„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Zamyšlení nad první světovou válkou

Autor: Vladimír Jovanovič | Publikováno: 28.6.2014 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

V tomto článku se zaměříme na některá nepříliš připomínaná, avšak velmi důležitá fakta související s Velkou válkou a odpovíme na řadu zajímavých otázek. Porovnáme přístup k válce u tehdejších obyvatel Evropy s přístupem dnešním. Rovněž srovnáme důsledky první a druhé světové války. Zaměříme se také na to, jak tehdy válku vnímali naši předkové a zdali lidé očekávali vypuknutí konfliktu. Tento článek je volným pokračováním srpnového článku Uplynulo 99. let od vypuknutí první světové války. V něm jsme podrobně rozebrali okolnosti vypuknutí do té doby největšího konfliktu lidských dějin.

Přístup k válce a morální hodnoty obyvatel Evropy v minulosti a dnes

V souvislosti s první světovou válkou je třeba především připomenout a vyzdvihnout mravní sílu a oddané vlastenectví, které tehdy projevili příslušníci evropských národů, ať už bojovali na kterékoliv straně. V té době byla Evropa nezkažená a nezasažená morálním úpadkem. Evropané byli věrní tradicím předků a oddaně milovali své země. Proto vypuknutí války přivítali evropské národy s nadšením a mladí muži od Atlantiku až po Vladivostok se dobrovolně a s radostí hlásili do armády. Byli nadšení a šťastní, že mají možnost bojovat za svůj národ a že na bitevním poli projeví svou oddanou lásku k vlasti a mužnou chrabrost. Ve Velké Británii se dokonce až do roku 1916 armáda doplňovala výlučně z dobrovolníků.

A jak vypadá Evropa dnes? Bohužel je již celá desetiletí ničena morálním úpadkem a dekadencí. Nejposvátnější hodnoty jako Bůh, vlast a rodina dnes již pro většinu obyvatel Evropy nic neznamenají. Dnes by již nikdo nebyl ochoten bránit svůj národ a bít se za víru a za svobodu. Kdyby došlo k napadení vlasti, je zcela jisté, že by naprostá většina Evropanů nechtěla bránit svou zem a raději by se snažila dezertovat a nebo se co nejrychleji vzdát. Ostatně i průzkumy veřejného mínění v evropských zemích to jasně potvrzují. Jedinou částečnou výjimkou zatím zůstávají Balkán a východní Evropa.

Češi a první světová válka

Je třeba připomenout si rovněž, jak vnímali vypuknutí války naši předkové. Český národ byl tehdy ve zcela jiné situaci, než velká část ostatních národů Evropy, jejichž příslušníci měli to štěstí, že žili ve vlastním národním státě. My jsme tehdy byli pod nadvládou Rakousko-Uherska, jež omezovalo naše státoprávní i národnostní práva. Roku 1914 jsme měli pochodovat pod prapory Habsburků, jež nás již 300 let utlačovali, do války proti našim milovaným slovanským bratrům Rusům a Srbům. Není divu, že naši předkové nechtěli umírat za zájmy utlačovatelů a vrahů vlastního národa.

Češi nechtěli vést dobyvačnou válku Vídně a Berlína, jejímž cílem bylo zotročit další slovanské národy a uvrhnout je pod germánské jho. Proto naši pradědové netáhli do války s nadšením. Kdykoliv mohli, dávali najevo své protirakouské smýšlení. Jakmile měli příležitost, přešli na druhou stranu a nebo se alespoň snažili sabotovat rakouské válečné úsilí. Celé pluky rakouské armády tvořené Čechy přecházely na ruskou stranu. Nadšení a bojovnost pak naši předkové projevili v československých legiích, jakmile měli možnost bojovat proti nenáviděnému Rakousku. Tehdy ukázali Češi celému světu, jakými jsou skvělými a hrdinnými válečníky, když bojují za svobodu svého národa a za cíl nejvznešenější, obnovu samostatného českého státu.

Vypuknutí světové války nikdo nečekal

Zajímavé je si také připomenout to, že před rokem 1914 málo kdo předpokládal, že by mohla vypuknout válka. Většina lidí v Evropě byla na počátku 20. století přesvědčena, že je čeká epocha bez válek. Věřili, že je lidstvo natolik vyspělé, aby dosáhlo trvalého míru. Proto i krátce po sarajevském atentátu považovala většina lidí nastalou situaci za pouhé harašení zbraněmi a věřili, že k válce nedojde. Ostatně předtím došlo k řadě jiných závažných roztržek mezi velmocemi a diplomacie je nakonec vždy urovnala a zažehnala potencionální konflikt. Byla zde však jedna výjimka. Česká strana státoprávně pokroková již před rokem 1914 předvídala vypuknutí světové války a již tehdy v ní viděla příležitost k osvobození českého národa a znovuobnovení samostatného státu.

Vidíme tak, že dlouhotrvající mír může být jen klidem před bouří, nikoliv zárukou věčného klidu zbraní. I dnes naprostá většina obyvatel Evropy věří, že je čeká mírová budoucnost a že k žádné válce na našem kontinentu nedojde. Doufejme, že jsou tyto předpoklady správné a že se dnešní obyvatelé Evropané nemýlí tak jako jejich předkové před 100 lety.

Srovnání důsledků první a druhé světové války

Je dobré rovněž srovnat následky obou světových válek. Oproti 2. světové válce přinesla 1. světová válka spíše změny k lepšímu. Po roce 1945 se východní Evropa, ocitla pod nadvládu bolševického SSSR, zatímco západní Evropa přijala nadvládu sionistických USA. Jistě byla velikým přínosem porážka nacistického Německa, avšak faktem je, že Evropa před rokem 1938 byla v zásadě svobodná, zatímco po roce 1945 pouze vyměnila nadvládu Berlína za nadvládu Washingtonu či hegemonii bolševismu. Je samozřejmě třeba podotknout, že dominace dvou supervelmocí po roce 1945 byla snesitelnější a lidštější než nadvláda Třetí říše.

Oproti tomu se však po roce 1918 velká většina národů Evropy těšila svobodě a žila v suverénních národních státech, snad jen s výjimkou východní Evropy, kde již tehdy byla ustanovena bolševická krutovláda. Stejně tak i našemu národu přinesl rok 1918 vytouženou svobodu, zatímco po roce 1945 jej pouze čekala výměna jedné nadvlády za jinou (i když samozřejmě zdaleka ne tak strašnou). Ještě podotkněme, že i rok 1989 pro nás znamenal pouze výměnu jednoho hegemona za jiného, v žádném případě se nejednalo o návrat ke svobodě.

Závěrem

První světová válka byla, jak jsem již zmínil, do té doby nejhorším konfliktem lidských dějin. Její bilance byla strašná. Zemřelo v ní na 10 milionů lidí. Rovněž přinesla geopolitické zemětřesení. Mapa Evropy byla změněna k nepoznání. Zanikly čtyři mocné říše a na mapě Evropy se objevila řada nových států. Především však náš národ získal po staletích útlaku zpět svůj samostatný národní stát a tím i svobodu. Právě toto je třeba si připomínat, spolu s našimi mučedníky z řad československých legií, jež položili své životy za naši otčinu. Doufejme, že se jednoho dne dočkáme opětného získání svobody pro naši vlast.

http://cervenobili.cz

Klíčová slova: historie
4961 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny