Tak za prvé: Obsazení tzv. Sudet byl výsledek štvavé politiky nacistického Německa a Itálie a také otevřeně zrádcovské politiky Velké Británie a Francie, které vyústily do jejich společné Mnichovské dohody o nás bez nás, světové války a nakonec odsunu, který otevřel cestu bolševizaci Československa.

Byla to tedy Francie a Velká Británie, které ve skutečnosti Hitlerovi ony Sudety (oblasti po drtivou většinu jejich historie součásti Čech a Moravy) podstoupili. Celý náš národ mobilizoval a nikdo z těch slavných prý spojenců nám nepomohl. Takovou hanebnou ostudu si tehdy neuřízl ani Stalin.

Naproti tomu stojí historicky, demograficky i politicky převážně ruský Krym, který - když nepočítáme doby sv. Vladimíra - byl součástí Ruska už od 18. století, které ho vybojovalo ve válce s Osmanskou říší a ubránilo v několika válkách pozdějších. Až Chruščevovo politbyro ho jako další bolševický sociálně-inženýrský experiment svazu (který nyní ona mediální klaka západu, zobající text své písně z ruky toho či onoho jak se hodí, snad už i považuje za perfektně legitimní) přifařilo k Ukrajině, která se pak nedávno (- zmítána příchodem tamních nacistů podporovaných právě Německem a EU k moci, aby jim tam prosadili euronacismus, a Spojenými státy, aby získaly další výspu pro obkličování Ruska vazalskými státy s loutkovými vládami pro realizaci pitomých neokonských doktrín k rozpoutání další války řadě), tváří v tvář Ruskému přímočarému odhodlání zamezit jasné strategické hrozbě a v onom marasmu své absolutní demoralizace střílení do všech stran nezmohla už na jakýkoli signifikantní odpor i když za ní západní politikáři stojí jak jeden muž.

A za druhé: Historie vztahů Ukrajiny a Krymu je odpočátku historií zhusta opakovaných aktů útlaku, jak jsem už ostatně nastínil zde. Je tedy nanejvýš logické, že tamní obyvatelé, převážně stejně Rusové, konečně úspěšně zvolili to, o co neúspěšně usilovali už několikrát v minulosti - odchod z něchtěného svazku s chudou, rozháranou, zkorumpovanou a krachující Ukrajinou a uchýlení se pod ochranu značně stabilnější a bohatší země, které byl Krym součástí více než třikrát déle, která na rozdíl od Ukrajiny pro Krym skutečně opakovaně nasadila životy, nejen hlásné trouby přitroublé propagandy s pomocí velkého bratrstva, a která je pro drtivou většinu tamních obyvatel skutečnou vlastí.

Takže tu máme historickou součást Čech a Moravy odstoupenou zrádci Hitlerovi a historickou součást Ruska, kterou si vzalo zpět po 37 letech bolševického experimentu + 23 letech evidentního útlaku Ukrajinou a poté, co v ní začaly otevřeně vládnout bojůvky nácků. 

A nějaký nestoudný Němec nám bude kázat o Sudetech?

Nabízí se vzkaz pro všechny politiky západu, kteří si nevidí do úst a bez kouska studu překrucují historii, jak se jim zrovna hodí a kážou tak lživou propagandu, že by i Goebels už asi zbledl závistí: Jak se říká na hrubý pytel hrubá záplata - Držte už konečně tu hubu!

A pro místní: To chce klid, byli jsme před Habsburkem, byli jsme i po něm, byli jsme před protektorátem, byli jsme i po něm, byli jsme před bolševikem a byli jsme i po něm, byli jsme před eurosvazem a jeho idiokracií, budeme i po něm.

http://janzeman.blog.idnes.cz