„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Šifra Velmistra Jacquesa (čti Žaka)

Autor: Michal Vimmer | Publikováno: 23.10.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Týden před parlamentními volbami se v Lidových novinách ukázal a promluvil sám "velmistr Velké lóže ČR" pan Jacques Huyghebaert. Jaká zednářská tajemství národu vyjevil? A co zamlčel?

Nezasvěcenec si o Svobodných Zednářích (dále SZ, nezměňovat se Stranou Zelených nebo Spolkem Zemanovci) může myslet všelicos, ale sotva něco bezpečně tvrdit a vědět. SZ jsou tradiční tajná společnost, z čehož vyplývá, že o sobě na věřejnost logicky vypouští pouze to, co chce, aby bylo známo.

Podobně jako o mrtvých, jen to dobré.

Co SZ pořád dělají, jak se mají a co mají za plány do budoucna, se U Nás běžně na veřejnosti nepřetřásá, ale co je také komu do toho, že ? Jak v obvyklé zkratce připomíná autor rozhovoru s Velmistrem, redaktor LN Petr Zídek, „během své existence … doložitelné od počátku 18. století … byli pronásledováni katolickou církví i totalitními režimy, často byli předmětem spikleneckých teorií.“ Přitom náplní jejich díla není nic jiného, než že „kromě vlastního morálního sebezdokonalování se věnují především charitě.“

Politicky korektního čtenáře jistě nemile překvapí, jak je možné dávat do jedné linky totalitní režimy a katolickou církev, a také stěží pochopí, co katolíkům na zlepšovatelském úsilí SZ asi vadilo. Nebo proč komunistům SZ nevadili až do roku 1951, kdy byly - 3roky po Únoru - lóže rozpuštěny. Vždyť fitness, bodybuilding a dobročinnost je celkem nudná a nezajímavá volnočasová aktivita. Dejme tomu, někdo to dělat musí. Asi ve smyslu „koupí každého kilogramu našeho potravinového doplňku přispějete na výstavbu půl metru vodovodu na Západní Sahaře.“ Jaképak tajnosti a spiklenectví.

Koho po vysvětlujícím úvodu, že ze SZ netřeba míti nejmenších obav ještě zajímá, co pan Velmistr ve svém „prvním rozhovoru, který ve své funkci poskytl“, nechť si konec konců nalistuje LN z 19.10.2013, stranu 4.

O panu Velmistrovi se stručně dozvídáme, že se narodil v Chebu v židovské rodině (zdůrazňují LN), je mu 68 let, jeho matka se za války dostala v konvoji uprchlíků do Švýcarska, po válce se stěhovali do Belgie. Příjmení má po belgickém adoptivním otci. V 18 vstoupil do belgického námořnictva (zdůrazňují opět LN) a později vystudoval ekonomii. 30 let pak hospodařil v Africe, Latinské Americe a Asii. Po roce 1995 působil jako expert pro privatizaci Telecomu, v Praze zůstal 9 let, podílel se na obnově zednářství. V roce 2013 byl zvolen velmistrem Velké lóže ČR. Žije na Srí Lance.

 Redaktor Zídek v podtitulku vypichuje Velmistrův povzdech, že „s politiky je svízel.“

 Dále se Zídek diví, že „čeští SZ se mnohem více skrývají … než jejich západní bratři, kteří svou příslušnost k řádu netají a často se účastní veřejných debat. Proč?“

 Pan Velmistr bez jakýchkoli vytáček a mlžení sděluje: „Důvod je prostý : Jsou země, kde byli SZ v minulosti perzekvováni, a jiné, kde žádnou perzekuci nezažili.“     

Takovou rajskou zemí je, aby bylo jasno, např. Srí Lanka, kde pan český Velmistr „teď žije.“      

(na obrázku je pan Velmistr doma na Srí Lance)

... 250 let tam „vládne kultura tolerance k odlišným náboženstvím, etnikům, kulturám ...“ Na internetu veřejně visí seznamy zednářů, protože zkrátka „být zednářem se nikdo nebojí.“

Redaktor Zídek nedá pokoj a diví se ještě jednou, z jakého důvodu se U Nás, po „čtvrtstoletí demokracie“, SZ skrývají ?

 Pan Velmistr opět prostě odpovídá, že důvod skrývat se „není žádný.“ SZ je U Nás oblíbenější než v katolickém Polsku, vždyť i pražský arcibiskup (Vlk) v roce 2002 po povodni nabídl vytopeným zednářům „neformální pomoc.“ Na druhé straně „starší členové, kteří zažili komunistickou represi … mají obavy, že by se něco podobného mohlo vrátit.

 Jak se náš pan Velmistr stal SZ?

 Jako „zvídavý mladík“ už v 18 dostal nápad stát se SZ, ale poštěstilo se mu až v africkém Gabonu, když mu bylo 35. Při vstupním rituálu na otázku „co si myslí o černých?“ odpověděl, že „k nim cítí instinktivní odpor ...“a „ ...hned ho vyhodili.“ Komise nicméně ocenila jeho „upřímnost.“ Napodruhé se ho ptali na jeho názor na rosenkrucíány a tehdy zase špatně odpověděl, že „to byli podvodníci, což se dnes už všeobecně ví.“

Nakonec ho přece jen „vzali … jako prvního Evropana od vyhlášení nezávislosti Gabonu.“

 Co mu SZ dalo?

 Velmistr se svěřuje, že „nebýt zednářství, nikdy by nepřekonal kulturní bariéry, které ho dělily od lidí v Africe a Asii.“

 Konečně z Cejlonu a Gabonu zpět k nám. S jakými problémy se potýkají čeští SZ dnes?

 Pan Velmistr vzpomíná, že když sem přijel v roce 1995, byly tu 3 lóže. Dnes je jich 24, „ale to stále nestačí. Chybí i ve velkých městech, třeba v Českých Budějovicích. Nemůžeme po někom chtít, aby jezdil z Budějovic do lóže do Prahy nebo do Plzně. … Je potřeba, aby se naplnil potenciál, který české zednářství má a který odhaduji na 5000 členů ...“

 Jak se stát bratrem zednářem ? , zajímá se redaktor Zídek.

 Pan Velmistr upozorňuje: „My nové členy nerekrutujeme, oni musí vyhledat nás. My jim můžeme v jejich hledání jen pomoci ...“

 A kdo by to měl být ? O koho mají SZ zájem?

 „Byl bych něšťastný, kdyby u nás byli jen univerzitní profesoři, advokáti a lékaři. Potřebujeme lidi z celého společenského spektra. Jedním ze smylů SZ je, že v lóžích potkáte lidi, … které byste jinak nepotkali a kteří vás mohou obohatit novými zkušenostmi a pohledy na svět. … Mezi dělníky najdete spoustu inteligentních lidí, zatímco leckterý průmyslový magnát je úplný imbecil.“

 Nakonec se redaktor Zídek ptá, zda mezi českými SZ najdeme také vrcholové politiky, jako za první republiky?

 Pan Velmistr objasňuje: V současné době je nejen v ČR problém najít nějakého čestného politika.      A my máme zájem jen o čestné lidi.

 Tolik pan Velmistr Velké lóže ČR" pan Jacques Huyghebaert ve svém prvním rozhovoru ve funkci pro sobotní LN. Mohou být milovníci záhad, luštitelé rébusů a vyznavači spikleneckých teorií spokojeni ?

 Proč by ne ?

SZ jsou známi svojí zálibou v symbolech, šifrách a jinotajích.

Rozhovor s panem Velmistrem nemůže být jiný.

 Shrňme si fakta v rozhovoru obsažená Velmistrovými slovy:

 1.Český Velmistr SZ žije na Srí Lance, kde po dlouhá staletí „vládne kultura tolerance k odlišným náboženstvím, etnikům, kulturám.“ Na rozdíl od českých zemí.

 2. Čeští SZ nemají důvod skrývat se, ale bojí se návratu perzekuce, respektive návratu „potopy.“Pomocnou ruku jim v kritické chvíli připěchal nabídnout „pražský arcibiskup.“

 3. Velmistr se nerozpakoval hluboko v Africe odvážně a upřímně vyjevit svůj instinktivní odpor k černochům. Přesto byl černými bratry přijat. Překonávání kulturních bariér se stalo jeho posláním. Nyní je naplňuje U nás.

 4. Naléhavě je nutno zřídit lóži v Českých Budějovicích. Od jihočechů nikdo nemůže chtít, aby se trmáceli na sever.

 5. Mezi českými zednáři chybí technická inteligence. Moc etablovaných průmyslových magnátů není neotřesitelná.

 6. Čeští politici by se nad sebou měli zamyslet a vyhledat nejbližší lóži.

 A nyní konečně tajuplná sdělení v článku obsažená, která Velmistr tu naznačil , tu zamlčel:

 1. Není to tak dávno, co na Srí Lance neboli Cejlonu v letech 1983 – 2006 zuřila krvavá občanská válka mezi Tamily a Sinhálci. Zednáři byli ovšem celou dobu v pohodě, nikomu nevadili.

Byli zřejmě nad věcí. Nebo snad tak nějak v pozadí?

U Nás skončil tzv. komunistický režim v roce 1989, přesto jsou naši zednáři v nebezpečí. Proč? Je snad Dílo cejlonských bratrů méně důležité či méně nebezpečné než činnost českomoravských bratří?

Jaká historická katastrofa vrhá tak dlouhý stín, že ještě dnes nutí bratry pracovat vskrytu?

 2. Univerzální katolická církev je tradičním nepřítelem světového zednářstva, nikoli však našich SZ domácích. V krizi (jakou je biblická „potopa“) je církev ochotna spolupracovat. Že by tu byl společný zájem? Na čem asi?

 3. Velmistr nechová o „černých“ (rozuměj domorodcích) žádné iluze. Ví, s kým má tu čest, ale dokáže si domorodce získat . Svého dosáhne i U Nás, mezi Čechy.

 4. Rozuzlení: Aktuálním úkolem č.1 je dostavba „atomové katedrály“ Temelína. Šifra : Nezbytně nutná českobudějovická lóže.

 5. Proto je třeba získat oporu v technické inteligenci, strojírenské, atomové a betonové lobby. V zájmu temelínského byznysu je třeba verbovat ve stávajících strukturách, a získat zástupy nových, oddaných stavitelů.

 6. Čeští politici, kteří zatím stranili nesprávné straně mají nejvyšší čas si vybrat. Ani Praha, ani Plzeň, bašty stávající moci, nesmějí nadálepřekážet a rozhodovat bez ohledu na vůli temelínské lóže.

 

Ptejme se naposled, jaká temná skutečnost asi přiměla naše SZ žít nadále v podzemí a dodržovat dosud pravidla tajného společenství?

 

 Vysvětlení stále živé a bolestné záhady leží hluboko v minulosti : viz http://vimmer.blog.idnes.cz/c/350575/Sifra-mistra-Dominika.html

 Dosud se důsledně mlčí o nejzávažnějším důsledku tzv. Církevních restitucí: totiž, že pozemky, na kterých stojí JE Dukovany budou již brzo navráceny rodině Dukově. Ovšem, nikoli bez námitek: Dukovanské panství totiž bylo v roce 1307 v rámci protitemplářského komplotu vyvlastněno řádu Templářů. (viz http://www.obecdukovany.cz/historie-obce/ds-4545/p1=6690 )

 A jak ví všichni čtenáři Dana Browna, právoplatnými pokračovateli i dědici templářských tradic jsou ovšem, jak jinak, Svobodní Zednáři. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_templ%C3%A1%C5%99%C5%AF

 Stejně důsledně se mlčí o dalším tajemství české jaderné energetiky: Rovněž pozemky pod JE Temelín jsou původně a tedy navždy TEMPLÁŘSKÉ. Obec Temelín se sice údajně připomíná až od roku 1381 (viz http://www.obectemelin.cz/temelin-a-pridruzene-obce/ ) , jenže proč ? Protože před velkou protitemplářskou razií a konfiskací zde dávno stál dvorec TEMPELÍN a hrad TEMPELÍNEC !

Čeští zednáři (SZ) proto zůstávají V ČR potichu a vskrytu, neboť doufají, že se jim jejich patřičně zhodnocené majetky co nejdříve nebo o možná něco později vrátí. (Připomeňme si, že kolem Srí Lanky se v roce 2006 přehnalo cunami, ale původní Templáři tam svoje hrady nikdy neměli. Proč by se potom cejlonský postkoloniální zdenář skrýval, že.)

Boj o energetickou bezpečnost ČR se tedy naprosto nevede mezi nějakým Ruskem, USA, Čínou a Francií, jak nám bylo dosud předstíráno, ale ve skutečnosti mezi Vatikánem a Svobodným Zednářstvem. Zatím to vypadá na kompromis, že moravské Dukovany by si ráda ponechala v lénu Církev Svatá, ale Svobodné Zednářstvo bude v tom případě trvat na dostavbě českého Tempelína.

Definitivně rozhodnuto každopádně není: krom toho, že elektřina bude tak či tak jenom dražší. Zednáři mají svoje lidi ve Vatikáně, stejně tak je mezi zednáři přehršel jezuitských špiclů.

Na valné hromadě ČEZu zakopáváte o obojí.

Komu tedy hodíme do urny svůj hlas ?

Zakoružkujeme české zednáře či moravské katolíky?

Nechť nám poradí Dan Brown. viz http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3102-verejne-tajemstvi-ceske-politiky.aspx

http://vimmer.blog.idnes.cz/

Klíčová slova: zednáři  | Česká republika
6854 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny