„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Studie 911 (32) Všechno je jednou poprvé (33) Psychologie provedení útoku na WTC (34) Chytří inženýři v akci

Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 16.12.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Kapitola 32: Všechno je jednou podruhé

 

Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze tři výškové budovy na světě s ocelovou či ocel-betonovou konstrukcí zkolabovaly totálně vlivem ohně a dalšího poškození. – Byly to budovy WTC 1, WTC 2 a WTC 7.

 

Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze u tří z těchto budov mnoho stovek svědků, mezi nimi i policisté, hasiči a agenti FBI, shodně vypovědělo, že před kolapsy nebo během nich slyšeli či viděli exploze, některé mohutné či podivné, z nichž mnohé zněly jako výbuchy bomb. – Bylo to u budov WTC 1, WTC 2 a WTC 7.

 

Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze tři z nich zkolabovaly přesně jako při řízené demolici se všemi jejími charakteristikami, což potvrdili mnozí experti na řízené demolice a výbušniny, jako např. Danny Jowenko, Tom Sulivan, Mike Tyler, Steve Luce, Van Romero, Mark Loizeaux, aj., a další stavební inženýři, statici a fyzici, jako např. David Chandler, Daniel Barnum, Steven Jones, Robert Bowman, Richard Gage, aj. – Byly to budovy WTC 1, WTC 2 a WTC 7.

 

Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov vlivem ohně a případně dalšího poškození. Ovšem pouze u tří z těchto budov byla v jejich troskách po 6-8 týdnech od jejich kolapsu nalezena jezera roztavené oceli, která se v troskách přelévala jako láva v sopce. – Bylo to u budov WTC 1, WTC 2 a WTC 7.

 

Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov vlivem ohně a případně dalšího poškození. Ovšem pouze u tří z těchto budov trvaly ohně v troskách až 99 dní. – Bylo to u budov WTC 1, WTC 2 a WTC 7.

 

Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze u tří budov došlo při jejich kolapsu v podstatě k porušení fyzikálních zákonů, kupř. 3. Newtonova zákona, což potvrdili mnozí odborníci, jako např. Ing. Doc. Ivan Němec, Martina Juráňová, Steven Jones, Richard Gage, aj. – Bylo to u budov WTC 1, WTC 2 a WTC 7.

 

Na světě různým způsobem zkolabovalo bezpočet různých budov z různých příčin (oheň, náraz letadla, narušená statika, výbuch plynu, atd.). Ovšem pouze u dvou z těchto budov byla při jejich kolapsu většina stavebního materiálu rozmetána stovky metrů a rozprášena kilometry do okolí. – Bylo to u budov WTC 1 a WTC 2.

 

Tedy co bychom si o tom měli myslet? Přesto se lze setkat s reakcemi, že “všechno je jednou poprvé“.

 

Že všechno je jednou poprvé? A hned třikrát, v jeden a tentýž den, na jednom a tomtéž místě? Navíc u budov, které byly význačnými symboly a politicky a ekonomicky důležité? No zřejmě od 11. září 2001 musíme při kolapsech budov počítat s porušením fyzikálních zákonů.

 

Rozumný člověk, obzvláště křesťan, může věřit, dejme tomu, na zázraky, ale ne na nepravděpodobné, natož na fyzikálně nemožné, nebo na nějaké mnohonásobné podivuhodné náhody a shody okolností, kterých by v případě pravdivosti oficiální verze celé události 11. září musel být opravdu bezpočet.

 

Někdo by mohl namítnout, že je nesmyslné, aby vlády a média oficiálně veřejně šířily verzi, která by podmiňovala matematicky vysoce nepravděpodobné a fyzikálně nemožné jevy. Tak si připomeňme, že již v druhé polovině 19. století Louis Pasteur objevil zákon biogeneze, kterým v podstatě prokázal, že život může vzniknout jen ze živého, tedy život nemůže vzniknout z mrtvé hmoty. I další jiné přírodní zákonitosti (genetika, entropie, atd.) možnost náhodného evolučního vzniku života vylučují. Přesto většina vědců, médií a vlád šíří teorii, že život se vyvinul náhodnou evolucí, při které mrtvá hmota za pomoci vodičky, teploučka a zářeníčka sama ožila. A mnoho lidí tomu bezmezně věří. Tedy tak, jako mnozí lidé věří matematicky vysoce nepravděpodobnému a fyzikálně nemožnému náhodnému evolučnímu vzniku života, než aby si připustili existenci Boha a jeho stvořitelský akt, tak obdobně mnozí lidé věří matematicky vysoce nepravděpodobné a fyzikálně nemožné oficiální verzi události 11. září 2001, než by si připustili možnost rozsáhlého konspiračního spiknutí různých mocenských skupin. A zrovna tak, jako jsou odpůrci náhodného evolučního vzniku života považováni za hlupáky, kreacionističtí vědci ztrácejí granty, bývají vyhazováni ze zaměstnání a bývá jim znemožňováno veřejné publikování, tak stejně tak jsou za hlupáky považováni odpůrci oficiální verze 11. září, je jim znemožňováno veřejně vystupovat a vypovídat, bývají vyhazováni ze zaměstnání a nebo jsou různými způsoby perzekuování, pronásledováni či dokonce likvidováni.

 

Kapitola 33: Psychologie provedení útoku na WTC

 

Jistý mladý člověk dne 11. září 2001 zapnul televizor právě v okamžiku, kdy v přenosu jedna z věží WTC začala kolabovat. Jeho první spontánní reakce byla, že se bezpochyby jedná o řízený odstřel, dokonce byl i nadšený a divil se, proč Američané tuto věž strhávají. Pak proběhla zpráva, že do obou věží narazila letadla, a že se jedná o teroristický útok. To ho zarazilo, vystrašilo, začal o své prvotní reakci na kolaps věže pochybovat, a nakonec víceméně uvěřil oficiální zprávě. Ale dnes je hluboce přesvědčen, že jeho prvotní spontánní intuitivní reakce, že se jednalo o řízený odstřel, a to u obou věží, byla správná. Je to v podstatě díky tomu, že při prvotní reakci na kolaps jedné z věží WTC nebyl ovlivněn tím, co před kolapsy věží předcházelo, tudíž reagoval přirozeně, spontánně a nepředpojatě. Proto je také dost možné, že spousta lidí nevěří možnosti řízených odstřelů věží, neboť jejich uvažování je ovlivněno tím, co u věží předcházelo, tedy náraz letadel a následný oheň, a pak také tím, co bezprostředně následovalo, tedy velká mediální kampaň o teroristickém útoku.

 

V možnost řízeného odstřelu věží WTC mnoho lidí nevěří také paradoxně proto, že byl proveden za bílého dne v podstatě skoro celému světu na očích. Tudíž určitých zcela zřejmých jevů, typicky charakterizující řízené demolice, si při kolapsu věží mnoho lidí nevšimlo, dívali se na to, ale přesto to neviděli, a možnost řízené demolice si mnohdy nechtějí připustit, neboť se jim to zdá nemožné. Naopak, kdyby byl útok na věže a jejich odstřel, tedy pokud by to bylo možné, proveden v noci, beze svědků a bez pořízení videozáznamů, a následující den by byla jen podána veřejnosti falešná oficiální zpráva o teroristickém útoku na věže a jejich kolapsu v důsledku nárazu letadel a ohně, nezpůsobilo by to u veřejnosti tak silný děsivý psychologický účinek, neboť pokud takovouto hrůzu lidé uvidí na vlastní oči, vyděsí je to více, než když o tom jen uslyší, ale zároveň by to s největší pravděpodobností vzbudilo mnohem větší podezření, že se jednalo o podvod, neboť co se děje potajmu pod rouškou noci je zpravidla více podezřelé, než to, co se děje za bílého dne, nebo-li má-li být před lidmi něco skryto, je nejlepší postavit jim to na oči.

 

Jde o psychologické působení na veřejnost a manipulaci s jejím míněním. Konspiračním spiklencům se útokem na věže WTC a jejich odstřelem za bílého dne podařilo zblbnout a vyděsit v podstatě celý svět, jednalo se tedy nejspíše o útok a konspirační spiknutí proti celému světu, možná konspirační spiklenci měli a mají s celým světem své tajné zločinecké plány.

 

Kapitola 34: Chytří inženýři v praxi

 

Údajní teroristé, kteří měli spáchat útok 11. září, byli označeni jako chytří inženýři, kteří přesně věděli, co dělají, avšak když se více zamyslíme nad celou událostí, zjistíme, že pokud opravdu za tímto útokem stáli islámští teroristé, pak by se svým provedením jednalo o na hlavu postavené teroristické akce.

 

Motivem teroristů k provedení tohoto útoku mohla být samozřejmě pouhá nenávist vůči západnímu světu, konkrétně Americe, avšak u tak kolosálního útoku muselo být teroristům jasné, že poštvou proti sobě největší velmoc světa i s jejími spojenci a tím tak možná velkou část muslimského světa a své teroristické sítě uvrhnou do zkázy.

 

Ale dejme tomu. Ovšem teroristům většinou jde o to, zabít co nejvíce lidí a napáchat co nejvíce škody. Pro tento účel si mohli vybrat jiné cíle, kupříkladu jadernou elektrárnu v blízkosti New Yorku, nebo také mohli větší množství nějakého jedu nalít do vody ve vodárnách pro pitnou vodu, atd. Těmito v zásadě jednoduššími způsoby by mohli usmrtit jistě mnohem více lidí, než útokem na věže WTC a Pentagon. Pokud by chtěli zaútočit na nějakou vládní budovu, aby tak dali najevo nenávist vůči americké vládě, tak mohli zaútočit na jistou budovu nedaleko New Yorku, kde se právě 11. září 2001 konala konference za účasti velké spousty členů americké vlády. Zkrátka mohli si vybrat mnoho jiných cílů pro své útoky, kterými by dosáhli mnohem větších škod a ztrát na životech Američanů.

 

Ale dejme tomu, že chtěli zaútočit na věže WTC, protože to byly budovy, které symbolizovaly Ameriku. Pak je ale divné, proč s letadly narazili do věží tak vysoko. Pro účel zabít co nejvíce lidí a napáchat co nejvíce škod by bylo lepší narazit s letadly do věží co nejníže, což bylo možné, neboť od západu nebyly věže WTC téměř kryty vysokými budovami

(viz – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LOC_Lower_Manhattan_New_York_City_World_Trade_Center_August_2001.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_trade_center_new_york_city_from_hudson_august_26_2000.jpg, http://richard-seaman.com/Wallpaper/USA/Cities/NewYork/LowerManhattanFromNj.jpg).

 

Teroristé mohli věže nabourat klidně o 150-200 metrů níže, tím by v budově od místa nárazu až po střechu uvěznili více lidí, a na místo nárazu by byl obrovský tlak vysokého vršku budovy. Kdyby v důsledku toho měly budovy spadnout, tak by s největší pravděpodobností přepadly na stranu a mohly by tak s sebou strhnout ještě i jiné domy, což by způsobilo mnohem větší ztráty na životech a rozsáhlejší škody na majetku. I když samozřejmě budovy byly postavené tak, aby vydržely náraz Boeingu do kteréhokoliv místa, ale pro teroristy by bylo přece logické takto uvažovat.

 

Obdobně je tomu u Pentagonu. Teroristé mohli s letadlem narazit do vyšších pater nebo do střechy, čímž by dosáhli větší škody na majetku a ztráty na životech. Takovýto útok by byl také snadnější a technicky proveditelný, oproti útoku, který měl být údajně teroristy ve skutečnosti proveden.

 

Na následujících internetových stránkách jsou zachyceny trasy unesených letadel z 11. září 2001.

Let č. 11 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AA11_path.svg, let č. 175 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UA175_path.svg, let č. 77 – http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flightpath-AA77.gif, let č. 93 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UA93_path.svg. Z tras letadel je jasné, že únosci s letadly zbytečně bloumali nad USA. Logické by bylo, že po zmocnění se letadel, které bylo provedeno nedlouho po jejich startu, by teroristé s nimi letěli nejkratší možnou cestou ke svým cílům, protože jakýmkoliv zdržením ve vzduchu by riskovali, že je dostihnou stíhačky a sestřelí.

 

Na základě těchto skutečností se tyto údajné teroristické útoky jeví být celým svým provedením velmi podivné, nelogické a podezřelé. To opět signalizuje, že tyto útoky neprovedli žádní teroristé, ale někdo jiný, kdo měl kupř. zájem na zničení účetního oddělení v budově Pentagonu a tím důkazů o ztrátě 2.3 bilionu dolarů, a zájem na kompletní destrukci věží WTC, která šla skrytě a úspěšně provést řízenou demolicí s největší pravděpodobností jen tehdy, pokud by se s odstřelem začalo ve vyšších patrech, a nikoliv níže, jinak by hrozilo překlopení věží na stranu. Jelikož jako kamufláž odstřelu věží WTC bylo použito nárazu letadel, a s odstřelem bylo nutno začít zhruba v místech nárazu, pak letadla musela narazit do vyšších pater.

 

Tedy ti, co provedli tyto útoky, uvažovali jinak, než jak by uvažovali běžní teroristé, neboť měli své určité důvody, tajné plány a cíle.

 

pokračování příště

Klíčová slova: USA  | zednáři  | světovláda  | tajné služby  | terorismus  | 11/9  | válka  | ilumináti
4795 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny