„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Posolstvo ako žiadne iné, monument desiatich pravidiel

Autor: W. A. Kelly | Publikováno: 19.12.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Po mnoho rokov pamätníky a monumenty boli mementom, spomienkou na udalosti, či ľudí z minulosti, ktorí by nemali upadnúť do zabudnutia. Príkladom by mohol byť Lincolnov memoriál, vzdávajúci hold výnimočnému mužovi, ktorý bol prezidentom USA v období vnútorných rozbrojov, za jeho galantný pokus zjednotiť národ. Pamätník stojí v hlavnom meste.

Dalším je napríklad Wrightov memoriál v Kill Devil Hills v Severnej Karolíne. Oslavuje prvý let človeka letúnom s vlastným pohonom. Cintoríny sú plné náhrobných kameňov. Malých pamätníkov na počesť najrôznejších žien a mužov, ktorí v minulosti žili a boli pre spoločnosť prínosom. Pre týchto všetkých pamätníky predstavujú niečo konkrétne, dotknuteľné, ako nesporný dôkaz ich minulej existencie. Jeden monument je ale odlišný. Je ako žiaden iný. Nestojí z úcty k mužovi noblesných spôsobov, nestojí ako memento udalostí historického významu. Namiesto toho, prináša iba jednoduchú vyrytú správu. Posolstvo, ktoré má slúžiť k zachovaniu budúcich generácií.

 

Georgia Guidestones – pravdepodobne sú naj-enigmatickejším monumentom v USA, známym aj ako americký Stonehenge. Obrovské granitové (žulové) dosky s vyrytými inštrukciami, ako posolstvom pre post apokalyptické obnovenie civilizácie. Kto ich dal vytvoriť vie jediný človek. Ten ale mlčí.

 

Extrakt:

Čo sa na začiatku javilo byť nudným piatkovým popoludním, skončilo vytvorením a postavením jedného z najneobyčajnejších monumentov na svete, vytvoreného za najneobyčajnejších okolností. Joe Fendley, prezident spoločnosti Elbert Granite Finishing Company, Inc. v Elbertone (Georgia) trávil piatkové popoludnie v júni 1979 tak, ako väčšinu piatkových popoludní. Študoval firemné správy, vo všeobecnosti pripravoval kanceláriu na piatkovú záverečnú pred víkendom. A vtedy to začalo. Do kancelárie vstúpil vkusne oblečený pán, ktorý povedal, že chce dať postaviť monument. Všetci naokolo pôsobili zaneprázdnene, preto sa Fendley rozhodol, že s cudzincom sa porozpráva sám. Vysvetlil mu, že spoločnosť monumenty nepredáva priamo verejnosti. Skôr na báze veľkoobchodu.

Muža v strednom veku to ale neodradilo. Identifikoval sa ako pán Robert C. Christian, povedal že chce vedieť cenu monumentu, ktorý by slúžil k zachovaniu ľudskej rasy. Začal rozprávať ako by mal vyzerať, čím podčiarkol netradičné uvedenie rozmerov v metrickej sústave. Fendley sa priznal, že jeho prvý dojem z cudzinca nebol najlepší, no keď ho počúval asi dvadsať minút, predstavujúc si masívne rozmery monumentu, ktorý chcel kúpiť a nechať postaviť, povedal si, že by ho mal brať vážne.

S týmto na mysli si Fendley začal robiť poznámky, keď si uvedomil, že cudzinec sa vyzná viac ako sa na začiatku zdalo a tiež to, že má vážny záujem. Po zhodnotení špecifikácií (povedal Fendley) zobral kalkulačku a metrickú prevodnú tabuľku, aby pre džentlmena pripravil odhad. Fendley ho tiež upozornil, že pôjde o odhad orientačný. Pána Christiana sa cena nedotkla ani ho neodradila. Fendley ďalej vysvetlil, že monument takejto magnitúdy ešte nikto v Elbertone nepožadoval, čo malo vysvetliť nepresnosť jeho odhadu, na rozdiel od bežných zvykov.

Christian počas krátkej návštevy v piatkové popoludnie vysvetlil, že zastupuje malú skupinu veriacich Američanov, ktorí žijú mimo Georgie, a ich želaním je jednoducho “zanechať odkaz budúcim generáciám.” Pred odchodom z kancelárie požiadal o referencie na lokálnu banku, ktoré mu Fendley poskytol.

Približne o 30 minút po odchode z firmy sa Christian objavil v kancelárii prezidenta banky Granite City Bank, Wyatta C. Martina. Potom, ako sa pánovi Martinovi predstavil rovnakým spôsobom ako Fendleymu, zopakoval príbeh o svojom poslaní a požiadavku o postavení monumentu. Povedal mu, že zastupuje skupinu ľudí, ktorí projekt plánovali viac ako dvadsať rokov a že každý z tejto skupiny verí v Boha a v krajinu. Povedal tiež, že členovia skupiny si želajú zostať v anonymite.

Christian povedal Martinovi, že jeho skutočné meno nie je Robert C. Christian a meno jednoducho zvolil z dôvodu jeho kresťanskej viery.

Skupina sa nazdáva, že anonymita nepoškodí monumentu ani jeho významu.

Povedal Christian.

Správa vyrytá v kameni bude pre celé ľudstvo. Nemá sektársky, nacionalistický a vonkoncom nie politický charakter. Kamene musia samé o sebe osloviť každého, kto si ich všimne. Mali by sa páčiť veriacim aj neveriacim a to vždy, a bez ohľadu na to odkiaľ sú.

Pokračoval.

 

Po vysvetlení dôvodov pre vznik kamenných dosiek a nápisov, ktoré mali byť vyryté, Christian požiadal Martina, aby sa pre projekt stal jeho finančným sprostredkovateľom, načo mu ten oznámil, že pseudo meno a finančný prísľub pre projekt tohto rozsahu nestačí. Podľa slov Martina, po zložení prísahy mlčanlivosti mu Christian povedal pravé meno a poskytol dostatok údajov na to, aby bol preverený osobne aj finančne skôr ako sa projekt začne.

Vtedy aj teraz, okrem skupiny sponzorov, Martin je jediným človekom, ktorý pozná skutočnú identitu záhadného pána Christiana. Po stretnutiach s Fendleym a Martinom na rozličných miestach, Christian opustil Elberton s prísľubom, že sa o pár dní vráti a dohodnú detaily, aby sa projekt mohol začať.

Počas nadchádzajúcich dní, Martin a Fendley diskutovali skúsenosť s pánom Christianom, no keď o ňom nebolo dlho počuť zhodli sa, že celý príbeh je najskôr jedným z praktických žartov. Fendley, ktorý je veľmi aktívnym členom “Shrine” klubu, vedel, že takéto vtipy sa občas dejú a neznáme osoby bývajú súčasťou. Práve sa chystal zaradiť incident do tejto kategórie, keď sa pán Christian opäť objavil. Priniesol model monumentu čo prv popísal, vyhotoveného z dreva…

(Krátené).

Naturálnym pokračovaním článku, by bolo uviesť v koľkých jazykoch je posolstvo prezentované a ktoré to sú. Spomenúť konkrétne rozmery a exaktne dodržané podmienky ohľadne stavby a orientácie kameňov vo vzťahu k svetovým stranám, Slnku a Polárnej hviezde. Veľká pozornosť bola venovaná výberu lokality vzhľadom na viditeľnosť, dostupnosť a prijateľnosť klimatických vplyvov. Jazyky neboli vybrané náhodne. V roku 1980, si vďaka ich vhodnej voľbe posolstvo dokázalo prečítať 3,1 z celkového počtu 3,2 miliardy obyvateľov planéty.

A predsa… zaujímavejšie ako technické údaje a kuriozity vyhotovenia, je odôvodnenie neobyčajnej stavby skupinou anonymných sponzorov.
 

Prvé pravidlo:

Udržujte počet obyvateľov pod hranicou 500 miliónov, v trvalej rovnováhe s prírodou
 

Extrakt z odôvodnenia:

 

V zmysle perpetuálnej rovnováhy s prírodou, je dnes takmer každá krajina preľudnená. Sme ako flotila preťažených záchranných člnov, plávajúcich v ústrety búrke. V USA neprimerane preťažujeme zdroje, ak chceme populáciu udržať v stave existujúcej prosperity. V roku 1980, kedy otvárame tento monument, najvážnejším svetovým problémom, je potreba riadiť počet obyvateľov. Krajiny ako Japonsko, Holandsko a Haiti sú najviac preľudnené, preto najviac ohrozené. Za týchto okolností, reprodukcia prestáva byť výlučne osobnou záležitosťou. Spoločnosť musí mať slovo a moc, regulovať takto vitálnu funkciu. Želania ľudských párov sú dôležité, ale nie zvrchované.

Žiadna osoba by nemala byť privedená na svet, ak nebola žiadaná, alebo potrebná. Žiadne dieťa by nemalo byť počaté z nedbalosti. Ak má mať život hodnotu, každé počatie musí byť súčasťou riadeného plánu dvoch rodičov, vedomých si zodpovedností voči dieťaťu a spoločnosti. Je extrémne dôležité, aby vlády jednotlivých národov okamžite zaviedli normy pre reguláciu populácie. Táto potreba je urgentná. Mala by mať prednosť pred riešením iných problémov, dokonca pred tými, čo súvisia s národnou bezpečnosťou. Kontrola populácie je globálny problém. Správanie jedného národa, má ďalekosiahle následky na druhý. Preľudnenie v podmienkach ničoty a ignorancie pôsobí neľudsky. Je to zlo, ktoré nemožno tolerovať.

 

Druhé pravidlo:

K reprodukcii pristupujte múdro, s ohľadom na zlepšovanie telesnej kondície a rozmanitosti
 

Extrakt z odôvodnenia:

 

Jednotlivci zomierajú, ale rasa žije ďalej. Každá generácia vytvára svojich nástupcov. Takýto proces nie je veselou – osobnou záležitosťou, ovplyvňuje rasu ako celok. Osoba ktorá premárni vlastnú substanciu ničí pozoruhodnú energiu, ktorej je správcom. Prínos nového života na svet, je jeden z najdôležitejších aktov, aký človek môže vykonať. Reprodukcia je zázrakom tvorivej moci. Malý zázrak, ktorému je predurčené manželstvo, ako najsvätejšia sviatosť.

Znižovať manželský zväzok, degradovať akt kreácie pornografiou, oddávaním sa promiskuite za účelom uspokojenia živočíšneho apetítu, znižuje význam života do zvieracej úrovne. Vytvoriť potomstvo a neprijať zodpovednosť rodičovstva, je forma egoizmu a absurdity. Pretože biológovia klasifikujú človeka ako zviera, niektorí sa nazdávajú, že sa tak môžu správať. Drogy, alkohol a sebecké hýrenie má negatívny dopad na nenarodené deti. Deti nesmú doplácať na nedostatky svojich rodičov. Reprodukciu je ťažko regulovať zákonom, preto by mal byť sformulovaný vyšší poriadok.

 

Tretie pravidlo:

Zjednoťte ľudstvo novým, živým jazykom
 

Extrakt z odôvodnenia:

Kontinenty ľudí rozdeľujú tak ako ich národnosti, jazyk je však ešte väčšou bariérou v medzinárodnom porozumení. Aby boli myšlienky zrozumiteľné, musia prejsť spektrom rôznych slovníkov a abecied. Vďaka lepším možnostiam komunikovať, národy sú bližšie k sebe a jazyková bariéra je čoraz väčší problém. Problém treba adresovať. Mala by byť vynaložená snaha vedúca ku kreatívnemu výsledku. Nový, pre všetky krajiny akceptovateľný jazyk by zabezpečil celosvetové porozumenie. Obyvatelia Zeme by medzi sebou mohli komunikovať – Európan s Ázijcom, Afričan s Američanom.Tak ako ľudí zblížili možnosti dopravy, tak by nový jazyk zblížil ich myšlienky. Žiadna krajina by sa nemusela vzdať svojho jazyka.

Všetky národy by si mohli zachovať svoju kultúru a rozvíjať jazyk, ktorý im je vlastný. Nový jazyk by slúžil k promócii medzinárodného porozumenia. Vznik nového jazyka vyžaduje množstvo úvah. Niektoré jazyky ako napríklad Ruština, sú priveľmi flektované. Na druhej strane, angličtina je komparatívne jednoduchá. Po úpravách, by sa mohla stať použiteľným nástrojom. Možno sú aj iné alternatívy.

(Krátené).

 

Realita monumentu viedla rôznych ľudí k rôznym úvahám. Vdova po Johnovi Lenonovi údajne ocenila posolstvo, ako výzvu k racionálnemu mysleniu. Oponenti Yoko Ono dospeli k názoru, že ide o desatoro Antikrista. V roku 2008, Alex Jones uviedol, že za monumentom stojí rosekruciánske tajné spoločenstvo. J. Ventura prvé pravidlo posolstva spomína v epizóde populárneho televízneho cyklu.

 

Z desiatich pravidiel sme prešli tri, aj keď zvyšných sedem sľubuje viac ako len literárnu drámu. Ak príbeh zaujal, no zdá sa nedokončený, odpoveďou je trochu vlastnej snahy. Najväčšiu radosť prináša ovocie vlastnej práce.


Zdroje:

Georgia Guidestones;
Wired – Science & Discoveries;
W. A. Kelly, Marec 1981;
B. Bridges;
ElbertonGraniteFinishing

http://www.voxvictims.com

 

Klíčová slova: zednáři  | světovláda  | NWO  | ilumináti
3751 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Celonárodní karanténa je cestou do pekel. Apelujme i v této pozdní hodině na politiky, aby okamžitě otevřeli školy, obchody i restauraceKoronavirus jako chřipka, neomarxismus jako mor

euPortal.cz

Virus totálního blbství: USA se zničí samy. Učit se budete jen o islámu a černoších. Pryč s hnusnou evropskou rasistickou klasikou! Na sever Čech přichází stále více Romů ze Slovenska. Za stěhováním jsou hlavně výrazně vyšší sociální dávky a pro muže dostupná práce načerno

Eurabia.cz

Byla to ministryně za KDU-ČSL, kdo zrušil českou civilní obranu a proto jsme dnes bez ochranyKorona: Došlo na imigranstké čtvrti. "Tyranie menšiny"! Povolat armádu !

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Podpora migrace na západě Evropy kvůli zjevné neochotě migrantů podrobit se omezením, zkomplikuje průběh epidemie. Co se stane, až následná hospodářská krize omezí jejich sociální podporu...Přežije EU pandemii?

ParlamentniListy.cz

Politickým neziskovkám už ani korunu! Padla výzva premiérovi. A je zde otevřený dopisSlavný Čech udeřil: Karanténa? Teď můžete pozorovat, kdo je kokot. Největší bojovníci za něčí práva a za menšiny řvou, že nemůžou chodit ven!
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny