„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Referendum jako převodová páka k opětovnému nastolení diktatury mediálního mainstremu

Autor: odjinud | Publikováno: 5.12.2013 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Pan president Miloš Zeman částečně osvobodil politiku od diktatury mediálního mainstremu. Nejprve si připomeňme, že media mají především informovat, nikoliv nastolovat témata. Naše media však neinformují, ale naopak spíše lžou a manipulují, především, ale tzv. nastolují témata. Slabí politici se mainstremu bojí a nechají se snadno vmanévrovat do jezdců, kteří dohánějí ujíždějící vlak, tedy vlak představující právě ona nastolovaná témata. Kým? Šídlem, Taberym, Bakalou, nebo přímo veliteli Bilderbergu? A je to opět mainstrem, který potom známkuje, toho kdo jde s hlavním proudem. Je to mainstrem, který má vždy a za všech okolností pravdu a je to mainstrem, který má monopol na určování témat. Má i monopol na odpověď na nastolovaná témata. Jestliže president Václav Havel jmenoval úřednickou vládu, byl mainstremem vykreslen jako politický genius, světový filozof, kterého nám závidí celá planeta. Pokud totéž udělá někdo jiný, je totéž porušení Ústavy. Mainstrem si tedy hraje na společenského soudce pravdy a dobra. Co se nehodilo a nehodí o tom mainstrem tzv. dynamicky mlčí.

Posledními tématy, kterými se mainstrem silně agresivně přihlásil a nastolil povinná společenská témata byla presidentská volba, boj proti korupci a pochopitelně nutnost projevovat lásku k cikánům a podporovat jejich inkluzi do základních škol. Rozeberme stručně jednotlivá témata. Tak především je třeba připomenout, že přímou volbu presidenta nikdo nechtěl,ale po trvalé systematické mediální kampani se nechali politici tiskem doslova „unavit”, až se přímá volba presidenta prohlasovala. Plánem mainstremu bylo ovšem uskutečnit barevnou revoluci,reinkarnovat Václava Havla a za jeho nástupce prohlásit Karla Schwarzenberka. Estetický kýč listopadového sametu. To se naštěstí nestalo a tak byl současný president Miloš Zeman označen za nepřítele demokracie,ač Ústavu vůbec neporušuje. To ale není překážka pro Karla Schwarzenberka, který spustil cestou tiché diplomacie v Evropě skrz kuloáry nechutnou pomlouvačnou a difamační kampaň proti svému sokovi z presidentského klání, až by neinformovaný člověk uvěřil lžím, že je Česká republika na okraji jakési diktatury... Mainstrem má ale velký problém. Většina národa, bez ohledu na levici a pravici oceňuje především odstranění Kalouska a tak se pan president, jakožto muž činu po tvarohovitém, slabém a věčně vystrašeném Nečasovi těší jisté popularitě i od svých nevoličů. S tím mainstrem nepočítal. Útok v podobě těžké kanonády se tedy odkládá na jindy... Pokud jde o boj proti korupci, jde o osvědčenou americkou subverzi na destabilizaci vlád kdekoliv na světě, byť je Amerika nejzkorumpovanější zemí na světě. Jenomže se stalo něco, co nebylo v plánu. President Zeman jmenoval premiéra úřednické vlády, který sestavil po dlouhé době naprosto normální vládu z naprosto normálních lidí, z nichž mnozí jsou skutečnými odborníky ve svém oboru. Jak se nyní ukazuje, problém byl a je především v rozloženém státu a nefungující státní správě. Populární ministr dopravy se dokonce v rozporu s „ nalajnovaným tématem“ odvážil prohlásit, že problémem dnešní doby je naprostá nekompetentnost řídících článků a některých úředníků, nefungující a rozložený stát a ztráty z toho jsou mnohem větší než z tzv. korupce. Drzost! Proč nebojuje proti korupci! Dokonce hovoří jiným jazykem. Nebojuje jako Sorrosův agent - bijec proti korupci v resortu dopravy, ale chce nastolit normální procedury řízení a standardy fungování státu, které vyloučí vykrádání veřejného rozpočtu.Tak jak se spravují veřejné úřady v civilizovaných zemích. Občané to pochopili, berou to, líbí se jim to, souhlasí s tím. Tedy, Rusnokova vláda se nenechala vmanévrovat presstituty do boje proti korupci, ale přesto čistí aktivně Augiášův chlév a její popularita, hlavně důvěryhodnost stoupá každý den napříč společenským spektrem.Ouha. Občané to chápou a rozumí tomu.Oni skutečně něco dělají a neposlouchají rady Respektu. To si už dovolili hodně…….Pokud jde o povinnou lásku k cikánům a inkluzi cikánů do normálních škol, sociální demokracie (ač nejsem její volič) naštěstí projevila soudnost a rozhodla, že zvláštní školy nebude zcela rušit, protože si uvědomuje, že sloučit cikány ze slovenských osad, kteří neviděli kartáček na zuby ani toaletní papír, s normálními dětmi, by na Ostravsku asi vyvolalo skutečné masové povstání majority, což je novodobé označení pro původní obyvatel Čech. Rusnokova vláda na rozdíl od Nečase, který si nechal diktovat mainstremem a neziskovým sektorem úkoly, konsoliduje situaci. V ohrožených lokacích posiluje policii, angažuje cikánské asistenty. Aspoň něco. Mainstrem nenávidí řešení problému. Mainstrem nechce problémy řešit, ale podněcovat k nenávisti a trvale řešit. Vyřešení problému totiž bere presstitutkám práci a omezuje palebnou sílu.

Nakonec je třeba připomenout, že pan president media naprosto ignoruje, což šéfredaktory, kteří musí plnit instrukce svých loutkovodičů naprosto irituje.Připomeňme,že z letmého sémantického rozboru některých článků Bakalovin (Hospodářských novin) jakožto vlajkové lodi „globálního správného názoru“ lze vysledovat skutečnou dýmající nenávist k panu presidentovi.Klíčový a pro český národ strategický kanál D-O-L je označován jako megalomanský a zbytečný, stále dokola, dnes a denně je zesměšňován. Dostavba Temelína je zbytečná.Klíčový Svaz průmyslu je dehonestován na oblíbený Zemanův spolek. Diktatura začína podle redaktorů Bakalovin na kolejích! Krátce poté co došlo k vymetení homosexuální klaky, která převedla na Bakalu výhodné zakázky v oblasti nákladní železniční dopravy k tíži státního přepravce. Bijci proti korupci z Bakalovin, kteří stupňovali společenskou hysterii s protikorupčním bojem, již přestali proti korupci jaksi bojovat.Všimli jste si vůbec toho toho? Proti korupci už nebojuje ani Eisen. Všimli jste si? Stát se začal chovat jako stát a obvinil amerického občana, manažera Tatrovky z korupčního jednáni a američané přestali mentorovat…. Cílem protikorupčních iniciativ totiž není vyřešení problému,ale permanentní nekonečné řešení…. Tím, že Rusnokova vláda začala čistit Augiášův chlév, problém začala řešit, vzala totiž naopak mainstremu téma. A to se nezapomíná…

Panu presidentovi se podařilo získat na svoji stranu i část svých nevoličů, kteří ho nevolili ani by ho nevolili, přesto s jeho kroky souhlasí. Zejména oceňují odstavení zemského škůdce Kalouska, který zdvojnásobil státní dluh, podvázal hospodářství a uměle vyvolal recesi. Proč o tom nikde není ani slovo?

Odpověď je stručná.České republice byl skrze Kalouska vnucen z Ameriky model typický pro rozvojové země, spočívající v přetočení hospodářství na pyramidové dluhopisové hospodaření s postupným přidušováním průmyslu. Taková země potom není schopna investovat do domácího hospodářství a dluh vytlouká dluhem. To je nejkratší cesta do Atén se všemi atributy. Myslím do dnešních Atén, ne těch starověkých. Stát s fungujícím robustním hospodářstvím založeným na reálné ekonomice se nedá jen tak lehce zničit. Jinými slovy, stát s ekonomikou tradičního typu, kde se zasévá, sklízí, pěstuje, zpracovává, vyrábí, produkují skutečné reálné statky je ideovým protivníkem a nepřítelem amerického konceptu, založeném na dovozu všeho možného z Asie, protože takový stát se nepotřebuje dynamicky zadlužovat a tím pádem nemusí financovat americký státní dluh skrze dluhopisy. Bingo.

Zemanův kurz je tedy návrat k tzv. reálnému hospodářství, ve kterém se investuje především do reálné ekonomiky a ne do dluhopisů. Proto jsou projekty jako D-O-L, dostavba Temelína a infrastrukturní projekty typu dostavba dálnic,vysokorychlostní železnice Praha-Mnichov, rychlodráha Praha-letiště Ruzyně tak důležité.Je to cesta k rozpohybování reálného hospodářství, které Kalousek systémově umrtvil. Je to útěk hrobníkovi z lopaty za minutu dvanáct. Mainstrem ztratil náboje a nyní může komentovat pouze počet vykouřených presidentových cigaret, počet vypitých skleniček vína, ale ztratil schopnost sílu politice vnucovat témata.

To se ale může změnit!

Jestliže se presidentovi podařilo získat většinu národa (kromě havlistů) na svoji stranu a současně odstavit media, měl by být zachován pokud možno co nejdéle stávající stav. Media mají nyní jedinou možnost jak zahájit válku proti 80% občanům České republiky a presidentovi Zemanovi. Tím nástrojem je všeobecné referendum.Pokud bude schválen zákon o všeobecném referendu v nejbližších měsících, tak můžeme očekávat smrtící palbu, která roztrhá na kusy jakoukoliv soudružnost uvnitř státu a národa. Bude to msta za sérii politických vítězství pana presidenta. Cílem je totiž zastavení přetočení hospodářství od šíleného nefunkčního neoliberálního modelu k hospodářství založeném na tvorbě reálných hodnot a statků. Havel nikdy nevzýval podnikatele Baťovského typu, protože mu to nedoporučovali jeho američtí loutkovodiči a mentoři……Tak tedy.Představme si, že je schválen zákon o všeobecném referendu. Dnes a denně budou vycházet články o nebezpečí jaderných elektráren, o zbytečnosti a nákladnosti projektu.V televizi, v rozhlase, v Respektu, v Bakalovinách, zkrátka všude. Týmy psychologů budou zpracovávat veřejné mínění a až bude nalomené, tak neziskový sektor ( ve skutečnosti američtí agenti) vyvolají referendum o dostavbě Temelína. Pro manažery firem, které budou zaúvěrované jako dodavatelé, to bude v případě záporného výsledku cesta přímo na ARO, pokud rovnou nedostanou infarkt. Ještě horší je, že s referendem o dostavbě Temelína lze vydírat vládu po dobu výstavby a vytvářet nesnesitelné investiční ovzduší.Na otravování politického ovzduší jsou Sorrosovi agenti skutečně dobře vycvičeni.Totéž platí o důležitém kanálu D-O-L. Obyvatelstvo bude masírované propagandou tak dlouho,dokud neuvěří, že je stavba zbytečná a že je to ve skutečnosti „korupční projekt“, jak určitě odhalí bijci z nějaké neziskovky. Bude prokopán kanál od Vídně na Moravu a šlus. Občané rozhodli. Zastavit. Lze vůbec pod hrozbou takového rizika spustit takové stamiliardové investice? Evropská komise bude taková rizika bezesporu zkoumat! A co když se začne vyhrožovat s referendem v okamžiku, kdy se podá žádost o dotaci k Evropské komisi? Dovoluji si odhadnout, že pokud bude někdo vyhrožovat s referendem, EK projekt nezačne projekt projednávat dříve, než bude schválen v referendu. A už tu jsou průtahy.Systémovým škůdcům nejde o nic jiného než škodit. Zastavení projektu D-O-L, nebo Temelína by totiž bylo sladkou mstou mediálního maisntremu za svoji porážku.Sociální demokracie by se měla zachovat státotvorně a uvědomit si, že bude jedinou tradiční stranou s dlouhou historii, na rozdíl od krátkodobých politických uskupení. Stavba kanálu D-O-L je skutečně stavbou století pro naše děti, vnuky a pravnuky a tento projekt by měl být nadřazen politikaření a hašteření. Pokud nebude přijat zákon o všeobecném referendu, nikdo nemá šanci Zemana s projektem D-O-L zastavit. V případě přijetí zákona o všeobecném referendu projekt D-O-L padá, protože požádat o dotaci k EK se musí v určitém časovém termínu a v případě vyhrožování s referendem se zkrátka nemůže stihnout požádat o termín financování. Jsem přesvědčen, že právě na kanálu D-O-L by se mainstrem pomstil nejen presidentovi Zemanovi, ale celému národu. Z tohoto důvodu je to právě sociální demokracie, která by měla cestu k přijetí zákona o všeobecném referendu zastavit.Psychologové podsouvají veřejnosti a některým politikům referendum s lákavým tématem – revokování církevních restitucí ( což nejde). Pokud presstituti již dnes nadšeně píší, že je třeba zrušit senát, pak je třeba varovat, že v případě přijetí zákona o všeobecném referendu nedostane moc do rukou lid, ale mainstrem, který bude diktovat o čem se bude hlasovat a může naprosto destabilizovat ústavní a hospodářský systém státu. Znovu opakuji, masinstremu nepůjde o nic jiného, než o mstu. Proto by měla být sociální demokracie odpovědná a nepřipustit možnost války mainstremu proti českému národu.Škodlivý džin by měl zůstat v láhvi.Poděkujme panu presidentovi, že škodlivého, nenávistného novinářského džina zatlačil do lahve. Neotevírejme ji. Nedopadne to dobře. Autor vyjadřuje názor zoufalého pravicového voliče, který drží panu presidentovi palce. Myslím, že je nás takových hodně.volba stojí takto.Kanál D-O-L, nebo referendum. Možnost, že mainstrem nechá projít D-O-L přes referendum je naprosto vyloučená.Pokud bude referendum, světová „klaka“ už jen kvůli své prestiži investuje na válku proti kanálu D-O-L neomezené prostředky.Avšak znovu připomínám, stačí nastolit stav nedůvěry a financování padne, protože náš stát je z hlediska možnosti čerpání infrastrukturní dotace v časovém tlaku. Nebude čas na průtahy.

http://www.natia.cz

Klíčová slova: média  | domácí politika  | Česká republika  | propaganda  | demokracie
2835 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny