Již před pár měsíci se ke mě dostaly podivné fámy o možném zpětném přechodu Německa z eura na marku. Například tento článek jsem četl již relativně dlouho před jeho vydáním. A z důvodů možného konfliktu zájmů původního zdroje informací (obchodník se zlatem) jsem jej nedoporučoval vůbec vydávat. Paniky neplodí nic dobrého. Jakkoli informace jsou to jistě zajímavé a najde se jistě spousta těch, co z toho či onoho důvodů má sklon takovým informacím bez důkladného ověření uvěřit - ať už proto, že mají rádi záhady a konspirační teorie, nebo třeba nemají rádi EU a eurozónu, a tak si prostě naivně přejí, aby se zhroutily, nevědíc, že s tím by mohly jít do kopru i jejich pochybné existence. Nejsem sice vůbec přítel eurobyrokracie, vlastně jsem to byl i já, kdo osobně přesvědčil jistého K. , protože je to Kafkárna, a další politiky, aby šli tvrdě proti Lisabonské smlouvě, ale přecejen co je moc toho je příliš...

Na osudu.cz se ale článek perfektně hodil.

V poslední době ale jakoby se s podobnými články roztrhl pytel. Včera kdosi na známém konspiračním fóru GLP publikoval informaci, že prý viděl natisknuté nové německé markové bankovky a že prý dnes (tedy včera) zveřejní jejich fotky, samozřejmě nic nezveřejnil, a že prý Anděla Mrkalová bude v pátek hovořit k německému lidu. Objevily se tam v průběhu dne i informace typu, že prý u českých hranic se seřazují tanky "typu Leopard", byly viděny kluba ostnatého drátu apod. To není na internetu nic nenormálního a osobně jsem se při pročítáni dost pobavil, co všechno internacionalizovaní i-panikáři dokážou vyplodit. Nicméně zarážející je skutečně čtenost onoho jediného vlákna - 130 000+ návštěvníků a 40 stránek příspěvků za jediný den. Později vlákno pro jistotu zmizelo z hlavní stránky.

Jaké bylo pak moje překvapení, když jsem následně vlezl na stránku goldprice.org, která kótuje cenu zlata a stříbra, a nalezl tam, že skutečně začala kótovat zlato v DEM. Podle některých zpráv možná už před týdnem.

Kroutil jsem hlavou. A pak se pro zajímavost podíval na graf euro/zlato:

Zde musím odcitovat obligátní Wikipédii:

On 31 December 1998, the European Central Bank (ECB) fixed the irrevocable exchange rate, effective 1 January 1999, for German mark to euros as DM 1.95583 = €1.

Tedy: 31. prosince zafixovala Evropská centrální banka (ECB) neodvolatelný kurs, platný od ledna 1999 pro Německou marku k euru na 1.95583 DM za euro.

 

Jinže pohlédneme-li na ony grafy, 1663.91 děleno 980.05 rovná se 1,69778 - nikoli nijak 1,95583

 

A v průběhu sledování trhu se to ještě různě relativně výrazně měnilo. Rovněž tedy trendy (tedy průběh křivek) je zcela jiný. Podobné věci v ještě výrazně růžovějším pro jedny a černějším pro jiné lze vidět i pro stříbro. Posoudit můžete sami - odkaz.

Kdo by měl zájem kótovat drahé kovy v už/ještě neexistující měně? Psychologická operace? Nebo realita.

EUR/DEM fix? Nebo fixování DEM na zlato. Nebo vyfixlovat kamióny téhož?

Na Wikipédii rovněž stojí:

The earliest date was in Germany where the mark officially ceased to be legal tender on 31 December 2001, though the exchange period lasted for two months more. Even after the old currencies ceased to be legal tender, they continued to be accepted by national central banks for periods ranging from several years to forever (the latter in Austria, Germany, Ireland, and Spain).

Tedy: Nejdříve marka oficiálně přestala být zákonným platidlem v Německu 31. prosince 2001, ačkoli perioda pro výměnu národními centrálními bankami se pohybovala od několika měsíců až po navždy (Rakousko, Německo, Irsko a Španělsko).

Na kótování drahých kovů v DEM se evidentně chystá i jeden z dominantních obchodníků s drahými kovy Kitco.

viz. odkaz

Poslal jsem grafy jednomu odborníkovi z ČNB, který si nepřeje být jmenován. Po zajímavé diskusi, která zahrnovala podivování se nad některými zajímavými detaily oněch grafů a internetových odkazů, tak i aspekty možné nelegálnosti českého členství v EU, jakož historie centrálního a supercentrálního bankovnictví od velké krize 1929 včetně otázky po dosud nepříliš vyjasněném osudu tun českého zlata pod knutou fašistů, komunistů atd. jsme dospěli lapidárně řečeno k závěru, že některý z nejbližších víkendů možná skutečně může být zajímavější než hurikán Katrina.

13. je čtvrtek. Jestli jsem nebyl dostatečně srozumitelný, omlouvám se, mám jenom jednu hlavu a krk.

Na závěr tedy Švejkovské: To chce klid.

P.S.: Uvažovali jste někdy nad korunou jako symbolem z boží vůle království?