„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Sexuální a reprodukční práva

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 29.1.2014 | Rubrika: MYSLÍM SI
Ilustrace

Stoupenci potratů a volného sexu užívají termín „sexuální a reprodukční práva“ k obhajobě svých nemorálních postojů a snaží se vnutit své pojetí společnosti. Jejich pojetí uvádí dokument „Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF“[1], jenž v některých bodech překračuje tuto tématiku, což je ale nepodstatné pro další text tohoto článku. Dokument sice hovoří o právu na život, ale omezuje ho na všechny lidské bytosti, které se narodily, tedy ještě nenarozeným nepřiznává toto právo. Stojí v něm: „Každý má právo svobodně využívat a kontrolovat svůj sexuální a reprodukční život“ (s přiměřeným ohledem na práva druhých) a „Každý má právo na ochranu před vynuceným těhotenstvím, sterilizaci nebo potratem.“ Jinými slovy Společnosti pro plánované rodičovství jde o právo na sex bez omezení a potrat, což je výslovně uvedeno i ve větě: „Všechny ženy mají právo samostatně se rozhodovat o reprodukčních možnostech, včetně možnosti bezpečného potratu.“ Dále pak „Každý má právo na svobodu myšleni a projevu v souvislosti so svým sexuálním a reprodukčním životem;“ jinak řečeno každý může volně šířit uznávání jakýchkoli zvrhlostí, jako jsou sodomie, antikoncepce, potraty, umělé oplodnění. Z „Každý má právo na ochranu před restriktivním výkladem náboženských textů“ vyplývá, že je tu právo na to nebýt obtěžován od druhých např. odkazem na přikázání „Nesesmilníš“ či „Nepožádáš manželsky bližního svého“, neboť to jsou přece restriktivní (tj. omezující) texty. Dokument dále uvádí právo „na přístup k  bezpečným, účinným a přijatelným metodám kontroly porodnosti,“ neboli právo na to, je-li nemajetný, obdržet zdarma antikoncepční prostředky. Dokument dále uvádí právo každého „se rozhodnout, zda využije služby a které metody antikoncepce využije.“

I když ne všichni, kdo horují o tato údajná práva, nemusí být takto radikální ve svých požadavcích, lze přesto hovořit o právech člověka týkajících se jeho sexuality a rozmnožování. S ohledem na matoucí používání termínu „sexuální a reprodukční práva“ je tak třeba tento termín (výjimečně) užívat tak, aby nemohlo dojít k záměně s jeho pojetím odporujícím katolické morálce a mnohdy i přirozenému mravnímu řádu. V dalším se ukazuje, jak tento stejnými slovy označený pojem je různě vykládán. Doporučuji spíše hovořit o „lidských právech týkajících se sexuality a plození“ či nějak podobně.

Mezi taková positivní práva lze zařadit[2]:

Právo na uzavření manželství nebo na rozhodnutí k celibátnímu způsobu života na základě svobodného rozhodnutí bez nějakého nucení. Právo na uzavření manželství se netýká těch, kdo učinili slib čistoty (od něhož nebyla z vážných důvodů udělena dispense), kdo jsou impotentní, kdo nechápou povahu manželského vztahu či slibu čistoty.

Právo na uzavření manželství s konkrétní osobou, která přichází v úvahu, bez nucení k sňatku s ní. V této věci je možné radit nebo i případně i v rozumné omezit práva toho, kdo uzavírá manželství proti něčí vůli. Musí však jít o sankce, které závažně nepoškozují životní potřeby dotyčného. Jde tu např. o vyloučení prince z nástupnictví i jiné postihy z důvodu morganatického sňatku nebo poskytnutí dědictví tomu, kdo uzavřel manželství proti vůli rodičů, jen v míře, kterou vynucuje zákon. Pro katolíka obvykle nepřichází v úvahu sňatek s příslušníkem jiného křesťanského vyznání nebo dokonce s nepokřtěným.

Právo na pohlavní styk výhradně v rámci manželství. Manželka či manžel jej smějí druhému odpírat jen z vážných důvodů, jako jsou zdravotní stav, nevěra či nepřiměřeně častý požadavek na něj.

Právo na to, aby manželský partner zachovával věrnost.

Právo usilovat o počet dětí odpovídající finančním možnostem rodiny a jejím podmínkám pomocí vzájemně dohodnuté zdrženlivosti i využívání neplodných resp. plodných období. Vyloučeno je tedy nejen užívání antikoncepce, potrat, sterilisace, ale i úsilí nemít (další) děti ze sobeckých důvodů.

Právo na poučení rodiči (či pěstounem) ohledně manželství v mravním i sexuálním ohledu, a to postupně v přiměřeném věku a v souladu s Božím zákonem.

Právo na to, nebýt obtěžován nebo dokonce pokoušen necudnými obrazy, písněmi, veřejnými sexuálními projevy, chlípnými pohledy apod.

Právo (především) manželů na léčení v případě nějaké sexuální dysfunkce (včetně homosexuálních sklonů), ať už je způsobena fysiologickými nebo psychologickými příčinami, a na léčení neplodnosti.

Je jasné, že takové pojetí práv člověka týkajících se jeho sexuality a rození dětí je v příkrém rozporu se současnými trendy. Považuji za žádoucí buď vůbec o sexuálních a reprodukčních právech nehovořit, nebo je tímto způsobem jasně vymezit bez ohledu na to, zda to bude vzbuzovat něčí nevoli.

Poznamenávám, že kromě positivních práv existují i práva negativně vymezená, jako je třeba právo ochrany před znásilněním, nucením k potratu, nemorálním sexuálním poučováním, sexuálním obtěžováním, jakož i právo se nepodílet na zákonem sice povolených věcech, které jsou však v rozporu se svědomím. Dále ještě poznamenávám, že morálka týkající se sexuality a plození se nevyčerpává dodržováním práv; ta z ní a lidské přirozenosti totiž vyplývají.

Michal Kretschmer

[1] http://www.rodicovstvo.sk/ippf_charta.htm

[2] Nechci tvrdit, že mnou uváděný seznam takových práv je vyčerpávající.

http://cirkev.wordpress.com/

Klíčová slova: rodina
3586 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxiTak tohle nedokážete! Greta prý vidí oxid uhličitý pouhým okem!Hrdinové z Antify proti důchodkyni s chodítkem (+ video)Na antirasistické konferenci zakázali bělochům pokládat otázkyGreta není první! Už před 27 lety tleskali světoví potentáti holčičce, která nechtěla dýchat vzduch a kupodivu dodnes blahobytně žije (+ video)

ePortal.cz

Rebelie lhářů. Vzpoura proti neexistujícímu „šestému masovému vymírání“ODS na cestě od modré k červené. K tomu můžeme ještě přičíst návštěvu předsedy ODS Petra Fialy v Řeporyjích, kam přijel podpořit místního hulváta Pavla Novotného

euPortal.cz

Další šílenosti, které se dějí ve Čtvrté říši Angely Merkelové. Každý, kdo je v Německu proti imigraci, je automaticky označován za „rasistu“ či „pravicového extremistu“...Tajné služby: Vyšší forma diplomacie? Náš významný zpravodajský důstojník o tom byl přesvědčen. Bývali špióni statní jonáci! Poslední Polreichova "zpráva o stavu světa"

Eurabia.cz

V Brně na ZŠ Vejrostova propagují dětem lásku k islámu!Erdogan hodil Trumpův dopis do koše, z Německa udělal blbečka

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Rasputina na PutinaŽe Praha volí jako rozšířený ústav pro choromyslné, je věcí známou a ostatním lidem českým , moravským i slezským svorně proklínanou

ParlamentniListy.cz

Zeman zklamal Bakalovy novináře. Také ty z ČT, kvůli penězům. „Naprdne“ i RychetskéhoHulvát Zeman říká ku*da. Ondráček je zm*d. Jsem Ježíš, anděl pravdy. Pavel Novotný vytáhl šibenici a vytočil Drtinovou
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny