navíc romští starousedlíci uznávají, že za ohlášenými problémy jsou sice cikáni, ale ti, co se sem přistěhovali ze Slovenska, a od nichž se Romové Nového Bydžova distancují.

Sociologie je makačka; zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společností. Sociologie je chápána jako věda o jednání lidí ve společnosti, o její struktuře a systému. Kolik kdo bere sociálníchz dávek, za co, kde pracuje, proč je nezaměstnaný. Jak je to se zdražováním... A co společnost, to jiná sociologie. To ovšem dává všem sociologům široký rádius jejich působení. A také šanci pro mnohé, schovat své nýmandství za přehršli plácání, rádoby filozofických úvah, kliše, floskulí a prázdných gest. Třeba v lidovém tónu, jak to s oblibou předvádí jistý kníratý profesor z jedné moravské univerzity, co si hraje na Andera z Košic.

Milá paní Šiklová, kdy zase poskytnete nějaký ten rozhovor. Doporučil bych téma: "Já extremistka, vy extremista, my všichni jsme extremisté..." Vstoupila jste přece do KSČ v době, kdy už byly známy justiční vraždy Heliodora Píky, Milady Horákové, Rudolfa Slánského a dalších "spiklenců". Měla jste asi kachní žaludek a odvahu soudružky Polednové. Jaké bylo to politické klima padesátých roků, když z továren přicházely petice s tisíci podpisy hrdinných dělníků a dělnic, které požadovaly "Smrt zrádcům" a "Utopte je jako kočky"...? 

Inu, jsou dvě nerozumné věci: mlčet, když je třeba mluvit, a mluvit, když je třeba mlčet. (Lidové přísloví) Ví vůbec, ctěná paní socioložka Šiklová, co je to fašismus…?

http://olser.blog.iDNES.cz

6813 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůPro Albrightovou bylo půl milionu mrtvých dětí přijatelnou cenou. A Havel podněcoval války USA proti nevinným, říká bývalý diplomat

Eurabia.cz

Nová německá vláda již otevřeně deklaruje snahu vytvořit z EU Spojené státy evropské!Na zříceném britském bombardéru ve Středozemním moři jsou možná jaderné zbraně

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

Co když už není žádné lůžko, zajímal se Lutonský z ČT. Odpověď překvapilaCo Janda napáchal proti Rusku, napáchá teď proti Číně. Na vnitru budou mít pré, obává se Jaroslav Bašta
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny