„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Studie 9/11 (44) Babylón

Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 24.2.2014 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Ve Zjevení Janově je popsáno veliké město Babylon. Zj14,8 – Za ním letěl druhý anděl a volal: ,,Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ Zj16,18-19 – A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Zj17,4-5 – Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Zj17,18 – ,,Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země.“ Zj18,2-5 – Zvolal mohutným hlasem: ,,Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka, neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“ A slyšel jsem jiný hlas z nebe: ,,Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.“ Zj18,9-24 – Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: ,,Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!“ A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží: náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru, skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroků a zajatců. Plody, které jsi dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky. Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat: ,,Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami - a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!“ A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: ,,Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!“ A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: ,,Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!“ Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal: ,,Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky. Nikdy už v tobě nezazní hudba, neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnů, nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy; ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi.“

 

New York, který je někdy považován za hlavní město světa, je jedno z největších a nejlidnatějších měst na světě (viz Zj – ,,….padl veliký Babylón….to veliké město se roztrhlo….bude svržen Babylón, to veliké město.…“). New York je přístavní město (viz Zj – ,,….všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit.… tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí….“). New York je bohaté město, je to centrum světového obchodu (viz Zj – ,,…. bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu….kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží….Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli.…tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami.… tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí….“). V některých částech New Yorku je celkem vysoká kriminalita, snad 10% jeho obyvatel jsou homosexuálové, Newyorčané žijí dost konzumním způsobem života, atd. (viz Zj – ,,….Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi….“) V New Yorku na Wall Street sídlí finanční oligarchie, o které mnoho zdrojů tvrdí, že ovládají celosvětový obchod a většinu toků peněz (viz Zj – ,,….Tvoji obchodníci vládli světem….“). Podle mnohých zdrojů byli a jsou lidmi z Wall Street financovány a ovládány mnozí diktátoři, prezidenti, různé politické režimy, atd. (viz Zj – ,,….veliké město, panující nad králi země….“). Podle mnohých zdrojů se o mnoha válkách, válečných konfliktech a převratech rozhoduje právě v New Yorku, a lidmi z Wall Street byli a jsou také podporovány a financovány (viz Zj – ,,….ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi….“). 11. září, kdy byl spáchán útok na věže WTC, došlo k požáru, při čemž obrovský dým byl vidět několik hodin a mnoho kilometrů daleko (viz Zj – ,,….až uvidí dým hořícího města….až uvidí dým toho hořícího města….“).

 

U balvanu, těžkého jako mlýnský kámen a vrženého silným andělem do moře ke zničení Babylónu, se teoreticky může jednat o nějaký větší asteroid, který by měl dopadnout do moře blízko pobřeží tohoto města. Dopad takovéhoto asteroidu do moře v blízkosti pobřeží by zaručeně způsobil obrovskou vlnu tsunami, která by jistě zatopila přímořské oblasti a i takto veliká města jako New York nebo ve Zjevení Janově popisovaný Babylón.

 

Od doby sepsání knihy Zjevení žádné město s charakteristikami popisovaného Babylónu nebylo doposud takovýmto způsobem zničeno. Je to čistě soukromá hypotéza, ale není vyloučené, že popisovaným Babylónem v knize Zjevení může být město New York, alespoň v současnosti nelze najít jiné město, které by odpovídalo tolika uvedeným charakteristikám Babylónu, a je tudíž možné, že nás čeká katastrofa v podobě dopadu velkého asteroidu.

 

Může to však celé být jeden velký omyl, jiné charakteristiky Babylónu tolik New Yorku neodpovídají, a některé charakteristiky by se daly vyložit i jinak, vše ale samozřejmě ukáže budoucnost.

 

pokračování příště

 

Klíčová slova: USA  | 11/9  | NWO
3010 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Čtenáři a přátelé Eportalu, podpořte nás prosím, nebo ukončíme činnostMuslimské šátky a svoboda je nosit

euPortal.cz

Jestli přijedeme do Čech, přijedeme zabíjet, nenávidíme nevěřící... Čeští muslimové podporují terorismus. Bude nám ještě někdo tvrdit, že jsou umírnění?Kolonizace Prahy: Statisíce cizinců mění tvář metropole. Jde o Prolomení hradeb do celé země?

Eurabia.cz

K Vánocům: Teroristický útok!Muslimský zpěvák oslavuje smíšená manželství evropských žen s muslimy, jako zbraň ničení naší Evropy

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Dosud největší facka EU! Sledoval jsem celý přenos. ČT hystericky proti JohnsonoviMám pro premiéra Babiše dvě zprávy

ParlamentniListy.cz

To je náhoda: Petr Nečas obviněn. A zrovna, když to vyšlo najevo... Podívejte sePavel Novotný? Komentátorka má vážné podezření, jde o ODS
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny