„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Konspirační teorie, nebo Paroubkův evropský politický program?

Autor: Vít Jedlička | Publikováno: 22.6.2010 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Nový světový řád, tak se jmenuje politický program, který si v roce 2003 vytyčili evropští socialisté. Ten donekonečna opakovaný termín všemi konspiračními teoretiky a zesměšňovaný „racionálně“ uvažujícími lidmi je ve skutečnosti politickým programem jednoho z nejvlivnějších politických uskupení na světě.

Záběry z pražské konference Evropských socialistů z reportáže ČT1. Evropští socialisté jsou druhou nejsilnější frakcí v evropském parlamentu.

Ano, jedná se o ten samý termín, který se opakuje v neobolševickém filmu Zeitgeist, drastickém filmu Endgame nebo ve zbrusu novém filmu Neviditelná říše: Nový světový řád definován. Pojďme se tedy podívat, jak si tento Nový světový řád naše evropská socialistická internacionála představuje. A abyste věděli, že neblouzním, přikládám i odkaz.

Na druhém, neméně zajímavém odkazu, je aktualizovaná verze programu, která se vytvářela v prosinci minulý rok v Praze, odkud jsme pro Vás z České televize pořídili parádní úvodní fotku s Paroubkem k tomuto článku.

Dobře, už Vás nebudu napínat a seznámím Vás s tím, jak to s námi socialisti myslí v bodech.

  • Hned na začátku svého výše citovaného dokumentu si socialisté nevytyčili nic menšího než potřebu vytvořit světovou „demokratickou“ vládu. Protože bez té prý nemáme žádnou šanci vyrovnat se s globálními problémy. Když se podíváme na dnešní EU a to, jakým způsobem demokracie vzala za své během schvalování Lisabonské smlouvy (obcházení, ignorování a opakování referend), tak se člověku při myšlence na globální „demokracii“ hned „uleví“. EU přitom má sloužit jako vzor pro ostatní světové integrační regiony, které budou postupně připraveny spojit se pod jednou světovou vládou. To všechno je plánováno v horizontu jednoho až dvou desetiletí, tedy okolo roku 2020.
  • Společná zahraniční a obranná politika celé EU. Tedy jedno velení, kterému všech 27 zemí předá kontrolu nad svými vojsky. A jednoho ministra zahraničí, kterému národní státy nebudou mluvit do toho, co dělá. To už se s Lisabonskou smlouvou a dosazením baronky Cathy Ashtonové na post ministryně zahraničí částečně, ale dosti rozpačitě povedlo. Její jmenování je zvláštně pikantní tím, že v mládí dělala pokladnici britskému Hnutí za nukleární odzbrojení, které zastupovalo zájmy Sovětského svazu a bylo financováno britskými komunisty.
  • Společná imigrační politika pro celou EU, protože prý je potřeba populačně chřadnoucí Evropu náležitě doplňovat. Zde je dobré dodat, že se schválením Lisabonské smlouvy je tento bod již naplněn. Imigrační politika plně spadá do pravomocí EU, která státům EU bude přidělovat imigrační kvóty tak, aby žádná země neměla nedostatek těch či oněch imigrantů, tedy aby ten multikulturální mix byl dostatečně vyvážený. Není potřeba si nic nalhávat, jedná se především o import voličů sociální demokracie. Evropská Unie právě zahájila postupnou imigraci 56 milionů severoafrických muslimů. Projekt se jmenuje „Euro-Mediterranean Partnership“ (též „Barcelonský proces“ nebo „Unie pro Středomoří“).
  • Boj s chudobou v zemích třetího světa. Zde není co dodat. Snad jedině to, že díky přimíchávání biopaliv stoupla cena potravin globálně na dvojnásobek, a v důsledku toho se zvýšil počet lidí žijících pod hranicí chudoby o 100 miliónů lidí (odhad Světové banky). Jedná se tedy o největší genocidu chudých v moderních dějinách, ke které se našla shoda napříč politickým spektrem. Stejně jako Nick Griffin v evropském parlamentu doufám, že lidé, kteří tuto politiku vymysleli a schválili, budou souzeni a odsouzeni za svoje zločiny proti lidskosti. Jenom politika biopaliv nás Čechy přijde na 10 mld. Kč. To jsou zhruba stejné peníze, jaké jsme od EU dostali v roce 2007. Na každém litru paliva připlácíme jednu korunu na tento anti-ekologický zločin. EU plánuje do roku 2020 zvýšit procento biopaliv v našem palivu na 10 procent, to podle odhadů zabere 70 procent veškeré zemědělské půdy EU. Evropští socialisté v rámci Nového světového řádu však nechtějí bojovat s chudobou zrušením této regulace, ale posíláním více peněz z daní. Chudé státy ale nepotřebují a ani nechtějí naše peníze, raději by viděly zrušení cel a regulací na dovoz jejich výrobků.
  • Likvidace daňových rájů. Ano, pamatujete si dobře. První, co jsme se v televizi dozvěděli, bylo, že za krizi mohou daňové ráje. Proto je prý potřeba je zlikvidovat. Nikdo nám však neřekl, jak za krizi mohou. Nedávno byl vytvořen černý seznam daňových rájů (mezi kterými jsou i takové státy jako Švýcarsko), vůči kterým je vynucována informační spolupráce. Vůbec, daňová konkurence je v očích socialistů nezdravý fenomén, který musí byt eliminován, nejlépe globální harmonizací daní. Nedej bože, aby některá země hospodařila lépe s penězi a nemusela jich tolik loupit od svých občanů. Jasně deklarovaným cílem je naopak zavést globální sociální stát a daně pod správou OSN. Například zavedení uhlíkové daně se nás výrazně dotkne již tento rok a projeví se ve významném zvýšení ceny elektřiny.
  • Vytvoření jedné planetární banky, která nahradí Mezinárodní měnový fond, Světovou banku a centrální banky jednotlivých svobodných států. Tento nápad není více rozveden, ale s největší pravděpodobnosti v sobě zahrnuje jednu světovou měnu, která bude mít za úkol nahradit jednotlivé regionální měny. V dubnu 2010 vzbudilo celosvětovou pozornost prohlášení šéfa Evropské centrální banky (European Central Bank – ECB) jménem Jean-Claude Trichet, jenž již oznámil, že Banka pro mezinárodní platby (Bank for International Settlement – BIS) bude tuto funkci vykonávat v rámci globální vlády nad všemi centrálními bankami.
  • Antidiskriminační legislativa a vyrovnání rozdílů mezi mužem a ženou jsou také priority Nového světového řádu. Tohle se EU taky už podařilo antidiskriminačním zákonem. Takže až v budoucnu odmítnete pronajmout notoricky známé nepřizpůsobivé rodině jakéhokoliv etnika svůj nově renovovaný byt, budete muset složitě před soudem vysvětlovat, že se nejednalo o diskriminaci. Nevysvětlíte to. EU nám také brzo bude diktovat, že ceny za služby u kadeřníka musí být pro muže i pro ženy stejné.
  • Redukce emisí CO2 je neoblíbenější téma jak pro mě, tak pro socialisty. Socialisté nejsou žádní troškaři a plánují zredukovat emise CO2 o 80-95 procent do roku 2050. Jestli toho chtějí docílit uškrcením nás, ekonomiky nebo obojího, není známo. Samostatně jsem se o tom rozepsal v článku: Kdo stojí za podvodem s globálním oteplováním.
  • A ještě jedna věc se socialistům daří vcelku dobře bez toho, aby to měli v písemné podobě naplánované. Je to systematické přivádění jednotlivých zemí k bankrotu, jak nám to předvedli sociální demokraté v Řecku, nebo jak se o to snaží u nás nebo v USA. Konkurenci v zadlužování České republiky dělá socialistům snad jedině billboardově „zodpovědný hospodář“ Kalousek, který se může pochlubit nejvyšším deficitem v historii ČR. Přitom systém zadlužování je tak jednoduchý. Stačí nechat přebujet byrokracii a sociální stát (naslibovat všem hory doly) a nechat pořádně rozbujet korupci při zadávání veřejných zakázek a ještě předstírat, že jste si nevšimli, že přišla krize a je potřeba ve výdajích razantně škrtat. O zbytek se již postarají neúnosně vysoké úroky z úvěru. Zkázu suverenity země nakonec dovrší agenti z Mezinárodního měnového fondu, kteří efektivně převezmou řízení země. Je to asi nejrychlejší cesta k Novému světovému řádu.

Takto to vypadá ale docela jednoduše jako něco, co se dá řešit tím, že nepůjdete volit Paroubka, ale zvolíte nějakou pravicovou alternativu. Bohužel situace ale není tak jednoduchá. Na tomto Novém světovém řádu panuje dnes široká politická shoda napříč politickým spektrem. Jenom na příkladu Lisabonské smlouvy, antidiskriminačního zákona nebo biopaliv můžete pozorovat, jak se skoro všechny parlamentní strany sešikovaly do jedné řady bez ohledu na legislativu a sliby, které daly voličům, a společnými silami toto protlačily i proti vůli prezidenta Václav Klause, který Novému světovému řádu zrovna dvakrát nefandí.

Nejen to - programem nastolení Nového světového řádu se intenzivně zabývají polotajné mocné skupiny jako Římský klub, Trilaterální komise, Bilderberg skupina či Rada pro mezinárodní vztahy. Když píšu, že se zabývají, tak tím myslím, že jejich dokumenty jsou prošpikované výše zmiňovanými body. Co mají tyto spolky společného? Ve všech těchto organizacích hraje prim David Rockefeller. Finančník a ropný magnát, zakladatel OSN, jehož fondy sponzorovaly Hitlerovy ústavy rasové hygieny a který ve svých memoárech na straně 405 uvádí: „Někteří věří, že jsme součástí spiknutí proti zájmům USA, nazývají mě a členy mojí rodiny ,internacionalisty’, kteří spolupracují s dalšími na vytvoření jedné integrované globální politické a ekonomické struktury – jednoho světa, chcete-li. Pokud by toto byla moje vina, tak jsem vinen a jsem na to hrdý.“

Tyto spolky mají také celou řadu společných členů. Například Henry Kissinger je členem snad úplně všech. Tyto skupiny si dělí si svojí práci na jednotlivé oblasti, třeba Římský klub se specializuje na problém s populací a jeho členové jsou hlavními tahouny podvodu s globálním oteplováním. Trilaterální komise se spíše stará o podchycení lokálních politiků a jejich vhodnou koordinaci. Rada pro mezinárodní vztahy se tváří jako nevinné setkávání nejvlivnějších osob v jednotlivých státech. Například česká Rada pro mezinárodní vztahy je mimo jiné přehlídkou osobností z těch ostatních skupin.

Pokud se člověk podívá na jednotlivé nevolené zástupce České republiky v těchto spolcích, tak se mu hned udělá více jasno. Václav Havel je čestný člen Římského klubu. Jan Švejnar působí jak v americké Radě pro mezinárodní vztahy, tak v Trilaterální komisi jako stálý člen. Karel Schwarzenberg je deset let členem Trilaterální komise a již dvakrát navštívil setkání Bilderberg. Jiří Pehe taky navštívil setkání Bilderberg. Mezi další členy Trilaterální komise patří Pavel Telička, Jiří Kunert, Alexandr Vondra.

Když se těchto lidí zeptáte na výše zmíněné programové body evropských socialistů, zjistíte, že s naprostou většinou z nich bezvýhradně souhlasí. Jenom u té světové vlády poněkud „mlží“. My jsme se ptát začali a taky jsme založili iniciativu na facebooku: Veřejně odhalujeme tvůrce Nového světového pořádku. Připojte se k nám a natočte nejlepší video-rozhovor! Tvůrce nejsledovanějších videí vybereme a odměníme po volbách zájezdem na setkání skupiny Bilderberg 3.- 6. června do Španělska! Více na www.reformy.cz/soutez

Jak je to vůbec možné, když to nejsou evropští socialisté, ale naopak zastávají funkce v úplně odlišných politických stranách? Když se podíváme po jednotlivých členech, tak například Alexandr Vondra hrál prim v prosazování Lisabonské smlouvy v ODS. Jiří Pehe se zase objevil v kauze, kdy lékaři zvažovali možnost zbavit příčetnosti Václava Klause, kvůli nepřijetí Lisabonské smlouvy. Jan Švejnar je největší politický turista napříč celým spektrem. O něm jsme v této věci zveřejnili úplně samostatný článek. Zajímavé bylo pozorovat, jak to ještě před pár týdny vypadalo, že bude kandidovat za ČSSD, a dnes se z něho stává hlavní tahoun v kampani strany Věci veřejné. Karel Schwarzenberg si založil společně s Miroslavem Kalouskem stranu TOP 09. Obě strany se těší nebývalému zájmu médií, ale vyznačují se také vysokými částkami, které nainvestovaly do volebních kampaní. Obě strany jsou silně eurofederalistické a vypadá to, že obě poměrně masivně uspějí ve volbách a podaří se jím nashromáždit obrovský politický kapitál.

Jak je možné, že na politickém spektru nenaleznete žádnou velkou politickou stranu, která by dnes zastupovala názory prezidenta Václava Klause, kterému Češi po všech skandálech s oteplováním, chřipkou i eurem nejvíce jako politikovi věří? Naopak politické spektrum zcela ovládly skupiny podporující Nový světový řád, s jehož agendou Václav Klaus vůbec nesouhlasí. To se musí změnit. Lidi si musí uvědomit, že jsou systematicky ohlupováni médii a musí se porozhlédnout po skutečně nových politických stranách.

Desetiletka, kterou si soudruzi z EU vytyčili v podobě Lisabonské strategie, se ukázala jako totální propadák. Naopak s každým novým krůčkem integrace systematicky klesá hospodářky růst a prosperita. Zákonodárná smršť regulací z Bruselu již překročila 80 procent veškeré schvalované legislativy v českém parlamentu. Naši poslanci už vůbec nemají ponětí, o čem novém z Bruselu to vlastně hlasují, a ani je to nezajímá. Euro se jako projekt totálně hroutí a bude používáno stále častěji jako argument pro jeden společný rozpočet EU. V době všeobecných deficitů veřejných financí v Bruselu vymýšlejí, že budou každému druhému dotovat dovolenou. Solární elektrárny ve Španělsku běží na naftové agregáty. Prostě se řítíme do pekla a do toho si úředníci v institucích EU stávkují za zvýšení platů.

My Češi se toho ale nemusíme účastnit. Řešení je tak jednoduché. Stačí vystoupit z EU a postavit se znovu na vlastní nohy a to neznamená ani konec svobodného odchodu s EU ani to nemusí znamenat konec volného pohybu osob mezi námi a EU. Můžeme totiž zůstat jak členy EHP (Evropský hospodářský prostor) tak členy Schengenské smlouvy. Doporučuji přečíst skvělou knihu Petra Macha: Jak vystoupit z EU.

Výrazně by nám v tom mohl pomoci volební úspěch Britské strany za nezávislost (UKIP) ve volbách do britského parlamentu, kterou vede výborný řečník Nigel Farage a která byla v minulých eurovolbách ve Velké Británii druhou nejsilnější stranou. Všechna vyjádření o tom, že jsme moc malí na to, abychom mohli být mimo EU, jsou jenom součástí psychologické propagandy. Není náhodou druhá nejmenší země na světě – Monako s minimálními daněmi a 30 tisíci obyvateli menší než Česká republika? Jak si ono může dovolit být mimo EU? Berte v potaz, že jenom propaganda za vstup do EU stála daňové poplatníky 200 milionů korun a za další stamilióny do nás ládují prostřednictvím České televize reklamu na evropské fondy. To, že dostáváme reálně pouze suché z nosu a že je to celé velký podvod, by mělo začít lidi zajímat.

Voliči by v těchto volbách měli jasně deklarovat, jestli si takový Nový světový řád přejí.

Já věřím, že pokud toto budou vědět, přát si ho nebudou.

autor je předsedou Strany svobodných občanů v Královéhradeckém kraji

www.reformy.cz

3066 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Íránský útok na tankery? Japonci zpochybňují americkou a saúdskoarabskou propaganduDvě lesby uřízly malému chlapečkovi… A pak… (+ foto)Googlem ke světovládě? Vyhledávač, po němž se blbne, ale správně volíČetba knih způsobuje změny v mozku!Svět se mění. K lepšímu? Pride 1959 vs Pride 2019

ePortal.cz

Naprosto neuvěřitelné vyjádření ministra vnitraRobinson musí zmizet. Je málo pokrokový

euPortal.cz

Temná minulost hraběte Walderode: Pomáhal vytipovat Lidice jako odplatu za atentát na Heydricha? Prolomení Benešových dekretů v den popravy parašutistů. Náhoda, nebo symbol?Totálně odporné. Mladík pod hrozbou smrti musel sledovat, jak mu migrant znásilňuje jeho přítelkyni na výletě v Německu

Eurabia.cz

Syrský “uprchlík” plánoval masakr v kosteleDíky infiltraci bavorských mešit českou antiislamistkou Křížkovou jsme potvrdili propojení pražských islamistů na ty v Mnichově

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životSilnější než chemoterapie: Bylinka na rakovinu, která vám roste přímo pod nosem

euServer.cz

Probíhá pokus spodiny o majdanizaci našich politických poměrů. O fašistický převrat, který se pro tupý dav a herce, nemající o politických faktech zbla tušení, zamaskoval do hávu demokracieMůže vůle 1/3 občanů přetlačit vůli 2/3 občanů?

ParlamentniListy.cz

Jiří Mádl srovnal Andreje Babiše s… No to premiér bude nadávatMilion chvilek: Umělec zval do ulic, ale pak mu zavolal občan. O Drahošovi
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny