„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Studie 911 (21) Záblesky (22) Prskavky (23) Gejzíry

Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 9.11.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Kapitola 21: Záblesky

 

Před nebo v průběhu řízené demolice budovy mohou být vidět v různých místech a v různých patrech rychlé krátké záblesky (viz – http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno&feature=related - v časech mezi 0:06-0:10 v levé dolní části budovy, 1:10-1:11 vlevo dole, 1:20-1:33 v dolní části budovy, 2:39-2:43, 3:00-3:03 na pravé straně budovy, 3:06-3:09 v pravé části budovy dole, 5:13-5:14 dům v pozadí, 6:28-6:34, 6:47-6:49 dům vepředu dole, 6:51-6:52 dům vzadu nahoře, 10:44-10:48, 11:27-11:33, 12:19-12:22, 13:10-13:15 dole, 13:50-13:52 zadní budova dole, http://www.youtube.com/watch?v=nwF_VPaBd28 - v čase mezi 0:06-0:14, http://www.youtube.com/watch?v=mJgPu1cDRqQ - v čase mezi 0:36-0:48, http://www.youtube.com/watch?v=QvYk6I5U62U - v čase mezi 0:07-0:26, http://www.youtube.com/watch?v=-TARNVwF7Yg - v časech mezi 4:08-4:12, 4:56-5:00, 5:23-5:25, 5:43-5:54, 7:25-7:29, 7:58-8:03, http://www.youtube.com/watch?v=wfC4WmRRoeI - v čase mezi 0:06-0:09, http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=SaBQ3AkRetI&NR=1 - v čase mezi 0:16-0:21, http://www.youtube.com/watch?v=i4eMgVv9jQI&feature=related - v čase mezi 1:14-1:20, http://www.youtube.com/watch?v=cRaNwPGcQcM - v čase mezi 0:59-1:13, http://www.youtube.com/watch?v=oOdjOrnnWg0 - v čase mezi 0:15-0:30, http://www.youtube.com/watch?v=bIHlWyuxhFc&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 1:17-1:21, http://www.youtube.com/watch?v=E3EQV223Y-M&feature=related - 14:21-14:26, http://www.youtube.com/watch?v=JP1HJoG-1Pg - v čase mezi 0:13-0:17, http://www.youtube.com/watch?v=_anYswmGMeM - v čase mezi 0:29-0:30).

V průběhu kolapsu jižní věže byly též vidět obdobné záblesky. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA&feature=related - v čase 3:03-3:33 jsou jak na východní tak na severní straně budovy, zejména pod demoliční vlnou, vidět záblesky, taktéž jsou vidět i na těchto zpomalených záběrech – http://www.youtube.com/watch?v=rLFmkGseZ-8&NR=1&feature=endscreen. Některé záblesky na východní straně v demoliční vlně nebo i těsně pod ní jsou vidět i zde – http://www.youtube.com/watch?v=RS4WXfSaVsc - v čase mezi 2:15-2:23, a zde – http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA&feature=related - v čase mezi 5:04-5:05, na tomto videu je i v čase 5:16 vidět záblesk na jižní straně, která je ve stínu, a to těsně u rohového sloupu hned pod demoliční vlnou. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=RS4WXfSaVsc - v čase mezi 2:26-2:27 je vidět záblesk na jižní straně zhruba uprostřed vrchní části vrchlíku věže. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase mezi 3:13-3:14, 4:34-4:35 a 5:03-5:04 je z různých úhlů na severní straně jižní věže zhruba vprostřed budovy nahoře vidět záblesk a bezprostředně odtud vystřelil kus trosky. Posléze na tomto videu v čase mezi 4:35-4:39 jsou vprostřed budovy nahoře vidět další záblesky, přestože demoliční vlna je již mnohem níže, mohlo se jednat o záblesky způsobené explozemi náloží v jádru budovy. Na tomtéž videu v čase 8:14 je na dost velkou vzdálenost vidět záblesk vycházející z východní strany jižní věže těsně pod demoliční vlnou. Tento záblesk je viditelný i z jiného úhlu na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=4yTRMy1VSmg&feature=watch-vrec - v čase mezi 0:23-0:24. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase 8:57 je vidět u jižní věže pod demoliční vlnou blízko rohového sloupu záblesk, v čase 8:59 je vidět záblesk zhruba uprostřed kolabujícího vrchlíku a v čase 9:00 je vidět záblesk na levé horní straně kolabujícího vrchlíku. Na tomto zpomaleném videu – http://www.youtube.com/watch?v=rLFmkGseZ-8&NR=1&feature=endscreen - v čase 0:12 je vidět záblesk na severní straně jižní věže v blízkosti rohového sloupu ve výšce asi tak jedné třetiny až poloviny vrchlíku věže, tedy počítáno od úrovně nárazu letadla. Bezprostředně po něm se rohový sloup budovy v blízkosti místa záblesku zkřivil a zůstal zvlněný. Zde – http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9SSS0DDqfm0 - v čase mezi 0:04-0:06 je toto zkřivení rohového sloupu lépe vidět. Samozřejmě, že by se dalo namítnout, že ke zkřivení rohového sloupu došlo vlivem tlaku v důsledku kolabujícího vrchlíku, vůči tomu by se však dalo oponovat tím, že ke zkřivení sloupu při kolapsu vrchlíku nedošlo nikde jinde, jen v blízkosti místa tohoto záblesku. Tentýž záblesk, jak vyšlehl do vzdálenosti možná několika metrů zpoza rohu budovy, je vidět zde – http://www.youtube.com/watch?v=k_64RigP1Fk - v čase mezi 2:02-2:03, pak také zde – http://www.youtube.com/watch?v=170XJFF2KTQ - v čase mezi 0:07-0:08 a zde –

http://www.youtube.com/watch?v=9fNLz8zWwaM&feature=related - v čase 0:20.

U severní věže se dají identifikovat záblesky od výbušnin v převážné míře delší dobu před jejím kolapsem. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=vwKQXsXJDX4&feature=related - v čase 1:47-1:48 je na východní straně severní věže, to je ta strana, která je více natočená ke kameře, uprostřed dole pod hořící částí budovy vidět záblesk. V čase mezi 1:56-1:57 jsou na východní straně budovy v pravé části dole pod druhým stoupajícím černým dýmem zprava vidět dva rychle po sobě záblesky. Všechny tři záblesky jsou vidět v místech, kde v budově evidentně nehořelo. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0 - jsou záblesky vidět v časech mezi 2:17-2:40 a 3:03-3:33. Zde – http://www.youtube.com/watch?v=__Z_K4r7GXU&feature=related - je v čase mezi 2:01-2:14 vidět záblesk dole na rohovém sloupu a též záblesk zhruba uprostřed strany budovy, která je ve stínu, přibližně v úrovni horní části střechy vedlejší budovy. Záblesky jsou vidět také zde – http://www.youtube.com/watch?v=hvnLag-Umss&feature=related - v čase mezi 0:37-1:07, a zde - http://www.youtube.com/watch?v=xPGKW2eRlko&feature=related - v čase mezi 0:40-1:07.

Tyto zmiňované záblesky nemohly být způsobeny odrazem slunečních paprsků o nějaký lesklý materiál, kupř. okenní tabule nebo hliníkové obložení, neboť některé z nich se vyskytly na stranách budov, které byly ve stínu, a také mnohé z nich se vyskytly zároveň na několika záběrech z různé výškové úrovně a z různých úhlů, u posledního zmiňovaného záblesku u jižní věže až z rozsahem přes 90°. Muselo se jednat o exploze předem nainstalovaných výbušnin, neboť výbuchy čistících prostředků, monitorů, atd., jsou nepravděpodobné, protože mnohé záblesky se vyskytovaly v místech, kde v budově nehořelo.

Při kolapsu budovy WTC 7 se na základě mnoha videí nepodařilo záblesky od výbušnin nikde identifikovat.

 

Kapitola 22: Prskavky

 

V průběhu řízeného odstřelu z různých míst budovy mohou vystřelovat proudy prachu a dýmu, ve slangu řízených demolic se jim říká prskavky (angl. squibs) (viz – http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno&feature=related - v časech mezi 0:52-0:55, 1:10-1:14, 1:34-1:43, 6:04-6:10, 8:01-8:04, 9:19-9:24, 11:53-11:59, 15:11-15:16, http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0 - v čase mezi 0:37-0:50, http://www.youtube.com/watch?v=-TARNVwF7Yg - v časech mezi 3:43-3:45 v horní části budovy napravo, 5:43-5:47, 6:18-6:21, 6:35-6:38, http://www.youtube.com/watch?v=Buseb-Gqyes&feature=related - v časech mezi 1:57-2:00 vpravo, a 2:43-2:45 vlevo, http://www.youtube.com/watch?v=v7Ci_IjYwag - v čase mezi 1:05-1:06 vlevo dole, http://www.youtube.com/watch?v=7r2U4BGiRBw - v časech mezi 0:01-0:03, 0:06-0:07, http://www.youtube.com/watch?v=mJgPu1cDRqQ - v čase mezi 0:49-0:54, http://www.youtube.com/watch?v=5DYvKv8iAYk - v čase mezi 1:38-1:39 na pravé straně budovy vpravo).

V průběhu kolapsu jižní věže byly též vidět prskavky pod demoliční vlnou. Viz – http://www.youtube.com/watch?v=j2HBFHuNmWc - v čase mezi 0:30-0:32 na východní straně v úrovni první podpůrné haly, http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA - v časech 1:35 a 1:42 na východní straně budovy těsně pod demoliční vlnou v blízkosti severovýchodního rohového sloupu, v časech 2:04-2:05 a 3:46 na severní straně budovy dole, v čase mezi 7:53-7:54 na jižní straně budovy pod demoliční vlnou, http://www.youtube.com/watch?v=wlNNKa9s3OE - v čase 3:11 na jižní straně budovy vpravo od středu pod demoliční vlnou a v čase 3:12 taktéž na východní straně budovy vlevo od středu dole, http://www.youtube.com/watch?v=wT8Cf4HEYLs - v čase 0:33-0:37 na severní straně budovy v úrovni první podpůrné haly. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws - v čase mezi 20:08-20:23 je zachycen zpomalený záběr počátku kolapsu jižní věže. Na obou stranách budovy se tvoří demoliční prstence, avšak na levé straně, jako by v jednom okamžiku přeskočily v blízkosti rohového sloupu několik pater a o něco níže začaly vystřelovat prskavky bezprostředně po sobě z několika pater pod sebou. To je pro palačinkový kolaps velmi zvláštní, ale nikoliv pro řízený odstřel.

V průběhu kolapsu severní věže byly taktéž vidět prskavky pod demoliční vlnou. Viz – http://www.youtube.com/watch?v=ITa3SzTOY3k&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 1:45-1:48 a zde – http://www.youtube.com/watch?v=zb1PfiBT7A0&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 0:03-0:05 a též zde – http://www.youtube.com/watch?v=6fg1jmr3n6w - v čase mezi 1:03-1:06 je vidět v podstatě rytmicky pravidelná sekvence prskavek střídavě na západní a severní straně budovy, http://www.youtube.com/watch?v=6fg1jmr3n6w - v čase mezi 5:11-5:12 a zde - http://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0 - v čase mezi 3:37-3:38 dvě prskavky na severní a západní straně budovy dole v blízkosti severozápadního rohového sloupu, a v čase mezi 3:35-3:36 je vidět prskavka, která vystřelila přímo z rohového sloupu, natočeného přímo proti kameře, a následně začal kolabovat celý roh budovy, který čněl do výšky. Někteří odborníci, jako např. David Chandler, tvrdí, že v místě, odkud vystřelila tato prskavka, byla umístěna řezací nálož.

Fotografie prskavek – http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/collapses/squibs.html, http://smg.photobucket.com/user/DoYouEverWonder/media/WTC%20Squibs/WTC-2-collapse-N-low-squibs.jpg.html, http://www.911hardfacts.com/images/report_08b.JPG, http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/585-faq-8-squibs.html.

Prskavky zastánci oficiální verze vysvětlují tím, že vršky věží fungovaly jako velké písty a při padání na spodní patra se tlakem část vzduchu dostala ven okny z budov, a část vzduchu do jádra, tudy dolů a pak se průchody z jádra vzduch dostal do spodnějších pater a pak ven okny. To je opravdu velmi zvláštní představa fungování určitých fyzikálních zákonů v praxi. Je to velmi silně přitažené za vlasy, je potřeba si uvědomit, že píst pracuje v dutém válci, avšak budovy, resp. jádra budov, nebyly duté válce, resp. hranoly, ale stlačený vzduch by v jádru narážel na mnoho překážek v podobě schodišť, výtahů, různých chodbiček, místností, vodních nádrží, trosek, atd. Kromě toho by se prskavky musely objevovat snad v každém patře pod demoliční vlnou, a to do té hloubky, dokud by vzduch měl dostatečný tlak, protože průchody z jádra do podlaží byly v každém patře stejné. Prskavky by se také musely vytvářet jedna za druhou, tak jak by padalo patro za patrem, protože s každým pádem dalšího patra, by vzniknul další nový tlak vzduchu. Navíc je v teorii o pístu velký zádrhel také v tom, že prskavky vystřelily ven z budovy z jiných míst, než kde jsou průchody z jádra do prostoru pater. Jiný argument, že vzduch tlakem padajících pater prošel výtahovými šachtami a ve spodnějších patrech vystřelil ven, je také silně přitažený za vlasy, protože všechny výtahové šachty, a bylo jich v každé budově údajně kolem sta, byly uprostřed jádra. To znamená, že vzduch by ve výtahové šachtě musel proniknout dolů, v nějakém spodním patře by musel na něco narazit, nejspíše na výtah, pak by vzduch musel vyrazit stěnu nebo dveře výtahové šachty, aby se z ní dostal ven do prostoru jádra, poté by musel proniknout jádrem, kde by musel překonat třeba i nějaké další překážky, následně by musel vyrazit stěnu mezi prostorem jádra a prostorem podlaží, aby se tak dostal do prostoru patra a pak vyrazit okno a vyletět ven z budovy. Fyzikálně a realisticky vzato je to naprosto nepředstavitelné a nesmyslné, protože s každým nárazem na překážku by se vzduch roztříštil, rozptýlil a ztratil by tlak. Avšak prskavky vystřelovaly z budovy 5, 10, 20 i více pater pod demoliční vlnou a to v drtivé většině případů do jednoho bodu a do vzdálenosti 10-20m ven z budovy. Tak hluboko by se vzduch tlakem padajících pater rozhodně nemohl dostat. Muselo jednat o prskavky způsobené při řízeném odstřelu budov.

 

 

Kapitola 23: Gejzíry

 

Při kolapsu věží jsou viditelné gejzíry nebo fontány trosek, podobné při výbuchu bomb (viz – http://www.youtube.com/watch?v=SIHm8herJZs, video dole na této stránce – http://fanda.nova.cz/clanek/hi-tech/katuse-tohle-byly-stalinovy-varhany.html - v časech mezi 0:27-0:28, 0:42-0:44, 0:49-0:50, 1:10-1:12, http://www.youtube.com/watch?v=M2yPSdxieZg - v čase mezi 2:57-3:07).

Fotografie gejzírů trosek při kolapsu jižní věže – http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp9.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp2.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp6.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/docs/amanz/wtc15.jpg. Videa gejzírů trosek při kolapsu jižní věže – http://www.youtube.com/watch?v=BnR4A4zb8B0&feature=relmfu - v čase mezi 0:21-0:29, v čase 0:30-2:15 je v pravé části vidět explodující projektil, http://www.youtube.com/watch?v=MX4gxtmrMIs&feature=related - v čase mezi 0:15-0:20, v čase mezi 0:51-0:59 jsou v rámečku vidět trosky, které možná vlivem exploze letěly rychleji než volným pádem, v čase mezi 1:16-1:33 je v rámečku vidět projektil, který ve vzduchu změnil prudce směr letu.

Fotografie gejzírů trosek při kolapsu severní věže – http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1n1.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1nenw.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp3.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp5.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp6.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp10.html, http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc1exp9.html. Videa gejzírů trosek při kolapsu severní věže – http://www.youtube.com/watch?v=ITa3SzTOY3k&NR=1&feature=endscreen - v čase mezi 1:49-1:56, v čase mezi 1:52-1:55 je na pravé straně budovy vidět obrovská troska vážící možná stovky tun, kterak letí do vzdálenosti minimálně přes 100m od budovy, http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3-o&list=UULYScy2-yp-_0S4J0t_3cA&index=9&feature=plcp - v čase mezi 0:37-0:47, http://www.youtube.com/watch?v=9YhlZgs6zc4 - v čase mezi 0:06-0:15, http://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0 - v čase mezi 3:39-3:43.

Přesto, že demoliční vlna byla již mnohem níže, je velmi podivné, odkud vzaly energii obrovské trosky, vážící desítky i stovky tun, které vylétávaly z vrchu budovy a doletěly do velké vzdálenosti. Jiné velké ocelové trosky lítaly do vzdálenosti 60 – 170m, jeden ocelový kus, vážící asi 270t se zaryl hluboko do budovy vzdálené 120m ve výšce zhruba okolo 100m (viz – http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws&feature=related - v čase mezi 14:25-14:46). Obklady a ostatní stavební materiál lítal až do vzdálenosti přes 200m. Podle jiných zdrojů až do vzdálenosti kolem 430m. Fragmenty lidských kostí, menší než jeden centimetr, se nacházely různě po dolním Manhattanu, i na střechách okolních budov. Podle názoru mnohých odborníků je nemožné, aby toto bylo způsobeno jen energií při kolapsu, ale jedině za použití výbušnin.

Určitou podobnost gejzírů lze najít i mezi kolapsy věží WTC a odstřelem kopce – http://www.mojevideo.sk/video/12c15/odstrel_kopca_v_cine.html - v čase mezi 0:09-0:22, touto řízenou demolicí výškového domu – http://www.youtube.com/watch?v=GVQaVgJne6c&feature=player_embedded - v čase mezi 0:12-0:17, těmito odstřely lomu – http://www.youtube.com/watch?v=0gWKOtvqXgY&feature=related - v čase mezi 0:25-0:37, http://www.youtube.com/watch?v=riTkdWoVPpQ - v čase mezi 2:22-2:26, http://www.youtube.com/watch?v=yBA7JTUab9E - v čase mezi 0:02-0:10, http://www.youtube.com/watch?v=aFgM60dMdwA - v čase mezi 0:05-0:10, http://www.youtube.com/watch?v=ssnKe8qWQvo - v čase mezi 1:13-1:16, http://www.youtube.com/watch?v=3qriMR1I9NY, výbuchy nukleárních bomb – http://en.wikipedia.org/wiki/Sedan_%28nuclear_test%29, http://www.youtube.com/watch?v=ssLZ4bUTDYM&feature=player_embedded#at=51, http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VDl9oc-j1fg, a výbuchy sopek – http://nd04.jxs.cz/679/570/ee37db9234_74473680_o2.jpg, http://vtm.e15.cz/clanek/vi-se-co-je-skutecnou-pricinou-ktera-zpusobuje-obrovske-vybuchy-sopek, http://cestovani.tiscali.cz/hrozba-britanie-slunecni-boure-a-vybuchy-sopek-127566, http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/164251-erupce-podmorske-sopky-v-souostrovi-tonga.html, http://petrczernek.wordpress.com/2012/09/14/bermudsky-trojuhelnik-a-podobne-oblasti-sveta/undersea-volcano-erupts-off-of-tonga/.

Tedy tvrzení jistého pana architekta, zastávajícího oficiální verzi, založené na “umělecko-romantické“ metafoře, že věže WTC se při kolapsu “rozevíraly jako květiny“, je naprosto absurdní.

Zde ještě video pro srovnání řízených demolic a kolapsu věží WTC – http://www.youtube.com/watch?v=bbff_Ol-izY&feature=player_embedded.

 

pokračování příště

 

Klíčová slova: USA  | zednáři  | světovláda  | tajné služby  | terorismus  | 11/9  | NWO
2852 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

O stálosti a pomíjivosti v době koronaviruKoronavirus jako chřipka, neomarxismus jako mor

euPortal.cz

V Evropě bude čím dál větší nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Bodejť by nehrozil nedostatek zeleniny, když naše země není potravinově soběstačnáSkutečně vidíme, že prakticky neexistuje žádná oblast současné koronavirové pandemie, kde bychom nenašli otisky všudypřítomného Billa Gatese...

Eurabia.cz

Globalizace musí skončit - bude to tvrdý boj s Bruselem a globálními oligarchyLiberální totalita je základem ideologie EU. Původní Evropané jsou úhlavními nepřáteli této diktatury

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

ČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...Pomoc Ruska a nepomoc NATO a EU Itálii...

ParlamentniListy.cz

„Nedělejte to.“ „Já se vás ptám.“ Prymula se v ČT pohádal s redaktorkou o naši budoucnostVládo, vy*er se na to a udělej toto... Klára Samková přišla s návrhem. Jde o nás všechny
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny