„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Jean-Marie Le Pen: Európska únia je zvieracou kazajkou, akýmsi väzením národov, kolóniou globalizmu

Autor: Sergej Chelemendik | Publikováno: 9.12.2013 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

Je dobré, ak národ má svojho obľúbeného a uznávaného hrdinu. Ešte lepšie je, ak tento národný hrdina žije, prekvitá a hovorí na plné hrdlo – vždy ho budú počuť, nech by sa všemožne snažili umlčať jeho hlas neprajníci alebo nepriatelia.

Jean-Marie Le Pen prakticky neposkytuje rozhovory, no našťastie, toto pravidlo má svoje výnimky. Dňa 21. septembra 2013 som mal tú česť byť pozvaný na priateľskú večeru k Jeanovi-Marie Le Penovi. Debatovali sme dlho, Jean-Marie hovoril to, čo hovorí celý svoj dlhý politický život, hovorí ako prorok: Francúzsko bude žiť, pokým žije francúzsky národ, ale prežitie národa je ohrozené.

Vtedy vznikla myšlienka na tento rozhovor.

Jean-Marie Le Pen napriek svojim  úctyhodným  85 rokom, hovoril živo, vášnivo a presvedčivo, hovoril o osude svojho národa, ktorý miluje a ktorému celý život slúži – ako politik, tribún, filozof -, ktorému razí cestu do budúcnosti, pretože, ako odznelo v rozhovore, „život sa vždy začína zajtra“.

Veľa sme sa hovorili o Európe a Rusku a na konci rozhovoru Jean-Marie Le Pen povedal, že by sa rád stretol s Vladimirom Putinom, čím ma trochu zaskočil. Odpovedal som mu, že s programom ruského prezidenta nemám nič spoločné, a teda nemôžem ovplyvniť možnosť tohto stretnutia, ale teraz pri príprave rozhovoru som sa nad niečím zamyslel.

Skutočných hrdinov svojich národov, takto uznávaných a chápaných za života, je v tomto svete naozaj málo. Sú to ojedinelci z miliardy žijúcich ľudí a ako všetci živí, ani oni nie sú nesmrteľní. Stretnutia takýchto ľudí nie sú časté, ale tvoria dejiny, dávajú nový impulz rozvoju národov.

Osudy Francúzska a Ruska sa vzájomne úzko prelínajú historicky, duchovne a mysticky. Vyjadrujúc Jean-Marie Le Penovi úprimné poďakovanie za rozhovor, dovolím si vyjadriť nádej, že to toto stretnutie sa môže uskutočniť. Nie preto, že Národný front začína vyhrávať voľby, ale preto, že taká je logika dejín.

Sergej Chelemendik:

Pán Le Pen, pre mnohých ľudí ste živou legendou, priam posledným hrdinom francúzskeho národa, súdiac podľa názoru niektorých. Počas mnohých desaťročí francúzske a západné médiá vytvorili obraz Jeana-Marie Le Pena ako lídra tzv. ultrapravice, ultranacionalistov. Úspešne prežijúc
roky ohovárania, ako vysvetlíte fakt, že Národný front sa v súčasnosti  zmenil na hlavnú politickú stranu vo Francúzsku?

Jean-Marie Le Pen:

Národný front vedie svoj boj vytrvalo už štyridsať rokov, prekonávajúc všetky ťažkosti a prekážky, jeden proti všetkým. Teraz sa však verejná mienka Francúzska pod vplyvom takých faktorov ako je hromadná imigrácia, absentujúci pocit bezpečnosti  v uliciach, nezamestnanosť, silnejúci daňový tlak a euroglobalizmus zjavne naklonila  na stranu našich názorov.

S.Ch.:

Všetci sme si zvykli vidieť v živote rôzne stupne dobra a zla. Čo je dobré a čo zlé, z hľadiska geopolitiky? Dá sa na  možnú globálnu vojnu o prežitie, vojnu všetkých proti všetkým, nazerať ako  na absolútne zlo?

J-M.LP:

Každá krajina pozerá na svet zo svojho hľadiska. Ak sa národná nezávislosť, osobná sloboda a zodpovednosť  javia ako nespochybniteľné blaho, potom vojna, ak nie je obranná, je určite peklom a nešťastím.

S.Ch.:

Veríte v spravodlivosť ako vo všeobecný princíp ľudskej existencie? Známy škótsky básnik Rubert Burns povedal: „Budúce roky dokážu, že človek je dobrý – dobrý v svojej podstate!“ Myslíte, že sa to splnilo?

J-M.LP: 

Samozrejme, že nie! Hoci všetci sa musíme o to snažiť. Spravodlivosť má kľúčový význam v osobných a politických vzťahoch. Rovnako ako Jean-Jacques Rousseau, aj Burns si myslel, že človek sa rodí dobrý. Mýlili sa. Keď sa človek narodí, nie je ani dobrý ani zlý. Výchova ho musí naučiť pravidlám života v spoločnosti, čo zabezpečí maximálne možný mier a harmóniu.

S.Ch.: 

Aký je súčasný stav národnej idey a národného cítenia francúzskeho národa? Má Francúzsko vôbec vôľu  zachovať si podobu  suverénneho štátu?

J-M.LP:

Štát ako taký globalisti považujú za svojho nepriateľa číslo jeden a za „zátku, ktorú treba vytrhnúť“ Ale práve štát v časoch nešťastí a pohrôm sa ukazuje najlepším prostriedkom na obranu slobody, bezpečnosti,  prosperity, kutúry a jazyka národa,  jeho národnej tváre. V hĺbke národnej duše, náš národný štát ešte stále žije, ale je potrebné obnoviť ho, znovu ho urobiť suverénnym a prosperujúcim, inak nastúpi jeho úpadok. Táto požiadavka návratu k suverenite, sa skôr či neskôr stane všeobecnou.

S.Ch.:

Jednu tretinu francúzskych obyvateľov tvoria imigtranti v prvej alebo druhej generácii. Je to obrovský počet. Môžu sa títo „noví Francúzi“ v blízkej budúcnosti  stať súčasťou francúzskeho národa? Ak nie, aké dôsledky to bude mať pre Francúzsko v budúcnosti?

J-M.LP: 

Migračný vpád, ktorý Francúzsko  prežíva už štyridsať rokov, sa deje so zjavným prispením jeho vlastných „elít“; nepochybne je najvážnejšou skúškou v jeho dejinách a nesie v sebe najväčšie nebezpečenstvo pre jeho ďalší osud.

Zviazané, priam paralyzované dohodami Európkej únie, zdá sa, že Francúzsko je odsúdené zmiznúť, v tejto  povodni. Francúzsko musí zastaviť tento smrteľný úpadok, znovu nadobudnúť svoju suverenitu, pokým nie je príliš neskoro. Veď do Francúzska sa snažia dostať imigranti zo všetkých kontinentov, vďaka nášmu samovražednému komplexu, podľa ktorého sa k cudzincom u nás správajú lepšie, než k vlastným obyvateľom: prednosť, ktorá sa preukáže spoluobčanovi je u nás trestná!

Zvonku je táto imigrácia ako Proteus,veľmi rozmanitá: Európania, Afričania, Aziati, Juhoameričania, pritom je očividné, že väčšinu tvoria moslimovia. Masovosť totho prílevu (za posledných štyridsať rokov sem prišlo 15 až 20 miliónov ľudí) jej neumožnila úplnú asimiláciu a viedla k objaveniu sa
ozajstných cudzích enkláv na našom území. Máme do činenia so smrteľnou hrozbou – pre realizáciu hromadného naturalizovania (750-tisíc ľudí počas Sarkozyho päťročnice ), a tiež preto, že u nás platí jeden  z princípov získania občianstva v dôsledku narodenia; to znamená, že dieťa sa stáva občanom štátu, na území ktorého sa narodilo, nezávisle od občianstva jeho rodičov a tak sa
vlastne „naturalizuje“ celé potomstvo týchto imigrantov.

S.Ch.:

Multikulturalizmus, ktorý sa takmer stal svojím spôsobom novou oficiálnou ideológiou, zdá sa, že je mŕtvy. Má Európa byť Európou národov?

J-M.LP:

Európa sa stane Európou národov a Európska únia sa bude musieť rozpustiť. Európska únia je zvieracou kazajkou, akýmsi väzením národov, kolóniou globalizmu. Rovnako aj súčasná isalmizácia Európy je súčasťou amerického geopolitického projektu.

S.Ch.:

Myslíte si, že Európanov nutne vystriedajú imigranti z iných častí sveta?

J-M.LP: 

Veľké sťahovanie už nastalo a dokonca sa urýchľuje – pre nízku pôronosť v Európe a emigráciu našich mladých elít.

S.Ch.:

Vaša dcéra Marine Le Penová vyhlásila, že EÚ zopakuje osud ZSSR, ale na ruinách ZSSR sa objavilo nové silné Rusko a nový Eurázijský zväz sa postupne stáva realitou. Čo môže vzniknúť na ruinách EÚ?

 J-M.LP: 

To, čo musíme vybudovať, aby sme prežili, nazývam Nordický blok národov, ktorý zaberá sever nášho kontinetu – od Brestu po Vladivostok, priamo po osi Paríž- Berlín-Moskva.
 
S.Ch.:

Viac než 6 miliónov ľudí hlasovalo v posledných voľbách za vás. Napriek tomu, celé desaťročia títo ľudia boli zbavení práva mať svojich predstaviteľov v parlamente. Čím si vysvetľujete takéto škandálne popieranie princípov demokracie?

 J-M.LP:

„Systém“ žije iba vďaka zachovaniu terajšieho volebného mechanizmu – majoritného hlasovania  v vdvoch kolách, ktorý efektívne blokuje všetky nové sily. Pod tlakom spoločnosti však bude táto blokáda odstránená. Proporcionálne hlasovanie, používané počas volieb do Europarlamentu, ukáže skutočný pomer síl v roku 2014. Dovtedy však pravicovo-ľavicová mafia (gaullisti spolu so socialistami) vyskúšajú všetky možnosti pre to, aby sa vyhli tejto katastrofe.

S.Ch.:

Mnohé prieskumy predpovedajú, že v budúcich voľbách vo Francúzsku Národný front porazí všetkých. Je to pravda? Nemôžu strany establishmentu sabotovať takéto víťazstvo?

J-M.LP:

Prieskumy sú sľuby, ale voľby sú realita. Pravica, aj ľavica sa pokúsia využiť všetky prostriedky, aby sa vyhli porážke (lož, ideologická intoxikácia, právne a politické manévre).

S.Ch.:

Myslíte si, že voľby do Európskeho parlamentu v máji 2014 ovplyvnia budúcnosť Európy? Veľa rokov ste boli skeptický a kritický člen Európskeho parlamentu. Môžete uvažovať o otázke vytvorenia vlasteneckého bloku okolo NF v novom zvolenom období, s cieľom reformovať a preorientovať politiku, ktorú uskutočňuje jeho terajšia zostava parlamentu?

J-M.LP: 

Áno, minimálne Marine Le Penová robí kroky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa v Európskom parlamente vytvoril blok euroskeptikov, ktorých činnosť môže byť rozhodujúcim faktorom.

S.Ch.:

V globálnom kontexte, ako by ste charakterizovali politiku súčasného vedenia EÚ; politiku súčasného vedenia USA; politiku súčasného vedenia Ruska?

J-M.LP:

Blúdiac v pokusoch dosiahnuť svoje globalistické ciele, USA uskutočňujú kurz islamizácie sveta. Pre nich je to viac než iba vojenský nástroj. Rusko sa dostáva z chaosu, ktorý zapríčinilo sedemdesiat rokov komunizmu, deštruktívnych a zločineckých. Vladimir Putin si zaslúži, aby sa mu v tom pomáhlo.

 S.Ch.:

Ako by ste opísali  miesto a úlohu nových členov EÚ, tzv. postkomunistických štátov strednej a východnej Európy? Môžu nejako napomôcť tomu, aby sa EÚ dodala nejaká užitočná a konštruktívna politická orientácia?

J-M.LP: 

Situácia v krajinách východnej Európy je všeobecne podmienená politikou USA, uskutočňovanou prostredníctvom NATO, ale v súčasnosti sú tam ohniská národného, nacionálneho odporu.
 

S.Ch.:

Aký je váš názor na ruského prezidenta Vladimira Putina? Aké budú podľa vás budúce vzťahy medzi Ruskom a Európou?

 J-M.LP:

Vladimir Putin dal svojmu národu nádej a snaží sa Rusku vrátiť jeho zákonné miesto v spoločenstve  národov. Západná Európa a Rusko dnes zdieľajú spoločné riziká a spoločné nádeje, teda majú všetko, čo je potrebné pre budovanie spoločného osudu. Rusko s jeho geopolitickým priestorom Sibíri je pre nás potrebný partner.

S.Ch.: 

Rusko a Čína predstavujú novú geopolitickú silu – eurázijskú. Čo to znamená z hľadiska národných záujmov Francúzska?

 J-M.LP: 

Rusko je susedom komunisticko-kapitalistickej Číny. Jeho príklad môže Rusko mierne ovplyvniť, ale hlboko vnútri má Rusko bližšie k európskym krajinám, s nimi je solidárne.

S.Ch.:

Čitatelia informačno-analytického portálu www.chelemendik.sk  sa stotožňujú s mnohými vašimi  myšlienkami a želajú vám veľa úspechov. Cítia sa teraz stratení a sklamaní fatamorgánou  zvanou „nový prosperujúci a demokratický život v EÚ“. Stále sú veľmi chudobní  a ich situácia sa zhoršuje.
Euroskepticizmus sa čoraz viac upevňuje, čo im môžete povedať?
  
J-M.LP:  

Povedal by som, že „život sa vždy začína zajtra“;  že ak znovu získajú tradičné hodnoty také ako sú vlasť, rodina, práca, spravodlivosť, sloboda, opäť získajú aj nádej.

S.Ch.:

Obyvatelia  Ruska, Číny, celej Ázii, Afriky a Latinskej Ameriky – drvivá väčšina ľudstva – boli hlboko otrasení systematickými prejavmi antirodinnej politiky určitých síl v USA a Európe, ktorým sa okrem iného podarilo uzákoniť homosexuálne „manželstvá“ , bez toho, aby sa ľudí spýtali, či s tým súhlasia. Je Národný front stúpencom priameho celonárodného referenda v tejto otázke?

 J-M.LP: 

Pamätám si na to, ako na námestí Svätého Petra, obracajúc sa na nás, členov parlamentnej skupiny európskej pravice, pápež Ján Pavol II. hovoril: „Musíme bojovať proti úpadku Európy“. Túto vetu zopakoval dosť rázne.

 S.Ch.:

Všetky vlády a všetky národy sveta, aj samotní občania Spojených štátov amerických, boli šokovaní a veľmi rozhorčený škandálom, ktorý súvisel s globálnym odpočúvaním zo strany Agentúry pre národnú bezpečnostť USA. Čo sa podľa vás dá robiť s takýmito zneužívaniami?

 J-M.LP: 

Takmer všetky európske veľmoci sa dnes podriaďuju Spojeným štátom a môžu iba (jemne) protestovať proti zneužívaniu technologickej a vojenskej prevahy.

 S.Ch.:

Tento rozhovor bude široko uverejňovaný v Rusku, kde ste tiež dobre známy. Čo by ste odkázali špeciálne rusky hovoriacemu publiku?

 J-M.LP:

Som hrdý na bratské priateľstvo s vaším veľkým umelcom Iľjom Glazunovom. Pre nás je symbolom lásky a priateľstva medzi našimi národmi. Mám však aj priateľov v oblasti politiky, ako je Žirinovskij alebo Baburin, ktorí ma prijímali v Rusku, nedávno prijímali moju dcéru Marine a tiež moju vnučku Marion (poslankyňa Národného zhromaždenia Francúzska  - Marion Maréchal-
Le Pen, neter Marine Le Pen) v Štátnej dume. Ruská vláda však doposiaľ Národný front oficiálne neuznala. Dúfam, že toto uznanie príde už  čoskoro.

S.Ch.: 

Niektorí ukrajinskí politici sa zúfalo snažia dostať do EÚ. Ako vy vidíte tieto pokusy? Čo by ste poradili Ukrajine a Ukrajincom v tejto euroatlantickcej otázke?

 J-M.LP: 

Ak dovolíte,  ponechám bokom túto pálčivú otázku ukrajinskej vnútornej politiky, popri mojich sympatiách k ukrajinskému národu. Všeobecne povedané, navzájom rozchádzajúce sa snahy stúpencov a odporcov EÚ -  sa môžu  stretnúť v prípade formovania mnou navrhovaného Nordického bloku.

S.Ch.:

Ako vidíte úlohu Slovenska a slovanskich  národov v Európe? Posledná otázka je od jedného z našich čitateľov, ktorého zaujíma, podľa jeho názoru dôležitý probblém: Majú európske krajiny šancu zastaviť masovú imigráciu z Ázie a Afriky?

J-M.LP: 

Každý z národov Európy bude musieť  zohrať svoju osobitú úlohu v budovaní Nordickej (Severnej) budúcnosti – a teda aj slovanské národy Západnej Európy, ako sú Slováci alebo Srbi. Zastavenie  prílevu imigrácie do Európy je dnes otázkou života a smrti. Prvou povinnosťou človeka je žiť: preto Nech žije život! Vive La Vie!


 Album Le Penn

Album Le Penn

http://www.chelemendik.sk/

Klíčová slova: EU  | nacionalismus  | Rusko  | konzervatismus  | Francie
3931 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

O blbostech se jim to vyjednává a předvádí důležitost, natřásá se unijní peří, markýruje se horečná činnost. Ale když jde do tuhého, najednou objevíme jedinou věc, která fakt funguje: národní stát...Koronavirus jako chřipka, neomarxismus jako mor

euPortal.cz

Pandemie, bezdomovci, nelegální (či EU podivně legalizovaní) imigrantiKde je Člověk v tísni, když Evropu straší a v Evropě zabíjí koronavirus?

Eurabia.cz

Imigrant v Německu chystal teror biologickou bombouPřevážně muslimští imigranti ve Francií mohou být v klidu, ministr zakázal udělat cokoliv, co by jenaštvalo

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

ČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...Pomoc Ruska a nepomoc NATO a EU Itálii...

ParlamentniListy.cz

Po chlapsku. Hamáček přiznal chybu s rouškou, poslal peníze nemocnici. A u lidí to slaví úspěchŠmucler pochválil Prymulovu akci a má strach z italského scénáře. Tam zoufalí lidé bez peněz nemají co jíst
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny