„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Proč vystoupit z EU

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 8.5.2014 | Rubrika: V BRUSELU
Ilustrace

Národní demokracie (za kterou kandiduji ve volbách do Evropského parlamentu) i já jsme proti EU. V její současné podobě ji považuji za zvnitřku nereformovatelnou, a proto je nutné z ní vystoupit a nesnažit se ji napravit. Přes některé její výhody, jako je třeba cestování po zemích EU bez pasu, představuje zlo. Nechci proto čekat, až se sama rozpadne, tak jako již skončily tisíciletá Hitlerova říše či socialistické přátelství se Sovětským svazem na věčné časy.

Jestliže tedy tvrdím, že se jedná o zlo, je třeba uvést jaké. Důvodů pro odmítání EU je více a tak je vhodné začít těmi nejzávažnějšími. Tak jako je hierarchie dobra, tak je tomu i ze zlem. Podobně, když se s někým nechceme stýkat, důležitějším je, že je to násilník, a méně významné je např., že špatně vyslovuje a je obtížné mu rozumět.

Pro člověka je nejdůležitější jeho postoj k Bohu a jeho přikázáním. Z tohoto hlediska lze posuzovat i instituci, která deklaruje principy své činnosti a tzv. hodnoty, tedy na čem ji záleží.(1) EU je protikřesťanská a usiluje o to zahnat křesťany do uzavřeného prostoru, jako jsou kostely a modlitebny. Náboženství je pro ni soukromou věcí, bohoslužbou, která v jistých mezích může být trpěna. Není ani tzv. „nábožensky neutrální“. Něco takového je jen fráze; objektivně nic takového ani nemůže neexistovat, protože odpírání cti pravému Bohu znamená být proti tomu, který je Pánem všeho. Nábožensky neutrální stát je buď státem sekulárním, který usiluje o vyloučení náboženských projevů z veřejné scény, nebo státem nábožensky lhostejným, který ve jménu svobody či tolerance přiznává všem náboženstvím stejnou hodnotu, tedy i falešným náboženstvím jako je judaismus, islám nebo satanismus.

EU podporuje potraty nazývané umělým přerušením těhotenství, které jsou ve skutečnosti vražděním nevinných bezbranných lidských bytostí, a to ve jménu „svobody volby“ těhotných žen nebo z eugenických důvodů. Podporuje též zvrácený sex (homosexualitu a další deviace) a nepřirozené zásahy do přirozeného běhu věcí jako je sterilisace, antikoncepce nebo naopak umělé oplodnění. Některé členské státy EU se snaží pronásledovat odpůrce tohoto hříchu. Podpora EU se netýká jen konání takových hříšných skutků, ale především ideologií s tím spojených (homosexualismus, nepřípustné rozšiřování lidských práv do těchto oblastí, gender ideologii). Toto její přesvědčení o tzv. „diskriminaci na základě sexuální orientace“ je zakotveno dokonce v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie.(2) EU je protirodinná; není pro ni kladným modelem rodina sestávající z jednoho muže a jedné ženy a dětí, ve které žena o ně pečuje, dokud jsou malé, a nedává je do jeslí i školky.

Kultura jednotlivých národů není jen náboženskou záležitost, i když nemůže abstrahovat od postoje i přiklonění se k některému náboženství. Náboženství však nedefinuje kulturu, neboť v jeho rámci jsou legitimní a mravně přípustné různé postoje a různé literární či hudební styly, zvyklosti ve styku s lidmi, stravování a další kulturní zvyklosti. Můžeme a máme proto v přípustných mezích přán jiným jejich kulturní život, ale především na jejich území, kde to není nic cizorodého. Je však vhodná segregace různých kultur, jakkoli bariéry mezi nimi by neměly být nepropustné. Je třeba si chránit vlastní národní a kulturní identitu; nejsou tedy pro nás „obohacením“ např. stravovací pravidla ortodoxních židů či mohamedánů, ani černošská či jiná domorodá hudba. Tím neříkám, že vše, co je jiné, je špatné; jen se to mnohdy nehodí do našeho kulturního prostředí.

EU podporuje multikulturalismus, tedy soustředění různých kultur na jednom místě. V článku 22 její Listiny základních práv stojí: „Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.“ Taková politika usiluje o rozbití národní identity evropských států s jejich vlastní kulturou. S multikulturalismem souvisí i imigrační politika EU. Je samozřejmě potřebné poskytnout útočiště těm, kdo jsou nespravedlivě pronásledováni bez ohledu na zemi jejich původu, nebo dočasnou pomoc a pobyt těm, které vyhnal z jejich domovů hlad, přírodní katastrofa či válka, o kterou se nepřičinili. Motivem imigrační politiky EU je kromě ideologie multikulturalismu také domněnka, že imigranti nahradí úbytek vymírajícího evropského obyvatelstva v důsledku jeho sobeckých protirodinných postojů, které odpovídají politice EU. Pitom však většina imigrantů (zejména neevropského původu) není pro země, kde se usídlili, ekonomickým přínosem, ale je pro ně sociální zátěží.

Dalším závažným zlem je, že EU porušuje princip subsidiarity, který říká, že to, co může být řízeno z nižší úrovně, nemá být řízeno z úrovně vyšší. I kdybychom připustili, že je vhodné, aby existoval nějaký nadstátní útvar, tak EU zasahuje do úrovně práva jednotlivých států zcela nepřiměřeně. Nejvyšší úrovní v lidských záležitostech je stát. Státy ovšem nejsou nějaké vzájemně isolované celky bez vztahů k jiným státům (zejména sousedním). Vztahy mezi státy mají být upraveny vzájemně výhodnými mezinárodními smlouvami uzavíranými na základě rovnoprávnosti, tedy ne na základě vydírání (nátlaku, hrozeb) ani vazalského vztahu. Existuje dokonce řada věcí, u kterých je užitečné, aby došlo k úmluvě o nich schválené více státy jako je normalisace, např. společné měrné jednotky, technické parametry usnadňující spolupráci a obchod aj. EU ruší suverenitu svých členských států. Odchýlila ser od svého původního záměru, který se týkal především hospodářské spolupráce, ke snaze regulovat řadu věcí, ve kterých může být rozmanitost, a tak zasahovat do vnitřního zákonodárství jednotlivých stát a tím oslabovat až zcela odstranit jejich suverenitu. Požaduje po nich přijmutí některých zákonů a hrozí jim sankcemi za jejich nepřijetí. Stává se tak nadnárodním diktátorem.

EU se tak snaží likvidovat separátní zahraniční politiku jednotlivých států, která by nejlépe odpovídala jejich zájmům. Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie umožňuje, aby členským státům byly vnuceny společné postoje, které definují postoj EU k určité zahraničně-politické otázce a které jsou závazné pro všechny členy EU.

EU není královstvím ani demokracií, za kterou se vydává a na jejichž zásadách údajně spočívá (viz Preambule její Listiny základních práv). Pokud některé členské státy EU jsou královstvími, nejedná se o skutečnou monarchii; královské rodiny jsou jen loutkami demoliberálních sil. Není Svatou říší římskou, která sdružovala stovky entit s ní poměrně volně spojených. Ve skutečnosti se blíží tyranii, která se maskuje a za tyranii nechce být považována. Přirovnání evropských komisařů k sovětskému politbyru je případné.

Protože duchovní a duševní oblast je nadřazena věcem materiálnem, jsou samy o sobě ekonomické nevýhody a ekonomické vztahy jako je přerozdělování z evropských fondů, té nejmenší důležitosti. Zda na EU doplácíme nebo naopak z ní více získáváme, je podružná otázka, která přísluší ekonomům.

Je však třeba poznamenat, že odstranění EU není kouzelným proutkem na neduhy společnosti. Ty jsou totiž zapříčiněny lidským sobectvím a hloupostí. Ale nebude-li EU, postačí zlepšení lokální, tedy na úrovni jednotlivých států, a při důsledné decentralisaci a nepřebujelém státu částečně i na úrovni obcí. Vystoupení z EU neodstraní řadu problémů, ale pak prosazení dobra a odstranění zla budou jen bitva na domácí půdě, což je významný rozdíl. Podobá se to tomu, zda je třeba zabít jednohlavou saň nebo saň s dvanácti hlavami.

1 V této souvislosti odkazuji na encykliku Pia XI. Quas primas, která je k disposici na http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=encyklikja-quas-primas-pia-xi

2 Ke stažení z https://www.euroskop.cz/627/sekce/charta-zakladnich-prav-eu/

Klíčová slova: EU  | NE Bruselu - Národní demokracie
6423 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaRozmazlený západ a nepřipravená atomizovaná společnost

euPortal.cz

Koronavirus: Evropská unie v rozkladuJakmile koronavirová epidemie skončí, migranti se na hranici vrátí, slibuje Turecko

Eurabia.cz

Albánští muslimové terorizují Řeky a EU k tomu mlčí!Ukázka brutálních útoku uprchlíku na řecké pohraničníky ...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Pražská špína se vypořádala s maršálem, který Prahu uchránil před osudem VaršavyČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...

ParlamentniListy.cz

Kašlat na to! Klaus nečekaně udeřil na EU. Zazněl potlesk. A Brusel se začal činit„Promořený“ Prymula zase v TV. Kolik lidí zemře? řekl moderátor. A profesor oslovil národ
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny