„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Apokalyptická zpráva IPCC je pouhým politickým divadlem, nikoli skutečnou vědou

Autor: Mike Adams | Publikováno: 27.5.2014 | Rubrika: KLIMA
Ilustrace

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) právě vydal svoji poslední zprávu „Apokalypsa teď“, v níž hrozí celému lidstvu bezprostředním sebezničením, pokud nedojde k drastickému omezení celkové produkce CO2. Zpráva globální vlády OSN dospěla k závěru, že globální oteplování je „kritické, vše prostupující a nezvratné“, postoj, který se zdá být pro lidstvo již předem daným rozsudkem smrti i v tom případě, pokud by došlo ihned k drastickým změnám.

Jako vedoucí laboratoře - byl jsem prvním vědcem, který objevil průmyslovou kontaminaci woframem v superjídlech – sdílím všeobecné obavy, jež se týkají dopadu lidstva na globální ekosystém. Nicméně, uvážený pohled na zprávu IPCC odhaluje, že tato zpráva je založena na selektivní vědě, která potlačuje fakta, na nesmírném zveličování historických cyklů, jimiž prochází Země, na bizarním ignorování fyziologie rostlin a skutečnosti, jakým způsobem pomáhá CO2 měnit pouště na farmářskou půdu, jakož i na záměrném ignorování daleko větších hrozeb pro lidstvo, jako je zamoření GMO, kontaminace těžkými kovy a model těžby zdrojů, který řídí celou globální ekonomiku.

Jinými slovy, apokalyptická zpráva IPCC vypadá jako divadlo, nikoliv jako věda. Jako součást tohoto divadla Národní vědecká nadace (National Science Foundation) věnovala částku 700,000 dolarů na produkci toho, co je nazýváno: „Změna klimatu: Muzikál!“

A toto divadlo je inscenováno za specifickým účelem: vystrašit populaci na celém světě a vůdce jednotlivých států, aby kapitulovali a akceptovali globální diktátorskou kontrolu nad národními ekonomikami. Pokud by mohly být jednotlivé země dohnány k tomu, aby do systému, v jehož rámci jsou veškeré formy ekonomické aktivity přísně kontrolované globálními diktátory – včetně dopravy, průmyslu, zemědělství a dokonce i farmaření chovu krav – pak by globalisté uchvátili veškerou moc.

Mějte na paměti: IPCC neříká „všichni bychom měli jednat na lokální úrovni takovým způsobem, abychom, jako zodpovědní občané a zodpovědné komunity, snížili emise CO2.“ Ne, IPCC působí jako propagandistická větev OSN a říká něco mnohem zlověstnějšího: „Nechte nás kontrolovat vaše národní ekonomiky a my budeme poté rozhodovat o tom, kolik CO2 vám bude DOVOLENO vypouštět (a plaťte nám za to ještě nádavkem daně!).

Toto je zcela odlišný návrh s pachutí diktátorského uzmutí moci a užívá se přitom pseudovědy jako zbraně na vyvolání extrémního strachu, aby bylo takovýmto způsobem možné pro to získat podporu populace.

Cílem OSN je zotročené lidstvo pod jedním systémem diktátorské kontroly

Cílem alarmistů globálního oteplování není záchrana lidstva, ale jeho zotročení. A proto, aby splnili tento úkol, vyžaduje se od nich skutečně šokujícím způsobem zdeformovaná věda protkaná taktikou strachu, která pochází ze sociálního inženýrství.

Ve skutečnosti funguje IPCC z velké části jako teroristická organizace, vzhledem k tomu, že šíří strach a hrůzu za tím účelem, aby dosáhl svých politických cílů (podívejte se na to, taková je definice teroristy).

V rámci globálního tlaku na to, aby došlo k nadvládě OSN nad všemi světovými ekonomikami, se odehrává rovněž velké množství podvodného sociálního inženýrství. Věřící globálního oteplování se například uchýlili k tomu, že používají termínu „popírači klimatu“ vůči komukoliv, kdo nesouhlasí s jejich překroucenou vědou. Tato fráze je intelektuálně nepoctivá, jelikož implikuje skutečnost, že někteří lidé vůbec nevěří v existenci klimatu jako takového.

Je to něco na způsob toho, kdybych řekl, že voda obsahuje neomezené množství volné energie, ale vy byste vyjádřili svůj skeptický postoj vůči vodě jako volné energii a já bych vás poté nazval „popíračem vody“, jako byste ani nevěřili tomu, že voda existuje. Toto je druh podvodné lingvistiky, která je nyní prosazována budoucími, globálně oteplovacími diktátory.

S každým dalším dnem vypadá toto celé globálně oteplovací schéma jako madát na „nacpeme to do vás i proti vaší vůli“ podobně jako Obamacare (nový, centralizovaný systém zdravotní péče v USA-p.p.). Pokud se domníváte, že Obamacare je špatným systémem, pak si počkejte na to, až OSN rozbalí svoji „klimatickou péči“ a donutí vás k tomu, abyste každý měsíc platili poplatek z dýchání, z vypouštění větrů a z řízení auta, což jsou všechno aktivity, při nichž dochází k vypouštění skleníkových plynů. Dělejte všechno toto v téže době - pokud to máte tak sladěné - a budete zdaněni trojnásobně!

Skutečnost, že rostliny potřebují CO2 je IPCC zcela ignorována

Když dojde ke zvýšení úrovně oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře, život rostlin naprosto exploduje a rostliny promění CO2 na kyslík a na další vedlejší produkty metabolismu rostlin. Z tohoto důvodu povede vyšší úroveň CO2 k masivnímu globálnímu zalesnění bývalých pouští a vyprahlých oblastí. Vyšší úroveň CO2 povede ke globální explozi výnosů úrody a k hojnosti potravin pro každého.

Chcete důkaz? Generátory CO2 se běžně instalují do skleníků, aby urychlily růst rostlin. Čím vyšší je koncentrace CO2 ve skleníku, tím rychleji rostliny rostou a tím rychleji produkují potravu. To je vědecký fakt, který nemůže ani IPCC zprovodit ze světa.

Ano, vyšší úrovně CO2 zvyšují produkci potravin, přesně z toho důvodu, jelikož většina plodin, které produkují potraviny neustále hladoví po CO2.

IPCC ve své apokalyptické zprávě tvrdí, že vyšší produkce CO2 povede k omezení produkce potravin a způsobí jejich globální nedostatek. Zpráva říká, že je zde: „Riziko nedostatku potravin, jež je spojené s oteplováním, s obdobími sucha a s kolísavostí srážek, především pro chudší populaci.“

Jak jste si již mohli povšimnout, každá záplava, každá bouře s dešťem, každé chladné období, každý horký den, každý chladný den i jemná vánek, to vše je nyní automaticky přisuzováno „globálnímu oteplování“, téměř jako by na Zemi neexistovalo vůbec žádné počasí, dokud se nezačalo s obavami, jež se týkají globálního oteplování! Pokud je oblačný den, jedná se rovněž o globální oteplování! Máme pošetile věřit tomu, že před obdobím moderního průmyslu neexistovalo extrémní počasí.

Chatrná věda

Tato „hra na svalování viny“ je samozřejmě prohlašována za „vědu“ a je proto nevyvratitelná. Ale, opravdu, kde je zde jaká věda? Události, které se týkají počasí jsou mimořádně komplexní a vyžadují, aby superpočítače pracovaly 24/7 z toho důvodu, aby bylo možné učinit směšně špatné předpovědi pro večerní zprávy. Data o klimatu jsou tak chatrná, že si dotyčná osoba může vybrat ze svých dat jako „vědu“ téměř cokoliv.

Pokud bych použil jeden určitý úhel pohledu na data, mohl bych „vědecky“ prokázat, že tma vyvolává sníh, nebo že sluneční svit ničí úrodu. Pomocí dostatečného množství dat z minulosti může téměř kdokoliv vydobýt podpůrná data téměř pro jakoukoli teorii, kterou si lze představit: například, že kývání stromů způsobuje to, že vane vítr!

Věda o klimatu je tak špatně uchopitelná, že každý, kdo nazývá globální oteplování „průkazným“, obelhává sám sebe. Tato myšlenka není o nic více „průkazná“, než potrhlá představa, že život ve vesmíru neexistuje nikde jinde, než na planetě Zemi, což víme, protože Země je jediné místo, na němž jsme našli život. Nedostatek vyvracejících dat není průkazným ověřením skutečnosti, kterou se snažíte prokázat prostřednictvím omezeného množství dat.

Nesmírné obavy jedná-li se o globální oteplování, naprosté ticho, pokud jde o potraviny GMO

Zaplať pánbůh, že nám Ministr zahraničí Spojených států, John Kerry, díky své vědecké brilantnosti vše objasnil, když prohlásil, že náklady na nekonání by byly „katastrofické“ a když dodal: „Pokud nezačneme jednat dramaticky a rychle, věda nám říká, že naše klima a náš způsob života budou doslova v ohrožení. Popírání vědy je lajdáctví.“

Nicméně popírání je, samozřejmě, přesně to, jakým způsobem postupuje Bílý dům v záležitosti genetického znečistění prostřednictvím GMO plodin. Takovýmto způsobem Obama nakládá se záležitostmi, jež se týkají označení GMO potravin, rtuti v zubních amalgamech, rtuti ve vakcínách, ba dokonce pokud jde o jedovatost aspartamu (jenž byl v nedávné době dán do spojitosti s zvýšeným rizikem úmrtí žen). Popírání, to je rovněž celá filosofie federální vlády, pokud se jedná o národní dluh. A je pravděpodobné, že kolaps následovaný ekonomickou zkázou, může být daleko katastrofičtější, než zvyšující se úroveň CO2 - ale oni budou tak jako tak dál pokračovat v utrácení, až do konečné destrukce - to je naprosté popírání ekonomické reality. Přizná nyní Kerry, že toto je „ekonomické lajdáctví?“

Pokud se jedná o skutečnou vědu, Bílý dům je prakticky Ministerstvem popírání! Všechny ostatní hrozby pro lidské zdraví – potraviny GMO, toxické léky, toxické pesticidy a toxický průmysl – jsou rutinním způsobem, standartně ignorovány. Globální oteplování bylo magickým způsobem vybráno k přezkoumání pouze z toho důvodu, jelikož slouží cílům pro centralizaci globálních uzurpátorů moci. Nikoliv z toho důvodu, že by lidé jako John Kerry, či Barack Obama náhle pocítili naléhavou nutnost jednat v rámci dlouhodobějších zájmů lidstva a ekosystému.

Pokud by skutečně cítili, že lidstvo je třeba zachránit od katastrofického kolapsu, zabývali by se pro začátek tím, jak ochránit elektrické sítě před solárními bouřemi. Postavili by mimo zákon genetické inženýrství, aby pomohli zabránit katastrofickému genetickému znečištění a „ekocidě“. Zakázali by, možná, rovněž chemikálie v potravinovém řetězci, které způsobují rakovinu, jako je dusičnan sodný, který lze nalézt téměř ve všech hotových jídlech.

Jakékoli tvrzení, že světoví vůdci jsou náhle neuvěřitelně znepokojení, co se týče budoucnosti lidstva, je naprosté a směšné divadlo. Ať už skutečná věda, která by podporovala globální oteplování existuje, či nikoliv, politici o skutečnou vědu stejně zájem nemají. Vše o co se zajímají je koncentrovat svoji moc nad lidstvem a pokud jim může hrůzu nahánějící globální oteplování napomoci v tom, aby zničili svobodu a převzali kontrolu nad světovými ekonomikami, pak bude toto jejich herním plánem!

Jejich volání po tom, aby bylo „lidstvo zachráněno“ je pouze manévrem pro získání kontroly. Není to skutečné spirituální povolání těchto lidí. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak by varovali rovněž před všemi dalšími hrozbami pro lidstvo, jež jsou v rozporu s profity velkého byznysu (jako jsou geneticky modifikovaná semena a rtuť ve vakcínách).

 

IPCC’s doom-and-gloom global warming apocalypse is political theater, not real science, vyšel 1.04. na naturalnews.com. překlad R.Václav.

Klíčová slova: globální oteplování
4046 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny