„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Studie 911 (21) Záblesky (22) Prskavky (23) Gejzíry

Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 9.11.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Kapitola 21: Záblesky

 

Před nebo v průběhu řízené demolice budovy mohou být vidět v různých místech a v různých patrech rychlé krátké záblesky (viz – http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno&feature=related - v časech mezi 0:06-0:10 v levé dolní části budovy, 1:10-1:11 vlevo dole, 1:20-1:33 v dolní části budovy, 2:39-2:43, 3:00-3:03 na pravé straně budovy, 3:06-3:09 v pravé části budovy dole, 5:13-5:14 dům v pozadí, 6:28-6:34, 6:47-6:49 dům vepředu dole, 6:51-6:52 dům vzadu nahoře, 10:44-10:48, 11:27-11:33, 12:19-12:22, 13:10-13:15 dole, 13:50-13:52 zadní budova dole, http://www.youtube.com/watch?v=nwF_VPaBd28 - v čase mezi 0:06-0:14, http://www.youtube.com/watch?v=mJgPu1cDRqQ - v čase mezi 0:36-0:48, http://www.youtube.com/watch?v=QvYk6I5U62U - v čase mezi 0:07-0:26, http://www.youtube.com/watch?v=-TARNVwF7Yg - v časech mezi 4:08-4:12, 4:56-5:00, 5:23-5:25, 5:43-5:54, 7:25-7:29, 7:58-8:03, http://www.youtube.com/watch?v=wfC4WmRRoeI - v čase mezi 0:06-0:09, http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=SaBQ3AkRetI&NR=1 - v čase mezi 0:16-0:21, http://www.youtube.com/watch?v=i4eMgVv9jQI&feature=related - v čase mezi 1:14-1:20, http://www.youtube.com/watch?v=cRaNwPGcQcM - v čase mezi 0:59-1:13, http://www.youtube.com/watch?v=oOdjOrnnWg0 - v čase mezi 0:15-0:30, http://www.youtube.com/watch?v=bIHlWyuxhFc&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 1:17-1:21, http://www.youtube.com/watch?v=E3EQV223Y-M&feature=related - 14:21-14:26, http://www.youtube.com/watch?v=JP1HJoG-1Pg - v čase mezi 0:13-0:17, http://www.youtube.com/watch?v=_anYswmGMeM - v čase mezi 0:29-0:30).

V průběhu kolapsu jižní věže byly též vidět obdobné záblesky. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA&feature=related - v čase 3:03-3:33 jsou jak na východní tak na severní straně budovy, zejména pod demoliční vlnou, vidět záblesky, taktéž jsou vidět i na těchto zpomalených záběrech – http://www.youtube.com/watch?v=rLFmkGseZ-8&NR=1&feature=endscreen. Některé záblesky na východní straně v demoliční vlně nebo i těsně pod ní jsou vidět i zde – http://www.youtube.com/watch?v=RS4WXfSaVsc - v čase mezi 2:15-2:23, a zde – http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA&feature=related - v čase mezi 5:04-5:05, na tomto videu je i v čase 5:16 vidět záblesk na jižní straně, která je ve stínu, a to těsně u rohového sloupu hned pod demoliční vlnou. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=RS4WXfSaVsc - v čase mezi 2:26-2:27 je vidět záblesk na jižní straně zhruba uprostřed vrchní části vrchlíku věže. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase mezi 3:13-3:14, 4:34-4:35 a 5:03-5:04 je z různých úhlů na severní straně jižní věže zhruba vprostřed budovy nahoře vidět záblesk a bezprostředně odtud vystřelil kus trosky. Posléze na tomto videu v čase mezi 4:35-4:39 jsou vprostřed budovy nahoře vidět další záblesky, přestože demoliční vlna je již mnohem níže, mohlo se jednat o záblesky způsobené explozemi náloží v jádru budovy. Na tomtéž videu v čase 8:14 je na dost velkou vzdálenost vidět záblesk vycházející z východní strany jižní věže těsně pod demoliční vlnou. Tento záblesk je viditelný i z jiného úhlu na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=4yTRMy1VSmg&feature=watch-vrec - v čase mezi 0:23-0:24. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase 8:57 je vidět u jižní věže pod demoliční vlnou blízko rohového sloupu záblesk, v čase 8:59 je vidět záblesk zhruba uprostřed kolabujícího vrchlíku a v čase 9:00 je vidět záblesk na levé horní straně kolabujícího vrchlíku. Na tomto zpomaleném videu – http://www.youtube.com/watch?v=rLFmkGseZ-8&NR=1&feature=endscreen - v čase 0:12 je vidět záblesk na severní straně jižní věže v blízkosti rohového sloupu ve výšce asi tak jedné třetiny až poloviny vrchlíku věže, tedy počítáno od úrovně nárazu letadla. Bezprostředně po něm se rohový sloup budovy v blízkosti místa záblesku zkřivil a zůstal zvlněný. Zde – http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9SSS0DDqfm0 - v čase mezi 0:04-0:06 je toto zkřivení rohového sloupu lépe vidět. Samozřejmě, že by se dalo namítnout, že ke zkřivení rohového sloupu došlo vlivem tlaku v důsledku kolabujícího vrchlíku, vůči tomu by se však dalo oponovat tím, že ke zkřivení sloupu při kolapsu vrchlíku nedošlo nikde jinde, jen v blízkosti místa tohoto záblesku. Tentýž záblesk, jak vyšlehl do vzdálenosti možná několika metrů zpoza rohu budovy, je vidět zde – http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase mezi 2:02-2:03, pak také zde – http://www.youtube.com/watch?v=170XJFF2KTQ - v čase mezi 0:07-0:08 a zde –

http://www.youtube.com/watch?v=9fNLz8zWwaM&feature=related - v čase 0:20.

U severní věže se dají identifikovat záblesky od výbušnin v převážné míře delší dobu před jejím kolapsem. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=vwKQXsXJDX4&feature=related - v čase 1:47-1:48 je na východní straně severní věže, to je ta strana, která je více natočená ke kameře, uprostřed dole pod hořící částí budovy vidět záblesk. V čase mezi 1:56-1:57 jsou na východní straně budovy v pravé části dole pod druhým stoupajícím černým dýmem zprava vidět dva rychle po sobě záblesky. Všechny tři záblesky jsou vidět v místech, kde v budově evidentně nehořelo. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0 - jsou záblesky vidět v časech mezi 2:17-2:40 a 3:03-3:33. Zde – http://www.youtube.com/watch?v=__Z_K4r7GXU&feature=related - je v čase mezi 2:01-2:14 vidět záblesk dole na rohovém sloupu a též záblesk zhruba uprostřed strany budovy, která je ve stínu, přibližně v úrovni horní části střechy vedlejší budovy. Záblesky jsou vidět také zde – http://www.youtube.com/watch?v=hvnLag-Umss&feature=related - v čase mezi 0:37-1:07, a zde - http://www.youtube.com/watch?v=xPGKW2eRlko&feature=related - v čase mezi 0:40-1:07.

Tyto zmiňované záblesky nemohly být způsobeny odrazem slunečních paprsků o nějaký lesklý materiál, kupř. okenní tabule nebo hliníkové obložení, neboť některé z nich se vyskytly na stranách budov, které byly ve stínu, a také mnohé z nich se vyskytly zároveň na několika záběrech z různé výškové úrovně a z různých úhlů, u posledního zmiňovaného záblesku u jižní věže až z rozsahem přes 90°. Muselo se jednat o exploze předem nainstalovaných výbušnin, neboť výbuchy čistících prostředků, monitorů, atd., jsou nepravděpodobné, protože mnohé záblesky se vyskytovaly v místech, kde v budově nehořelo.

Při kolapsu budovy WTC 7 se na základě mnoha videí nepodařilo záblesky od výbušnin nikde identifikovat.

 

Kapitola 22: Prskavky

 

V průběhu řízeného odstřelu z různých míst budovy mohou vystřelovat proudy prachu a dýmu, ve slangu řízených demolic se jim říká prskavky (angl. squibs) (viz – http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno&feature=related - v časech mezi 0:52-0:55, 1:10-1:14, 1:34-1:43, 6:04-6:10, 8:01-8:04, 9:19-9:24, 11:53-11:59, 15:11-15:16, http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0 - v čase mezi 0:37-0:50, http://www.youtube.com/watch?v=-TARNVwF7Yg - v časech mezi 3:43-3:45 v horní části budovy napravo, 5:43-5:47, 6:18-6:21, 6:35-6:38, http://www.youtube.com/watch?v=Buseb-Gqyes&feature=related - v časech mezi 1:57-2:00 vpravo, a 2:43-2:45 vlevo, http://www.youtube.com/watch?v=v7Ci_IjYwag - v čase mezi 1:05-1:06 vlevo dole, http://www.youtube.com/watch?v=7r2U4BGiRBw - v časech mezi 0:01-0:03, 0:06-0:07, http://www.youtube.com/watch?v=mJgPu1cDRqQ - v čase mezi 0:49-0:54, http://www.youtube.com/watch?v=5DYvKv8iAYk - v čase mezi 1:38-1:39 na pravé straně budovy vpravo).

V průběhu kolapsu jižní věže byly též vidět prskavky pod demoliční vlnou. Viz – http://www.youtube.com/watch?v=j2HBFHuNmWc - v čase mezi 0:30-0:32 na východní straně v úrovni první podpůrné haly, http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA - v časech 1:35 a 1:42 na východní straně budovy těsně pod demoliční vlnou v blízkosti severovýchodního rohového sloupu, v časech 2:04-2:05 a 3:46 na severní straně budovy dole, v čase mezi 7:53-7:54 na jižní straně budovy pod demoliční vlnou, http://www.youtube.com/watch?v=wlNNKa9s3OE - v čase 3:11 na jižní straně budovy vpravo od středu pod demoliční vlnou a v čase 3:12 taktéž na východní straně budovy vlevo od středu dole, http://www.youtube.com/watch?v=wT8Cf4HEYLs - v čase 0:33-0:37 na severní straně budovy v úrovni první podpůrné haly. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws - v čase mezi 20:08-20:23 je zachycen zpomalený záběr počátku kolapsu jižní věže. Na obou stranách budovy se tvoří demoliční prstence, avšak na levé straně, jako by v jednom okamžiku přeskočily v blízkosti rohového sloupu několik pater a o něco níže začaly vystřelovat prskavky bezprostředně po sobě z několika pater pod sebou. To je pro palačinkový kolaps velmi zvláštní, ale nikoliv pro řízený odstřel.

V průběhu kolapsu severní věže byly taktéž vidět prskavky pod demoliční vlnou. Viz – http://www.youtube.com/watch?v=ITa3SzTOY3k&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 1:45-1:48 a zde – http://www.youtube.com/watch?v=zb1PfiBT7A0&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 0:03-0:05 a též zde – http://www.youtube.com/watch?v=6fg1jmr3n6w - v čase mezi 1:03-1:06 je vidět v podstatě rytmicky pravidelná sekvence prskavek střídavě na západní a severní straně budovy, http://www.youtube.com/watch?v=6fg1jmr3n6w - v čase mezi 5:11-5:12 a zde - http://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0 - v čase mezi 3:37-3:38 dvě prskavky na severní a západní straně budovy dole v blízkosti severozápadního rohového sloupu, a v čase mezi 3:35-3:36 je vidět prskavka, která vystřelila přímo z rohového sloupu, natočeného přímo proti kameře, a následně začal kolabovat celý roh budovy, který čněl do výšky. Někteří odborníci, jako např. David Chandler, tvrdí, že v místě, odkud vystřelila tato prskavka, byla umístěna řezací nálož.

Fotografie prskavek – http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/collapses/squibs.html, http://smg.photobucket.com/user/DoYouEverWonder/media/WTC%20Squibs/WTC-2-collapse-N-low-squibs.jpg.html, http://www.911hardfacts.com/images/report_08b.JPG, http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/585-faq-8-squibs.html.

Prskavky zastánci oficiální verze vysvětlují tím, že vršky věží fungovaly jako velké písty a při padání na spodní patra se tlakem část vzduchu dostala ven okny z budov, a část vzduchu do jádra, tudy dolů a pak se průchody z jádra vzduch dostal do spodnějších pater a pak ven okny. To je opravdu velmi zvláštní představa fungování určitých fyzikálních zákonů v praxi. Je to velmi silně přitažené za vlasy, je potřeba si uvědomit, že píst pracuje v dutém válci, avšak budovy, resp. jádra budov, nebyly duté válce, resp. hranoly, ale stlačený vzduch by v jádru narážel na mnoho překážek v podobě schodišť, výtahů, různých chodbiček, místností, vodních nádrží, trosek, atd. Kromě toho by se prskavky musely objevovat snad v každém patře pod demoliční vlnou, a to do té hloubky, dokud by vzduch měl dostatečný tlak, protože průchody z jádra do podlaží byly v každém patře stejné. Prskavky by se také musely vytvářet jedna za druhou, tak jak by padalo patro za patrem, protože s každým pádem dalšího patra, by vzniknul další nový tlak vzduchu. Navíc je v teorii o pístu velký zádrhel také v tom, že prskavky vystřelily ven z budovy z jiných míst, než kde jsou průchody z jádra do prostoru pater. Jiný argument, že vzduch tlakem padajících pater prošel výtahovými šachtami a ve spodnějších patrech vystřelil ven, je také silně přitažený za vlasy, protože všechny výtahové šachty, a bylo jich v každé budově údajně kolem sta, byly uprostřed jádra. To znamená, že vzduch by ve výtahové šachtě musel proniknout dolů, v nějakém spodním patře by musel na něco narazit, nejspíše na výtah, pak by vzduch musel vyrazit stěnu nebo dveře výtahové šachty, aby se z ní dostal ven do prostoru jádra, poté by musel proniknout jádrem, kde by musel překonat třeba i nějaké další překážky, následně by musel vyrazit stěnu mezi prostorem jádra a prostorem podlaží, aby se tak dostal do prostoru patra a pak vyrazit okno a vyletět ven z budovy. Fyzikálně a realisticky vzato je to naprosto nepředstavitelné a nesmyslné, protože s každým nárazem na překážku by se vzduch roztříštil, rozptýlil a ztratil by tlak. Avšak prskavky vystřelovaly z budovy 5, 10, 20 i více pater pod demoliční vlnou a to v drtivé většině případů do jednoho bodu a do vzdálenosti 10-20m ven z budovy. Tak hluboko by se vzduch tlakem padajících pater rozhodně nemohl dostat. Muselo jednat o prskavky způsobené při řízeném odstřelu budov.

 

 

Kapitola 23: Gejzíry

 

Při kolapsu věží jsou viditelné gejzíry nebo fontány trosek, podobné při výbuchu bomb (viz – http://www.youtube.com/watch?v=SIHm8herJZs, video dole na této stránce – http://fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/katuse-tohle-byly-stalinovy-varhany.html - v časech mezi 0:27-0:28, 0:42-0:44, 0:49-0:50, 1:10-1:12, http://www.youtube.com/watch?v=M2yPSdxieZg - v čase mezi 2:57-3:07).

Fotografie gejzírů trosek při kolapsu jižní věže – http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp9.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp2.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp6.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/docs/amanz/wtc15.jpg. Videa gejzírů trosek při kolapsu jižní věže – http://www.youtube.com/watch?v=BnR4A4zb8B0&feature=relmfu - v čase mezi 0:21-0:29, v čase 0:30-2:15 je v pravé části vidět explodující projektil, http://www.youtube.com/watch?v=MX4gxtmrMIs&feature=related - v čase mezi 0:15-0:20, v čase mezi 0:51-0:59 jsou v rámečku vidět trosky, které možná vlivem exploze letěly rychleji než volným pádem, v čase mezi 1:16-1:33 je v rámečku vidět projektil, který ve vzduchu změnil prudce směr letu.

Fotografie gejzírů trosek při kolapsu severní věže – http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1n1.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1nenw.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp3.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp5.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp6.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp10.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp9.html. Videa gejzírů trosek při kolapsu severní věže – http://www.youtube.com/watch?v=ITa3SzTOY3k&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 1:49-1:56, v čase mezi 1:52-1:55 je na pravé straně budovy vidět obrovská troska vážící možná stovky tun, kterak letí do vzdálenosti minimálně přes 100m od budovy, http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3-o&list=UULYScy2-yp-_0S4J0t_3cA&index=9&feature=plcp - v čase mezi 0:37-0:47, http://www.youtube.com/watch?v=9YhlZgs6zc4 - v čase mezi 0:06-0:15, http://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0 - v čase mezi 3:39-3:43.

Přesto, že demoliční vlna byla již mnohem níže, je velmi podivné, odkud vzaly energii obrovské trosky, vážící desítky i stovky tun, které vylétávaly z vrchu budovy a doletěly do velké vzdálenosti. Jiné velké ocelové trosky lítaly do vzdálenosti 60 – 170m, jeden ocelový kus, vážící asi 270t se zaryl hluboko do budovy vzdálené 120m ve výšce zhruba okolo 100m (viz – http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws&feature=related - v čase mezi 14:25-14:46). Obklady a ostatní stavební materiál lítal až do vzdálenosti přes 200m. Podle jiných zdrojů až do vzdálenosti kolem 430m. Fragmenty lidských kostí, menší než jeden centimetr, se nacházely různě po dolním Manhattanu, i na střechách okolních budov. Podle názoru mnohých odborníků je nemožné, aby toto bylo způsobeno jen energií při kolapsu, ale jedině za použití výbušnin.

Určitou podobnost gejzírů lze najít i mezi kolapsy věží WTC a odstřelem kopce – http://www.mojevideo.sk/video/12c15/odstrel_kopca_v_cine.html - v čase mezi 0:09-0:22, touto řízenou demolicí výškového domu – http://www.youtube.com/watch?v=GVQaVgJne6c&feature=player_embedded - v čase mezi 0:12-0:17, těmito odstřely lomu – http://www.youtube.com/watch?v=0gWKOtvqXgY&feature=related - v čase mezi 0:25-0:37, http://www.youtube.com/watch?v=riTkdWoVPpQ - v čase mezi 2:22-2:26, http://www.youtube.com/watch?v=yBA7JTUab9E - v čase mezi 0:02-0:10, http://www.youtube.com/watch?v=aFgM60dMdwA - v čase mezi 0:05-0:10, http://www.youtube.com/watch?v=ssnKe8qWQvo - v čase mezi 1:13-1:16, http://www.youtube.com/watch?v=3qriMR1I9NY, výbuchy nukleárních bomb – http://en.wikipedia.org/wiki/Sedan_%28nuclear_test%29, http://www.youtube.com/watch?v=ssLZ4bUTDYM&feature=player_embedded#at=51, http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VDl9oc-j1fg, a výbuchy sopek – http://nd04.jxs.cz/679/570/ee37db9234_74473680_o2.jpg, http://vtm.e15.cz/clanek/vi-se-co-je-skutecnou-pricinou-ktera-zpusobuje-obrovske-vybuchy-sopek, http://cestovani.tiscali.cz/hrozba-britanie-slunecni-boure-a-vybuchy-sopek-127566, http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/164251-erupce-podmorske-sopky-v-souostrovi-tonga.html, http://petrczernek.wordpress.com/2012/09/14/bermudsky-trojuhelnik-a-podobne-oblasti-sveta/undersea-volcano-erupts-off-of-tonga/.

Tedy tvrzení jistého pana architekta, zastávajícího oficiální verzi, založené na “umělecko-romantické“ metafoře, že věže WTC se při kolapsu “rozevíraly jako květiny“, je naprosto absurdní.

Zde ještě video pro srovnání řízených demolic a kolapsu věží WTC – http://www.youtube.com/watch?v=bbff_Ol-izY&feature=player_embedded.

 

pokračování příště

 

Klíčová slova: USA  | zednáři  | světovláda  | tajné služby  | terorismus  | 11/9  | NWO
2519 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Íránský útok na tankery? Japonci zpochybňují americkou a saúdskoarabskou propaganduDvě lesby uřízly malému chlapečkovi… A pak… (+ foto)Googlem ke světovládě? Vyhledávač, po němž se blbne, ale správně volíČetba knih způsobuje změny v mozku!Svět se mění. K lepšímu? Pride 1959 vs Pride 2019

ePortal.cz

Naprosto neuvěřitelné vyjádření ministra vnitraRobinson musí zmizet. Je málo pokrokový

euPortal.cz

V devadesátých letech probíhal poměrně ostrý boj mezi dvěma skupinami: a) havlisté chtěli všechno rozdat nadnárodním korporacím, b) klausovci chtěli vytvořit vrstvu domácích podnikatelů a národní kapitalismusPokud by nebyl ministrem vnitra Hamáček, tak standardní ministr vnitra by měl po německé vládě požadovat vysvětlení, proč z Německa vyhoštěný imigrant znásilňoval v ČR

Eurabia.cz

Jak Salvini «obrátil» katolické voliče?Africký uprchlík znásilnil šestnáctiletou Češku u Terezína! Multikulturní obohacení dorazilo ze Západu již i k nám ...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životSilnější než chemoterapie: Bylinka na rakovinu, která vám roste přímo pod nosem

euServer.cz

Probíhá pokus spodiny o majdanizaci našich politických poměrů. O fašistický převrat, který se pro tupý dav a herce, nemající o politických faktech zbla tušení, zamaskoval do hávu demokracieMůže vůle 1/3 občanů přetlačit vůli 2/3 občanů?

ParlamentniListy.cz

Milion chvilek: Pravda o Mikuláši MinářoviPápá, Babiši: Horší než Švorcová, smějí se Richardu Krajčovi. Ale padlo také velké překvapení
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny