„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Blíží se konec naší civilizace? A co to vůbec znamená? Počátek asi už začal a vidíme jej všichni

Autor: Dušan Navrátil | Publikováno: 16.6.2014 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

Goddardovo středisko kosmických letů (spadá pod NASA) zveřejnilo studii o nadcházejícím konci naší euroatlantické civilizace. Všechny vyspělé, dobře organizované a sofistikované státní útvary dříve nebo později zanikly. Dnes je známe pouze z dějepisu. Podle zmiňované studie mají na úpadek jakékoliv kultury vliv tyto faktory: populace, klima, voda, zemědělství a energie. V našem případě to jde zestručnit do dvou hlavních příčin: neudržitelné využívání zdrojů planety a rozevírající se nůžky mezi bohatými a chudými.

Takové temné prognózy pesimistu pohladí po duši. Jenže i optimista (pokud zná historii), by se měl zamyslet. Ta podobnost vývoje je zarážející. Zprvu úspěšná civilizace roste a dosáhne svého vrcholu, po kterém následuje pád. Někdy drasticky strmý (Mayové), jindy trvající staletí (Římské impérium). Historie se pouze opakuje. Úpadek starého Egypta, Číny, Indie či Mezopotámie to jen potvrzuje.

Euroatlantická populace nezadržitelně stárne a vymírá. Její místo se snaží obsadit jiné národy. Máme zde neustálý příliv muslimských imigrantů. Jejich předáci hlásají, že Evropu dobudou přes dělohy svých žen (to je autentický výrok). Míní tím velkou porodnost muslimek oproti Evropankám. Muslimové a islamizace, to je zásadní politické téma, které ovlivnilo i výsledky voleb do Evropského parlamentu. Může se někdo divit, že ve Francii, kde je v populaci zastoupeno 10% muslimů triumfovala nacionalistka Marine Le Penová? A že ve Velké Británii zvítězila anti imigrantská strana (UKIP) Nigela Farage? U nás to nebylo tak vyhrocené. Čeští muslimové se příliš neprojevují a zatím jsou hodní. Musí, protože jich není tolik. Jejich čas ale přijde…

Dalším projevem celkové krize ve společnosti je i současný systém vzdělávání, který úmyslně snižuje nároky jak na žáky, tak i na studenty středních a vysokých škol. Za chvíli to bude vypadat tak, že co Čech, to vysokoškolák. V Plzni na to šli dobře; nechápu, kdo tento pozitivní trend zastavil. Mohli jsme být mezinárodní vysokoškolskou velmocí. Za první republiky (kterou vůbec nemíním adorovat) byla maturita něčím. Někteří dnešní vysokoškoláci však nedosahují ani úrovně onoho prvorepublikového maturanta. Úpadek školství se pak následně projevuje například i malým počtem mezinárodních patentů, které by přinášely Česku peníze z licencí. Nejde jen o peníze, patenty jsou obrazem technické, vědecké a průmyslové vyspělosti té které země.

V roce 2013 Čína v počtu podaných patentů překonala i jednu z nejinovativnějších zemí světa – Německo. Dávno neplatí klišé, že Číňani umí jen kopírovat cizí nápady. Dále se znovu potvrdilo, že Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy jsou inovativnější než Evropská unie. Pouze USA stačí čelit, zatím, asijským ekonomickým rivalům. Západ pomalu, ale jistě zaostává.

Studie o konci naší civilizace se zabývala i otázkou vody. To není bagatelní záležitost. Voda může být v budoucnu stejně ceněná, jako je dnes ropa. Bude to strategická surovina. Střední a jižní Afrika je již bez vody a to způsobí další stěhování a migraci Afričanů na Západ. Itálie a Španělsko s tím mají velké problémy už teď. Jak je budou asi řešit? Pustí africké (vesměs muslimské) imigranty do dalších států Evropské unie? Nedostatek vody může podle některých demografických průzkumů způsobit nové stěhování národů a tím dále destabilizovat situaci v celé Evropě. Nebude to dnes, možná je to otázka několika desetiletí. Ale ten problém tu je, a nikdo pořádně neví, co s tím. Tedy, nepočítáme-li populistické a nereálné řeči Tomio Okamury.

Otázka vody je ale komplikovanější. Nejde jen o tu pitnou. 30% světové populace je zcela závislá na potravinách z moře. Pokud by došlo k vyhubení (nadměrným odlovem) některých druhů ryb, tak i zde hrozí nebezpečí hladomoru.

Hrozby číhají ovšem i jinde. Na ten předpovídaný kolaps civilizace může mít vliv i zastavení či snížení námořní dopravy. Celkem 90% světového obchodu probíhá po moři.  To, co vyvádí piráti u pobřeží Somálska, mezinárodní obchod zatím neohrozí. Jenže kdo by jim mohl čelit, kdyby v rámci celosvětové krize toto nabralo na otáčkách? V Evropě, snad mimo Anglii a Francii, již nikdo ani neumí stavět pořádné letadlové lodě. To je doménou USA, Ruska a Číny. Čína, jako nastupující dominantní ekonomika buduje nejen obří obchodní loďstvo, ale současně i válečné lodě na ochranu těch obchodních. Dovést zboží a suroviny lze efektivně pouze po moři. Železniční a letecká doprava ty miliony tun prostě nezvládne.

Z historie víme, že i konec Římského impéria předznamenala právě orientace na dovoz všeho zboží z kolonií. Ono to bylo levnější. Stejně jako je dnes levnější vše vyrábět v Asii, zejména v té mnohokrát zmiňované Číně.

Zde musím odcitovat amerického ekonomického reformátora z doby prezidenta Reagana, Paula Craig Robertse: „U amerických firem dochází k přesunu výroby mimo USA. Ale tato globalizace má jen krátkodobý finanční efekt. V dlouhodobém horizontu se začne projevovat technologickým zaostáváním. Roberts doslova říká: „Kde se nevyrábí, tam nelze ani inovovat. Americké firmy potom toto zboží vyrobené v zahraničí dováží zpět do USA…“

K tomu antickému Římu poslední dvě poznámky. Málo známým faktem je, že například punské války dokonale zruinovaly římskou kasu. Muselo dojít dokonce k devalvaci měny. Dalším projevem krize impéria bylo to, že se zvyšovaly daně a rostlo zadlužení říše. Důvodem byly stále se zvyšující požadavky na státní rozpočet. I „chléb a hry“ něco stojí… Nepřipomíná ono zadlužování soudobý trend Česka a celé Evropské unie?

Římská říše byla vybudována pomocí legií. Zpočátku bylo ctí každého majetného Římana dobrovolně se přihlásit a sloužit v jejich řadách. Římané správně vycházeli z předpokladu, že pouze takoví občané oplývají bojovou morálkou a mají skutečný zájem na obraně Říma. Později tuto roli převzali placení žoldnéři z řad barbarů. Došlo k celkovému poklesu disciplíny a morálky. Jaký oni měli asi zájem na budoucnosti impéria? Vlastenectví se v dobách úpadku již nenosilo. Známý je citát: Civis romanus sum (Jsem římský občan), kterým se každý Říman v celém tehdy známém světě dovolával svých občanských práv. Zajišťovalo mu to ochranu, nikdo se k němu nemohl chovat svévolně. V opačném případě by proti svévolníkovi stály legie Říma. I to v dobách krize vzalo za své.

Jak to souvisí s dnešním stavem společnosti? V roce 2008 několik pilotů údajně elitní vrtulníkové letky odešlo z České armády, když měli být nasazeni v Afganistánu. Nebavme se o vlastenectví. Já sám jaksi nechápu, jak by české vlastenectví mělo souviset s podporou zkorumpovaného režimu afgánského prezidenta Hámida Karzaje a jeho příbuzných. Já to beru jinak.

Máme profesionální armádu. Když je někdo profík, měl by to akceptovat a bojovat třeba i v Tramtárii. Ale ti vrtulníkáři byli snad ještě horší, než oni vzpomínaní římští žoldnéři. Oni se podělali předem, ještě v Česku… Proč se tedy hlásili do armády? To chtěli zachraňovat mladé blondýny při povodních? Dovedete si představit stejný přístup třeba u hasičů? Není i toto úpadek armády? Třeba ale nebyli zbabělí. Možná, na rozdíl od Američanů, pochopili, že každé vítězství v historii Afganistanu vždy skončilo porážkou dobyvatelů. Ať to byli Britové či Sověti.

Západ musí být opravdu v posledním tažení a naprosto zdegenerovaný: Těhotní „muži“ (američtí transsexuálové) nestačí. Vítězem Eurovize se stala vousatá „zpěvačka“ (rakouský transvestita a „umělec“) o kterém bulvár píše, že je: „… vítaným hostem prestižních společenských akcí“. Dříve se lidé v cirkusech chodili dívat na trpaslíky. Dnes jim senzacechtivý tisk servíruje exhibicionisty a různé uchyláky a předstírá se, že je to úplně normální. Agentura AFP k tomu navíc přidala knížecí ponaučení o tom, že je smutné, že zpěvačka vyvolávala nesouhlasné reakce v některých východoevropských státech. Panebože. Asi jsem netolerantní. Asi jsem konzervativní. Asi nejsem cool. Mně to normální nepřipadá a docela se těším na komentáře všech multi-kulti farizejských pravdoláskařů… Toto je Řím v nejvyšším stádiu úpadku! Toto je rozklad západoevropských hodnot! Ironicky řečeno Sodoma Gomora. Západ napřed rozložil základ společnosti – rodinu a nakonec se položí sám od sebe. Ani nepotřebuje nepříznivé vnější okolnosti; vystačí si sám a vyhnije zevnitř… Muslimům stačí jen mít trpělivost a čekat…

Příčiny zhroucení předchozích civilizací můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, které se ale navzájem prolínají a ovlivňují.

1. Kapacita životního prostředí

2. Rozdělení společnosti na „chudé masy“ a „bohatou elitu“

I když bod 2. zní téměř marxisticky, těžko lze NASA podezírat z komunistické rétoriky a propagandy. Jde pouze o popis jevů, které se periodicky při hroucení státních útvarů opakovaly.

Názor NASA je tedy takový: „Masy“ materiální hodnoty sice vytvářejí, ale dostávají pouze menší díl. Většinou jen tolik, aby se udržely při životě a mohly dál produkovat. Kontrolu nad tímto přerozdělováním mají právě „elity“, které spotřebovávají onu většinu. Takhle napsané to zní jak závan starých časů, ale ono to tak je. Toto přerozdělovaní nakonec dobře známe nejen ze současné České republiky, je na tom založena celá Evropská unie.

A ještě jednou Paul Craig Roberts, který jinými slovy říká totéž: „Spojené státy jsou řízeny oligarchií. Tady žádná demokracie neexistuje. Je to všechno faleš, přetvářka, show. Amerika je ve skutečnosti řízena Wall Streetem, vojensko-bezpečnostním komplexem, ropnými společnostmi, zemědělskou lobby a v menší míře pojišťovnami a farmaceutickými firmami.“ Elity jak podle příručky.

První typ zhroucení dle studie NASA: Euroatlantická civilizace bude fungovat ještě nějakou dobu na udržitelné cestě rozvoje. Nakonec ale elity neodolají a začnou spotřebovávat tak velké množství zdrojů, že většina populace bude čelit hladomoru. Toto nebude souviset se stavem přírody, ale s tím nerovnoměrným přerozdělováním a s nedostatkem pracovní síly.

Druhý typ zhroucení dle studie NASA vychází ze stupňovaného využití zdrojů. Rychlejší využívání zdrojů přinese rychlejší zhroucení civilizace. Elity budou opět ve výhodě, stejně jako u prvního scénáře. Takže i před kolapsem životního prostředí budou lépe chráněni a budou si užívat déle, než většinová společnost. Nicméně po zhroucení „mas“, dojde i na ně a bude následovat kolaps „elit“.

Problém je v tom, že nejen elity, ale ani jejich příznivci si nepřejí žádnou změnu. Je to logické, nikdo se nechce omezovat, když se zdá, že vývoj je stále udržitelný. Běžte si stoupnout do supermarketu a hlásat o konci civilizace lidem s plnými nákupními košíky. V lepším případě skončíte v komickém šotu na TV NOVA nebo PRIMA jako „náboženský pomatenec“, v tom horším v nejbližší psychiatrické léčebně.

Řečeno složitě: elity nedopustí žádné strukturální změny společnosti. Řečeno jednoduše: kapři si rybník sami nevypustí. Jinými slovy, elity se nevzdají privilegia pro ně výhodného přerozdělování.

I když NASA analyzovala civilizace na nižším stupni vývoje než je ta naše současná, její závěry jsou přesto jednoznačné. Klasický kapitalismus (nemyslím Brusel) je proti přerozdělování, ale stejně ho musí provádět. Klasický socialismus, který chtěl přerozdělovat efektivněji, to nezvládl. Takže si stejně nevyberete.

Zmiňovaná studie nabízí východisko a jistou naději v tom, že růst produktivity práce na základě technologického pokroku může konec euroatlantické civilizace odvrátit. Může, ale nemusí. Soubor technických znalostí a vědomostí byl i v antice tak vysoký, že vynález parního stroje mohl nastat téměř o dva tisíce let dříve. Jaký by to mělo dopad na další vývoj Římské říše, můžeme jen spekulovat. To je spíš téma pro autory sci-fi. Ale nebyla poptávka, na práci stačili otroci. Jak je vidět, slogan sociální demokracie „zdroje jsou“, platil i v antickém Řecku a Římě.

Celkové vyznění studie NASA je pesimistické: kolaps naší současné civilizace je vysoce pravděpodobný. Nic netrvá věčně, žádná organizovaná společnost se neudržela a nerozvíjela déle než pár století. Pokud Západ přežije, tak to bude světová premiéra. Zatím to nikdo v historii nedokázal. Studie sice dospěla ke dvěma scénářům, vždy ale se stejným koncem…

Pokud by nastal souběh potravinové, energetické a vodní krize, může prý ke zhroucení západní civilizace dojít již během nadcházejících patnácti let. Tak to už je silná káva a tento údaj bych bral s velkou, velkou rezervou.

Zdroj: Blog autora

 

5462 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Ekonomický pád bude větší, než vláda tušíJe to neskutečné, jak je lidstvo nepoučitelné. Posledních sto let to zkoušelo znovu a znovu. Socialismus tuhle a onde, tudy a jinudy. Vždycky se spálilo

euPortal.cz

Migrační lež v záři koronaviru a lenost dekadentního Západu. Kde je ekonomický přínos migrantů? Rychle pryč z Evropské unieSalvini: EU je doupě zmijí a hyen. Epidemie změnila myšlení Italů. Solidarita na bruselský způsob

Eurabia.cz

Děsivé svědectví z Řecka. Muslimští uprchlíci ze rabují a kradou co mohouFeminismus zabíjí

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Pražská špína se vypořádala s maršálem, který Prahu uchránil před osudem VaršavyČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...

ParlamentniListy.cz

Lidi jsou spodina? Ne! udeřil Okamura na TOP 09. A rozbalil to proti EU: Vytáhl zlé věciTotální vynadání novinářům. Kvůli Prymulovi: „Co to píšete? Vždyť to je jinak“
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny