„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Shrnutí situace kolem "pandemie" prasečí chřipky (II.)

Autor: Radomil Hradil | Publikováno: 26.1.2011 | Rubrika: ZDRAVÍ
Ilustrace

V doplňku ke 2. vydání své knihy Lidstvo na rozcestí (Fabula 2010) jsem shrnul dění týkající se vyhlášení tzv. pandemie prasečí chřipky. Zde je druhá část textu:

Očkovat se v jednotlivých zemích začínalo většinou během října, případně listopadu. Brzy se objevily zprávy o úmrtích následujících krátce po očkování a řada zpráv o potratech, v mnoha případech také o anafylaktickém šoku. Oficiální místa ovšem popřela jinou než časovou souvislost mezi úmrtími a potraty a očkováním. To si mohla poměrně snadno dovolit; vždyť jak také prokázat, že vakcína byla skutečně příčinou úmrtí? Podat takový důkaz by bylo nesmírně obtížné, ovšem na druhou stranu se oficiální místa nikdy neobtěžovala tím, aby prokázala příčinnou souvislost mezi úmrtím a činností viru A/H1N1 v těle pacienta - neboť by to bylo stejně obtížné, ne-li nemožné.

Není tedy divu, že zájem o očkování byl ve všech zemích velmi malý, zejména když na přelomu roku 2009/2010 došlo ke zlomu v informování o "pandemii" a velké světové deníky - a po nich i ty naše "malé" - přinesly zprávy a posléze i podrobnější reference a interview, jejichž hlavním protagonistou se stal předseda zdravotního podvýboru Rady Evropy, epidemiolog Wolfgang Wodarg. Ten už delší dobu upozorňoval na to, že "pandemie" je v podstatě podvodem a že za jejím vyhlášením je třeba hledat lobbisty farmaceutických koncernů. Nyní se mu podařilo dostat na jednání zmiňovaného podvýboru a posléze i celého Parlamentního shromáždění Rady Evropy otázku "pandemie" prasečí chřipky jako gigantického skandálu a podvodu a to znamenalo velký průlom v informovanosti světové veřejnosti.

Dozvěděli jsme se tak například, že hlavní epidemiolog WHO Klaus Stöhr, který stál u zrodu "pandemie" a prorokoval tehdy sedm milionů mrtvých, odešel posléze z WHO na manažerský post v koncernu Novartis, že poradce britské vlády pro prasečí chřipku Roy Anderson, který jako první mluvil v souvislosti s prasečí chřipkou o pandemii, pobírá zároveň od GSK odměny ve výši 3,5 milionu Kč ročně, nebo že bývalý ministr obrany USA Donald Rumsfeld, o němž se v této knížce píše v souvislosti s 11. zářím, se stal po svém odchodu z vlády generálním ředitelem společnosti Gilead Sciences Group, jež vyrábí a distribuuje mimo jiné i protichřipkový lék Tamiflu.

Je tedy čím dál zřejmější, že tzv. pandemie prasečí chřipky byla naplánovanou akcí farmaceutických koncernů, jejichž lobbisté dokázali ovlivnit WHO natolik, aby jim jejich plán vyšel. Tento plán spočíval především ve změně pravidel pro vyhlášení pandemie. Zatímco dříve se brala v úvahu také a především morbidita (chorobnost) a mortalita (úmrtnost), byla podle nové definice rozhodující pouze rychlost šíření nemoci do různých zemí. K této změně došlo nejspíš v dubnu nebo květnu 2009, tak aby v červnu mohla být pandemie vyhlášena. Pak už vládám jednotlivých zemí nezbývalo než nakupovat pod tlakem vakcíny za krajně nevýhodných podmínek. I když to není tak docela pravda - to dostatečně výmluvně dokládá příklad Polska. Lobbisté ovšem zřejmě zalobbovali i u jednotlivých vlád, což pak bylo patrné na horlivosti, s jakou prosazovaly nákup vakcíny a posléze i očkování obyvatel svých zemí. Zisky farmaceutických koncernů tak byly obrovské a za rok 2009 se oproti předchozímu roku zvýšily o mnoho procent - a to v době hospodářské krize…

Ani mě vývoj událostí nenechával chladným, zvláště když jsem poznal a uvážil ještě další rovinu, skrývající se pod vrstvou ekonomického korupčního skandálu. Ale k té se dostanu vzápětí. V červnu 2009 jsem proto na situaci upozornil v časopisu pro waldorfskou pedagogiku Člověk a výchova, který jsem v té době redigoval, v srpnu jsem napsal dopis prezidentu ČR Václavu Klausovi a na přelomu srpna a září jsem si zřídil internetový blog k prasečí chřipce prasecichripka.blog.cz. Zde jsem také zveřejnil odpověď Václava Klause, který v ní mj. uvedl: "Samozřejmě si nedělám iluze o tom, že by za tím vším z velké části nestál zájem a lobbyismus farmaceutických firem. Ten by však sám o sobě nestačil. Vydatně mu pomáhá oblast médií, pro kterou jsou zprávy s nádechem jakékoliv katastrofy dobře prodejným produktem. (…) V tomto kontextu musíme tzv. prasečí chřipku chápat a případně přemýšlet o efektivních opatřeních, která by ji eliminovaly. Nákup půl milionu vakcín proti této nemoci za efektivní opatření rozhodně nepovažuji. (…) Zároveň neexistuje nikdo, kdo by mohl dospělého člověka donutit k přijmutí jakéhokoliv léku, včetně vakcíny. V případě, že by však v budoucnu něco podobného opravdu hrozilo, věřte, že budu první, kdo proti tomuto omezení svobodné volby občana bude protestovat." To Václav Klaus skutečně udělal, když teď, na konci ledna 2010, vystoupil proti povinnému očkování příslušníků Armády ČR, které nařídil náčelník generálního štábu AČR Vlastimil Picek.

Začátkem prosince jsme spolu s genetičkou Hanou Dynkovou a zastupitelem Prahy 1 Danielem Solisem iniciovali výzvu nazvanou "Občané za zastavení očkování", v níž jsme vyzývali nejen státní orgány k zastavení očkování, ale také novináře k objektivnímu zpravodajství a nešíření poplašných a zkreslených zpráv. Ve výzvě jsme se rovněž obraceli na ostatní občany, aby si nenechali líbit do očí bijící manipulaci a dezinformace jak ministerstva zdravotnictví, tak médií a dávali najevo svůj nesouhlas se způsobem informování o prasečí chřipce a tzv. pandemii.

Naše výzva vzbudila nejen zájem, ale také různé emoce, což je pochopitelné a vcelku potěšitelné, neboť lidé byli nuceni zaujmout k celé záležitosti postoj a zpozornět.

10. ledna jsem se pak obrátil otevřeným dopisem nazvaným "Zastavte manipulační kampaň" na šéfredaktora zpravodajského serveru Novinky.cz; poukazoval jsem v něm na zarážející nevyváženost zpravodajství tohoto média, na neuvěřitelné zveličování jedné stránky věci a téměř naprosté opomíjení stránky druhé i na pohrdání čtenáři, kteří proti tomuto způsobu zpravodajství čím dál naléhavěji protestovali v diskusích pod články. Asi o dva dny později Novinky.cz obrátily prakticky o 180 stupňů a začaly referovat o tom, že pandemie je patrně podvod. Nepřičítám to však účinku svého otevřeného dopisu, na který jsem ani nedostal odpověď, ale tomu, že situace byla prostě již nadále neudržitelná a že nastal okamžik, kdy lež se dále nemohla tvářit jako pravda.

Jestliže si položíme otázku, proč se média řadu týdnů a měsíců chovala tak hystericky, nabízí se jako první vysvětlení, které uvedl Václav Klaus ve svém dopise a které zastává také řada dalších lidí zabývajících se tímto jevem: strach je nejúčinnější motivací ke koupi čehokoli, tedy i novin. Cítím-li se ohrožen - a média se důkladně starala o to, aby se lidé ohroženi cítili - méně kontroluji své jednání, jednám více pudově a chci také koneckonců vědět, jak se vše vyvíjí. Kupuji tedy dále noviny a sleduji média. - To je ovšem podle mého názoru jen část pravdy.

Sledujeme-li pozorně obsah médií a majetkové poměry, tedy nakolik například tento obsah koresponduje se zájmy majitelů, dospějeme chtě nechtě k závěru, že hlavním cílem majitelů médií není zisk z prodeje novin či reklamy, ale pokud možno nenápadné utváření a ovládání veřejného mínění, tedy jeho manipulace. To může majitelům a s nimi spojeným kruhům stojícím v pozadí přinést v konečném důsledku o několik řádů vyšší zisky než samotné médium jako takové. Za hysterickým zpravodajstvím o prasečí chřipce proto můžeme velmi snadno vycítit plán, chladný kalkul, a proto také v tomto případě zcela záměrně mluvím o kampani. Domnívám se, že to byla promyšlená kampaň s cílem vystrašit obyvatelstvo a přimět ho k tomu, aby se nechalo naočkovat. (Údajně také existovaly tajné dohody mezi farmaceutickými koncerny a vedením médií o způsobu zpravodajství k prasečí chřipce.) Potěšitelné je, že se to i přes velké úsilí tak docela nepodařilo, i když vím, že v mnoha lidech, zvláště v prvních měsících "pandemie", nějaké to zrnko strachu v duši vzklíčilo. Byl to pro všechny strany každopádně zajímavý experiment.

A možná - to je jedno z vysvětlení celé této "prasečí" záležitosti - to byl skutečně jen experiment, který měl ověřit možnosti médií (a prodejnost novinářů), duševní stav a poslušnost obyvatelstva, ochotu vlád nechat se korumpovat či jen slepě jednat.

Druhé vysvětlení říká, že to nebyl experiment, ale drastický pokus o rozšíření skutečně nebezpečné nemoci a využití následné paniky a strachu k jistým cílům, které si alespoň nastíníme.

Celá pandemie měla předehru již na přelomu ledna a února 2009, kdy česká společnost Biotest objevila v zásilce vakcíny firmy Baxter virus ptačí chřipky H5N1, a to díky tomu, že fretky naočkované vakcínou uhynuly. Přitom je třeba si uvědomit, že virus ptačí chřipky je vysoce agresivní a úmrtnost při této nemoci je přes 60 %, takže je tento virus zařazen na seznam možných biologických zbraní. O objevení této biologické zbraně ve "vakcíně", která z rakouského sídla firmy putovala také do Německa a Slovinska a celkem jí bylo údajně 72 kilogramů, se mluví jako o "náhodě", a k objevení tedy zřejmě vůbec nemuselo dojít. Přenos ptačí chřipky na lidi není nijak častý, ale existují obavy z možné mutace a následného pandemického výskytu. Těžko tedy říci, co by po případném úniku rakouské zásilky z laboratoří následovalo.

Velmi zvláštní událost se odehrála v srpnu 2009 v Los Angeles. Izraelský mikrobiolog Joseph Moshe, pracující v Los Angeles, 11. 8. v jednom rozhlasovém talk show uvedl, že firma Baxter International Inc. použije na Ukrajině biologickou zbraň a že hodlá připravit důkazy o kontaminované vakcíně proti viru H1N1, které předá vrchnímu státnímu návladnímu. Dále řekl, že v ukrajinské laboratoři firmy Baxter je připravována biologická zbraň, maskovaná jako vakcína. O den později losangeleská policie oznámila, že jí Moshe zavolal a sdělil, že chce spáchat bombový atentát na Bílý dům. Následujícího dne uspořádalo početné přepadové komando na Mosheho honičku v ulicích města. Moshe se ve svém VW Beetle snažil dostat na izraelskou ambasádu, nedaleko od ní však byl zadržen a zneškodněn. Policie při tom postupovala velmi obezřetně, použila také slzný prášek, pojízdného robota a zřejmě i mikrovlnný paralyzátor; policejní videozáznam celého zásahu, pořízený z vrtulníku, je k dispozici na internetu. Neobyčejně opatrný postup policie začne být pochopitelný, jakmile zjistíme, že Moshe byl zároveň agentem izraelské tajné služby Mossad a zřejmě byl sám zapojen do vývoje biologických zbraní. Mosheho stopa posléze mizí; podle jedné verze skončil na psychiatrické klinice, podle jiné byl vrácen do Izraele, kde zmizel ze scény.

V říjnu 2009 pak skutečně vypukla na Ukrajině epidemie chřipky, takže zde byly zavřeny školy a zakázána veřejná shromáždění, včetně bohoslužeb, a prezident Viktor Juščenko se obrátil na USA, Evropskou unii, NATO a sousední státy o pomoc v boji s epidemií. Situace ovšem byla značně nepřehledná a i ukrajinské zdravotní orgány samotné se přely, o jakou nemoc se vlastně jedná. Část těch, kdo onemocnění podlehli, byla skutečně nakažena prasečí chřipkou, u větší části z nich se však jednalo o jiné druhy viru.

Zarážející na celé pandemii jsou i další dvě skutečnosti. První: Již 28. srpna 2008, tedy půl roku před vypuknutím prasečí chřipky, si firma Baxter zaregistrovala u amerického patentového úřadu několik vakcín, mimo jiné i proti prasečí chřipce. A druhá: Australský virolog Adrian J. Gibbs, autor více než 250 vědeckých virologických prací, zveřejnil již v červnu 2009 výsledky svého bádání, podle něhož - poznamenejme, že Gibbs byl jedním z prvních virologů, kteří analyzovali genetický kód viru prasečí chřipky - je daleko nejpravděpodobnějším vysvětlením vzniku tohoto viru jeho umělý, laboratorní původ. V listopadu 2009 pak spolu se dvěma kolegy publikoval na toto téma studii v odborném periodiku Virology Journal.

Když WHO vyhlásí pandemii, začnou jednotlivé státy realizovat své národní pandemické plány. Ty předpokládají mimo jiné možnost vyhlášení stavu ohrožení nebo nouze, podobně jako v případě přírodní katastrofy apod. Prezident USA Barack Obama tak koncem října 2009 kvůli "pandemii" prasečí chřipky stav národní nouze skutečně vyhlásil, i když k tomu v podstatě nebyl důvod. To si zřejmě uvědomoval i on sám, neboť pravil: "Podnikáme nevídané kroky, abychom zabránili případné pandemii." Jinde jsme se mohli dočíst (přičemž není zcela zřejmé, zda je to jiný Obamův výrok nebo jen jiný překlad téhož výroku): "Musíme být připraveni přijmout bezprecedentní kroky, abychom čelili rozvíjející se pandemii." Jaké jsou tyto "nevídané" a "bezprecedentní" kroky?

O situaci v USA po vyhlášení stavu nouze jsme se v našich médiích již nic nedozvěděli, ovšem jaké tyto kroky mohou i u nás být, o tom hovoří jasně naše legislativa. Ve stavu nouze, který je oprávněna vyhlásit vláda nebo dokonce jen její předseda, lze omezit základní lidská a občanská práva, a to právo na nedotknutelnost osoby, vlastnické a užívací právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, právo provozovat podnikatelskou činnost. Otázkou je, jak se vykládá termín "nedotknutelnost osoby". Obvykle se tím má na mysli fyzická i psychická celistvost a neporušenost (integrita) osoby. To tedy znamená, že v takovém případě lze člověka fyzickým a psychickým násilím nutit k tomu, co si "systém" zamane. Vláda je dále oprávněna nařídit například evakuaci osob a majetku, zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezeném území atd.

To jsou podle mého názoru závažné skutečnosti. Celá příprava pandemie prasečí chřipky budí dojem, jako by se přepokládalo, že průběh tohoto onemocnění nebude zdaleka tak nevinný, jak se později ukázalo. Systém, včetně médií, byl, jak se domnívám, připraven a nastartován na skutečnou pandemii - a náhle mlel naprázdno, a působil tak spíše směšně než hrozivě. Možná jsme však byli jen krůček od toho, co začalo být připravováno již 11. září 2001: zásadní omezení občanských práv a svobod a nastolení vlády tvrdé ruky. Pokud by byl v jednotlivých zemích vyhlášen stav nouze a chřipka opravdu měla velkou morbiditu a mortalitu, lze si představit cokoli. Například celoplošné povinné očkování a izolaci těch, kdo by očkování odmítli, tedy "neposlušných" občanů, ohrožujících klid a zdraví těch ostatních, poslušných. To jest eliminaci lidí, kteří odmítají být slepou součástí bezduchého systému a kteří chtějí uplatňovat svou soudnost, svého ducha - a koneckonců svou odpovědnost.

V této souvislosti bych se zde rád zmínil o jiné, zdánlivě nesouvisející kauze. Rada Evropy, která se nyní díky zmiňovanému Wolfgangu Wodargovi začala zabývat i "pandemií" prasečí chřipky, věnovala před nedávnem, v roce 2005, pozornost také existenci tajných vězení americké Ústřední zpravodajské služby CIA na území východoevropských zemí. Podařilo se jí vyšetřit a prokázat, že taková nelegální vězení existovala v letech 2004 a 2005 v Polsku, Rumunsku a Litvě. Litevský parlament například na základě tohoto zjištění vytvořil vlastní vyšetřovací komisi, která nyní potvrdila existenci dvou věznic CIA poblíž Vilniusu. I když byly nelegální, tedy v rozporu s národní legislativou, přesto byly provozovány s vědomím příslušných národních úřadů. Do jejich fungování, dopravy vězňů, zásobování dopravních prostředků přepravujících vězně pohonnými hmotami atd. bylo kromě toho zapojeno 14 evropských států, včetně České republiky. Člen Rady Evropy, Švýcar Dick Marty, který vyšetřování vedl, 26. srpna 2009 řekl: "S ohledem na včerejší prohlášení Litvy, že na jejím území se nacházelo tajné vězení CIA, a také s ohledem na nedávná odhalení 'černých míst' v Polsku a Rumunsku, dozrál v Evropě čas vysvětlit vše o jejím zapojení do této ostudné epizody. (…) Mé vlastní zdroje potvrdily včerejší zprávu, že dle hodnocení USA 'vysoce důležití zadržení' byli drženi v Litvě. Nyní mohou úřady zahájit plné, nezávislé a důvěryhodné vyšetřování. Neoprávněné použití doktríny 'státního tajemství' by nemělo fungovat jako překážka plného odhalení toho, co se dálo na předměstích Vilniusu. Popírání a výmluvy nejsou důvěryhodné: evropské země se musí očistit."*

Tyto věznice začaly být zřizovány v roce 2002, tedy evidentně jako součást "protiteroristických" opatření po 11. září. Můžeme se jen dohadovat, zda takové věznice byly i u nás, či zda tu nejsou připraveny dodnes - pro ty, které někdo označí za "podezřelé z terorismu"…

Vraťme se však k prasečí chřipce. Systém sice mele naprázdno, avšak nevzdává se. Hlavní hygienik M. Vít vypracoval návrh na povinné očkování dvou set tisíc občanů Pandemrixem, který schválila Bezpečnostní rada státu. Očkována by byla polovina armády, policisté, energetici, zdravotníci, vláda i prezident, tedy nejcitlivější složky státu, a to nevyzkoušenou vakcínou podezřelou z potenciálního poškození zdraví očkovaných osob, proti relativně neškodné nemoci. Vláda se na svém včerejším zasedání 1. února usnesla, že rozhodnutí, zda povinně očkovat či neočkovat, ponechá na hlavním hygienikovi. Takovou pravomoc tedy dostal do rukou jeden člověk…

V kapitolách této knihy jsem se vždy pokoušel o určitý duchovní "přesah" a rád bych tak krátce učinil i nyní. Nejprve bych na posledním vývoji událostí chtěl poukázat na sílu intuice, o níž jsem se zmiňoval v souvislosti s mobilními telefony. Minulý týden jsem v noci ze čtvrtka na pátek nemohl usnout. Na tomto prahu mezi bděním a spánkem mě napadaly různé věci, které jsem si pro jistotu zapisoval na papír, aby je očekávaný spánek neodnesl do říše zapomnění. Jednou z nich bylo, abych napsal dopis prezidentu ČR a varoval ho před zneužitím "pandemie" k omezení občanských práv a svobod a k ohrožení funkčnosti státu, respektive abych ho vyzval k iniciování legislativních kroků, které by do budoucna něčemu takovému ne-li zabránily, tedy to alespoň podstatně ztížily. Během pátku jsem o dopisu přemýšlel a večer ho napsal. V sobotu jsem dopis vytiskl a odnesl na poštu - a v neděli se v médiích objevila uvedená zpráva o tom, že Bezpečnostní rada státu schválila Vítův - podle mého šílený - návrh na povinné očkování dvou set tisíc lidí. To, co se v mém dopisu mohlo jevit jako čistě hypotetická možnost, získalo náhle na palčivé aktuálnosti…

Kauza tzv. prasečí chřipky a její vykonstruované pandemie ještě zdaleka neskončila; jaké závěry tedy můžeme učinit již nyní?

Především jsme se mohli přesvědčit, jak síly, které se snaží udržet lidstvo na cestě do tenat hmoty, chtějí a dovedou využívat strachu, jak ho hodlají šířit a jeho prostřednictvím si lidi podmaňovat. Ponechám nyní stranou určitá podezření, která se vynořila, tedy že vakcína bude obsahovat nanočipy, nebo že cílem očkování je zdravotně poškodit a eliminovat velkou část přelidněné populace; tato podezření se zjevně nepotvrdila. Zotročování lidí se nemusí dít hned prostřednictvím čipů; trvalý strach poslouží stejně.

Zajímavé je podívat se, co je to vlastně za strach. Je zřejmé, že to měl být především strach z nemoci a smrti. Ten ovšem působí, pokud nevíme nic o životě po smrti, o existenci ducha. Pokud je pro nás hmotná Země vším, budeme snadnou obětí šiřitelů paniky a tvůrců různých pandemií. - Potěšitelné v tomto ohledu bylo zjištění, že veřejné mínění se v průběhu pandemické kampaně viditelně posouvalo od jisté vylekanosti k nevoli a výsměchu, ba i k rozhořčení nad touto zjevnou manipulací. Mnoho lidí se strachu v sobě postavilo a překonalo ho, byť někdy i s jistými siláckými gesty.

Mohli jsme také poznat, že tyto síly se jen tak nezastaví, lépe řečeno, že se nezastaví samy od sebe, pokud je nezastavíme my sami. Pokud nezačneme něco dělat, ať vnitřně či navenek (anebo nejlépe obojí), budou zacházet dál a dál a stupňovat tlak na nás - abychom procitli ke svému lidství, které je ovšem duchovní povahy. Pokud si budeme říkat, dobře jim tak, doktorům, vojákům, policistům, že je chtějí naočkovat, a nevystoupíme proti nepravosti, i když se neděje nám samým, může se nám stát, že zítra zazvoní s injekční stříkačkou u našich dveří. Ba musí se nám to stát, abychom se probudili. Taková je vůle doby. A je na nás, zda ji uslyšíme a vyslyšíme…

http://prasecichripka.blog.cz

4050 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny