„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Apokalypsa – výborný román o konci světa, Antikristu, Pravdě, Lásce, ďábelské nenávisti, bolesti i naději

Autor: Lukáš Karel Václav Petřík | Publikováno: 12.1.2014 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace

K výborné knize katolického autora Michaela O´Briena Apokalypsa jsem se dostal úplně náhodou, když jsem jednomu katolickému publicistovi doporučoval knihu Petra Hájka Smrt v sametu.
 
Ve chvíli, kdy jsem mu říkal, že podle mého soukromého názoru  s tím, jak se nezadržitelně začíná uskutečňovat Nový světový řád, tedy nastolování totalitní nadnárodní vlády, potlačení občanských svobod i prostřednictvím stále modernějších technologií a rozklad tradičních morálních hodnot a rodiny, dojde k Apokalypse ještě v tomto století, vyndal z knihovny tuto knihu a zapůjčil mi ji.
 
Silný mistrně vystavěný příběh
 
A přečtení opravdu stálo za to. Jde o román se silným „fiktivním“ příběhem, konec konců, apokalyptický příběh nemůže nebýt silný. Román má v sobě filozoficko-teologické dialogy (řešící mimo jiné otázku zla a svobodné vůle či zpověď), prvky detektivky, antiutopie (i když takové antiutopie, ve které již dnes pomalu žijeme), milostného příběhu, chestertonovsky-tolkienovské laskavosti a humoru, ale i drsného horroru. Příběh je i se svými postranními liniemi mistrně vrcholící a udržující čtenáře v stálém napětí a vůli pokračovat v četbě až do konce.
 
Přestože se jedná o eschatologické téma, není kniha zase přehnaně „kalvínsky“ či „puritánsky“ moralistická („Víš, jsem velký ctitel Chestertona. Jednou řekl, že se stal katolíkem, protože to je jediné náboženství, které nevidí rozpor mezi půllitrem piva, dýmkou a křížem,“ pravý jedna z kladných postav románu).
 
Pokud jsem na začátku zmínil Hájkovu knížku, tak i O´Brienova Apokalypsa stejně pomáhá v každodenní realitě rozplétat antiplán Zlého ke spáse duší a varovná znamení příchodu falešných proroků a falešného „spasitele“. Boj s odpůrci Stvoření a Božího řádu se odehrává tady a teď a za krásnými slovy falešných pseudo-humanistů, lidumilů a sociálních reformátorů je cítit Satanův dým, který – jak nakonec přiznal i sám papež Pavel VI. – pronikl do samotného Vatikánu. Je logické, že Satan se snaží rozleptat a rozdrolit Skálu, která po staletí stojí na stráži proti němu. A Apokalypsa není metaforou z Bible. Je to událost v tomto světě, která přijde a která se blíží.
 
A o tom je i děj O´Brienova románu, který si načrtneme jenom stručně, abychom čtenáři neodhalili příběh a různá překvapení v něm.
 
Prezident Federace evropských národů a Nový světový řád
 
Když čteme románové „reálie“, až hrůzostrašně nám to připomíná dnešní svět: Lidé opustili víru v Boha, ale nahradili ji vírou v „humanismus“ a Člověka. Přichází nový (falešný) „spasitel“, evropský prezident (prezident Federace evropských národů), velký „humanista“, člen Římského klubu, který zřejmě obdrží Nobelovu cenu míru, a svět ho obdivuje (srovnej s Legendou o Antikristu Vladimíra Solovjeva).
 
Pouze pravověrný římskokatolický papež (kéž bychom ho měli – pozn. LP) má velmi silné podezření, že se dny světa naplňují a že jde o pravého Antikrista z Apokalypsy. „Moc nad celým světem získává jeden člověk…Celému světu se jeví jako jakýsi zesvětštělý světec. Tisk ho velebí jako muže osudu světa. Jeho tvář je na obálkách časopisů, v televizi a v záhlaví esejů a úvodníků, jeho knihy se prodávají po milionech. Dodává nových sil ochabujícímu Evropskému parlamentu. Spojené národy si ho předcházejí jako jediného člověka, který může řídit pokojný přechod z éry národních států ke světové federaci,“ řekl o něm římský biskup.  
 
Přesto má europrezident jako kterýkoli člověk svobodnou vůli a může si stále vybrat. Papež tedy na misi vyšle karmelitánského mnicha otce Eliáše (původním jménem David Schäfer), aby evropského prezidenta odvrátil od Zlého.
 
Samotný Eliáš si prošel složitým vývojem. Přežil šoa a z Polska se dostává do Izraele, kde se stává jedním z nejvýznamnějších politiků Židovského státu, a mohl se stát stejně významným státníkem jako nynější europrezident. Nalézá životní lásku, Židovku Ruth, avšak ta je zabita i se svým dítětem, které nosí v lůně, při sebevražedném atentátu (Není třeba se obávat, že román je „sionistickou“ agitkou. Je v něm naopak i příběh arabského katolíka, který přišel o svou rodinu, když izraelská armáda bombardovala palestinský tábor).
 
David pak konvertuje ke katolické víře, odchází na horu Karmel, kde se stává Eliášem, mnichem a knězem. Jméno Eliáš není pro příběh rozhodně náhodné. V knize se píše, že „krize otřásá samými základy církve“ a papež je obklopen modernistickými nepřáteli, kteří rozkládají církev zevnitř.
 
Když Eliáš opouští klášter, zjišťuje, že svět je teď jiný.  Kněží nechodí v kněžské oblečení (srovnej s filmem Katolíci podle románu irského spisovatele Briana Moora), někteří proto, že to nepovažují za moderní, někteří z obavy o bezpečnost. Dobře zde Eliáš připomíná nutnost kněžského obleku. Co kdyby se potřeboval někdo vyzpovídat? Jak pozná kněze?
Lidé jsou na letištích ponižováni a svlékáni ve jménu boje proti terorismu. Šíří se pornografie a další věci, které dnes známe. Církev je rozežíraná modernismem…
 
Děj a vyústění příběhu nebudeme dále prozrazovat, ale uvedu zde několik velmi zajímavých citátů z knihy.
 

***

Citáty

„V současné době probíhá obrovská vlna hromadného odpadlictví. Nikdy v dějinách církve nedocházelo ke ztrátě víry v takovém rozsahu. Zůstane během několika let na zemi vůbec nějaká víra?“

„Naši dobu bez ohledu na to, jaké s sebou nese problémy, lze charakterizovat tím, že za skutečnost považujeme své představy o realitě.“

„Vždycky jsem celý nesvůj, když velcí muži příliš často hovoří o skromnosti.“

„Nikdo nezná svou vlastní duši tak dobře, aby ho taktika Nepřítele nedokázala zlomit. Nikdo.“

„Newman prokazoval, že odpadlictví od Božího lidu v různých místech a různých dobách vždy předcházelo příchodu antikristů, tyranů jako Antiochos, Nero, Julián Apostata, falešný prorok Mohamed a ateističtí vůdci revoluce ve Francii – každý z nich byl předobrazem nebo předzvěstí Antikrista, který přijde na konci dějin…“

„Události ve Zjevení sv. Jana se nestaly v době, kdy je sepisoval, a ve své plnosti neproběhly ani do dnešních dnů.“

„Za svůj život jsem vyslechl tisíce zpovědí. Není nic, co bych ještě neslyšel.“

„Hlavní hřích je víceméně stále stejný. Každý z nás, včetně těch nejlepších lidí, je v pokušení stát se Bohem. Vrah se stává pánem nad životem a smrtí, zloděj nad hmotnými statky, despota nad svobodou člověka, okultista nad duchovními silami, cizoložník nad láskou a tak dále.“

„Moje srdce, tak jako každé lidské srdce, až do samého konce ponese znamení pádu. Opravdová zkouška identity člověka se odehrává v jeho vůli. Měřítkem jeho lásky je to, jak se přizpůsobí božskému řádu.“

„Satanův konečný cíl?.. Nic menšího než získat celé lidstvo pro svou vzpouru. A to ve jménu dobra.“

„Celou zadní stěnu otevřeného pódia zabírala obrovská vlajka – modrá a zelená planeta země a kolem zní zlatými písmeny nápis v několika jazycích: Unitas – Nová civilizace pro lidstvo.“

„Prezident mluvil dojímavě o ekologické revoluci a o různých humanitárních hnutích, která po více než jedno století tápavě hledala řešení problémů lidstva…Mluvil o utrpení domorodců, žen a chudých.“

Prezident řekl: „Ti, kdo se upínají k pesimismu, se sami odsuzují k tragickým koncům. Pracují na svém vlastním zániku. A já vám říkám, přátelé, není v našem zájmu, abychom se znovu snažili oživit mrtvé struktury. Všechny systematické sociální filozofie, systematická náboženství, systematické ekonomie a formy despotických vlád umírají a žádná lidská bytost na světě je nemůže od smrti uchránit. My, kterým se říká strůjci Nového světového řádu, musíme nechat mrtvé, aby pohřbívali mrtvé…Z našich vlastních očí uvidíme vyzařovat božství… Dokážeme to!“ 

Crux sacra sit mihi lux / Non draco sit mihi dux
Vade retro satana / Numquam suade mihi vana
Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
 
„Heretické katolické časopisy…svými články působily spoušť jako vždy, ale používaly výrazů, které byly o poznání jemnější, než u nich bylo zvykem. Staly se vzorem zdrženlivosti…Lidé je začínali považovat za nové umírněnce, praví umírněnci pak byli považováni za ultrakonzervativce a konzervativci za sociopaty.“
 
„V rozmezí několika málo let jsme byli  svědky toho, jak situace přechází ze stavu relativní stability ve stále větší chaos. A rychlost těchto změn se stále zvyšuje.“
 
„Antikrist povede lidstvo k tomu, aby vzývalo sebe sama a nakonec Satana.“
 
„Většinou se (v katolickém tisku) píše, abychom neodsuzovali různá světová náboženství, abychom je odškodnili za svůj ´teologický imperialismus´.“
 
„Spojené národy a Evropský parlament mají rozhodnout o zákonu o na omezení porodnosti. Závazném pro celý svět.“
 
O budovatelích Nového světového řádu: „Tito lidé jsou jiným druhem živočichů – druhem, s jakým jsem se dosud nesetkala. Jsou na jednu stranu duševně zcela zdraví, a na druhou stranu naprostí psychopati.“
 
„Pak ten druhý muž ještě něco řekl a oslovil Prezidenta jako Architetto (Architekt).“  
 
„Zamysleli se nad událostmi čtvrtého století, kdy se téměř všichni biskupové na světě podrobili vůli ariánského císaře?“
 
Modernistický kardinál Vettore: „Odporné války a revoluce našeho století byly výsledkem různého druhu dogmatismu. Přišel čas dialogu vedeného všemi směry, čas stavění mostů… Ukážeme, že věříme v Člověka. Příliš dlouho jsme se našimi názory a odsudky odcizovali širšímu lidskému společenství…Věřím v náboženství, které hledá spásu na zemi, ne v nějakém vzdušném zámku kdesi daleko nad námi.“    
 
***
 
Kritika
 
Jak jsem uvedl na začátku, knihu považuji za velmi kvalitní, přínosnou, má však některé vady. Ačkoli je v hlavních přístupech pravověrná, napsal ji autor, který se snaží konzervativně, tradicionalisticky, interpretovat a prosazovat II. vatikánský koncil, což jak víme, u některých jeho dokumentů prostě nejde.
 
V knížce se zableskla i nepřímá kritika Bratrstva sv. Pia X. s tím, že jeho členové vlastně podkopávají autoritu papeže a tím pomáhají modernistům. Což také víme, že tak není. FSSPX ve věcech, které jsou pravověrné, za papeži a hierarchií stojí a nebuduje schismatickou paralelní strukturu.
 
Sám autor později přiznal, že románovým papežem, který bojuje proti Antikristu, míní přeneseně  Jana Pavla II. Není zde prostor, abychom se do hloubky zabývali tímto papežem, ale stačí zmínit, že svolal blasfemické setkání do Assisi, které bylo typickým příkladem synkretismu Nového světového řádu a rouháním, kdy na katolických oltářích byly sošky falešných bůžků, jako je Buddha. Stejně tak například Jan Pavel II. políbil knihu falešného proroka Mohameda Korán plnou násilí a nenávisti atd. atd.
 
Na druhou stranu Janu Pavlu II. přisuďme k dobru, že například blahořečil některé oběti socialistických „republikánů“ z občanské války ve Španělsku. Také zasáhl, byť mírně, proti těm opravdu již řvavým výstřelkům typu teologie osvobození či mu nelze upřít podíl na pádu komunismu. Na to, aby byl brán jako nezpochybnitelný vzor pravověrného papeže, je to ale dost málo.
 
Autor knihy Michael O´Brien se v knize příliš upíná k postavě papeže. Ale víme, že řada papežů v minulosti byli lidé omylní a někteří velmi hříšní jako třeba Alexandr VI. Borgia. U románového kardinála Vettore se mi spíše před očima zjevuje kardinál Bergoglio, nynější papež František. Stejně mylně autor knihy vydává gesto románového papeže, kdy si odmítne nechat políbit prsten, za údajný symbol pokory a skromnosti. Přitom ale při políbení prstenu nevzdáváme poctu samotné osobě, ale úřadu Náměstka Kristova a Nástupce sv. Petra.
 
Formálně knize lze vytknout, že se člověk občas ztrácí v dialozích a někdy jsou možná poněkud málo srozumitelné. Nevím, zda to může být i chybou překladu. 
 
Na druhou stranu v celku považuji knihu za pravověrnou, žádná hereze tam dle mého soudu není. Pár problematických věcí si při četbě tradiční katolík odabstrahuje a vypořádá se s nimi. A díky tomu, že v knize je dobře pojímán Jan Pavel II. a konzervativně interpretován II. vatikánský koncil, neodradí přečtení knihy pokoncilní katolíky. A pokud knihu pochopí, opravdu je přivede mílovými kroky k pravověrnému katolictví a tradicionalismu.
 
Je jen škoda, že je kniha rozebrána  k dostání jen v několika málo antikvariátech. Určitě by si zasloužila nové vydání.
 
Rok vydání: 1998, počet stran: 334
Nakladatelství: Triality
Překlad: Eduard Geissler
Náklad: 3 000 ks
ISBN: 80-901876-1-7

 

www.euportal.cz

Klíčová slova: světovláda  | náboženství  | NWO
4657 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Dva Milošové, ale jednoho zvolilo 2,8 milionů a druhého 8144 voličůSluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

Sluníčkářům vadí filmy Forrest Gump, Jih proti severu či Indiana Jones… Tomuto šílenství se musíme postavitBělošství je ‚genetický defekt‘, řídká vůdkyně Black lives matter, co si láme hlavu tím, jak by šlo bílé ‚vymazat‘

Eurabia.cz

Oslavný projev europoslankyně hnutí ANO Charanzové na adresu nové německé vůdkyně EU říšeDnešní Západ je jako kdysi SSSR. Věda se musí podřídit ideologickým dogmatům a falšuje se

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedáme

ParlamentniListy.cz

„Nacistická p*čo!“ Starosta Pavel Novotný z ODS oslovil kolegyni z jiné obce, kvůli koncertu Ortelu. Chce jim něco provéstPoš*ěvák Xaver! Chvilkařka Filipová zase v ráži. A mladý chvilkař, co chtěl být poslanec, teď lituje
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny