Pokročilá (advanced) technologie posledních desetiletí nabízí vodu balenou, sluneční záření UV spektra se prodává v soláriích, zabalená zemina se nabízí v hobby marketech, a vzduch, který býval jako poslední element zdarma a pod tlakem i u benzinových pump, se prodává sofistikovaně ve formě emisních povolenek.

 Ekonomické zhodnocení živlů jako „volných statků“ srozumitelně popisuje česká Wikipedie zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Statek „Například voda. … Voda, tak jak ji nacházíme v řekách, je statek volný (viz níže). Voda, která teče z kohoutku, už volný statek není – obsahuje v sobě i služby: je pitná, je k dispozici, kdykoliv otočíme kohoutkem, je tam, kde ji chceme mít. Takový statek už není statek volný, ale statek vzácný. Za něj jsou lidé ochotni platit.“

 Zákazník (spotřebitel) vyspělé společnosti, se pozná podle toho, že považuje obchodování zdroji, jevy a životními událostmi, které by mohly být zadarmo nebo skoro grátis za normální. Situaci přiměřený postoj tedy zní „co je zadarmo, nestojí za nic“, dále „co je drahé, to je dobré = já chci taky“ , což stupňujeme (na vyšší level) „… čím dražší, tím lepší = já chci víc ...“ a úspěch i životní cíl je vyjádřen jistotou čtyř slov: „já na to mám = mám, nač si vzpomenu.“

 A děti ?

Děti jako komodita (zboží) nejsou ve vyspělé (hi – tech) společnosti výjimkou. Počít dítě v dnešní době už není náhoda s vysokým rizikem přistání čápa / vrány, jak to chodilo dřív (a jak to pořád chodí v zaostalém světě) - ani zadarmo. Děti jsou vzácnější, podle ekonomcké teorie logicky dražší. Drahé dítě není pro každého, drahé dítě se stává zboží exkluzivním (výlučným) a pro někoho až nedostupným (luxusním). Že cena dětí na sociálním trhu stoupá úměrně zhoršené plodnosti mužů a žen je fakt. „...Nedostatečně vyvinuté či pomalé spermie, jejich malý počet, vyšší věk ženy, nervozita, stres, gynekologické problémy, potrat, kouření, alkohol, nežádoucí účinky některých léků, nezdravý životní styl - tyto a další problémy zapříčiňují neplodnost. Ta postihuje v České republice přibližně 15 % párů v reprodukčním věku. Moderní medicína však nabízí celou řadu řešení.... viz http://www.ordinace.cz/clanek/asistovana-reprodukce-metody-umeleho-oplodneni/

Ovšem, pokud je na vině cosi tak pofidérního jako životní prostředí (veřejný statek ?, viz http://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-priznive-zivotni-prostredi-a-jeho-uplatnovani-v-praxi-17155.html ), kde cena a zodpovědnost je nevymahatelná, duch doby tedy velí nakupovat tam, kde nejde o zajíce v pytli, vím, za co platím a za kolik.

Léčba neplodnosti cestou asistované reprodukce je nákladná. U Nás sice v jistých mezích proces hradí pojišťovna (což neznamená, že je to levné), a když se nedaří, tak už se platí přímo a hodně. Otázka je, zdali je to opravdu nutné a související riziko nezbytné. (viz http://www.ivfbrno.cz/rizika-ivf/t1037 )

 Atributem složité (vyspělé) technologické společnosti je široká, bezbřehá nabídka možností. Možnost co nejširší volby, výběru zboží, služeb, životního stylu a uplatnění se považuje za synonymum svobody (viz http://vimmer.blog.idnes.cz/c/399196/Valka-nebo-rakovina.html ). Svoboda volby je možná, ovšem pokud si je člověk vědom skutečně všech možností, kladů a záporů, nikoli jen vodítka „co je drahé, to je dobré.“

 Takže dřív, než se toužící možná - rodič vydá na cestu hi – tech laboratorního početí dokonalého dítěte ze zkumavky na úrovni 21. století, měl by zvážit jestli méně, levněji a přirozeně není více a lépe.

Nechť se rozhodne se informovaně. Oprostí se od předsudků vůči tradiční jednoduchosti a povznese ze slepé víry v technologii (nezměňovat s vědou). Viz http://vimmer.blog.idnes.cz/c/369363/Srdicko-jatyrka-ledvinky-slezinka-plicky-mozecek.html

 Vyspělá společnost je složitá, ale její komplexnost ve srovnání s lidským tělem a osobností je zanedbatelná.

 Akupunktura je příležitost, jak jednoduché věci nedělat zbytečně složitě.

 http://ona.idnes.cz/akupunktura-zvysuje-sanci-na-poceti-dvm-/deti.aspx?c=A080208_120132_ona_deti_jup