„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Evropské národy v boji proti homosexualitě

Autor: Vladimír Jovanovič | Publikováno: 5.11.2013 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

Západní státy se stále víc propadají do bahna morálního úpadku. Snad nejlépe to lze spatřovat na současné propagaci homosexuality a neustálém rozšiřování práv homosexuálů. Morální úpadek zde však pochopitelně nekončí. V Holandsku se již o svá práva hlásí také pedofilové. Nedávno dokonce tamní soud rozhodl, že si zaslouží stejná práva jako homosexuálové. A to je bohužel jen začátek.

Propagace těchto zvráceností je všudypřítomná. Potvrzuje nám to ostatně i filmový festival v Cannes, na němž zvítězil film o zvrhlících. Je smutným faktem, že se naše civilizace zcela odvrátila od všech zdravých morálních principů a stala se totálně dekadentní, přičemž tato degenerace se neustále prohlubuje.

Severní Amerika a západní Evropa jsou baštou morálního úpadku a dekadentního demoliberalismu. Avšak křesťanský svět není zcela ztracen, na Východě stále ještě září slunce naděje. Touto nadějí jsou křesťanské národy východní Evropy a národy Balkánu. Ty stále zůstávají věrné tradicím předků a odmítají přijmout zdegenerované liberální pseudohodnoty Západu, jež jim globalizace a nový světový řád agresivně a brutálně vnucují. V posledních dvou měsících jsme se o tom mohli přesvědčit. Lesby a gayové se s podporou svých západních patronů pokusili uspořádat své průvody hanby v Rusku, na Ukrajině, v Gruzii i Moldávii. Ve všech případech však narazili na tvrdý odpor.

Je třeba zdůraznit, že tyto tzv. gay pride jsou jen prvním krokem na cestě k totálnímu morálnímu úpadku a úplnému zničení tradiční společnosti. Scénář je vždy stejný. Právě podobnými demonstracemi za práva homosexuálů to začíná, následuje jejich tolerance ve společnosti, pak přijde schvalování registrovaných partnerství, manželství osob stejného pohlaví a adopce dětí těmito páry. Mezitím se gay pride z běžných demonstrací vyvine ve veřejné orgie, tak jako je tomu např. v San Franciscu. Dosavadní vyvrcholení tohoto procesu můžeme sledovat v Holandsku, kde se připravuje schválení hromadných manželství několika osob a kde již začal proces uznávání práv pedofilů. V Německu se pak o svá práva začínají hlásit zoofilové. Ani to však samozřejmě není konec a raději se nesnažme představit si, kam až tento proces povede.

Jak již bylo řečeno, východní křesťanské národy stále ještě zůstávají baštou tradiční morálky v Evropě. Uvedeme si zde hned několik příkladů z posledních dvou měsíců. Ve většině východních států bohužel vládnout loutky USA a EU, jež umožňují na nátlak Západu homosexuálům, aby organizovali své zvrácené průvody. Občané těchto zemí se však staví s podporou svých církví spontánně a hrdinsky na odpor těmto zvrácenostem a za každou cenu se jim snaží zabránit, je-li to nutné, pak bohužel i za cenu násilí.

Východní křesťané proti homosexualitě

17. května se měl konat gay pride v Tbilisi. Na tamním náměstí svobody se pod ochranou policie shromáždilo několik desítek gay aktivistů. Tisíce Gruzínců dorazily rovněž na náměstí, aby zabránily v konání tohoto zvráceného průvodu. To se jim také podařilo. Do jejich čela se postavili kněží a společnými silami pak statečně probili policejní kordony. Policie musela, ihned evakuovat všechny gay aktivisty, naložila je do aut a odvezla za město na bezpečné místo. Gruzíncům se tak podařilo triumfálně zvítězit a zabránit v konání gay pride. Během potyček s policií bylo několik lidí zraněno a došlo i k poškození automobilů. Názor Gruzínců jasně vyjádřil patriarcha gruzínské pravoslavné církve Ilija II., jenž požadoval od vlády, aby zakázala konání gay pride a homosexualitu označil za „nemoc a anomálii“.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X7EzQGktgJA

Gruzínští demonstranti prorážejí policejní kordony.

Rovněž moldavská vláda souhlasila na nátlak Západu s uspořádáním gay pride a ten se pak v Kišiněvu konal 19. května. I zde proti tomu protestovaly tisíce lidí, avšak nepodařilo se jim v konání průvodu homosexuálů zabránit. Gaye a lesby, kterých bylo jen několik desítek, totiž chránily stovky policistů a příslušníků speciálních jednotek. Je zcela příznačné, že se ke gay aktivistům připojili americký a švédský ambasador a také šéf tamní mise EU spolu s komisařem EU pro rozšíření Štefanem Fülem. Hlavní část programu gay pride se pak konala, jak jinak, před americkou ambasádou. Ostře proti těmto událostem reagoval tamní biskup pravoslavné církve Markel. Ten prohlásil: „Eurokomisař Štefan Füle spolu s šéfem mise EU ukázali, že chtějí zcela změnit naši zemi. Naše křesťanské hodnoty pro ně nic neznamenají. Vážený pane Füle, odveďte naše sexuální menšiny sebou do Evropy! Tam jich asi nemáte dostatek a proto se vám tak líbí! Vy jste ignorovali tisíce křesťanů a odešli jste k 15 psychicky nemocným lidem s amorálním chováním. Otočili jste se k nám zády. To znamená jen jedno – sbohem eurointegracím!“ Biskup Markel rovněž trefně přirovnal evropské komisaře k bolševickým rudým komisařům. Je třeba také zmínit čestný postup bývalého prezidenta Moldávie Vladimíra Voronina, jenž se na protest proti podpoře, kterou získali homosexuálové, odmítl sejít se Štefanem Fülem.

25. května se bohužel Západu podařilo, zorganizovat první gay pride na Ukrajině. Gay aktivisté se rozhodli uspořádat svůj průvod i přes soudní zákaz. Policie je však i přesto chránila a ochránila tak gaye a lesby před masou odpůrců homosexualismu, jež se snažili zabránit v uskutečnění průvodu hanby. Je třeba také uvézt, že se kyjevského průvodu homosexuálů účastnil také starosta Mnichova, spolu s jedním poslancem evropského parlamentu. Téhož dne se pokusila skupina gay aktivistů uspořádat protest v Moskvě přímo před ruskou dumou. Rusko je však naštěstí stále ještě svobodnou zemí, jejíž vláda hájí zájmy svého lidu a chrání křesťanské hodnoty namísto, aby sloužila západním mocipánům a prosazovala dekadentní liberální zvrhlosti. Proto v Moskvě policie gaye a lesby nechránila, místo toho proti nim zasáhla a pozatýkala je, čímž dokázala, že slouží zájmům svého lidu a nikoliv západním globalistům. Ještě předtím se však na homosexuály vrhli pravoslavní věřící s kříži a ikonami.

V Rumunsku již aktivisté bojující za práva gayů a leseb, díky podpoře z USA a EU, značně pokročili a bohužel se zde pravidelně už několik let konají jejich homosexuální průvody. Avšak rumunští zákonodárci projevili, že mají zdravý rozum a v první polovině června, v době konání gay pride, zahájili projednávání ústavního dodatku, dle nějž by měl být sňatek definován pouze jako spojení muže a ženy, což by znamenalo ústavní zákaz manželství leseb a gayů. Homosexuální aktivisté proti tomuto ústavnímu dodatku protestovali. Rumunský premiér Viktor Ponta prohlásil, že sice nepodporuje homosexuální manželství, ale že je rovněž proti danému ústavnímu dodatku a to kvůli obavám z reakce evropské komise. Tím zároveň potvrdil, že jeho země, ostatně tak jako většina západních zemí, není suverénním státem. Evropská komise již dříve ostře odsoudila obdobný zákon schválený v Maďarsku. Je tedy vidět, že vlády některých evropských zemí stále ještě uvažují v tomto směru zdravě a rozumě, avšak jejich pokusy o ochranu tradičních hodnot narážejí na tvrdý a bohužel téměř nepřekonatelný odpor EU.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A6Zg9iar3XI

Ruská policie zatýká gay a lesbické aktivisty.

Francouzi proti homosexualitě

Je třeba také zmínit hrdinský odpor francouzského lidu, jenž již celé měsíce masivně demonstruje proti homosexuálním manželstvím a adopcím dětí páry leseb a gayů. Francouzi tak zachraňují čest západních křesťanů a ukazují, že i zde stále existuje množství zdravě smýšlejících lidí připravených hájit tradiční hodnoty. Ve Francii, stejně jako jinde v Evropě, již lesby a gayové získali ohromné množství nejrůznějších práv a samozřejmě chtějí stále další. S požadavkem na manželství a adopci dětí však pověstný pohár trpělivosti přetekl a Francouzi vyšli do ulic.

V lednu demonstrovalo za tradiční rodinu v ulicích Paříže 1 milion lidí a v březnu pak demonstrovalo dokonce 1,4 milionu lidí. Je příznačné, že francouzská levicová a liberální vláda hlas lidu ignoruje a agresivně prosazuje homosexualismus. Proti pokojným demonstrantům zasahovala velmi brutálně policie, použila proti nim obušky a slzný plyn, bila je a zatýkala. Policisté zbili dokonce také jednoho kněze a útočili i na matky s dětmi. Tak vypadá západní „demokracie“ v praxi, ideologie úpadkového liberalismu je prosazována bez ohledu na vůli lidu. Podobu současného zdegenerovaného Západu dokonale ilustruje to, že policisté zabavovali demonstrantům loga propagující tradiční rodinu, s odůvodněním že daná loga narušují dobré mravy.

Za obranu tradičních hodnot položil život velký francouzský myslitel a vlastenec Dominique Venner. Ten spáchal sebevraždu na protest proti homosexuálním sňatkům a dalším zvrácenostem, jež ničí tradiční Evropu.

Další mohutná demonstrace na obranu tradiční rodiny se konala v Paříži 26. května. Zúčastnilo se jí na 1 milion lidí. Během protestu došlo rovněž ke střetům s policií, přičemž několik stovek demonstrantů bylo zatčeno. Západní media o těchto událostech pochopitelně mlčí. Je však potřeba připomenout jeden rozdíl mezi západní a východní Evropou. Na Západě se již homosexualismus bohužel úspěšně zakořenil, a tak zde lidé kladou odpor již jen při neslýchaných požadavcích, jakými jsou třeba adopce dětí lesbami a gayi. Na Východě však začínají homosexuálové se svojí kampaní zcela od začátku a tak již jejich první požadavek, právo propagovat homosexualitu veřejně v ulicích, naráží na tvrdý odpor společnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=Rg_oJcatC3E&feature=player_embedded

Francouzská policie útočí na protestující odpůrce homosexuálních sňatků a adopcí.

V každém případě je ale statečný odpor Francouzů obdivuhodný a je třeba jim vyjádřit maximální podporu. Obzvlášť když si uvědomíme, že v sousední Británii došel morální úpadek společnosti tak daleko, že proti schválení adopcí dětí homosexuálními páry v podstatě nikdo neprotestuje, ani církev se nestaví na vážnější odpor a daný zákon dokonce prosazuje tamní konzervativní strana. Francouzi tak svými ohromnými protesty a hrdinským odporem zachraňují čest západních křesťanů a dávají nám naději, že ani západní Evropa není úplně ztracena. Chrabrá francouzská mládež brání tradice svých předků a neodradí ji ani brutální agrese ze strany policie.

Hlavní nadějí, že tradiční křesťanské hodnoty zcela nezaniknou, zůstává Rusko. Tamní vláda je naštěstí nezávislá na západních mocenských elitách a řídí se křesťanskými a vlasteneckými principy. V mnoha ruských regionech tak byly schváleny zákony zakazující homosexuální propagandu a ruská duma nedávno schválila tento zákon také na celostátní úrovni. Dále duma rovněž schválila zákon, jenž má zabránit tomu, aby ruské děti, které budou adoptovány do zahraničí, skončily v péči párů osob stejného pohlaví. Oproti tomu v ostatních zemích východní a jihovýchodní Evropy, s výjimkou Běloruska a Ukrajiny, jsou vlády pod silným vlivem Washingtonu a Bruselu a tak musí občané daných zemí sami bránit tisícileté hodnoty zděděné po předcích a zdravou budoucnost svých dětí. Doufejme, že v tomto odporu proti globalizaci a novému světovému řádu, budou naši východní bratři úspěšní, neboť zachraňují čest celému křesťanstvu a jsou jednou z posledních nadějí naší civilizace.

Zdroje:

http://fakti.org/globotpor/quo-vadis-orbi/moldavski-episkop-porucio-fileu-da-tamosnje-seksualne-manjine-povede-u-eu

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/383042/Gej-parada-u-Gruziji-otkazana-zbog-skupa-antigej-aktivista

http://www.vaseljenska.com/vesti/hapsenje-agresivnih-gej-aktivista-u-moskvi-u-kijevu-protivnika-prajda/

http://www.protiproud.cz/svoboda/clovek/rodina/264-paradox-francie-techto-dnu-bojuje-za-tradicni-rodiny-na-celem-kontinente-za-pravo-zit-normalne-dnes-se-v-parizi-opet-cosi-stane-a-my.htm

http://www.dw.de/protesti-protiv-gej-brakova-prerasli-u-nemire/a-16697208?maca=ser-serbian_all-2277-rdf

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=05&dd=27&nav_category=78&nav_id=717382

http://www.index.hr/vijesti/clanak/iz-rusije-bez-ljubavi-zakonom-zabranjuju-istospolnim-parovima-posvajanje-ruske-djece-u-inozemstvu/680117.aspx

http://www.nspm.rs/hronika/rumunija-gej-parada-u-bukurestu-na-pomolu-zabrana-istopolnih-brakova.html

čtěte také:

Komunisté se stali živým štítem, aby kryli pravoslavné: společně proti homosexualizaci

Polsko: Mladí socialisté si stěžují papežovi na antihomosexuálního biskupa

AIDS a homosexualita

Klíčová slova: rodina  | konzervatismus  | Homosexualismus
5103 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny