„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Studie 911 (26) Když dva dělají totéž, je to totéž (27) Ground Zero

Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 20.11.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Kapitola 26: Když dva dělají totéž, je to totéž

 

Velmi zajímavé je srovnání kolapsů věží mezi sebou. Kolaps jižní věže začal tak, že se vrchlík naklonil na jednu stranu, následně začala vybuchovat spodní část budovy a vrhlík začal zajíždět dolů. Kolaps severní věže také začal tak, že se vrchlík nepatrně naklonil na jednu stranu, následně začala vybuchovat spodní část budovy a vrhlík začal zajíždět dolů. U jižní věže se vrchlík následně schoval v mraku prachu, a dále odtud vylétávaly už jen obrovské kusy oceli a nasekané ocelové sloupy či nosníky. U severní věže se také vrchlík následně schoval v mraku prachu, a dále odtud vylétávaly už jen obrovské kusy oceli a nasekané ocelové sloupy či nosníky. U jižní věže některé rohy spodní části budovy vyčnívající do výšky, ve které se utrhl vrchlík, zkolabovaly až se zpožděním. U severní věže taktéž některé rohy spodní části budovy vyčnívající do výšky, ve které se utrhl vrchlík, zkolabovaly až se zpožděním. U jižní věže se pod demoliční vlnou tvořili prskavky. U severní věže se také pod demoliční vlnou tvořili prskavky. U jižné věže byly při jejím kolapsu vidět záblesky z různých míst budovy. U severní věže byly při jejím kolapsu také vidět záblesky z různých míst budovy. U jižní věže se při kolapsu tvořil gejzír trosek. U severní věže se také při kolapsu tvořil gejzír trosek. U jižní věže se při kolapsu utvořil sloup mračna. U severní věže se také při kolapsu utvořil sloup mračna. U jižní věže při kolapsu některé trosky, i hliníkové a ocelové, vyhořely již ve vzduchu a vůbec nedopadly na zem. U severní věže také při kolapsu některé trosky, i hliníkové a ocelové, vyhořely již ve vzduchu a vůbec nedopadly na zem. U jižní věže trosky při kolapsu odlétávaly do obrovské vzdálenosti. U severní věže trosky při kolapsu také odlétávaly do obrovské vzdálenosti U jižní věže byl kolaps náhlý rychlý symetrický rovnoměrný a totální. U severní věže byl kolaps taktéž náhlý rychlý symetrický rovnoměrný a totální. U jižní věže se po kolapsu utvořil obrovský pyroklastický tok. U severní věže se také po kolapsu utvořil obrovský pyroklastický tok. U jižní věže zůstala po kolapsu chvíli stát troska jádra, která po několika vteřinách zkolabovala do sebe. U severní věže taktéž zůstala po kolapsu chvíli stát troska jádra, která po několika vteřinách zkolabovala do sebe. V troskách jižní věže se po několik týdnů tavila ocel. V troskách severní věže se po několik týdnů také tavila ocel. Atd.

 

Máme tedy dvě konstrukčně stejné budovy, do nichž narazila letadla a v nichž hořelo, máme tu dva kolapsy těchto budov, ale jeden a tentýž scénář, podle něhož tyto budovy kolabují. Je velmi málo pravděpodobné, aby obě věže spadly zcela stejným způsobem jen proto, že byly konstrukčně stejné a že do obou narazilo letadlo.

 

Kapitola 27: Ground Zero

Místo, kde věže WTC zkolabovaly, bylo nazváno Ground Zero. Následky kolapsu těchto věží byly strašné a děsivé.

Podle nepotvrzených informací při kolapsu věží prudce pokleslo geomagnetické pole země, následně byla zničena elektrická rozvodna a elektřina na dolním Manhattanu, což se podařilo plně opravit až v prosinci 2001, po kolapsu prý přestaly zcela fungovat elektrické spotřebiče a elektronika na dolním Manhattanu. Podle různých zdrojů se z věží po jejich kolapsu zachránilo asi 16-23 lidí.

 

A teď potvrzené informace. Boty záchranných pracovníků, kteří prohledávali trosky věží WTC, se po dvou hodinách rozpadly nebo roztekly. Záchranáři si museli každé dvě hodiny vzít nové. Podle některých odborníků to byl efekt molekulárního rozkladu, nikoliv důsledek teploty od ohně, protože jejich kůže nebyla poškozena.

 

Nedaleké či přilehlé kulaté díry o velikosti 24 stop v průměru se vytvořily ve stopách budov WTC 1 a WTC 2 po jejich kolapsu a 60 stop hluboká geometricky kulatá díra byla uprostřed Liberty Street blízko WTC. To je podle některých odborníků důkaz použití paprskovitých zbraní při řízeném odstřelu věží WTC (viz – http://drjudywood.com/articles/DEW/dewpics/Image141.jpg, http://drjudywood.com/articles/DEW/dewpics/Image149.jpg, http://www.youtube.com/watch?v=gyhyt4cwb54). Ve stopách po budovách WTC nebyly žádné úlomky, pouze holý prach, ve kterém byly kruhy.

 

Ohně v troskách WTC hořely 99 dní a podařilo se je uhasit až v prosinci 2001. Byly to prý jedny z nejdelších hořících ohňů v historii požárů. Podle některých odborníků se nejednalo o ohně, ale o doutnání způsobené molekulárním rozkladem, neboť když pršelo, tak doutnat přestalo. Kdyby to byly hořící plameny, déšť by zapříčinil páru z ohřívání dešťové vody.

 

Na povrchu trosek WTC byly naměřeny teploty 600-700°C, což podle některých odborníků znamená, že v hloubi trosek mohla být teplota 2x až 3x vyšší, tedy 1200-2100°C. Podle jiných zdrojů byly po 6 týdnů místa v troskách s teplotou více jak 1000°C (viz – http://www.archives.nysed.gov/exhibitions/wtc/static/thermal/index.shtml, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/rubblefires.html). Záchranáři a hasiči vypovídali, že ve spodu trosek nalezli roztavený kov, který stékal komorami jako ve slévárně nebo jako v sopce (viz – http://www.youtube.com/watch?v=Vc7UZSQnToI - v čase mezi 1:21:48-1:24:50) V troskách obou věží byla po několik týdnů, dokonce asi 6-8, velká jezera roztavené oceli a roztavené kusy ocelových sloupů (viz – http://www.matrix-2012.cz/images/stories/spiknuti/911/VezeWTC_25.jpg). Někteří zastánci oficiální verze roztavenou ocel v troskách vysvětlují obrovským tlakem, kterému když je ocel vystavena, tak povolí a rozteče se. Při kolapsu budov WTC jistě došlo k velkému tlaku, avšak aby se dosáhlo roztavení oceli, musel by být tlak nejspíše řízený a usměrňovaný. Pokud došlo k roztavení oceli u WTC pouze tlakem při kolapsu, potom by se po řízených demolicích a kolapsech větších a vyšších budov s ocelovou či ocel-betonovou konstrukcí musela v troskách nalézt taktéž roztavená ocel. Takový případ snad není ani znám, a pokud by se tak tomu někde stalo, tak by to zajisté tito zastánci oficiální verze použili jako příklad. Ovšem nic takového jako příklad nepoužili, takže tuto svou teorii o roztavené oceli vlivem tlaku při kolapsu budov nedokázali žádným konkrétním reálným příkladem z praxe.

 

V místě trosek věží WTC byly také šikmo seříznuté ocelové sloupy (viz – http://www.youtube.com/watch?v=Vc7UZSQnToI - v čase mezi 1:02:06-1:02:13, http://www.youtube.com/watch?v=DdBv7uaQT_0 - v čase mezi 1:29-1:40). Takto to totiž obdobně vypadá se sloupy, při řízené demolici, sloupy se naříznou pod úhlem, aby byl usměrněn kolaps budovy, a na zbytek naříznutého sloupu se dá nálož, ve výsledku sloup vypadá celý šikmo seříznutý jako na fotografiích ve videu. Avšak i při odklízení trosek se mohly některé sloupy přeříznout, protože byly příliš veliké na odvoz. V takovém případě se sloup seřízne také šikmo, aby při řezaní sloup svou vahou pilu nesevřel v zářezu a aby byl zkorigován směr pádu uřezávané části sloupu. Takto šikmo seříznuté sloupy na fotografiích ve videu ještě nedokazují, že byly při kolapsu věží použití řezací nálože a zda se tedy tím pádem jednalo o řízenou demolici. Také příčina šikmo seříznutých sloupů může být v práci dělníků na konstrukci (viz – http://www.debunking911.com/cut.jpg, http://www.debunking911.com/cut2.jpg).

 

Věže WTC byly naprosto zničené, a trosky rozházené po okolí (viz – http://www.zombietime.com/wtc_9-13-2001/, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/groundzero.html, spousta budov kolem byly velmi poškozené, ale nezkolabovaly.

 

Pravděpodobně drtivá většina stavebního materiálu (částice zdiva i vnitřního vybavení budov, ale též nebezpečné látky včetně zplodin z PVC, dioxinů, olova a karcinogenního azbestu z protipožárních izolací, rtuti z osvětlení a zplodin z paliva doutnajícího pod zborcenými troskami budov) z věží WTC byla při jejich kolapsu rozprášena po dolním Manhattanu, místy byly na ulici 5-10cm tlusté vrstvy prachu, podle výpovědi některých svědků byla tato vrstva prachu na celém dolním Manhattanu od břehu ke břehu. Tento velmi jemný prach na několik dnů zahalil většinu dolního Manhattanu. (viz – http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/streets1.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/streets5.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/streets6.html, http://drjudywood.com/articles/dirt/dirtpics/GJS-WTC67.jpg, http://drjudywood.com/articles/dirt/dirtpics/GJS-WTC105_toasted.jpg, http://drjudywood.com/articles/dirt/dirtpics/LatherUpSequence.gif). Tímto prachem bylo zasaženo zhruba 410 000 lidí. K srpnu 2010 z nich 817 zemřelo a u zhruba 20 000 dalších se projevily více či méně vážné problémy dýchacích cest.

 

Po kolapsu věží Mudr. Michael Baden, nejvyšší soudní lékař a expert v patologii, na začátku záchranných prací prohlásil, že by se většina obětí měla dát identifikovat, neboť na úplné spálení těla, tedy kremaci, je potřeba oheň o teplotě alespoň 1760 stupňů po dobu alespoň 30-ti minut. Běžně se kremace provádí při teplotě kolem 800-1100 stupňů po dobu 1-2 hodin.

 

Ve věžích bylo v okamžiku jejich kolapsu přítomno 2749 lidí, pouze 300 těl se našlo v celku, dále se našlo asi 20000 kusů těl, z nich asi 6000 byly naprosto miniaturní, 200 kusů se podařilo přiradit k jedné a té samé oběti, a 1151 obětí zmizlo naprosto beze stopy. Na tiskové konferenci vedoucí týmu lékařských vyšetřovatelů řekl Mudr. Charles Hirsch, že množství těl obětí se jednoduše vypařilo.

 

Ještě několik let po 11. září se na dolním Manhattanu po ulicích a i na střechách budov nacházely malé úlomky lidských kostí, mnohé menší než 1cm. V roce 2006 se na střeše budovy Deutche Bank, vzdálené 75m od věží WTC, nalezlo přes 700 úlomků kostí menších než 1cm. Některé úlomky byly třeba z paty. Je vysoce nepravděpodobné, že by se tolik tak malých úlomků kostí na střechu této budovy dostaly při nárazu letadel do věží a následným výbuchem kerosinu. Při kolapsu věží by musela být většina těl obětí spíše uvězněna mezi patry a tedy by se v nějakém stavu nalezla v troskách. Je také možné, že by tlak padajících pater mohl některé lidi vystřelit z budov ven okny, pak by jejich těla mohla doletět i několik desítek metrů daleko od budovy. Ale dopadla by spíše v kuse, ale ne na kousíčky velké jen 1cm. Ovšem mohlo by se stát, že při průletu oknem by se lidé pořezali, a skla oken by jim mohla amputovat třeba ruku, nebo konečky prstů, to by dejme tomu mohlo vysvětlit některé opravdu malé úlomky kostí, ale je otázka, zda by takto sklem oken amputované konečky prstů mohly doletět tak daleko od věží, též je dost těžko představitelné, že by zrovna na střechu Deutche Bank přiletělo tolik amputovaných konečků prstů, a také to nevysvětluje miniaturní kůstky z paty a jiných částí těl, navíc v tak velkém množství.

 

Následkem kolapsu věží bylo v okolí WTC poškozeno asi 1000-1400 aut. Některá auta byla zrezivělá, opečená, měla vytlučená nebo vypálená všechna okénka, měla upálená zpětná zrcátka, kličky od dveří, světlomety, pneumatiky, umělohmotné nárazníky, palubní desky, čalounění, některá měla propálenou karoserii, upálené disky u kol, utavené bloky motorů, některá auta jakoby spontánně začala hořet (viz – http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=6w-4ghmUQug&NR=1 - v čase mezi 2:32-2:44), některá auta byla různě zdemolovaná, na sebe naházená, atd. Viz – http://drjudywood.com/articles/DEW/StarWarsBeam5.html, http://drjudywood.com/articles/DEW/moretoastedcars.html, http://chazzsongs911.blogspot.cz/2007/03/what-melted-cop-cars-7-blocks-from-wtc.html, http://homenaturereport.blogspot.cz/2010/01/blog-post.html, http://www.youtube.com/watch?v=0iJEHI1izVM - v čase mezi 3:26-7:05, http://www.youtube.com/watch?v=H0Fsg5xSzsw, http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=uF97uHGJM_Q.

 

Zde pro porovnání fota shořelých, nabouraných aut, nebo aut po explozi a vyhoření – http://www.google.cz/search?q=sho%C5%99el%C3%A9+auto+foto&hl=cs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vSg3Ud_nOuf44QTnjIDgDg&ved=0CC4QsAQ&biw=1366&bih=551#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TbvR-9_USn4I6M%3A%3BSmO7vfSFAAgEUM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.novinky.cz%252F390%252F253903-original1-ik5ev.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.novinky.cz%252Fkrimi%252F224692-na-silnici-shorelo-auto-za-dva-a-pul-milionu.html%3B800%3B600, http://www.google.cz/search?q=oho%C5%99el%C3%A1+auta+foto&hl=cs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=eEQ3UazyOM2k4ATI44CwDw&ved=0CDoQsAQ&biw=1366&bih=551#imgrc=sEJ94QPqoYluwM%3A%3B2aK6KiZn6kOurM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.novinky.cz%252F350%252F93501-top_foto2-bhnlv.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.novinky.cz%252Fkrimi%252F112561-neopatrny-kurak-podpalil-strom-i-s-netopyry.html%3B400%3B225.

 

Zdá se zřejmé, že mnohá auta v okolí WTC musela totálně prohořet, nebo explodovat a pak shořet. Otázka je, zda na každé toto auto spadla nějaká hořící troska, když některá auta mohla být pod viaduktem, nebo za rohem v boční ulici, a nebo zda auta zapálila nějaká hořící látka, kterou s sebou nesl pyroklastický tok po kolapsu věží, i když kolem poletoval naprosto neshořelý kancelářský papír. Některá auta měla opečenou karoserii, ale zase nepoškozené čalounění, atd. Asi se nedá uspokojivě a plně vysvětlit všechna poškození aut, jako zrezivění, roztavení bloků motorů, atd. Některá takto poškozená a zničená auta se nacházela i v ulici FDR drive, která je od WTC vzdálená minimálně 1km! Někteří odborníci soudí, že se jednalo o důsledek použití nukleárních nebo elektromagnetických zbraní.

 

V troskách WTC se našli kusy spečeného stavebního materiálu, a to i betonu s ocelí dohromady (viz – http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LWWwsuoE9Z4#at=59, http://www.youtube.com/watch?v=swH1WaIMkNc, http://www.youtube.com/watch?v=h3AODxhXhYs, http://letsrollforums.com/world-trade-center-meteorites-t14998.html).

Všichni záchranářští psi, kteří prohledávali trosky WTC, krátce po 11. září zemřeli. Po 11. září prudce stoupnul v New Yorku výskyt rakovin, zejména leukemií a rakovin měkkých tkání, a různých respiračních onemocnění.

 

pokračování příště

Klíčová slova: USA  | zednáři  | tajné služby  | terorismus  | 11/9  | stát  | ilumináti
3810 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny